Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογικό Ρ Ο Μ Α Ζ Ω Α τύχημα Γ Ω Ν Ι Ω Μ εγάλης Α Θ Α Ι Ν Ω Ε κτασης Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογικό Ρ Ο Μ Α Ζ Ω Α τύχημα Γ Ω Ν Ι Ω Μ εγάλης Α Θ Α Ι Ν Ω Ε κτασης Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογικό Ρ Ο Μ Α Ζ Ω Α τύχημα Γ Ω Ν Ι Ω Μ εγάλης Α Θ Α Ι Ν Ω Ε κτασης Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι

2

3 Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται
Σε τεχνολογικούς κινδύνους οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται, καταρχήν, με τον πρέποντα τρόπο. Σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα), τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες κ.λ.π., και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Αποτέλεσμα είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κ.λπ) είτε σκόπιμων, ανθρώπινων ενεργειών. .

4 Oι τεχνολογικές καταστροφές
θεωρείται ότι έχουν πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης, αλλά έχουν, εν δυνάμει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις. ανάλογα με την ένταση και έκτασή τους, μπορεί να προκαλέσουν : απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμούς [τόσο στους εργαζόμενους στο χώρο του ατυχήματος, όσο και στον ευρισκόμενο «κοντά» στο σημείο του ατυχήματος πληθυσμό] καταστροφή περιουσιών διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

5

6 Η συνήθης ταξινόμηση των τεχνολογικών ατυχημάτων είναι η εξής:
Χημικά Ατυχήματα, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης).

7 Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων: Συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, με διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά). Ατυχήματα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά): Είναι τα συμβατικά ατυχήματα μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες, σε ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, αλλά δεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

8 Καταρρεύσεις Φραγμάτων: Συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, όσο και στο περιβάλλον. Πυρηνικά Ατυχήματα: Συνδέονται, συνήθως, με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων, στο περιβάλλον, και έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον.

9 Η έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο της Fukushima

10

11 Σεισμός 7.9 R και φωτιά καταστρέφουν το Σαν Φραντσίσκο, 18 Απρ. 1906

12 (Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, ΤΑΜΕ ή
Ως Μεγάλο Ατύχημα (Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, ΤΑΜΕ ή Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης, ΒΑΜΕ) ορίζεται: H μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη προκύπτει από ανεξέλεγκτες καταστάσεις (κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης) προκαλεί μεγάλους κινδύνους (άμεσους ή απώτερους) για την ανθρώπινη υγεία ή και το περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.

13 ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Τ.Α.Μ.Ε. ή B.A.Μ.Ε.
Ρωγμές σε δοχεία αποθήκευσης ή αντιδραστήρες που μπορεί προκαλέσουν τη διάρρηξη τους Δυσλειτουργία ή ολοκληρωτική αστοχία του μηχανολογικού εξοπλισμού που ρυθμίζει και ελέγχει τη λειτουργία της βιομηχανικής εγκατάστασης (π.χ ανακουφιστικές βαλβίδες, ρυθμιστικές βάνες, ενδεικτικά πίεσης, θερμοκρασίας ή στάθμης) Ανθρώπινα λάθη

14 ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Τ.Α.Μ.Ε. ή B.A.Μ.Ε.
Κακή συντήρηση και ελλιπής επιθεώρηση του εξοπλισμού Παραλείψεις στο σχεδιασμό της μονάδας Αστάθμητοι εξωγενείς παράγοντες (επικίνδυνα μετεωρολογικά φαινόμενα, τρομοκρατικές και εγκληματικές ενέργειες κλπ)

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τ.Α.Μ.Ε. ή Β.Α.Μ.Ε.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τ.Α.Μ.Ε. ή Β.Α.Μ.Ε. • Μεγάλος αριθμός θανάτων (άμεσων ή καθυστερημένων) και τραυματισμών (εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, δηλητηριάσεις κ.α.) • Ύπαρξη πιθανότητας επέκτασης των επιπτώσεων και εκτός των ορίων μιας εγκατάστασης • Ύπαρξη πιθανότητας αλυσιδωτών ατυχημάτων σε γειτονικές εγκαταστάσεις {πολλαπλασιαστικό φαινόμενο (domino effect)} • Ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις για εκκένωση περιοχών και απομάκρυνση πολιτών σε μεγάλη απόσταση από το σημείο του συμβάντος

16 • Απαίτηση για συντονισμένη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ομάδων παρέμβασης (Π.Υ., τοπικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας, Ε.Κ.Α.Β., Τροχαία, Αστυνομία κλπ) • Πρόκληση καταστροφικών επιπτώσεων για το περιβάλλον (ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων) • Καταστροφικές συνέπειες από τις διαδικασίες της καύσης και της υπερπίεσης. • Πρόκληση μεγάλων οικονομικών επιπτώσεων λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων, των κτιρίων, του εξοπλισμού και της απώλειας της παραγωγής • Πρόκληση μεγάλων κοινωνικών επιπτώσεων λόγω της διατάραξης του κανονικού ρυθμού ζωής της τοπικής κοινωνίας.

