Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας Διαβούλευση και κοινωνικοί εταίροι Δρ. Σ. Καϊμάκη Διαβούλευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας Διαβούλευση και κοινωνικοί εταίροι Δρ. Σ. Καϊμάκη Διαβούλευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας Διαβούλευση και κοινωνικοί εταίροι Δρ. Σ. Καϊμάκη Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού

2 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών αποτελεί αναμφισβήτητο τμήμα του "κοινοτικού κεκτημένου" και όχι μόνο. Οι συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος αναδεικνύονται σε ουσιαστικό δικαίωμα του πολίτη και σε υποχρέωση του κράτους στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σύμβαση Άαρχους Οδηγία 2001/42/ΕΚ Οδηγία 2003/4/ΕΚ Έργα και πολιτικές πρέπει να εμπλέκουν, από την αρχή ως το τέλος τους, τις ομάδες που θα επηρεαστούν από αυτά. Η συμμετοχή απαιτείται για το πως, όχι για το αν θα προστατευθεί μια περιοχή ή ένα αγαθό

3 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ προβλέπει την ενεργό συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια της εφαρμογής της Όλα τα σημαντικά υδατικά ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις αρμόδιες αρχές και το ευρύ κοινό μέσω κατάλληλων δράσεων διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση των σχεδίων αλλά και σε όλο τον κύκλο της διαδικασίας σχεδιασμού Θα πρέπει να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διάχυση της απαραίτητης πληροφορίας Θα πρέπει να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση στο πρόγραμμα μέτρων και στα προγράμματα δράσης που θα καταρτιστούν

4 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Η Ελλάδα έχει μεταφέρει πλήρως την Οδηγία στην εθνική της νομοθεσία, με το Ν. 3199/2003 και το Π.Δ. 51/5007. Έχει καταγράψει όλες τις ΛΑΠ – εγχώριες και διασυνοριακές – και έχει προσδιορίσει τα Υ.Δ Έχει μελετήσει την κατάσταση όλων των υδάτων των καταγεγραμμένων λεκανών απορροής ποταμών. Έχει σχεδιάσει προγράμματα παρακολούθησης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. – Ε.Κ.Β.Υ και ΙΓΜΕ). Έχει εκπονήσει μελέτη για τις Τύπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς Έχει ολοκληρώσει τα Έργα: Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων στα Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας. Έχει συντάξει το “ Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, Master Plan ”, (ΥΠΑΝ 2003 & ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Έχει ολοκληρώσει το Μητρώο Χρηστών Ύδατος Υλοποιεί τα σχέδια διαχείρισης των ΥΔ Έχει υλοποιήσει και συνεχίζει σημαντικές δράσεις διαβούλευσης.

5 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΗμερομηνίαΑντικείμενοΤόπος 9/10/2008ΗμερίδαΕνημέρωση και διαβούλευση για τα εργαλεία διαχείρισηςΣέρρες 31/1/2007Ημερίδα Προστασία ποταμών μέσω πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων Καβάλα 7/5/2009Ημερίδα Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση Χημικής Ρύπανσης στους ποταμούς Καβάλα 18/2/2008ΣεμινάριοΔιαχείριση ποταμού ΣτρυμόναΘεσσαλονίκη 15/5/2008Ημερίδα Ορθολογική διαχείριση των χρήσεων νερού στη ΛΑΠ Στρυμόνα με τη χρήση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Νιγρίτα Σερρών 7/11/2008Ημερίδα Ανάπτυξη & εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθησης των υπόγειων της ΛΑΠ Στρυμόνα. Θεσσαλονίκη 14/10/2008Ημερίδα Ορθολογική διαχείριση των χρήσεων νερού στη ΛΑΠ Στρυμόνα με τη χρήση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Θεσσαλονίκη 24/10/2008Ημερίδα Ανάπτυξη & εφαρμογή κοινού συστήματος παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας επιφ. υδάτων και της κατάστασης του π. Στρυμόνα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας Σέρρες

6 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ Τις παραπάνω ενέργειες έρχεται να συμπληρώσει η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Επίσης ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων ανοίγει Για την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, στο Υ.Δ 11 θα πρέπει: Να ολοκληρωθεί η κατάρτιση και δημοσίευση του Σχεδίου Διαχείρισης (Άρθρο 11 και 13) Να εφαρμοσθούν πολιτικές τιμολόγησης ύδατος που να ενισχύουν την βιωσιμότητα των υδατικών πόρων (Άρθρο 9) Να καταστούν τα Μέτρα του Προγράμματος λειτουργικά μέχρι το 2012 (Άρθρο 11) Να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα Μέτρων και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι μέχρι το 2015 (Άρθρο 4) Να γίνει παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων και να σχεδιασθούν οι απαιτούμενες δράσεις για τον επόμενο διαχειριστικό κύκλο (2015-2021) εφόσον με τα προτεινόμενα μέτρα δεν έχει επιτευχτεί η καλή κατάσταση όλων των Υδάτινων Σωμάτων μέχρι το 2015.

