Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Είσοδο στο σύστημα της Διαύγειας μπορεί να κάνει : Ο εγγεγραμμένος πολίτης Ο χρήστης ενός Δημόσιου φορέα Εγγραφή στο σύστημα ο πολίτης κάνει από την επιλογή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Είσοδο στο σύστημα της Διαύγειας μπορεί να κάνει : Ο εγγεγραμμένος πολίτης Ο χρήστης ενός Δημόσιου φορέα Εγγραφή στο σύστημα ο πολίτης κάνει από την επιλογή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Είσοδο στο σύστημα της Διαύγειας μπορεί να κάνει : Ο εγγεγραμμένος πολίτης Ο χρήστης ενός Δημόσιου φορέα Εγγραφή στο σύστημα ο πολίτης κάνει από την επιλογή « + Εγγραφή», ενώ ο χρήστης ενός φορέα, μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα μετά από εγγραφή του από το διαχειριστή του φορέα του

2 - Αναζήτηση αναρτημένων πράξεων- Δυνατότητα αποθήκευσης της πράξης που τον ενδιαφέρει. - Υποβολή επισήμανσης όταν εντοπίζει παραλείψεις ή λάθη σε μία πράξη - Αξιοποίηση Υπηρεσίας Επαλήθευσης Γνησιότητας ενός ΑΔΑ που τον ενδιαφέρει.

3 Απλή αναζήτηση Λέξη-κλειδί αναζητά στo Θέμα της πράξης στο Περιεχόμενο στα Μεταδεδομένα

4 Ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων

5 Αν ο χρήστης επιλέξει κάποιες από τις κατηγορίες προσθήκη στα κριτήρια της αναζήτησης

6 Στην περίπτωση που γνωρίζουμε πολλά στοιχεία μιας πράξης τότε κάνουμε Σύνθετη αναζήτηση τα αποτελέσματα περιορίζονται

7 Αν επιλέξουμε τα στοιχεία μιας πράξης μετά την αναζήτηση, το αποτέλεσμα θα είναι η Προβολή των στοιχείων Εγγράφου

8 Παράδειγμα Απαιτείται να αναζητηθεί μία πράξη που περιέχει τη λέξη «Απόφαση», με Αριθ. Πρωτοκόλλου «123», εκδότη το «Υπουργείο Εσωτερικών», με Είδος τις «Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις», Θεματική κατηγορία την «Απασχόληση και Εργασία» και Ημερ/νία ανάρτησης «5/3/2014». Ποιες θα πρέπει να είναι οι κινήσεις του χρήστη;

9 Ο αρμόδιος χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία της πράξης ανάλογα με το Είδος της απόφασης που επιλέγει και είτε Αποθηκεύει Προσωρινά είτε κάνει απευθείας Ανάρτηση

10 Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να καταχωρήσουμε μία πράξη με σκοπό να την αποθηκεύσουμε προσωρινά. Πρόκειται για μία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία έκδοσης 1/4/2014 και με αριθμό 789/2014.

11 Από την αναζήτηση ή από τη Δι@ύγεια μου (Υποβληθείσες), βρίσκω την πράξη που πρόκειται να αναρτηθεί και από το μενού των Ενεργειών επιλέγω Ανάρτηση

12 Παράδειγμα Απαιτείται να αναρτηθεί μία πράξη που αποθηκεύσαμε προσωρινά. Αρχικά θα πρέπει να γίνει αναζήτηση και μετά ανάρτηση. Πρόκειται για μία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία έκδοσης 1/4/2014 και με αριθμό 789/2014.

13 Όταν ο πολίτης εντοπίζει λάθη ή παραλείψεις σε μια απόφαση τότε κάνει Υποβολή Επισήμανσης

14 Ο πολίτης επιλέγει το Λόγο της Επισήμανσής του από μία λίστα με συγκεκριμένες επιλογές, με στόχο την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων

15 Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ένας πολίτης αναζητά μία πράξη και διαπιστώνει παραλείψεις στα στοιχεία της. Η πράξη που αναζητά περιέχει στο θέμα τη λέξη «Προϋπολογισμό» και έχει ως αριθ. Πρωτοκόλλου το 91/2014. Ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειές του;