17 & Δευτερογενή φαινόμενα Βλαπτικές Συνέπειες Επιπτώσεις
Αιτία γενέσεως Πρωτογενή & Δευτερογενή φαινόμενα Βλαπτικές Συνέπειες Επιπτώσεις Διαρροή Ραδιενέργειας Ατύχημα – βλάβη σε Πυρηνικές εγκαταστάσεις, κέντρα ερευνών κλπ. εντός – εκτός Ελλάδας ή τρομοκρατική ενέργεια Ακτινοβολία Έκθεση ανθρώπων, ζώων και αγαθών σε ακτινοβολία. Επιπτώσεις στην υγεία. Ασθενείς – νεκροί Διασπορά – Διαφυγή βιολογικών ουσιών Ατύχημα σε εργαστήρια κλπ. ή τρομοκρατική ενέργεια Επιδημίες Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας, Έκθεση ανθρώπων, ζώων και αγαθών σε βιολογικούς κινδύνους, Επιπτώσεις στη υγεία. Ασθενείς – νεκροί. Καταστροφή μονάδος αποθήκευσης, δικτύου μεταφοράς ή σταθμού διανομής Φυσικού Αερίου Ατύχημα, βλάβη, τρομοκρατική ενέργεια Έκρηξη, φωτιά Διακοπή παροχής Φυσικού αερίου Πιθανές επιπτώσεις στη υγεία. Πυρκαγιές, Αποκλεισμός περιοχών, Υλικές ζημιές, Τραυματίες – νεκροί. Καταστροφή μονάδος παραγωγής, πυλώνων, γραμμών μεταφοράς ή σταθμού διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτιά, Διακοπή παροχής Ηλεκτρικής ενέργειας Πιθανές επιπτώσεις στη υγεία. Πυρκαγιές, Υλικές ζημιές, Τραυματίες – νεκροί. Διαρροή – διαφυγή επικινδύνων ουσιών (Τοξικών, Οξειδωτικών, εκρηκτικών, εύφλεκτων, βλαπτικών για περιβάλλον) Σε μέσο μεταφοράς (σιδηροδρομικό, οδικό, θαλάσσιο, αεροπορικό) Ατύχημα – βλάβη – φωτιά ή τρομοκρατική ενέργεια Φωτιά, Έκρηξη Μόλυνση Περιβάλλοντος Μόλυνση περιβάλλοντος, ανθρώπων, ζώων, αγαθών. Διαταραχή οικολογικής ισορροπίας, Επιπτώσεις στη υγεία ανθρώπων – ζώων. Κίνδυνος για πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι). Υλικές ζημιές, Πυρκαγιές, Τραυματίες, ασΤεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης θενείς, νεκροί. Σε εγκατάσταση παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, διακίνησης και εξόρυξης Πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις Παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, διακίνησης, συσκευασίας ή εξόρυξης πετρελαιοειδών και Φυσικού αερίου Με επικίνδυνα υλικά Χώροι Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) (βιοαέριο) ή χωματερές. Πλησίον κατοικημένης περιοχής

18 Τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης Αιτία γενέσεως Πρωτογενή
& Δευτερογενή φαινόμενα Βλαπτικές Συνέπειες Επιπτώσεις Επικίνδυνη ρύπανση Ατμόσφαιρας Ατύχημα – βλάβη ή τρομοκρατική ενέργεια Διαρροή επικινδύνων ουσιών στην ατμόσφαιρα Επίπτωση στην υγεία ανθρώπων, ζώων, ιχθύων. Διαταραχή οικολογικής ισορροπίας, Ρύπανση περιβάλλοντος, εδάφους, ακτών κλπ. Επιπτώσεις στο οικολογικό σύστημα Τραυματίες – ασθενείς - νεκροί Θάλασσας στη θάλασσα Εδαφών στο έδαφος Υδροφόρου ορίζοντα, ποταμών – λιμνών, δεξαμενών κλπ. Διαρροή επικινδύνων ουσιών στο υπέδαφος και υδροφόρο ορίζοντα Καταστροφή Φράγματος, αποταμιευτή, δεξαμενής εγκατάστασης ή δικτύου για χρήση Βιομηχανική ή Ενεργειακή Σεισμός, καταιγίδα, έντονη βροχόπτωση. Ατύχημα – βλάβη, κατολίσθηση στη λεκάνη κατάκλισης Κατακλυσμός εκτάσεων, Πλημμύρα, Διακοπή παροχής ύδατος, Μόλυνση υδάτων Ζημιές σε γεωργία, κτηνοτροφία, υλικά αγαθά. Ζημιές σε εγκαταστάσεις και οικιστικούς χώρους. Αποκλεισμός περιοχών Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας Επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων – ζώων Ασθενείς, τραυματίες, νεκροί Προστασία περιβάλλοντος Αγροτική Ύδρευσης Αθλητική Αναψυχής Σε Μεταφορές Ατύχημα σε εγκατάσταση εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία κλπ.) Σεισμός καταιγίδα, έντονη βροχόπτωση, κατολίσθηση, Φωτιά, έκρηξη Υλικές ζημιές Εγκλωβισμός ατόμων Τραυματίες - νεκροί Καταστροφή Δικτύων επικοινωνίας και ενημέρωσης Διακοπή τηλεφωνικών επικοινωνιών (ενσύρματων & ασύρματων) Διακοπή λειτουργίας ΜΜΕ Διακοπή επικοινωνιών ή ενημέρωση πολιτών

