Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

2 ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminosae)  Trifolium incarnatum  Trifolium alexandrinum  Trifolium resupinatum  Trifolium hirtum  Trifolium subterraneum  Trifolium incarnatum  Trifolium alexandrinum  Trifolium resupinatum  Trifolium hirtum  Trifolium subterraneum  Trifolium pratense  Trifolium hybridum  Trifolium repens  Trifolium fragiferum  Melilotus alba  Melilotus officinalis  Medicago sativa  Medicago falcata  Trifolium pratense  Trifolium hybridum  Trifolium repens  Trifolium fragiferum  Melilotus alba  Melilotus officinalis  Medicago sativa  Medicago falcata ΕτήσιαΠολυετή

3 ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminosae)  Vicia sativa (βίκος)  Vicia faba (κουκιά)  Pisum arvense (μπιζέλι)  Ervum ervila (ρόβι)  Lathyrus sativus (λαθούρι)  Lens esculenta (φακή)  Cicer arietinum (ρεβίθι)  Lupinus albus (λούπινα)  Vicia sativa (βίκος)  Vicia faba (κουκιά)  Pisum arvense (μπιζέλι)  Ervum ervila (ρόβι)  Lathyrus sativus (λαθούρι)  Lens esculenta (φακή)  Cicer arietinum (ρεβίθι)  Lupinus albus (λούπινα)

4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ  Βιολογική δέσμευση του ατμοσφαιρικού Ν  Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη  Αύξηση της γονιμότητας του εδάφους  Βιολογική δέσμευση του ατμοσφαιρικού Ν  Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη  Αύξηση της γονιμότητας του εδάφους

5 Βιολογική δέσμευση αζώτου στη διάρκεια ενός έτους (Δαλιάνης, 1993) Καλλιέργεια Μηδική Λούπινα Μελίλωτος Τριφύλλι λειμώνιο Φακή Τριφύλλι σαρκόχρουν Βίκος Μπιζέλια Σόγια Αραχίδα Φασόλια Καλλιέργεια Μηδική Λούπινα Μελίλωτος Τριφύλλι λειμώνιο Φακή Τριφύλλι σαρκόχρουν Βίκος Μπιζέλια Σόγια Αραχίδα Φασόλια Kg/στρ 22 17 13 12 11 9 8 7 5 Kg/στρ 22 17 13 12 11 9 8 7 5

6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ  Μικρότερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες  Μικρότερη αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς  Μεγαλύτερος συντελεστής διαπνοής  Μικρότερη αντοχή στην ξηρασία  Μικρότερη στρεμματική απόδοση  Χαμηλό ποσοστό εκμηχάνισης της καλλιέργειας  Μικρότερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες  Μικρότερη αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς  Μεγαλύτερος συντελεστής διαπνοής  Μικρότερη αντοχή στην ξηρασία  Μικρότερη στρεμματική απόδοση  Χαμηλό ποσοστό εκμηχάνισης της καλλιέργειας

7 Μίγματα Αλεξανδρινού Τριφυλλιού με Κριθάρι για την Παραγωγή Χόρτου

8 Σκοπός της έρευνας Περιορισμός προβλημάτων διατροφής με αλεξανδρινό τριφύλλι  ανάπτυξη οστών (K/Ca)  φούσκωμα  ανάπτυξη οστών (K/Ca)  φούσκωμα Hall et al., 1991; Foley et al., 1972

9 Είδη και ποικιλίες φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Ποικιλία Λητώ Νίκη Βυζάντιο Ποικιλία Λητώ Νίκη Βυζάντιο Είδος Trifolium alexandrinum Hordeum vulgare Είδος Trifolium alexandrinum Hordeum vulgare

10 Αναλογίες σπόρων στα μίγματα του πειράματος Είδη Κριθάρι Αλ. τριφύλλι : Κριθάρι Αλεξανδρινό τριφύλλι Είδη Κριθάρι Αλ. τριφύλλι : Κριθάρι Αλεξανδρινό τριφύλλι Αναλογία (%) 100 25 : 75 50 : 50 75 : 25 100 Αναλογία (%) 100 25 : 75 50 : 50 75 : 25 100 Ποσότητα σπόρου (σπόροι m -2 ) 450 250 : 338 500 : 225 750 : 113 1000 Ποσότητα σπόρου (σπόροι m -2 ) 450 250 : 338 500 : 225 750 : 113 1000

