Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτροπή Τεκμηρίωσης 2010-2011 Μάρκος Γερασόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Τεκμηρίωσης Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Διευθυντής Sanofi-Aventis.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτροπή Τεκμηρίωσης 2010-2011 Μάρκος Γερασόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Τεκμηρίωσης Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Διευθυντής Sanofi-Aventis."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτροπή Τεκμηρίωσης 2010-2011 Μάρκος Γερασόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Τεκμηρίωσης Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Διευθυντής Sanofi-Aventis

2 Δραστηριότητες Ανταπόκριση στις ανάγκες και στόχους Επιτροπής  Τεκμηρίωση θέσεων ΣΦΕΕ Τεκμηρίωση στους τομείς του Οράματος ΣΦΕΕ που χρειάζονταν υποστήριξη:  Ποιότητα – Επώνυμα Προϊόντα  Άμεση πρόσβαση – Έρευνα  Καλή Οικονομική Διαχείριση Τεκμηρίωση θέσεων ΣΦΕΕ σε σχέση με τη:  Νέα οικονομική πραγματικότητα – Συστάσεις Μνημονίου Οικονομικής Πολιτικής

3 Μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί

4 Άξονας ΣΦΕΕ : Ποιότητα – Επώνυμα Προϊόντα Μέτρηση της ικανοποίησης και της συμμόρφωσης του Έλληνα ασθενή στο επώνυμο φάρμακο – EPSI project ασθενών  Φορέας: Τμήμα Ερευνών EPSI Rating Μέτρηση της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης του Έλληνα γιατρού στο επώνυμο φάρμακο – EPSI project γιατρών  Φορέας: Τμήμα Ερευνών EPSI Rating Διερεύνηση μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με την εμπιστοσύνη στο επώνυμο φάρμακο (Brand Loyalty)  Φορέας: London School of Economics – Καθ. Π. Καναβός

5 Άξονας ΣΦΕΕ : Άμεση πρόσβαση- Έρευνα Μελέτη ανάλυσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια  Φορέας: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) - Καθ. Κυριόπουλος Μελέτη των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από την καθυστέρηση του πρόσβασης σε καινούργια φάρμακα  Φορέας: Καθ. Υφαντόπουλος -Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθ. Μανιαδάκης - ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τον Καθ. Φούτζηλα – ΗECOG

6 Άξονας ΣΦΕΕ : Καλή Οικονομική Διαχείριση Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Συστήματος Υγείας για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την εξάλειψη της απώλειας δημόσιων πόρων  Φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Κοινωνική και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) - Καθ. Τούντας  Εστίαση σε: Νοσοκομεία Φάρμακα Κοινωνική Ασφάλιση

7 Κύρια ευρήματα μελέτης της Οικονομικής Λειτουργίας του Συστήματος Υγείας Νοσοκομεία  Μελέτη εξέλιξης δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης στα 26 νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με βάση απολογιστικά στοιχεία για την περίοδο 2005- 2008. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) των λειτουργικών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης ήταν:  Υγειονομικό υλικό: 31%  Φαρμακευτικό υλικό: 47%  Αντιδραστήρια: 57%  Ορθοπεδικό υλικό: 72%  Λοιπά είδη (καθαρισμός, φύλαξη κ.τ.λ.- υπηρεσίες που αναθέτει το νοσοκομείο σε ιδιωτικές εταιρίες): 118% Ο Μ.Ε.Ρ.Μ. του κόστους μισθοδοσίας την περίοδο 2005-2008 είναι μόλις 11%