19 BIOMHXANIKA ATYXHMATA ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

20 Feyzin (Γαλλία, 1966) Διυλιστήρια της πόλης Feyzin.
Λανθασμένη ενέργεια χειριστή κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων για λήψη δείγματος προπανίου από μια δεξαμενή τον τραυματισμό του, λόγω εκτόνωσης προπανίου μεγάλης πίεσης. Η διαρροή συνεχίστηκε. Το νέφος των ατμών προπανίου που δημιουργήθηκε επεκτάθηκε σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση από το σημείο εκροής. Η δεξαμενή περιβλήθηκε με φλόγες και ακολούθησε έκρηξη. Τρεις ακόμα σφαιρικές δεξαμενές ανατράπηκαν. Επίσης, πήραν φωτιά μερικές δεξαμενές πετρελαίου. Σημειώθηκε ανάφλεξη σε αυτοκίνητο σε γειτονικό δρόμο Λανθασμένες ενέργειες : δεν σήμανε συναγερμός αμέσως μετά την εκροή η καθυστερημένη αντίδραση της πυροσβεστικής δεν διακόπηκε η κυκλοφορία στο μικρό γειτονικό δρόμο η ανεπάρκεια στο σύστημα ύδρευσης κ.α. Οι συνέπειες : ήταν σοβαρές, καθώς σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι, 81 τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

21

22 Flixborough(Ηνωμένο Βασίλειο, 1974)
Στη χημική εγκατάσταση της Nypro Ltd, η διασπορά και ανάφλεξη τοξικού μεθυλο-ισοκυανιούχου αερίου, οδήγησε σε ισχυρότατη έκρηξη. Αιτία του ατυχήματος θεωρήθηκε: Η παράκαμψη της εφαρμογής των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας κατά την παραγωγική διαδικασία στο όνομα της επίτευξης υψηλότερων ρυθμών παραγωγής Αποτέλεσμα: ο θάνατος 28 ατόμων, ο τραυματισμός 104 ατόμων και η καταστροφή της εγκατάστασης. Περίπου άτομα απομακρύνθηκαν από γειτονικά σπίτια.

23

24 Seveso (Βόρεια Ιταλία, 1976) :
Βιομηχανία παραγωγής φαρμάκων της Chemical Company η αστοχία μιας βαλβίδας ασφαλείας διαφυγή στην ατμόσφαιρα μιας ποσότητας περίπου 2 kg διοξίνης (TCDD) (τοξικής και καρκινογόνου ουσίας). Η πόλη καλύφθηκε από ένα λευκό νέφος, το οποίο στη συνέχεια επικάθισε στο χώμα λόγω ισχυρής βροχής εισχωρώντας στη τροφική αλυσίδα. Συνέπειες : μακροχρόνιες επιπτώσεις στον πληθυσμό, αν και όχι άμεσους θανάτους. άνθρωποι αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησης της υγείας τους. Η σοβαρότητα του ατυχήματος, έγινε γνωστή κατά στάδια, λόγω των καθυστερήσεων στην ενημέρωση από την πλευρά της εταιρίας Η έλλειψη ενημέρωσης καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση

25

26 Bhopal (Ινδία, 1984) Σε βιομηχανία παραγωγής παρασιτοκτόνων της εταιρίας Union Carbide παρουσιάστηκε διαρροή στην ατμόσφαιρα 45 τόνων ισχυρά τοξικών μεθυλο-ισοκυανιούχων αερίων . Αιτία: εισαγωγή νερού στη δεξαμενή του ισοκυανιούχου μεθυλίου. Ανυπαρξία οργανωμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης, οι κάτοικοι δεν ενημερώθηκαν για τις ενδεδειγμένες ενέργειες αντιμετώπισης. Aκόμη και πριν τη διαφυγή του αερίου, υπήρχε χρόνος προειδοποίησης του πληθυσμού (π.χ εκκένωση ), που δεν έγινε. Συνέπειες: Το 1991 εκτίμηση ότι οι νεκροί υπερέβαιναν τους και ότι περίπου αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας . Παρ’ όλα αυτά ο ακριβής αριθμός των νεκρών και αυτών που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Το ατύχημα στο Bhopal, στάθηκε η αφορμή για την συνειδητοποίηση της σημασίας της ενημέρωσης του κοινού, του καθορισμού των χρήσεων γης πέριξ των εγκαταστάσεων Seveso και της επιλογής των επιτρεπόμενων χώρων εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων.

27

28 Βασιλεία (Ελβετία, 1986) Σε εγκατάσταση αποθήκευσης της εταιρίας Sandoz πήραν φωτιά 1000 τόνοι χημικών προϊόντων. Το νερό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς οδήγησε 10 έως 30 τόνους χημικών στον ποταμό Ρήνο καταστροφικές επιπτώσεις στη υδρόβια ζωή και απειλώντας την υδροδότηση των γειτονικών περιοχών Το συμβάν, χαρακτηρίστηκε ως μεγάλο περιβαλλοντικό ατύχημα και οδήγησε στην ανάγκη: συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες και καθιέρωσης σχετικών μέτρων αντιμετώπισης ώστε να προστατευθεί τόσο η ανθρώπινη ζωή, όσο και το φυτικό περιβάλλον.