11 0 0 350 700 1050 1400 2006 2007 Απόδοση (κg στρ ) ) 450 Ξηρό χόρτο Ε.Σ.Δ. 0,05 250-338 500-225 750-113 Αναλογία σπόρων (σπόροι m -2 ) ) Λητώ-Νίκη Λητώ-Βυζάντιο Λητώ 450 250-338 500-225 750-113 1000 Νίκη Βυζάντιο Καλλιεργητική περίοδος Επίδραση των μονοκαλλιεργειών αλεξανδρινού τριφυλλιού (Λητώ) και κριθαριού (Νίκη και Βυζάντιο), καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών σε τρεις αναλογίες σπόρων στην παραγωγή ξηρού χόρτου 1η κοπή

12 0 0 50 100 150 200 250 300 Ε.Σ.Δ. 0,05 Επίδραση των μονοκαλλιεργειών αλεξανδρινού τριφυλλιού (Λητώ) και κριθαριού (Νίκη και Βυζάντιο), καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών σε τρεις αναλογίες σπόρων στην παραγωγή πρωτεΐνης 2006 2007 Απόδοση (κg στρ ) ) 450 Πρωτεΐνη 250-338 500-225 750-113 Αναλογία σπόρων (σπόροι m -2 ) ) Λητώ-Νίκη Λητώ-Βυζάντιο Λητώ 450 250-338 500-225 750-113 1000 Νίκη Βυζάντιο Καλλιεργητική περίοδος 1η κοπή

13 Επίδραση των μονοκαλλιεργειών αλεξανδρινού τριφυλλιού (Λητώ) και κριθαριού (Νίκη και Βυζάντιο), καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών σε τρεις αναλογίες σπόρων στην συνολική παραγωγή ξηρού χόρτου 0 0 700 1400 2100 2800 Cut 1 Cut 2+Cut 3+Cut 4 Απόδοση (κg στρ ) ) 450 Ξηρό χόρτο Ε.Σ.Δ. 0,05 250-338 500-225 750-113 Αναλογία σπόρων (σπόροι m -2 ) Λητώ-Νίκη Λητώ-Βυζάντιο Λητώ 450 250-338 500-225 750-113 1000 Νίκη Βυζάντιο Κοπές Σύνολο 4 κοπών

14 Επίδραση των μονοκαλλιεργειών αλεξανδρινού τριφυλλιού (Λητώ) και κριθαριού (Νίκη και Βυζάντιο), καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών σε τρεις αναλογίες σπόρων στην συνολική παραγωγή πρωτεΐνης Cut 1 Cut 2+Cut 3+Cut 4 0 0 100 200 300 400 500 600 Ε.Σ.Δ. 0,05 Απόδοση (κg στρ ) ) 450 Πρωτεΐνη 250-338 500-225 750-113 Αναλογία σπόρων (σπόροι m -2 ) Λητώ-Νίκη Λητώ-Βυζάντιο Λητώ 450 250-338 500-225 750-113 1000 Νίκη Βυζάντιο Κοπές Σύνολο 4 κοπών

15 Επίδραση των μονοκαλλιεργειών αλεξανδρινού τριφυλλιού και κριθαριού, καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών στην συνολική παραγωγή ξηρού χόρτου και πρωτεΐνης 0 0 700 1400 2100 2800 Συνολική απόδοση (kg στρ ) ) Κριθάρι Επεμβάσεις Ξηρό χόρτο Πρωτεΐνη a a a a b b 0 0 200 400 600 c c b b a a Τριφύλλι Συγκαλλιέργεια Σύνολο 4 κοπών

16 Συμπεράσματα Απόδοση σε ξηρή βιομάζα  Μεγαλύτερη  μονοκαλλιέργεια αλεξ. τριφυλλιού  συγκαλλιέργεια με κριθάρι Βυζάντιο (75 : 25 %)  Μεγαλύτερη  μονοκαλλιέργεια αλεξ. τριφυλλιού  συγκαλλιέργεια με κριθάρι Βυζάντιο (75 : 25 %)  Μικρότερη  μονοκαλλιέργεια κριθαριού  Μικρότερη  μονοκαλλιέργεια κριθαριού

