Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το διαπιστευμένο πλαίσιο λειτουργίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το διαπιστευμένο πλαίσιο λειτουργίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το διαπιστευμένο πλαίσιο λειτουργίας
Βασίλης Διονάς Διευθυντής Επικοινωνίας & Marketing ECDL Ελλάς

2 «Εάν εφησυχάσεις αρκούν δύο χρόνια για
«Ο πιο σίγουρος τρόπος για να τελειώσεις επαγγελματικά είναι να επαναπαυθείς στις δάφνες σου» Michael Schumacher Πιλότος F1 «Εάν εφησυχάσεις αρκούν δύο χρόνια για την καταστροφή σου» Bill Gates Microsoft

3 Η διαδικασία με την οποία
Η Έννοια της Διαπίστευσης Δεν είσαι ... ότι δηλώσεις ! Διαπίστευση είναι: Η διαδικασία με την οποία ένας εξουσιοδοτημένος οργανισμός, εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα, αξιολογεί και αναγνωρίζει επίσημα την ικανότητα ενός φορέα να διενεργεί διαδικασίες πιστοποίησης βάσει συγκεκριμένων προτύπων Σε 10 χρόνια … τώρα πια δεν είσαι ότι δηλώσεις. Και εμεις δεν είμαστε ότι δηλώσουμε….

4 European Cooperation for Accreditation
Η ECDL Ελλάς στη Διεθνή Οικογένεια των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης International Accreditation Forum European Cooperation for Accreditation Συμβούλιο Πιστοποίησης Σώμα Επιτηρητών Αν και είμαστε το παγκόσμιθο πρότυπο. Όλα αλλάζουν. Η πολυεθνική διάσταση ισχύει εδώ. Γι΄αυτό και μπήαμε σε μία επίπονη διαδικασία .... Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο

5 Ποιά είναι η Διαπίστευση της ECDL
Τι «κρύβει» το Ε.ΣΥ.Δ. 242 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ν. 2231/1994 & ν. 3066/2002 ISO ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2003 242 Πιστοποίηση Προσώπων Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ Πρότυπο ECDL Φορέας Διαπίστευσης Εξουσιοδότηση Πρότυπο Διαπίστευσης Αριθμός Διαπίστευσης Κατηγορία Διαπίστευσης Πεδίο Εφαρμογής Πρότυπο Πιστοποίησης

6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης (εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης) Ο μοναδικός Αρμόδιος Φορέας για την διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου Ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εγγύηση – Τρόφιμα - ΕΦΕΤ - Ασφαλή κτίρια – ΚΤΕΟ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 9001 που πιστοποιούν άλλους φορείς κλπ

7 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Ειδικά για τους φορείς πιστοποίησης διαπιστεύει σύμφωνα με: Α. Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ 45012) Β. Πιστοποίηση Προϊόντων (ΕΛΟΤ ΕΝ 45011) Γ. Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Οδηγός ISO/IEC 66) Δ. Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP) (ΕΛΟΤ ΕΝ 45012) Ε. Πιστοποίηση Προσώπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024) Ζ. Συστήματα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) (Οδηγός ISO/IEC 66 και Κανονισμός 761:2001) Η. Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ ΕΝ 45012)

8 European Cooperation for Accreditation
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Ορίζει το Ευρωπαϊκό δίκτυο των αναγνωρισμένων εθνικών φορέων πιστοποίησης Υλοποιεί τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Ευρωπαϊκών Φορέων Διαπίστευσης

9 International Accreditation Forum
Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Παγκόσμιος σύνδεσμος των φορέων διαπίστευσης Στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ενιαίας και παγκόσμιας μεθοδολογίας αξιολόγησης των φορέων πιστοποίησης ως προς τις αναγκαίες συμμορφώσεις Αναβαθμίζει το κύρος των πιστοποιήσεων και μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο

10 International Personnel Certification Association
Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης Προσώπων Ορίζει τις απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει να πληροί το απασχολούμενο προσωπικό σε διάφορους τομείς Διασφαλίζει την εφαρμογή & αξιολόγηση των σχημάτων πιστοποίησης μέσω της συμμετοχής των φορέων πιστοποίησης στο Σύμφωνο Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA)

11 ECDL Ελλάς: Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων
Ισότιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας Ο 1ος και μοναδικός ελληνικός διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων στον τομέα της πληροφορικής Μέλος του

12 Η Αξία της Διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ.
Η Αξία της Διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ. Εντάσσει στη διεθνή οικογένεια αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης προσώπων Επιβεβαιώνει την επάρκεια και την αμεροληψία Κατοχυρώνει την αξιοπιστία Ενισχύει το κύρος και την ανταγωνιστικότητα Επισφραγίζει τη διεθνή αποδοχή των δραστηριοτήτων Όπως οι βιομηχανίες πιστοποιούν τη δραστηριότητά τους σε κάθε της διάσταση, για να αυξήσουν την αξιοπιστία, το κύρος έτσι οι βασικές δεξιότητες βελτιώνουν το κύρος στην αγορά εργασίας. Όσοι κάνουν υπεύθυνη εργασία και από τη δουλειά τους πρέπει να επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα βλ. φυσικό αέριο, όπου κανείς δεν έχει διαπίστευση ενώ στην Αγγλία οι ασφαλιστικές εταιρίες ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ… ΣΥΝΕΔΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

13 Τι σημαίνει Διαπίστευση για την αγορά εργασίας
Τι σημαίνει Διαπίστευση για την αγορά εργασίας Είσαι ότι Αποδεικνύεις και …Δεν είσαι ότι Δηλώνεις To Διαπιστευμένο πλαίσιο ορίζει τις απαιτούμενες ικανότητες που πρέπει να πληροί το απασχολούμενο προσωπικό σε διάφορους τομείς. Οι βασικές δεξιότητες βελτιώνουν το κύρος. Για υπεύθυνη εργασία που επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα.

14 Ο ρόλος του Ελληνικού Δημοσίου
Ο μεγαλύτερος εργοδότης Από την 1 Ιανουαρίου 2006 το Α.Σ.Ε.Π. αποδέχεται μόνο τα πιστοποιητικά πληροφορικής που χορηγούνται από Φορείς που είναι πιστοποιημένοι από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η Κ.Υ.Α. Α/25081 (ΦΕΚ 1720/2005) των ΥπΕσΔΑΑ και ΥπΕΠΘ περιλαμβάνει το σύνολο των ρυθμίσεων που διέπουν την πιστοποίηση των φορέων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

15 Η πιστοποίηση της ECDL από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Ακόμη ένα βήμα μπροστά Από την 1η Φεβρουαρίου με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. η ECDL Ελλάς είναι ο 1ος Πιστοποιημένος Φορέας Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής

16 Η πιστοποίηση της ECDL από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Λεπτομέρειες Τα πιστοποιητικά ECDL έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. χωρίς καμία τροποποίηση των χαρακτηριστικών τους (Syllabus, Εξεταστική Διαδικασία κλπ) Τα πιστοποιητικά που έχουμε εκδώσει μέχρι σήμερα και θα εξακολουθούμε να εκδίδουμε βασίζονται στα ίδια ενιαία διεθνή πρότυπα με αυτά που εκδίδονται σε 150 χώρες

17 Η πιστοποίησή της ECDL από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Οι πιστοποιημένες ενότητας Η απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά ECDL σε επίπεδο ενότητας (module) παρέχοντας σε όλους, τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για την επιλογή της πιστοποίησης που επιθυμούν Οι ενότητες όλων των πιστοποιητικών ECDL που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ECDL Syllabus έκδοση 4.0 καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων που περιγράφονται στην ΚΥΑ Γ/25055/ και κατ’ επέκταση του Προσοντολογίου (Π.Δ. 44/2005)