29

30 Baia Mare (Ρουμανία, 2000) Στο εργοστάσιο εξόρυξης χρυσού της εταιρίας «Baia Mare» Ρήξη ενός φράγματος δεξαμενής απορριμμάτων διαρροή κυανιούχων ενώσεων στον ποταμό Tisza πρόκληση εκτεταμμένης ρύπανσης, η οποία επεκτάθηκε και στον ποταμό Δούναβη, απειλώντας επέκταση και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ουγγαρία. To ατύχημα υπήρξε αφορμή για την ευαισθητοποίηση γύρω από τους κινδύνους που περικλείουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

31

32 Enschede (Ολλανδία, 2000) Το ατύχημα:
Σε εγκατάσταση της εταιρίας κατασκευής και αποθήκευσης πυροτεχνημάτων, Fireworks S.E Ισχυρή έκρηξη πυροτεχνημάτων οδήγησε στο θάνατο 20 ανθρώπων και στο τραυματισμό περισσότερων από 300. Το ατύχημα: Έθεσε ζητήματα επαναξιολόγησης του θεσμικού πλαισίου, για τον προγραμματισμό των χρήσεων της γης, από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

33

34 Τουλούζη (Γαλλία, 2001) Έκρηξη στο εργοστάσιο λιπασμάτων της εταιρίας AZF θάνατο 30 ατόμων και την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών. Το ατύχημα συνέβαλε: στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι όροι δόμησης γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο κίνδυνος από ήδη υφιστάμενες περιπτώσεις συνύπαρξης βιομηχανιών και αστικών πολεοδομικών συγκροτημάτων.

35

36 82/501/EC SEVESO I 1978 1966 1974 1976 1984 1986 FEYZIN BHOPAL BASEL FLIX- BOROUGH SEVESO THREE MILE ISLAND 2003/105/EC 87/216/EC 92/82/EC SEVESO II 88/610/EC 2000 2001 1987 BAIA MARE TOULOUSE NANTES ENSCHEDE

37 SEVESO III Τον Αύγουστο του 2012 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία SEVESO III. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να εναρμονιστούν με την Οδηγία μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

38 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

39 Λιμάνι της Σούδας Χανίων, (Κρήτη, 1-10-1979)
Έκρηξη φορτίου δυναμίτιδας στο πλοίο «Πανορμίτης». Αποτέλεσμα: 7 νεκροί τραυματίες ( Οι κακές γλώσσες λένε ότι επρόκειτο για παράνομο φορτίο δυναμίτιδας, γιατί η περιοχή είχε γεμίσει με κονσέρβες γάλακτος, οι οποίες μάλλον κάλυπταν το παράνομο φορτίο).

40

41 Jet Oil (Θεσσαλονίκη, 1986) Στην εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εταιρείας Jet Oil θερμικές εργασίες κοπής σωλήνων κοντά σε δεξαμενή αποθήκευσης μαζούτ πρόκληση φωτιάς στη δεξαμενή και μετάδοση αυτής σε έξι ακόμη παρακείμενες δεξαμενές διασπορά μεγάλων ποσοτήτων καυσαερίων στην ατμόσφαιρα. Οι επικίνδυνες ουσίες από την καύση ουσιών επικάθησαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων και τη πρόκληση σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών. Μετά τη λήξη του συμβάντος, η συνολική ποσότητα των πετρελαιοειδών που κάηκαν ήταν : 14957 κυβικά μέτρα αργό πετρέλαιο 30665 κυβικά μέτρα μαζούτ 420 κυβικά μέτρα πετρέλαιο ντίζελ 20 κυβικά μέτρα νάφθα Δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες και μόνο είκοσι πέντε (25) άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο 1 2

42

43 Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛ.Δ.Α, 1989)
Κατά τη διάρκεια φόρτωσης με βενζίνη ενός δεξαμενόπλοιου στην προβλήτα φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων διακόπηκε η τροφοδοσία . Προκλήθηκε έκρηξη από σπινθήρες ηλεκτροσυγκόλλησης πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο και στο χώρο της προβλήτας. (έκτασης 500 τμ2). Άμεση αντιμετώπιση και έλεγχος πυρκαγιάς με άμεσες επεμβάσεις της ίδιας της εταιρείας και της Π.Υ. Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην παρακείμενη Εθνική Οδό Αθ. – Κορ. για να διευκολύνει το έργο των ομάδων επέμβασης και αντιμετώπισης του ατυχήματος. Το δεξαμενόπλοιο μεταφέρθηκε στον κόλπο της Ελευσίνας σε απόσταση 1500 μέτρων από την ακτογραμμή. Οι διαδοχικές εκρήξεις που επακολούθησαν πάνω στο πλοίο οδήγησαν στη βύθιση του σαράντα οχτώ (48) ώρες μετά την πρώτη έκρηξη. Οι επιπτώσεις του ατυχήματος σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα υπήρξαν σχετικά μικρές και ελεγχόμενες (8 τραυματισμοί - 4 αφορούσαν εργαζόμενους στο πλοίο και οι υπόλοιποι μέλη των ομάδων επέμβασης που επιχείρησαν για την αντιμετώπιση του συμβάντος-.