8 Φάρμακο  Οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.-25 κατά 27%.  Το συνολικό όφελος για το κράτος από τις μειώσεις των τιμών στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων που εκδόθηκαν σε διάστημα περίπου 2,5 ετών (Νοέμβριος 2006 -Μάιος 2009) ανήλθε στα €190,97 εκατ.  Από την ανάλυση του Δείκτη Τιμών Φαρμάκων, προέκυψε ότι οι τιμές των φαρμάκων μεταβάλλονται με χαμηλότερο ρυθμό από το σύνολο των αγαθών της αγοράς υπηρεσιών υγείας.  Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της θετικής λίστας μεταξύ 1995 - 2007, δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η φαρμακευτική δαπάνη εμφανίζει σταθερή ή οριακά αυξητική τάση την περίοδο αυτή.  Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τον όγκο των καταναλισκόμενων φαρμάκων και λιγότερο από την τιμή τους ή το σύστημα ασφαλιστικής τους αποζημίωσης Κύρια ευρήματα μελέτης της Οικονομικής Λειτουργίας του Συστήματος Υγείας

9 Επιπλέον Μελέτες Επιτροπής Τεκμηρίωσης Διαχρονική ανάλυση της μεταβολής των τιμών φαρμάκων την περίοδο 1997 – 2008  Φορέας: ΙΟΒΕ – Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας Έρευνα πεδίου - «Οι δραστηριότητες, η απασχόληση και οι προοπτικές των φαρμακευτικών επιχειρήσεων» - 2008  Φορέας: ΙΟΒΕ – Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας

10 Προβολή Μελετών που ολοκληρώθηκαν

11 Προβολή Μελετών Δημιουργία Πλήρους Φακέλου Μελετών για το αρχείο του ΣΦΕΕ που περιλαμβάνει σε hard copy και ηλεκτρονικά τα εξής: Πλήρη μελέτη – Τελικό Report Παρουσίαση Powerpoint με τα βασικά ευρήματα της μελέτης Executive Summary της μελέτης Ανάρτηση Executive Summary Μελετών στο vortal του ΣΦΕΕ

12 Προβολή Μελετών Συνεργασία με την Επιτροπή Επικοινωνίας για περαιτέρω προβολή μελετών ειδικού ενδιαφέροντος Σύσταση υπο-Ομάδων Προβολής Μελετών από την Επιτροπή Τεκμηρίωσης και την Επιτροπή Επικοινωνίας: Μελέτες Μέλη Επιτροπής Τεκμηρίωσης Μέλη Επιτροπής Επικοινωνίας - EPSI γιατρών/ ασθενών, - Brand loyalty στα φάρμακα Ε. Αρμελίδου, Ε. Βίτσου, Λ. Ξαπλαντέρης, Κ. Παπαδόπουλος Δ. Γκότσης - Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του συστήματος υγείας - Μελέτη ανάλυσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια Β. ΠαπαγιαννοπούλουΕ. Ψύρρα - Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την καθυστέρηση στην πρόσβαση των φαρμάκων Μ. ΧατζίκουΦ. Δεστεμπασίδης - Μελέτες ΙΟΒΕ Ε. Πάλακα, Μ. Παπαγεωργίου Κ. Γαβριελάτου

13 Νέες Μελέτες

14 1) Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ Φορέας: ΕΣΔΥ - Καθ. Κυριόπουλος, Καθ. Μανιαδάκης, ΙΟΒΕ - Καθ. Στουρνάρας Status: Η μελέτη είναι σε εξέλιξη - Αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος Μαΐου 2011 Στόχος: Η αποτύπωση των επιπτώσεων των κυβερνητικών μέτρων στο σύνολο του τομέα υγείας και η εξοικονόμηση των απαιτούμενων από την κυβέρνηση πόρων:  Η μελέτη θα εστιάζει στα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση στον τομέα της Υγείας το 2010 και στα οποία θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2011 προκειμένου να επιτύχει αναμόρφωση του συστήματος και μείωση της δαπάνης Υγείας, σύμφωνα με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που ορίζει το Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής Η μελέτη θα επικεντρώνεται και θα αναλύει εκτός από το φάρμακο, τα μέτρα για το σύνολο του τομέα Υγείας

