Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρμ. Φυσιολογίας Φυτών Γεωργική αναδιάρθρωση: Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρμ. Φυσιολογίας Φυτών Γεωργική αναδιάρθρωση: Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρμ. Φυσιολογίας Φυτών Γεωργική αναδιάρθρωση: Η περίπτωση των ενεργειακών φυτειών Καρδίτσα, 09−02−2008 Νίκος Γ. Δαναλάτος Καθ. Γεωργίας και Οικολογίας Φυτών

2 Ο στόχος για το 2010: ΑΠΕ 12% δεν επιτεύχθηκε Συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην EU-25 Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

3 Biomass (bio-energy) production 97% ξύλο- πελλέτες 78 εκ. τιπ (200 εκ. τ.) 3% Καλλιέργειες 2.4 εκ. tιπ Βιο-αιθανόλη βιοντίζελ Βιομάζα στην EU-25 (πηγή: EUR 21350, 2005) 0,5 % ( 0,4 εκατ. t. ) 2,5 % ( 2 εκατ.t. ) Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

4 Το άγνωστο καύσιμο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

5

6 Οικιακή Χρήση 180-250 € / τόνο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

7 Βιομηχανική Χρήση 120-180 € / τόνο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

8 Κάλυψη από ΑΠΕ = 5%  Αιολική 750 MW (83% των ΑΠΕ ή 4,15% του συνόλου)  Μικρά Υ/Η 89 MW (13%των ΑΠΕ ή 0,65% του συνόλου)  Απόβλητα 28 MW ( 4%των ΑΠΕ ή 0,2% του συνόλου)  Φωτοβολταϊκά <1 MW 0%των ΑΠΕ ή 0% της ενέργειας  Βιοκαύσιμα 0%των ΑΠΕ ή 0% της ενέργειας  Βιομάζα για θερμ. 0%των ΑΠΕ ή 0% της ενέργειας Δε συμπεριλαμβάνονται τα θερμικά ηλιακά συστήματα (2,5 εκατ. τ.μ. εγκατεστημένων συλλεκτών) και η βιομάζα για θερμικές χρήσεις. Με βάση τα παραπάνω: Η Ελλάδα είναι ακόμα στο σημείο 0 από άποψη βιομάζας Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

9 Ανάπτυξη δυναμικών και δομών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θα αποτελέσουν τη βάση για παγκόσμια υποδομή τον 21 ο αιώνα  Προστασία περιβάλλοντος  Ορυκτές πηγές μη ανανεώσιμες  Κίνδυνος από εξάπλωση πυρην. ενέργειας Η πορεία προς τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος

10

11 ΛάρισαΚαρδίτσαΤρίκαλαΜαγνησίαΣύνολοΣιτάρι Έκταση (στρ) 778000177000820002500001287000 Απόδοση (kg/στρ) 417276173321359 Βαμβάκι Έκταση (στρ) 6800005700001500001200001520000 Απόδοση (kg/στρ) 330280306345312 Υπόλοιπαετήσια Έκταση (στρ) 1830009200023600014000525000 Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα στη Θεσσαλία

12 Σιτάρι Έκταση (στρ) 177000Απόδοση (kg/στρ) 276 Βαμβάκι Βαμβάκι Έκταση (στρ) 570000 Απόδοση (kg/στρ) 280 Υπόλοιπαετήσια Έκταση (στρ) 92000 Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Στην Καρδίτσα

13 Τυπικές δαπάνες και ισοζύγιο εισροών εκροών (farm budget) αγρού για σιτάρι και βαμβάκι στη Δυτική Θεσσαλική πεδιάδα. Μέσες μέγιστες εισροές έχουν ληφθεί υπόψη για μέγιστες αποδόσεις. Σίτος Ξ Βαμβ. Α Υλικά Σπόρος 4,818,0 Λίπασμα 23,234,9 Φυτοφάρμακα 4,010,0 Καλ/κές φροντίδες Όργωμα 0,04,5 Κυλίνδ-καλ/της 3,0 Δισκοσβάρνα 2,03,0 Σπορά 3,0 Λίπανση 0,8 Εφαρμ. αγροχημικών 1,5 Κόστος άρδευσης 0,030,0 Συγκομιδή- Μεταφορά 8,020,0 ΣΥΝΟΛΟ 50,3128,7 FARM BUDGET Σίτος Ξ Βαμβάκι Α Απόδοση (kg/στρ) 350 Τιμή προϊόντος €/kg 0,270,35 Απόδοση (€/στρ) 94,5123 Σύνολο Επιδοτήσεων 35140 Σύνολο εισροών 1 129,5263 Σύνολο εξόδων 1 50,3128,7 Ακαθάρ κέρδος 1 79,2134,3