44

45 Λιπάσματα Δραπετσώνας (1992)
Το ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας της υπερθέρμανσης σιδηρών βαρελιών. διαρροή οργανοφωσφορικής ένωσης dimethoate και parathion methyl. Κατά τη λειτουργία ενός υδατόλουτρου, ο χειριστής παρέλειψε να κλείσει τη βάνα παροχής ατμού , μέσω του οποίου θερμαινόταν το νερό με συνέπεια να υπερθερμανθεί το υδατόλουτρο και να εκραγούν τρία (3) βαρέλια dimethoate. Μετά την έκρηξη αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ στη συνέχεια εξερράγησαν άλλα τρία (3) βαρέλια με τη συγκεκριμένη ουσία. Με την άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης της εγκατάστασης, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε δέκα (10) λεπτά.

46

47 Διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ (Ελευσίνα, 1992)
Θραύση σωλήνα κατά τη διάρκεια ξεκινήματος της μονάδας απόσταξης και η διασπορά ελαφρών κλασμάτων υδρογονανθράκων στη γύρω περιοχή σε ανάφλεξη και έκρηξη. Συνέπειες: ο θάνατος 14 εργαζομένων και τον τραυματισμό άλλων 20. Κατά την αξιολόγηση του ατυχήματος τέθηκαν ζητήματα πλημμελούς συντήρησης του σωλήνα που διερράγη καθώς και λανθασμένης αντίδρασης του προσωπικού κατά την προσπάθεια αναζήτησης καταφυγίου.

48

49 Έκρηξη βυτιοφόρου, Καμένα Βούρλα,(30 Απριλίου 1999)
Τροχαία σταματά βυτιοφόρο, που μετέφερε προπάνιο, υπό πίεση, για παράβαση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πραγματοποιήθηκε πρόσκρουση με διερχόμενο όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατέφτασε το πρώτο όχημα της Πυροσβεστικής, για κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, είχε περάσει το κρίσιμο διάστημα, κι είχαν δημιουργηθεί ήδη οι συνθήκες, που οδηγούσαν σε ισχυρή έκρηξη (φαινόμενο BLEVE). Το αποτέλεσμα: τρεις πυροσβέστες, και το όχημα τους, να τιναχθούν, σε απόσταση 150 μέτρων. Ο οδηγός του βυτιοφόρου, σκοτώθηκε από χτύπημα λαμαρίνας στο κεφάλι σε απόσταση 200 μέτρων Το βυτίο με το προπάνιο τινάχθηκε σε ύψος 50 μέτρων, και, αφού γκρέμισε μια στέγη, διέσχισε μια απόσταση 700 μέτρων και προσγειώθηκε στο προαύλιο καφετέριας, που ευτυχώς έτυχε να είναι κλειστή, εκείνη τη στιγμή. Δεκατέσσερις (14) ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από το ωστικό κύμα, αλλά και από κομμάτια αυτοκινήτων.

50

51 ΧΥΜΑ Α.Ε (2006) Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης χημικών υλών. Πυρκαγιά οδήγησε στην καύση υλικών, όπως: διαλύτες, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες και άλλες εύφλεκτες υγρές χημικές ύλες, οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε δεξαμενές Η πυρκαγιά, που συνοδεύτηκε από αλυσιδωτά φαινόμενα bleve, έκαψε συνολικά τόνους χημικών και κατέστρεψε ολοκληρωτικά 36 από τις 45 δεξαμενές και μερικά 4 από τις 9 δεξαμενές. Τελικά, τέθηκε υπό έλεγχο την επόμενη ημέρα.

52

53 Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις οδηγίες 82/501/ΕΚ (Seveso I) και 87/216/ΕΚ μέσω της υπογραφής της ΚΥΑ 18187/272/1988. Η ΚΥΑ 77119/4607/1993 μετέφερε την οδηγία 88/610/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. Τέλος, το εσωτερικό μας δίκαιο εναρμονίστηκε με τις οδηγίες 96/82/ΕΚ (Seveso II) και 2003/105/ΕΚ μέσω της υπογραφής των ΚΥΑ 5697/590/00 και 12044/613, αντίστοιχα. Σήμερα, στη χώρα μας, εφαρμόζεται η ΚΥΑ 12044/613/2007 μαζί με την διόρθωσή της (ΦΕΚ 376/Β/ και ΦΕΚ 2259/Β/ ) «για τον καθορισμό μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών».

54 Εγκαταστάσεις SEVESO στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής
Πηγή:

55 Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων
Περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και τις αρχές δράσης που καθορίζει ο ασκών την εκμετάλλευση για τον έλεγχο των κινδύνων των μεγάλων ατυχημάτων. Η έκθεση αυτή επανυποβάλλεται κάθε 5 χρόνια. Δημιουργείται ένα Διαχειριστικό Σύστημα Ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  • Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης (Μελέτη Ασφαλείας). Οργάνωση και προσωπικό (ρόλοι και αρμοδιότητες, εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμπραξη εργαζομένων κ.λπ.). • Προσδιορισμός και αξιολόγηση κινδύνων μεγάλου ατυχήματος. • Έλεγχος λειτουργίας (οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας, συντήρηση κ.λπ.). • Διαχείριση αλλαγών. • Παρακολούθηση εφαρμογής , έλεγχος, επανεξέταση.

