Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Burnout Εκπαιδευτικών Ειρήνη Βλαστάρη – Σχολική Σύμβουλος Mανώλης Κουμπιας-Σχολικός Σύμβουλος Κων/νος Παπαχρήστος-Σχολικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Καστραντάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Burnout Εκπαιδευτικών Ειρήνη Βλαστάρη – Σχολική Σύμβουλος Mανώλης Κουμπιας-Σχολικός Σύμβουλος Κων/νος Παπαχρήστος-Σχολικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Καστραντάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Burnout Εκπαιδευτικών Ειρήνη Βλαστάρη – Σχολική Σύμβουλος Mανώλης Κουμπιας-Σχολικός Σύμβουλος Κων/νος Παπαχρήστος-Σχολικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Καστραντάς - Δάσκαλος

2 2 Στόχοι της έρευνας Διερεύνηση του τρόπου με τον όποιο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη δουλειά τους Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τους μαθητές τους Αποσαφήνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout) των εκπαιδευτικών

3 3 Η ταυτότητα της έρευνας

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Προτάσεις ερωτηματολογίου (1)

9 9 Προτάσεις ερωτηματολογίου (2)

10 10 Προτάσεις ερωτηματολογίου (3)

11 11 Προτάσεις ερωτηματολογίου (4)

12 12 Προτάσεις ερωτηματολογίου (5)

13 13 Προτάσεις ερωτηματολογίου (6)

14 Συμπεράσματα - Προτάσεις

15 Πιο έντονο το φαινόμενο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει ο έντονα ανταγωνιστικός χαρακτήρας των κοινωνικών σχέσεων, ο μεγάλος βαθμός αποξένωσης των ανθρώπων μεταξύ τους, οι ποικίλες ψυχοτραυματικές εμπειρίες, το συνεχές άγχος της καθημερινότητας, η δέσμευση του ελεύθερου χρόνου σε επιπλέον εργασία. 15

16 Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διενεργήσει και να καταγράψει πανελλήνια και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όχι μόνο την έκταση και τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του συνδρόμου, αλλά και τις συνιστώσες εκείνες που μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. 16

17 τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, τη συνεχή επιμόρφωση τους, Τη διεύρυνση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων την παροχή ευκαιριών υπηρεσιακής εξέλιξης, και τέλος την εκπόνηση και χρησιμοποίησης ειδικών "εργαλείων" ελέγχου του συνδρόμου 17

18 Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας οφείλει να καταβάλει προσπάθεια ελέγχου των παραμέτρων που προκαλούν επαγγελματικό άγχος, να αναγνωρίσει εγκαίρως τα συμπτώματα και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς 18

19 Ειδικά για το Νότιο Αιγαίο Εκπαιδευτική ενίσχυση σε πόρους, υποδομές, αντισταθμιστικούς θεσμούς και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των περιοχών με χαμηλούς δείκτες εκπαί­δευσης και ευημερίας, με στόχο την αντιμετώπιση των κρουσμάτων σχολικής δυσλειτουργίας και αναποτελεσματικότητας 19

20 Πλήρης κάλυψη της περιοχής με μονάδες Προσχολικής Αγωγής & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Προτεραιότητα στην κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτηρίων. Δημιουργία σχολικών εργαστηρίων Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την παραμονή τόσο των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών περισσότερο του ενός έτους στο σχολείο διορισμού τους Πλήρης λειτουργία υποστηρικτικών σχολικών θεσμών Tμήματα Ένταξης σε κάθε Σχολική μονάδα. Ίδρυση περισσοτέρων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 20

21 Προτεραιότητα και κίνητρα για την πλήρη σε ειδικότητες, στελέχωση των σχολικών μονάδων Ενδυνάμωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την ενίσχυση του παιδαγωγικού και συντονιστικού ρόλου του Σχολικού Συμβούλου Δημιουργία και λειτουργία υποδομών τηλεκπαίδευσης στις απομακρυ­σμέ­νες περιοχές καθώς και μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών της περιφέρειας. 21


Κατέβασμα ppt "Burnout Εκπαιδευτικών Ειρήνη Βλαστάρη – Σχολική Σύμβουλος Mανώλης Κουμπιας-Σχολικός Σύμβουλος Κων/νος Παπαχρήστος-Σχολικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Καστραντάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google