7 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ

8 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά είναι το πιο φιλόδοξο δείγμα νομοθεσίας για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας όλων των υδατικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο λόγω των επιστημονικών προαπαιτουμένων της, αλλά και λόγω των συστηματικών δράσεων ενεργού συμμετοχής του κοινού, που απαιτεί. Η ενεργός συμμετοχή υπονοεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία προγραμματισμού με τη συζήτηση των ζητημάτων και συμβάλλοντας στη λύση τους

9 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η Οδηγία ορίζει τον εταίρο ως οποιοδήποτε σχετικό άτομο, ομάδα ή οργανισμό που να τον ενδιαφέρει το θέμα, είτε γιατί θα επηρεαστεί από το θέμα (θύμα, κερδισμένος) είτε επειδή έχει επιρροή, γνώση ή εμπειρία στο θέμα Δύο είναι τα κύρια στοιχεία στη διαχείριση των κοινωνικών εταίρων: η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός των Κοινωνικών Εταίρων.

10 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ανάλυση των κοινωνικών εταίρων είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι άνθρωποι «κλειδιά» που πρέπει να πειστούν. Το πρώτο βήμα για την ανάλυση των εταίρων είναι η αναζήτηση ιδεών για το ποιοι είναι οι κατάλληλοι κοινωνικοί εταίροι Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι άνθρωποι που επηρεάζονται από το σχέδιο, που έχουν επιρροή, γνώση, εμπειρία ή κάποιο συμφέρον για την επιτυχή ή ανεπιτυχή κατάληξή του. θα πρέπει να προσδιοριστούν οι σωστοί μεμονωμένοι εταίροι εντός του οργανισμού των εταίρων

11 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ

12 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: οφείλουν να ενημερωθούν πλήρως και θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΜΙΚΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: οφείλουν να πληροφορηθούν και να ικανοποιηθούν ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: οφείλουν να ενημερωθούν επαρκώς προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα. ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ-ΜΙΚΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: οφείλουν να πληροφορηθούν χωρίς να προχωρήσουμε σε εκτενή ανάλυση

13 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Ο βαθμός συμμετοχής κάθε παράγοντα, οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά τους και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία.

14 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 355 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ KYBΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΜΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΠ ΔΗΜΟΙ ΚΛΠ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛ/ FAX MAILΙΣΧΥΣΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ ΡΟΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Υπουργείο έχει ήδη εγκαινιάσει ένα βήμα διαβούλευσης. Στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr θα αναρτάται σταδιακά αλλά συστηματικά όλη η πληροφορία που σχετίζεται με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης.http://wfd.ypeka.gr Ακόμα, το Υπουργείο σχεδιάζει την υλοποίηση μιας κεντρικής ημερίδας μιας εναρκτήριας ημερίδας στις Σέρρες μιας θεματικής ημερίδας στη Δράμα μιας θεματικής ημερίδας στην Καβάλα μιας θεματικής ημερίδας στη Νιγρίτα Σερρών μιας ημερίδας επί του ΠροΣχεδίου στις Σέρρες

16 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ενημερώσου για τις δράσεις μας Βρες στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr ή απευθύνσου στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων προκειμένου να αποκτήσεις το απαραίτητο υλικό. Διάβασε και πες τη γνώμη σου Στείλε απόψεις ή παρατηρήσεις με email: info.egy@prv.ypeka.gr με φαξ: 2106994355 ταχυδρομικά: Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα «Για τη διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδάτων»

17 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια Ερωτηματολόγιο επί της διαδικασίας διαβούλευσης Ερωτηματολόγιο επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού Στείλε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πίσω με email: info.egy@prv.ypeka.gr με φαξ: 2106994355 ταχυδρομικά: Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας, 115 26 Αθήνα «Για τη διαβούλευση επί των Σχεδίων Διαχείρισης των Υδάτων»

18 Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Παρακολούθησε τις ημερίδες και τις συναντήσεις μας και πες μας την άποψή σου γραπτά η προφορικά Όλες οι απόψεις θα ληφθούν υπόψη Η απόψή σου μετράει!!!!!!!


Κατέβασμα ppt "Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας Διαβούλευση και κοινωνικοί εταίροι Δρ. Σ. Καϊμάκη Διαβούλευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google