18 Έλεγχος των Διαδικασιών Πιστοποίησης
Έλεγχος των Διαδικασιών Πιστοποίησης Ο ρυθμιστικός και ελεγκτικός ρόλος του Κράτους Παρουσία επιτηρητή Ο.Ε.Ε.Κ. στις εξετάσεις Αυστηρό πλαίσιο προγραμματισμού εξετάσεων (20ήμερο) Ελάχιστος αριθμός θεμάτων (test set): 50 Υποχρέωση για ετήσια ανανέωση του 50% των θεμάτων Επιθεωρήσεις στο 5% των διενεργούμενων εξετάσεων από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και από τον φορέα πιστοποίησης

19 Πιστοποιητικό ECDL: Εφόδιο Ζωής
ECDL Core/Progress ECDL Expert ECDL CAD ECDL ImageMaker ECDL WebStarter ECDL CTP ECDL CTP Tutor Q4 2007

20 Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών για το Α.Σ.Ε.Π.
Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών για το Α.Σ.Ε.Π. Με απλά λόγια Τα Πιστοποιητικά ECDL σύμφωνα με τις διαδικασίες του ιδρύματος ECDL αποδεικνύουν ότι ο κάτοχος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού είχε τις απαραίτητες δεξιότητες και δεν έχουν ημερομηνία λήξης Η διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. προσδίδει ένα πρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα Πιστοποιητικά ECDL: Τη δυνατότητα απόδειξης ότι οι δεξιότητες είναι επικαιροποιημένες επειδή ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπονται από το διαπιστευμένο σύστημα

21 Ετήσια Επιτήρηση Πιστοποιητικών
Επικαιροποιημένη Πιστοποίηση Σύμφωνα με τις διαπιστευμένες από το Ε.ΣΥ.Δ., διαδικασίες της ECDL Ελλάς οι οποίες είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO17024 και αποτελούν μέρος του εγκεκριμένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. εγχειριδίου διαδικασιών, ισχύει ότι: Οι πιστοποιημένοι χρήστες κάθε χρόνο καλούνται να συμπληρώσουν την δήλωση στην ιστοσελίδα της ECDL Ελλάς με πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συνεχή χρήση των πιστοποιημένων γνώσεων Κάθε 3ετία όσοι έχουν συστηματικά υποβάλλει την ετήσια δήλωση επιτήρησης επαναπιστοποιούνται δηλαδή επικαιροποιείται η πιστοποίησή τους και αποκτούν νέο πιστοποιητικό με τρέχουσα ημερομηνία. Είναι μέρος του εγκεκριμένου εγχειριδίου διαδικασιών από τον ΟΕΕΚ

22 Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών
Η απόφαση του Ο.Ε.Ε.Κ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. έχει ορισθεί ότι τα πιστοποιητικά όλων των φορέων θα γίνονται αποδεκτά από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε θέσεις δημοσίου για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η ισχύς των πιστοποιήσεων για μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια είναι μία διεθνής πρακτική, απαίτηση που προκύπτει από τη διεθνή νομιμότητα π.χ. Ηλεκτρολόγος ή το proficiency το οποίο ισχύει μόνο για 2 χρόνια στα Αγγλικά πανεπιστήμια

23 Τα οφέλη για τον Κάτοχο Εφόδιο Ζωής
Η διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ. καθιστά τα πιστοποιητικά ECDL εξαιρετικά αναγνωρίσιμα και σεβαστά από όλη την επιχειρηματική κοινότητα Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης του πιστοποιητικού μέσω της διαδικασίας επιτήρησης, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με βάση την οποία δε γίνονται αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά που έχουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των 3 ετών Είναι μέρος του εγκεκριμένου εγχειριδίου διαδικασιών από τον ΟΕΕΚ

24 Εφόδιο Ζωής Το ECDL δεν είναι ένα ακόμη δικαιολογητικό για το Α.Σ.Ε.Π.
Διεθνούς κύρους

25 Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις

26 Σας Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Το διαπιστευμένο πλαίσιο λειτουργίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google