Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων» 18-19 Ιουνίου 2009 Ξενοδοχείο Electra Palace, Πλάκα

2 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων Παρούσα Κατάσταση Οι Θέσεις μας

3 Η Ταυτότητα της HellasCERT Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ΕΝ 45011.

4 Η Ταυτότητα της HellasCERT TM HELLAS ΚΡΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τα Μέλη μας

5 η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση» η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων Η Ταυτότητα της HellasCERT Σκοπός

6 Πιστοποίηση Προσώπων ΦΠΠ Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων ISO/IEC17024 Διεθνής Νομιμότητα…

7 Βασικές Έννοιες… Διαδικασία Πιστοποίησης Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Σχήμα Πιστοποίησης Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού Διαδικασία Επιτήρησης Διαδικασία Επαναπιστοποίησης Πιστοποίηση Προσώπων Η κατοχή ενός Διαπιστευμένου Πιστοποιητικού αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για κάθε σύχρονο εργαζόμενο

8 Έχουμε μείνει πίσω… Τα περισσότερα επαγγέλματα στη χώρα μας εξασκούνται χωρίς να υπάρχουν: θεσμοθετημένα επαγγελματικά περιγράμματα αντίστοιχες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που αποδεικνύουν ότι ο κάτοχος τους έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες Παρούσα Κατάσταση

9 Έχουμε μείνει πίσω… Αποσπασματικό Εθνικό θεσμικό πλαίσιο με βασικά χαρακτηριστικά: επικάλυψη αρμοδιοτήτων σύγχυση βασικών εννοιών Δεν έχουν εφαρμοσθεί Κανονισμοί της ΕΕ: π.χ. Ο Κανονισμός 842/2006 για τα Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου Παρούσα Κατάσταση

10 Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις!!! Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω… Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 277/1963 «Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών» για τους θερμαστές προβλέπεται η αίτηση τους να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό: 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής περί της νομιμοφροσύνης του.

11 Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ) Έχει θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση προσώπων στον χειρισμό Η/Υ, διαδικασία που υλοποιείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης και εποπτεύεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά…

12 Λειτουργεί ένα δομημένο σύστημα πιστοποίησης που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Κύριοι πυλώνες του συστήματος είναι: Το ΕΣΥΔ ως Φορέας Διαπίστευσης Ο ΕΛΟΤ ως Φορέας Τυποποίησης Οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στη χώρα μας εδώ και 20 χρόνια Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά…

13 Να ενεργοποιηθεί το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων (Σ5) του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόλησης (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), με την ταυτόχρονη διεύρυνση του με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. και της HellasCert Να εφαρμοσθούν όλοι οι Κανονισμοί της ΕΕ που διέπουν την πιστοποίηση επαγγελματιών Να θεσμοθετηθεί Σύστημα Εποπτείας και Επιτήρησης της Αγοράς για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (Ι)

14 ΑρμοδιότηταΦορέας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ.) Ανάπτυξη Σχημάτων ΠιστοποίησηςΦορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης ΠροσωπικούΕνιαίος Φορέας ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ-ΕΙΜ Πιστοποίηση ΠροσώπωνΔιαπιστευμένοι ΦΠΠ Τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων ΠροσώπωνΔιαπιστευμένοι ΦΠΠ Επιτήρηση Πιστοποιητικών & ΕπαναπιστοποίησηΔιαπιστευμένοι ΦΠΠ Εποπτεία και Επιτήρηση Αγοράς ΠΠΕ.Κε.Πι.Σ. Να θεσμοθετηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙ)

15 ΑρμοδιότηταΦορέας ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ανάπτυξη/Πιστοποίηση Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Παροχή Υπηρεσιών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (εποπτευόμενα από τον Ο.Ε.Ε.Κ.) Ανάπτυξη/Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ.) Παροχή Υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (εποπτευόμενα από τον Ε.Κι.Πι.Σ.) Να θεσμοθετηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙΙ)

16 Να θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση ως προϋπόθεση για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα: την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών την ορθολογική διαχείριση των πόρων την προστασία του περιβάλλοντος την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του τελικού έργου ή προϊόντος Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙV)

17 Κωνσταντίνος Κεσεντές constantinos.kesentes@ecdl.gr


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google