56 (Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης)
 Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. (Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης) Από τις αρχές εκπονούνται εξωτερικά σχέδια για βιομηχανικές περιοχές και κάθε εγκατάσταση, τα λεγόμενα Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ Π.Σ.Ε.Α. (Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης) Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς Το σχέδιο αυτό αναφέρεται στο χώρο έξω από τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια για συγκεκριμένες βιομηχανικές περιοχές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας συντάσσει το Ειδικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε., με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στον εκτός της εγκατάστασης χώρο, με βάση το γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. και την καταχωρημένη μελέτη ασφάλειας, συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο ντόμινο).

57 Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο Π Ε Δ Ι Ο

58

59 AIR LIQUIDE HELLAS AEBA ΝΑΙ
Α/Α Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Εγκατάσταση SEVESO άνω ορίου SEVESO κάτω ορίου Αδειοδοτούσα Αρχή 1 Αττικής Δυτικής Αττικής Ασπροπύργου AIR LIQUIDE HELLAS AEBA ΝΑΙ Γ.Γ Β/νίας / Γ. Δ/νση Στήριξης Β/νίας /Δ/νση Αν/ξης & Συντονισμού 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (πρώην ΒP HELLAS Α.Ε. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) Γ. Γ Β/νίας / Γ. Δ/νση Στήριξης Β/νίας /Δ/νση Α/ξης & Συντονισμού 3 DRACOIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. Δ/νση Αν/ξης Περ/κής Εν/τας Δ/κής Αττικής 4 GALLON OIL S.A. 5 SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1(πρώην ΒΡ HELLAS A.E. ή εγκατάσταση 2) 6 CORAL GAS A.E.B.E.Y. (πρώην SHELL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2) (όπισθεν διυλιστηρίου ΕΛΠΕ ή εγκατάσταση 1) 7 SOSCO Α.Ε 8 Μαγούλας ΒΙΒΕΧΡΩΜ-ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ- Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

60 Δ/νση Αν/ξης Περ/κής Εν/τας Δ/κής Αττικής
9 Αττικής Δυτικής Αττικής Μεγαρέων Γ. ΑΘ. ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΑΙ Δ/νση Αν/ξης Περ/κής Εν/τας Δ/κής Αττικής 10 Ασπροπύργου ΓΕΩΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. 11 ΔΕΠΑ Α.Ε. (νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ Δ/νση Εγκ/σεων Πετρελαιοειδών της Γ.Γ Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ 12 ΕΚΟ ΑΒΕΕ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 13 ΕΚΟ ΑΒΕΕ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (πρώην ΕΚΟΛΙΝΑ) 14 Ελευσίνας ΕΚΟ ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρώην ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ) 15 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16 Μάνδρας ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΑΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΠΡΩΗΝ ΠΥΡΚΑΛ) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18 Δυτικής Αττικής ΕΛΠΕ Α.Ε

61 ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑΙ
19 Αττικής Δυτικής Αττικής Ασπροπύργου ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΑΙ Δ/νση Εγκ/σεων Πετρελαιοειδών της Γ.Γ Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ 20 Ελευσίνας ΕΛΠΕ Α.Ε. (ΠΡΩΝ ΠΕΤΡΟΛΑ) 21 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Δ/νση Αν/ξης Περ/κής Εν/τας Δ/κής Αττικής 22 Μάνδρας ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε. 23 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ 24 ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ Α.Ε. (πρώην TEXACO Ε.Α.Ε.Λ.) 25 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 26 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

62 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για να είναι δυνατόν να εφαρμόσετε, τις ειδικές οδηγίες, που θα δοθούν, κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, ή τις γενικές οδηγίες, που συνιστώνται παρακάτω, επιβάλλεται:

63 Πριν το ατύχημα

64 Να έχετε προνοήσει, να είναι διαθέσιμα, και συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο, ή να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν, σε πολύ λίγο χρόνο, τα ακόλουθα: - Ικανή ποσότητα κολλητικής μονωτικής ταινίας (χαρτοταινίας) - Ψαλίδια - Πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών - Πετσέτες και πανάκια - Ραδιόφωνο με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο ραδιόφωνο, αλλά να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς να ελέγχονται συχνά).

65 -Φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό, αλλά να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς να ελέγχονται συχνά). -Επιπλέον καινούργιες μπαταρίες. -Εμφιαλωμένο νερό (μικρές ποσότητες). -Συσκευασμένη τροφή (μικρές ποσότητες). -Σαπούνι. -Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. -Απαραίτητα φάρμακα, για τα μέλη της οικογένειας.

66 Να έχετε προαποφασίσει, ποιο δωμάτιο της οικίας σας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία . Μερικοί παράγοντες, τους οποίους πρέπει να λάβετε υπόψη, για να οδηγηθείτε στην επιλογή σας, είναι: Δωμάτιο στο κέντρο της οικίας, να έχει τον ελάχιστο αριθμό παραθύρων και θυρών, και όλα τα κουφώματα, να είναι δυνατόν να ασφαλιστούν ερμητικά. Να συγκοινωνεί, με το δωμάτιο του κύριου μπάνιου ή του WC, και τα παράθυρα να μη βρίσκονται προς την πλευρά του κινδύνου. Να μην έχει ανοίγματα, για ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον (δηλ. τζάκι, κλιματιστικά, κ.λπ). Αν η κατοικία σας έχει πάνω από ένα όροφο, είναι προτιμότερο, το δωμάτιο να βρίσκεται στον τελευταίο.

