Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
4/7/2017 5:01 AM Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (HellasCert) «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων» 18-19 Ιουνίου 2009 Ξενοδοχείο Electra Palace, Πλάκα © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων
4/7/2017 5:01 AM Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων Παρούσα Κατάσταση Οι Θέσεις μας © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/7/2017 5:01 AM Η Ταυτότητα της HellasCERT Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ΕΝ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/7/2017 5:01 AM Η Ταυτότητα της HellasCERT Τα Μέλη μας ΚΡΟΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TM HELLAS © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

5 Η Ταυτότητα της HellasCERT
4/7/2017 5:01 AM Η Ταυτότητα της HellasCERT Σκοπός η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση» η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων
4/7/2017 5:01 AM Πιστοποίηση Προσώπων Διεθνής Νομιμότητα… ΦΠΠ Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων ISO/IEC17024 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

7 Πιστοποίηση Προσώπων Βασικές Έννοιες… Διαδικασία Πιστοποίησης
4/7/2017 5:01 AM Πιστοποίηση Προσώπων Βασικές Έννοιες… Διαδικασία Πιστοποίησης Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Σχήμα Πιστοποίησης Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού Διαδικασία Επιτήρησης Διαδικασία Επαναπιστοποίησης Η κατοχή ενός Διαπιστευμένου Πιστοποιητικού αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για κάθε σύχρονο εργαζόμενο © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

8 Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω…
4/7/2017 5:01 AM Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω… Τα περισσότερα επαγγέλματα στη χώρα μας εξασκούνται χωρίς να υπάρχουν: θεσμοθετημένα επαγγελματικά περιγράμματα αντίστοιχες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που αποδεικνύουν ότι ο κάτοχος τους έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω…
4/7/2017 5:01 AM Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω… Αποσπασματικό Εθνικό θεσμικό πλαίσιο με βασικά χαρακτηριστικά: επικάλυψη αρμοδιοτήτων σύγχυση βασικών εννοιών Δεν έχουν εφαρμοσθεί Κανονισμοί της ΕΕ: π.χ. Ο Κανονισμός 842/2006 για τα Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω…
4/7/2017 5:01 AM Παρούσα Κατάσταση Έχουμε μείνει πίσω… Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις!!! Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 277/1963 «Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών» για τους θερμαστές προβλέπεται η αίτηση τους να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό: 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής περί της νομιμοφροσύνης του.    © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

11 Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά…
4/7/2017 5:01 AM Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά… Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ) Έχει θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση προσώπων στον χειρισμό Η/Υ, διαδικασία που υλοποιείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης και εποπτεύεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά…
4/7/2017 5:01 AM Παρούσα Κατάσταση Τα Θετικά… Λειτουργεί ένα δομημένο σύστημα πιστοποίησης που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Κύριοι πυλώνες του συστήματος είναι: Το ΕΣΥΔ ως Φορέας Διαπίστευσης Ο ΕΛΟΤ ως Φορέας Τυποποίησης Οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στη χώρα μας εδώ και 20 χρόνια © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (Ι)
4/7/2017 5:01 AM Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (Ι) Να ενεργοποιηθεί το Σύστημα Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Προσόντων (Σ5) του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόλησης (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), με την ταυτόχρονη διεύρυνση του με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. και της HellasCert Να εφαρμοσθούν όλοι οι Κανονισμοί της ΕΕ που διέπουν την πιστοποίηση επαγγελματιών Να θεσμοθετηθεί Σύστημα Εποπτείας και Επιτήρησης της Αγοράς για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

14 Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙ)
4/7/2017 5:01 AM Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙ) Να θεσμοθετηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Αρμοδιότητα Φορέας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ.) Ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού Ενιαίος Φορέας ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ-ΕΙΜ Πιστοποίηση Προσώπων Διαπιστευμένοι ΦΠΠ Τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων Επιτήρηση Πιστοποιητικών & Επαναπιστοποίηση Εποπτεία και Επιτήρηση Αγοράς ΠΠ Ε.Κε.Πι.Σ. © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙΙ)
4/7/2017 5:01 AM Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙΙΙ) Να θεσμοθετηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Αρμοδιότητα Φορέας ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ανάπτυξη/Πιστοποίηση Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) Παροχή Υπηρεσιών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (εποπτευόμενα από τον Ο.Ε.Ε.Κ.) Ανάπτυξη/Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κε.Πι.Σ.) Παροχή Υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (εποπτευόμενα από τον Ε.Κι.Πι.Σ.) © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙV)
4/7/2017 5:01 AM Οι Θέσεις Μας Προτάσεις (ΙV) Να θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση ως προϋπόθεση για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα: την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών την ορθολογική διαχείριση των πόρων την προστασία του περιβάλλοντος την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της ποιότητας του τελικού έργου ή προϊόντος © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

17 Κωνσταντίνος Κεσεντές constantinos.kesentes@ecdl.gr
4/7/2017 5:01 AM Ευχαριστώ Κωνσταντίνος Κεσεντές © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Κατέβασμα ppt "Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google