15 1) Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ Το Μνημόνιο προβλέπει σειρά αλλαγών σε όλους του τομείς του συστήματος Υγείας με στόχο:  Διατήρηση της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Υγείας ≤ 6% ΑΕΠ  Μείωση Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης Εξοικονόμηση €2 δισ. έως το 2012  €1 δισ. μέσα στο 2011  Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη= 1% ΑΕΠ Με βάση αυτά τα δεδομένα η μελέτη θα εξετάσει:  Την ισχύουσα κατάσταση στους επιμέρους τομείς του συστήματος Υγείας  Τις αλλαγές και τα μέτρα που προβλέπονται από το Μνημόνιο σε κάθε τομέα του συστήματος Υγείας  Την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί από τα μέτρα αυτά σε κάθε τομέα του συστήματος Υγείας

16 1) Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ Το σύστημα Υγείας θα εξετασθεί από την πλευρά των συντελεστών παραγωγής:  Ανθρώπινο Κεφάλαιο  Πάγιο Κεφάλαιο: Υποδομές, Συντήρηση, Επενδύσεις  Υλικοί Πόροι  Ανθρώπινο Κεφάλαιο Αριθμός ιατρών - νοσηλευτών Αμοιβές ιατρών Αριθμός φαρμακείων  Σημείο κλειδί: Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, παρουσίαση των επερχόμενων αλλαγών και ποσοτική εκτίμηση της εξοικονόμησης, όπου είναι δυνατόν.

17 1) Μελέτη για τις Δαπάνες και τις Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ  Πάγιο Κεφάλαιο: Υποδομές, Συντήρηση, Επενδύσεις Περιγραφή ΕΣΥ- Δημόσια Νοσοκομεία Τιμολόγηση ιατρικών πράξεων Αποδοτικότητα νοσοκομείων Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός  Σημείο κλειδί: Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, παρουσίαση των επερχόμενων αλλαγών και ποσοτική εκτίμηση της εξοικονόμησης, όπου είναι δυνατόν  Υλικοί Πόροι: Προμήθειες, Φάρμακα Σύστημα προμηθειών Τιμολογιακή πολιτική φαρμάκου Ηλεκτρονική συνταγογράφηση Αποζημίωση, Λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης Rebate  Σημείο κλειδί: Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης, παρουσίαση των επερχόμενων αλλαγών και ποσοτική εκτίμηση της εξοικονόμησης, όπου είναι δυνατόν

18 2) Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Ελεύθερης Τιμής Φαρμάκου με rebate Φορέας: ΙΟΒΕ – Καθ. Στουρνάρας Status: Έχει κατατεθεί πρόταση μελέτης στον ΣΦΕΕ Στόχος: Με δεδομένα τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η μελέτη επιχειρεί την εξέταση της εφαρμογής του συστήματος ελεύθερης τιμής φαρμάκου με rebate και την ποσοτική διερεύνηση της επίπτωσης που θα έχει η εφαρμογή του στη δημόσια και στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη σε σχέση με το ισχύον σύστημα τιμολόγησης.

19 2) Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Ελεύθερης Τιμής Φαρμάκου με rebate Η καθιέρωση μιας ελεύθερα οριζόμενης τιμής για τα φαρμακευτικά προϊόντα:  Αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των παράλληλων εξαγωγών και ως εκ τούτου διασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων στην ελληνική αγορά φαρμάκου  Το reference price της Ελλάδας θα σταματήσει να δημιουργεί προβλήματα στον καθορισμό τιμών σε άλλες χώρες τις Ε.Ε. και όχι μόνο.

20 2) Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Ελεύθερης Τιμής Φαρμάκου με rebate Προτεινόμενη Δομή Α΄ Φάση – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  Διερεύνηση της εφαρμογής του συστήματος ελεύθερης τιμής φαρμάκου με rebate σε άλλες χώρες Β΄ Φάση – Ποσοτική Διερεύνηση  Διερεύνηση οικονομικού αποτελέσματος εφαρμογής του νέου συστήματος σε σχέση με το ισχύον σύστημα τιμολόγησης  Συγκεκριμένα, θα εκτιμηθεί η μεταβολή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια.