14 Πρωταρχικό ερώτημα στη παραγωγή βιοκαυσίμου: Ενεργειακό ισοζύγιο ενεργειακών καλλιεργειών (National Geographic, Oct. 2007) Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Ντίζελ από κράμβη Αιθανόλη από καλαμπόκι Αιθανόλη από ζαχ/μο Πελλέτα αγριαγκινάρας 1

15 Χωρίς να ορίζουμε την οικονομική πίτα… 80 € / τόνο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

16 Στη Καρδίτσα € / στρ 1300-1600 κιλά * 80 € / τόνο = 104-128 € / στρ αντί σιταριού 200 € / στρ >2500 κιλά * 80 € / τόνο = 200 € / στρ αντί του βαμβακιού (1−3 αρδεύσεις τον Μάιο) Μακροχρόνια αποτελέσματα έδειξαν : Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

17 Παράδειγμα : Αντικατάσταση σκληρού σταριού με αγριαγκινάρα ΣΙΤΑΡΙ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ ΣΙΤΑΡΙ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ Απόδοση95 € 120 € Επιδότηση35 € 40 € Κόστος50 € 25 € --------------------------- ---------------------- Κέρδος80 € 135 € Pelletizer: 0,04 €/kg (*50000 t/έτος = 2000000!!) Τελ. τιμή = 0,12 € /kg => 0,24 € /κ.ι.π.θ. αντί για 0,82 € / κ.π.θ. Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

18 3 Μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίου Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

19 Εκροές / Εισροές Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

20 4 Περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη φαινόμενο θερμοκηπίου μηδενισμός διάβρωσης μηδενισμός διάβρωσης εξοικονόμηση νερού εξοικονόμηση νερού μείωση της νιτρορύπανσης μείωση της νιτρορύπανσης μηδενισμός αγροχημικών μηδενισμός αγροχημικών αύξηση εδαφ. γονιμότητας αύξηση εδαφ. γονιμότητας σιφώνιο βαρέων μετάλλων σιφώνιο βαρέων μετάλλων Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

21  Ελληνικό φυτό (ξηροθερμικές συνθήκες)  πολυετές ζιζάνιο (διάρκεια ζωής 8 – 12 χρόνια)  κύκλος: Οκτώβριος - Ιούνιος  εκμεταλλεύεται τις βροχές χειμώνα και άνοιξης  άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης: 15-25 ο C  αντοχή στο ψύχος:-10 ο C (ανάπτυξη 4 φύλλων). Τα υπέργειο μέρος του φυτού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ξηραίνεται (σ υ γ κ ο μ ι δ ή), ενώ το υπόγειο τμήμα του εισέρχεται σε λήθαργο. Με τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές αρχίζει ένας νέος κύκλος με την έκπτυξη των νέων φύλλων από τις ρίζες – α ν α β λ ά σ τ η σ η Αγριαγκινάρα.. ὑ π ὸ δ ὲ ξύλα κάγκανα κε ῖ ται, ὣ ς το ῦ καλ ὰ ῥ έεθρα πυρ ὶ φλέγετο, ζέε δ' ὕ δωρ … Ιλιάς φ, 364 Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

22 Αγριαγκινάρα [2] Ύψος: έως 3 μέτρα Φύλλα: μεγάλα, δερματώδη Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

23 Αγριαγκινάρα [3] Ανθοταξία - Ταξικαρπία Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

24 Αγριαγκινάρα [4] Σπόρος 150-300 kg /στρ (37-75 kg λάδι / στρ) Μεγάλη θερμική αξία: (19-20 ΜJ/ kg) με το σπόρο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

25 Αγριαγκινάρα [5] • Αξιοποίηση όλων των εδαφών • Προστασία από διάβρωση • Προστασία από νιτρορύπανση • Αντικατάσταση λοφωδών εδαφών με μονοκαλλιέργεια σταριού Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