67 Να οδηγείτε με αυξημένη προσοχή, όταν βρισκόσαστε κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ή σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλικών. και αφού ενημερωθείτε με όλες τις οδηγίες, συζητήστε το θέμα με όλα τα μέλη της οικογένειάς σας.

68 Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος

69 Να παραμείνετε μέσα σε κλειστό χώρο ή να καταφύγετε σε κλειστό χώρο
Σκοπός σας είναι, να διαφυλάξετε την υγεία σας, αποτρέποντας την είσοδο των επικίνδυνων χημικών ουσιών στην κατοικία σας και να προφυλαχθείτε, από τις επιπτώσεις πιθανών εκρήξεων (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα) και της έκθεσης σε θερμική ακτινοβολία.

70 Εάν είστε στην κατοικία σας (Οδηγίες κατά σειρά προτεραιότητας)
Εάν είστε στην κατοικία σας (Οδηγίες κατά σειρά προτεραιότητας)

71 Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
Διατηρείτε το ραδιόφωνο ή /και την τηλεόραση ανοικτά , παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών Κλείστε όλα τα παράθυρα, και τις εξωτερικές πόρτες της κατοικίας σας (μην τις κλειδώνετε) Μη χρησιμοποιείτε ασανσέρ Κλείστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πόρτες του κτιρίου σας (μην τις κλειδώνετε) Κλείστε όλα τα κλιματιστικά, είτε ανήκουν σε κεντρικό σύστημα είτε όχι και τους ανεμιστήρες Επικαλύψτε τις χαραμάδες (και στις τέσσερις πλευρές ) σε πόρτες και παράθυρα, χρησιμοποιώντας κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία). Υγρές πετσέτες ή κουβέρτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, είναι όμως προτιμότερη η χρήση κολλητικής μονωτικής ταινίας (χαρτοταινίας) ή ο συνδυασμός τους. Καλύψτε με κολλητική μονωτική ταινία την κλειδαριά και γύρω-γύρω το πόμολο της πόρτας.

72 Ασφαλίστε ερμητικά, χρησιμοποιώντας πλαστικά φύλλα (τα οποία έχετε κόψει, στις κατάλληλες διαστάσεις, εκ των προτέρων) και κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία) την είσοδο του τζακιού, όλες τις εισόδους απαγωγών και συστημάτων εξαερισμού και Κλείστε όλα τα συστήματα θέρμανσης. Μη χρησιμοποιείτε φιάλες υγραερίου. Κλείστε τις εσωτερικές πόρτες της οικίας σας. Πηγαίνετε στο προαποφασισμένο δωμάτιο. Φροντίστε να μη βρίσκεστε κοντά σε παράθυρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό). Αν, παρ' όλες τις ενέργειές σας, επικίνδυνα αέρια εισέρχονται στο κτίριο, διπλώστε αρκετές φορές μία πετσέτα ή ένα πανάκι, καλύψτε με αυτό το στόμα και τη μύτη σας, και παίρνετε ελαφρές αναπνοές. Λάβετε υπόψη το διαθέσιμο χρόνο.

73 Εάν είστε σε άλλο κτίριο

74 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
Προσπαθήστε να συνεισφέρετε στην εφαρμογή του σχεδίου του κτιρίου.

75 Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας

76 Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστημα κλιματισμού και τους αεραγωγούς του. Διερευνήστε εάν υπάρχει κάποιο κτίριο εκεί κοντά, στο οποίο μπορείτε να καταφύγετε και σταματήστε προσεκτικά το αυτοκίνητό σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο. Διατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών.

77 Εκκένωση

78 Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
Εάν ζητηθεί, από τις Αρχές, να εκκενώσετε την περιοχή, ακολουθήστε τις οδούς διαφυγής, που θα σας υποδειχθούν Διατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών Εάν έχετε τον απαραίτητο χρόνο, κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα και τα συστήματα κλιματισμού της κατοικίας σας, ώστε να μειώσετε, κατά το δυνατόν, τη ρύπανσή της.

79 Στην περιοχή του κέντρου του Ασπροπύργου:
Στο Δήμο μας, ως σημεία καταφυγής του πληθυσμού, έχουν επιλεγεί: Στην περιοχή του κέντρου του Ασπροπύργου: Η Πλατεία Ηρώων – Πλατεία Μπακογιάννη : Ο χώρος που περικλείεται από τις οδούς Πλάτωνος – Λεωφ. Δημοκρατίας – Ηρώων Πολυτεχνείου, και του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Αγροκήπιο: Καποδιστρίου – Γκορυτσάς – Ναυάρχου Αθ. Ευθυμίου. Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου: Αθ. Τσίγκου – Μπουμπουλίνας – Ειρήνης - Μακεδονομάχων Στην περιοχή Παραλίας Ασπροπύργου: Το Δημοτικό Στάδιο: Παύλου Μελά - Καρυωτάκη