21 3) Μελέτη της Οικονομικής Επίπτωσης των Μέτρων του 2010 στο Πλαίσιο του Μνημονίου: Δημοσία Νοσοκομεία και Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης Φορέας: Ινστιτούτο Κοινωνική και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) Status: Σε εξέλιξη Στόχος: Η μελέτη της οικονομικής επίπτωσης των νέων μέτρων του 2010, στο πλαίσιο του μνημονίου, για κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς του δημόσιου συστήματος υγείας (δημοσία νοσοκομεία και ταμεία κοινωνικής ασφάλισης), με ιδιαίτερη έμφαση και επικέντρωση στα σημεία όπου διαφαίνεται ότι το σύστημα είναι ανεξέλεγκτο και γίνεται μεγάλη σπατάλη και κακοδιαχείριση (π.χ. ανεπάρκεια μηχανοργάνωσης νοσοκομείων, έλλειψη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, κ.ά.).

22 3) Μελέτη της Οικονομικής Επίπτωσης των Μέτρων του 2010 στο Πλαίσιο του Μνημονίου: Δημοσία Νοσοκομεία και Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης Νοσοκομεία του ΕΣΥ  Προμήθειες ακριβών υλικών (στεντς, υλικά αγγειοπλαστικής, βηματοδότες, απινιδωτές, ορθοπεδικά υλικά, φίλτρα τεχνητού νεφρού, ενδοφακοί)  Προμήθειες υγειονομικού υλικού, αναλώσιμων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού  Προμήθειες φαρμάκων  Δαπάνες νοσοκομείων για υπηρεσίες, όπως φύλαξη, καθαριότητα, θέρμανση και συντήρηση  Εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών και δημοπρασιών  Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΥ) στα νοσοκομεία  Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων  Είσπραξη νοσηλίων από τα ασφαλιστικά ταμεία  Εξόφληση προμηθευτών Σημείο κλειδί: Εκτίμηση για την εξέλιξη των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων το 2010, έναντι των προηγούμενων ετών. Αν παρατηρείται μείωση των δαπανών γίνεται ανάλυση από πού προέρχεται.

23 3) Μελέτη της Οικονομικής Επίπτωσης των Μέτρων του 2010 στο Πλαίσιο του Μνημονίου: Δημοσία Νοσοκομεία και Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης Ασφαλιστικά Ταμεία  Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων  Δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις και παρακλινικές εξετάσεις  Εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων  Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣΥ) στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία  Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για φάρμακα, υλικά και ιατρικό εξοπλισμό στα ασφαλιστικά ταμεία  Απόδοση νοσηλίων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ Σημείο κλειδί: Εκτίμηση για την εξέλιξη των συνολικών δαπανών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων το 2010 έναντι προηγούμενων ετών, αλλά και επιμέρους ανάλυση για την εξέλιξη των δαπανών για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

24 Έρευνα Πεδίου – «Απασχόληση στον Κλάδο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων» - 2010  Φορέας: ΙΟΒΕ –Τμήμα Οικονομικών της Υγείας  Status: Ολοκληρώθηκε η συλλογή στοιχείων και βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαγωγή αποτελεσμάτων Η Αγορά του Φαρμάκου στην Ελλάδα – Ετήσια Έκθεση  Φορέας: ΙΟΒΕ –Τμήμα Οικονομικών της Υγείας  Status: Σε αναμονή νέων στοιχείων φαρμακευτικής δαπάνης της ΕΣΥΕ Facts & Figures – ΣΦΕΕ  Φορέας: ΙΟΒΕ –Τμήμα Οικονομικών της Υγείας  Status: Σε αναμονή νέων στοιχείων φαρμακευτικής δαπάνης της ΕΣΥΕ Επιπλέον Μελέτες Επιτροπής Τεκμηρίωσης


Κατέβασμα ppt "Επιτροπή Τεκμηρίωσης 2010-2011 Μάρκος Γερασόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Τεκμηρίωσης Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Διευθυντής Sanofi-Aventis."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google