26 Ριζικό σύστημα Ριζικό σύστημα Πολύ βαθύ Πολύ βαθύ • Αξιοποίηση νερού • Αξιοποίηση θρεπτικών Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Αγριαγκινάρα [6]

27 Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

28 σε βιομηχανική βάση 10−Νοεμβρίου−2006: Παραγωγή σε βιομηχανική βάση 26−Μαρτίου - 2007: Χρήση σε Δημόσιο χώρο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

29 Εργοστάσιο Αγγελούσης Α.Ε. Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

30

31 Εγκατάσταση [1]  1. Προετοιμασία  Εργασία από τρίτους (19 € / στρ) Όργωμα (10 € / στρέμμα) Σβάρνισμα (2-3 φορές x 3 € / στρέμμα)  Χρήση υπάρχοντος εξοπλισμού (8 €/στρ) Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

32 Εγκατάσταση [2]  2. Σπορά Χρόνος σποράς: Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) Χρόνος σποράς: Φθινόπωρο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) Άνοιξη (Απρίλιος) Άνοιξη (Απρίλιος) Αποστάσεις: Αποστάσεις: 75 – 100 cm μεταξύ των γραμμών 35 – 50 cm επί της γραμμής Ποσότητα σπόρου: 160-180 g / στρέμμα Ποσότητα σπόρου: 160-180 g / στρέμμα Κόστος σπόρου: 50 € / kg δηλ. 1 € / στρέμμα Κόστος σπόρου: 50 € / kg δηλ. 1 € / στρέμμα Χρήση υπάρχοντος εξοπλισμού : Πνευματικός σπορέας ακριβείας Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

33 Φροντίδες Δε χρειάζεται ζιζανιοκτονία (Ισχυρό ζιζάνιο - εισβολέας) Δε χρειάζεται καταπολέμηση εχθρών – ασθενειών Ελάχιστη λίπανση μετά την τέταρτη χρονιά (0-6 μονάδες Ν) Δε χρειάζεται άρδευση (1000-1600 kg ξ.ο./στρ) Με 2-3 αρδεύσεις τον Απρίλιο – Μάιο  2000 - >2500 kg / στρ Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

34 Συγκομιδή Εποχή: Ιούλιος – Σεπτέμβριος ( υγρασία 12-15%) 1 ος Τρόπος Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

35 Συγκομιδή Εποχή: Ιούλιος – Σεπτέμβριος ( υγρασία 12-15%) 2 ος Τρόπος Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

36 Συγκομιδή Εποχή: Ιούλιος – Σεπτέμβριος ( υγρασία 12-15%) 3 ος Τρόπος Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

37 • Κοπής • Δεματοποίησης • Φόρτωσης • Μεταφοράς • Εκφόρτωσης Συνολικό κόστος 20 €/ τόνο Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα

38 Παραγωγή Η/Ρ από αγριαγκινάρα σε Εργοστάσιο 2ΜW Αντικατάσταση 3000 στρ σταριού και 2000 στρ βαμβακιού Σε περιοχή του Ν. Καρδίτσας.

39 Τυπικές δαπάνες και ισοζύγιο εισροών εκροών (farm budget) αγρού για σιτάρι και βαμβάκι στη Δυτική Θεσσαλική πεδιάδα. Μέσες μέγιστες εισροές έχουν ληφθεί υπόψη για μέγιστες αποδόσεις. Σίτος Ξ Βαμβ. Α Υλικά Σπόρος 4,818,0 Λίπασμα 23,234,9 Φυτοφάρμακα 4,010,0 Καλ/κές φροντίδες Όργωμα 0,04,5 Κυλίνδ-καλ/της 3,0 Δισκοσβάρνα 2,03,0 Σπορά 3,0 Λίπανση 0,8 Εφαρμ. αγροχημικών 1,5 Κόστος άρδευσης 0,030,0 Συγκομιδή-Μεταφορά 8,020,0 ΣΥΝΟΛΟ 50,3128,7 FARM BUDGET Σίτος Ξ Βαμβάκι Α Απόδοση (kg/στρ) 350 Τιμή προϊόντος €/kg 0,270,35 Απόδοση (€/στρ) 94,5123 Σύνολο Επιδοτήσεων 35140 Σύνολο εισροών 1 129,5263 Σύνολο εξόδων 1 50,3128,7 Ακαθάρ κέρδος 1 79,2134,3

