Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ιωάννη Καλόμοιρου, Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Μάνδαλο τύπου D και D-Flip-Flop D-Registers 74LS175, 74LS374, 74LS273 MSI καταχωρητές ολίσθησης Ολοκληρωμένοι Απαριθμητές (74LS193)

2 ΔΙΣΤΑΘΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Το κύκλωμα του σχήματος έχει δύο σταθερές καταστάσεις, HIGH και LOW. Η έξοδος διατηρείται αμετάβλητη, άπαξ και βρεθεί στη μία ή στην άλλη κατάσταση. Το R-S latch συμπεριφέρεται ως δισταθές στοιχείο όταν R=0, S=0. Δηλαδή, κλειδώνει στην κατάσταση όπου έχει οδηγηθεί προηγουμένως, με τη βοήθεια των εισόδων R και S.

3 Μανδαλωτές και Flip-flops
Κυκλωματικό σύμβολο για R-S latch S-bar R-bar latch με πύλες NAND και πίνακας αληθείας Latch: σαρώνει τις εισόδους και ανανεώνει τις εξόδους διαρκώς. Flip-flop: ανανεώνει την έξοδο σε στιγμές που καθορίζονται από είσοδο ρολογιού.

4 R-S μάνδαλο με είσοδο enable: Θέτει ή μηδενίζει μια σημαία, ανάλογα με τις συνθήκες.

5 Μάνδαλο τύπου D: Αποθηκεύει ένα bit πληροφορίας
Μάνδαλο τύπου D: (α) κύκλωμα με πύλες NAND (b) Πίνακας αληθείας (c) Λογικό σύμβολο

6 D flip-flop που σκανδαλίζεται από μέτωπο παλμού
Αποτελείται από δύο μάνδαλα D, που το ένα λέγεται Master και το άλλο Slave. Το πρώτο ανοίγει και ακολουθεί την είσοδο όταν Clock LOW. Όταν CLK=1 το Master κλείνει, όμως το Slave ανοίγει και μεταφέρει την έξοδο του πρώτου στην έξοδο Q. Το Slave είναι ανοιχτό όσο CLK=1, όμως αλλάζει κατάσταση μόνον στη αρχή (με το μέτωπο του παλμού CLK), αφού μετά το Master κλειδώνει.

7 Παράδειγμα εφαρμογής μανδαλωτή σε σύστημα συναγερμού

8 D-Register 4 bit 74LS175

9 8-bit Registers 74LS374 και 74LS273

10 Shift-Registers Καταχωρητές ολίσθησης
Καταχωρητές σειριακής εισόδου-σειριακής εξόδου (αριστερά) και σειριακής εισόδου παράλληλης εξόδου (δεξιά).

11 Καταχωρητές ολίσθησης: Σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου (SIPO)

12 Parallel in - Serial Out (PISO) και Parallel In - Parallel Out (PIPO) καταχωρητές

13 Σειριακή μεταφορά δεδομένων

14 MSI καταχωρητές Καταχωρητής ολίσθησης 8 bits σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου Παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου Γενικός καταχωρητής ολίσθησης

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μια εφαρμογή με τον καταχωρητή ολίσθησης 74LS194. Οι ακροδέκτες 9,10 χρησιμοποιούνται για να ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του κατά-χωρητή (βλέπε πίνακα). Η σειριακή είσοδος γίνεται από τους ακροδέκτες 2 ή 7 ενώ η παράλληλη φόρ-τωση από τους 1-4. οι ακροδέκτες χρησι-μεύουν για έξοδο (παράλ-ληλη ή σειριακή).

16 Απαριθμητές Aσύγχρονοι δυαδικοί απαριθμητές

17 Το Ο.Κ. 74LS193: Σύγχρονος δυαδικός απαριθμητής


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google