16 Υποβληθείσες (αλλαγές σε όλα τα πεδία) Αναρτηθείσες (αλλαγές εκτός από το αρχείο ανάρτησης και το είδος πράξης) Πράξης Διεκπεραίωση των επισημάνσεων με αιτιολογία είτε συμπλήρωση στοιχείων είτε με ανάκληση πράξης Επισήμανσης

17 Όταν απαιτείται Ανάκληση της πράξης λόγω λάθους ή παράλειψης στοιχείων ο χρήστης αρχικά κάνει: 1.Αίτημα ανάκλησης 2.κατόπιν οριστική Ανάκληση

18 Ας απαιτείται οριστική ανάκληση της πράξης, τότε γίνεται η αναζήτησή της από τη Δι@ύγειά μου και την κατηγορία «Εκκρεμεί ανάκληση». Στη συνέχεια από το μενού των Ενεργειών της πράξης, επιλέγω την Ανάκληση. Επίσης καταχωρώ αιτιολογία ανάκλησης και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

19 Στην περίπτωση που απαιτείται η Δημιουργία νέων χρηστών, ο Διαχειριστής του φορέα πηγαίνει στη Διαχείριση Χρηστών και προσθέτει το νέο χρήστη. Στη συνέχεια επιλέγει τον τύπο χρήστη και συμπ- ληρώνει τα αντίστοιχα πεδία.

20 Ο διαχειριστής φορέα στη συνέχεια καθορίζει τα δικαιώματά του. Μπορεί να επιλέξει όποια από τα δικαιώματα αποδό- θηκαν αυτόματα κατά τη Δημιουργία του χρήστη.

21 Η δημιουργία ενός νέου φορέα μπορεί να γίνει από τον κεντρικό διαχειριστή, από το διαχειριστή που εποπτεύει τον φορέα.

22 Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι απαιτείται η δημιουργία ενός φορέα που ανήκει στις Ανώνυμες Εταιρείες Α.Ε. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αρχικά καταχωρούμε το ΑΦΜ ώστε μέσω του ΓΓΠΣ να εμφανιστεί αυτόματα η επωνυμία του και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία.

23 Ο διαχειριστής ενός φορέα έχει το δικαί- ωμα να δημιουργήσει τις οργανωτικές μονά- δες από τις οποίες αποτελείται ο φορέας.

24 Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μία οργανωτική μονάδα που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο τύπος υπηρεσίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένα Τμήμα, με την Επωνυμία « Πρωτοκόλλου», το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Αστικής & Δημοτικής κατάστασης.

25 Η δημιουργία ενός Υπογράφοντα μπορεί να υλοποιηθεί από τον διαχειριστή του φορέα που ανήκει. Η δημιουργία του γίνεται από το μενού του Οργανογράμματος με την επιλογή «Υπογράφοντες».

26 Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι απαιτείται η δημιουργία ενός Υπογράφοντα που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει θέση «Αναπληρωτή Διευθυντή». Δικαίωμα υπογραφής έχει στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικής και Αναπτυξιακής πολιτικής.

27 Ειδικές διεργασίες στους φορείς Ρυθμίσεις Μεταδεδομένων Ρυθμίσεις συστήματος

28 Ειδικές διεργασίες φορέων Συγχωνεύσεις φορέων : μεταφορά μονάδων και υπογραφόντων σε νέο φορέα Ενεργοποίηση φορέα Απενεργοποίηση φορέα Μεταφορά μονάδων από έναν φορέα σε άλλον Διαγραφή φορέα

29 Είδη πράξεων: μπορεί να επεξεργαστεί τους τύπους πράξεων και να προσθέσει νέους Λίστες λεξικών: μπορεί να επεξεργαστεί ή να προσθέσει νέες τιμές στις λίστες λεκτικών

30 Επεξεργασία πρότυπων email Ρυθμίσεις αναζητήσεις Ενεργοποίηση Διαλειτουργικότητας με ΓΓΠΣ Ενεργοποίηση Διαλειτουργικότητας με VIES Ρυθμίσεις συστήματος


Κατέβασμα ppt "Είσοδο στο σύστημα της Διαύγειας μπορεί να κάνει : Ο εγγεγραμμένος πολίτης Ο χρήστης ενός Δημόσιου φορέα Εγγραφή στο σύστημα ο πολίτης κάνει από την επιλογή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google