17 Συμπεράσματα Υψηλή απόδοση σε πρωτεΐνη  μονοκαλλιέργεια αλεξ. τριφυλλιού  συγκαλλιέργεια με κριθάρι Βυζάντιο (75 : 25 %)  μονοκαλλιέργεια αλεξ. τριφυλλιού  συγκαλλιέργεια με κριθάρι Βυζάντιο (75 : 25 %)

18 Συμπεράσματα Μικρότερη απόδοση σε πρωτεΐνη  Συγκαλλιέργεια (25 : 75 %)  Κριθάρι Αντίθετα

19 Γενικό Συμπέρασμα Η συγκαλλιέργεια αλεξανδρινού τριφυλλιού με κριθάρι σε αναλογία (75 : 25 %) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική καλλιέργεια για την παραγωγή μεγάλης ποσότητας χόρτου με υψηλή θρεπτική αξία

20 Μίγματα κριθαριού με κουκιά για την παραγωγή ενσιρώματος

21 Είδη και ποικιλίες φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Είδη και ποικιλίες φυτών που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Ποικιλία Τανάγρα Αθηναίδα Πολυκάρπη Βυζάντιο Ποικιλία Τανάγρα Αθηναίδα Πολυκάρπη Βυζάντιο Είδος Vicia faba Hordeum vulgare Vicia faba Hordeum vulgare Είδος Vicia faba Hordeum vulgare Vicia faba Hordeum vulgare Τοποθεσία Θεσσαλονίκη Λάρισα Τοποθεσία Θεσσαλονίκη Λάρισα

22 Συγκαλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Συγκαλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα Είδη Κουκιά : Κριθάρι Είδη Κουκιά : Κριθάρι Αναλογία (%) 25 : 75 50 : 50 75 : 25 Αναλογία (%) 25 : 75 50 : 50 75 : 25 Ποσότητα σπόρου (g m -2 ) 3,8-4,5 : 12,0 7,6-9,0 : 8,0 11,4-13,5 : 4,0 Ποσότητα σπόρου (g m -2 ) 3,8-4,5 : 12,0 7,6-9,0 : 8,0 11,4-13,5 : 4,0 Κουκιά : Κριθάρι 3,8-4,5 : 12,0 7,6-9,0 : 8,0 11,4-13,5 : 4,0 3,8-4,5 : 12,0 7,6-9,0 : 8,0 11,4-13,5 : 4,0 25 : 75 50 : 50 75 : 25 25 : 75 50 : 50 75 : 25 Τρόπος σποράς Ανά γραμμή Τρόπος σποράς Ανά γραμμή Στην ίδια γραμμή Στην ίδια γραμμή

23 Σπορά κουκιών και κριθαριού ανά γραμμή

24 Σπορά κουκιών και κριθαριού στην ίδια γραμμή

25 Ξηρό βάρος (kg/στρ) Πρωτεϊνη (%) Απόδοση Ξηρό βάρος και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των κουκιών και του κριθαριού, καθώς και των μεταξύ τους συγκαλλιεργειών ΚΡΙ 25-75 50-50 25-75 75-25 Επεμβάσεις ΚΟΥ 75-25 50-50 Κριθάρι Κουκιά Ανά γραμμή Στην ίδια γραμμή a a a a a a a a a a a a a a a a c c b b bc a a ab a a ΚΡΙ 25-75 50-50 25-75 75-25 ΚΟΥ 75-25 50-50 Ανά γραμμή Στην ίδια γραμμή a a a a a a a a a a a a a a a a c c b b bc a a b b a a Χωρίς ζιζάνιο Με ζιζάνιο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 0 200 400 600 800 1000 0 0 5 5 10 15 20

26 Συμπεράσματα Η απόδοση σε ξηρό χόρτο Η απόδοση σε ξηρή βιομάζα του κριθαριού και κτηνοτροφικών κουκιών στη μεταξύ τους συγκαλλιέργεια επηρεάστηκε περισσότερο από τον τρόπο σποράς και λιγότερο από την αναλογία σποράς

27 Γενικό συμπέρασμα χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων (παπαρούνα) Σε συγκαλλιέργεια κριθαριού και κτηνοτροφικών κουκιών με σπορά στην ίδια γραμμή και σε αναλογία 75-25 ή 50-50% μπορούμε να πάρουμε υψηλές αποδόσεις


Κατέβασμα ppt "Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google