40 Σιτάρι (3000 στρέμματα): Κέρδος 132.000 Κόστος 150.900 –Σπόρος 14.400 –λιπάσματα 69.600 –Φυτοφάρμακα 12.000 –Πετρέλαιο 6.180 –Εργασίες 24.720 –Συγκομιδή 24.000 –Άρδευση κλπ -- ---------------------------------------- Εκ των οποίων 102.180 € εκρέουν από τη μικρή κοινωνία Βαμβάκι (2000 στρέμματα): Κέρδος 98.600 Κόστος 257.400 –Σπόρος 36.000 –λιπάσματα 69.800 –Φυτοφάρμακα 20.000 –Πετρέλαιο 6.320 –Εργασίες 25.280 –Συγκομιδή 40.000 –Άρδευση κλπ 60.000 ---------------------------------------- Εκ των οποίων 192.120 € εκρέουν από τη μικρή κοινωνία Καλλιεργώντας παραδοσιακές καλλιέργειες…

41 Αγριαγκινάρα (5000 στρέμματα): Κόστος 172.500 –Σ–Σ–Σ–Σπόρος 5.000 –λ–λ–λ–λιπάσματα 3.000 –Φ–Φ–Φ–Φυτοφάρμακα 0 –Π–Π–Π–Πετρέλαιο 1000 –Ε–Ε–Ε–Εργασίες 1500 –Σ–Σ–Σ–Συγκομιδή 150.000 –Ά–Ά–Ά–Άρδευση κλπ 10.000 ---------------------------------------- Εκ των οποίων 22.500 € εκρέουν από τη μικρή κοινωνία Εργοστάσιο: 2 ΜW ( ( ( (2.800.000 €) +1.000.000 για δίκτυο τηλεθέρμανσης 10.000 t αγκινάρα *1,4 GWh/t*78=1.092.000 € Τηλεθέρμανση 350 κατοικιών = 900.000 € Κόστος 420.000 –Α–Α–Α–Αποσβέσεις 150.000 –Ε–Ε–Ε–Εργατικά 100.000 –Ά–Ά–Ά–Άλλα λειτουργικά 50.000 –Ά–Ά–Ά–Άλλα 20.000 –Τ–Τ–Τ–Τηλεθέρμανση 100.000 ------------------------------------------- Εκ των οποίων 96.000 € είναι τόκοι Καλλιεργώντας το πολυετές «ζιζάνιο»…

42 3000 σιτάρι 2000 βαμβάκι 230600 294300 114000 0,6:1 Παραγωγή Η/Ρ από αγριαγκινάρα σε μονάδα 2 MW 1.549.500 22500 324000 13:1 96000

43 Αντικατάσταση 3.000 στρ σταριού και 2.000 βαμβακιού με αγριαγκινάρα για παραγωγή Η/Ρ 14 GWhe στον Παλαμά Καρδίτσας  Η μείωση της παραγωγής σταριού και βαμβακιού κατά 1000 t είναι αμελητέα  Αντικατάσταση 1250 ΤΙΠ που η χώρα εισάγει προς 500.000 € και ο Έλληνας φορολογούμενος αγοράζει προς 1.000.000 €.  Μείωση εκπομπών CO2 - Υλοποίηση του 0,56% των υποχρεώσεων της χώρας προς Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.  Διακοπή της διάβρωσης και ερημοποίησης επικλινών εδαφών.  Εξοικονόμηση νερού άρδευσης κατά 800.000 t ή το 1% του άνω ρου Αχελώου.  Διακοπή της ρύπανσης με τουλάχιστον 4.000 t Ν-χων λιπασμάτων (10ετία) και της ρύπανσης με άλλα αγροχημικά μεγάλων εκτάσεων εντός και εκτός μικρής κοινωνίας.  Δημιουργία γόνιμων εδαφών για μελλοντική χρήση με καλή δομή αυξημένη οργ. Ουσία κατά >1,5% μετά μια 10ετία, μεγαλύτερη διηθητικότητα και γονιμότητα.

44 Ελληνικό φτηνό «πετρέλαιο» από Ελληνικά χέρια στην Ελληνική γη με δυνατότητες εξαγωγής Ευχαριστώ Ν. Δαναλάτος: Βιώσιμες Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρμ. Φυσιολογίας Φυτών Γεωργική αναδιάρθρωση: Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google