80 Στην περιοχή Νεοκτίστων Ασπροπύργου:
Η Πλατεία Νεοκτίστων : Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου - Σάμου Στην περιοχή Γκορυτσάς Ασπροπύργου: Το Πάρκο και το Γήπεδο της Γκορυτσάς : Λεωφόρο Ειρήνης (πρώην ΝΑΤΟ) Στην περιοχή Ρουπάκι Ασπροπύργου: Αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών: Β. Κορνάρου – Στ. Σαράφη – Οδυσσέα Ελύτη (βόρεια του Δημοτικού Σχολείου) Στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου: Το7ο Δημοτικό Σχολείο: Οδός Οίης. Στην περιοχή Άνω Φούσα Ασπροπύργου: Το 8ο Δημοτικό Σχολείο: Οδός Αργινουσών

81 Αν βρεθείτε έξω από κτίριο και κοντά στο χώρο ενός ατυχήματος
Αν βρεθείτε έξω από κτίριο και κοντά στο χώρο ενός ατυχήματος

82 Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να προφυλάξετε κατ’ αρχήν τον εαυτό σας και κατόπιν να προσφέρετε βοήθεια, σε όποιους τη χρειάζονται και μόνο εάν γνωρίζετε πως πρέπει να ενεργήσετε Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος, το συντομότερο δυνατό Μην περπατάτε, και μην αγγίζετε άσκοπα, εκεί όπου βρίσκεται η ουσία, που έχει διαρρεύσει Μην καπνίζετε Προσπαθήστε να καλύψετε το σώμα σας, όσο το δυνατόν περισσότερο, και να «φιλτράρετε» τον αέρα, που αναπνέετε, από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια Διπλώστε-αρκετές φορές- μία πετσέτα ή ένα πανάκι, καλύψτε με αυτό το στόμα και τη μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές.

83 Ανατροπή βυτιοφόρου με υγραέριο σε κατοικημένη περιοχή, το 1991
Ανατροπή βυτιοφόρου με υγραέριο σε κατοικημένη περιοχή, το Οι πολίτες δε διατηρούσαν τις αποστάσεις ασφαλείας, παρά τις υποδείξεις της Τροχαίας .

84

85 Αν βρίκεστε: •  υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Β στο παρακάτω σχήμα) απομακρυνθείτε κινούμενοι κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου •    προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος (χώρος Α στο παρακάτω σχήμα) απομακρυνθείτε κινούμενοι αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου ή της ροής υδάτων.

86 Γενικά ενδείκνυται να κατευθυνθείτε προς τα υψηλότερα σημεία της περιοχής καθόσον πολλές από τις τοξικές και επιβλαβείς ουσίες είναι βαρύτερες του αέρος. Αν και οι αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο του ατυχήματος εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (ποσότητα και είδος χημικής ουσίας, μέρα ή νύχτα, μετεωρολογικοί παράγοντες, κλπ) σαν γενική οδηγία απόσταση •    800 μέτρων (διαρροή) •    1600 μέτρων (φωτιά, έκρηξη) μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κατά την αρχική εξέλιξη ενός ατυχήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλη ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία, δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες) οι αποστάσεις ασφαλείας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.

87

88 Αν είστε παρόντες σε ή αντιληφθείτε ένα ατύχημα και δείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία των Αρχών αναφέρετέ το σε ένα από τα ακόλουθα τηλέφωνα αφού πρώτα απομακρυνθείτε σε απόσταση ασφαλείας. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Πυροσβεστικό Σώμα Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης      Να είστε προετοιμασμένοι να δώσετε όσο το δυνατόν τα πιο ακριβή στοιχεία (τόπος περιστατικού, την απόσταση σας από το χώρο του ατυχήματος, το όνομά σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) και να κάνετε περιγραφή του περιστατικού.

89 Για τον σκοπό αυτό, παρατηρήστε:
Αν υπάρχουν θύματα, κάνετε μία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων στην περιοχή (αριθμός νεκρών, τραυματισμένων) και ποιά είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζουν (π.χ. ζαλάδα, πονοκέφαλος, ερεθισμός στα μάτια, κλπ). Το χρώμα του καπνού ή του υγρού που έχει διαρρεύσει. Τις οσμές και τους περίεργους ήχους εάν υπάρχουν. Την συμπεριφορά του νέφους εάν υπάρχει (κατεύθυνση κίνησης, βυθίζεται ή ανεβαίνει προς τα πάνω, κ.λπ.), συμπεριφορά του υγρού. Αν υπάρχουν στοιχεία/πινακίδες στις συσκευασίες, στους περιέκτες (βαρέλια, κάθε είδους δοχεία και παλέτες ) ή στο βυτιοφόρο (όνομα εταιρείας κλπ).

90 Ιδιαιτέρως παρατηρήστε την ύπαρξη
•    των πινακίδων χρώματος πορτοκαλί (προειδοποιητικές πινακίδες αναγνωρίσεως μεταφερόμενης ύλης) και συγκρατήστε τους δύο αριθμούς (έναν διψήφιο/τριψήφιο και έναν τετραψήφιο) τους λεγόμενους αριθμούς UN π.χ. •    των ετικετών κινδύνου σε σχήμα ρόμβου με χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, γαλάζιο, κλπ), κάποιο σχήμα (έκρηξη βόμβας, μαύρη ή λευκή φλόγα, νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα οστά, κλπ) και αριθμό στην κάτω γωνία (1.1, 3,4, κλπ) π.χ. •    τι είναι κοντά στον χώρο του ατυχήματος (εγκαταστάσεις, κτίρια, σχολείο, βρεφονηπιακός σταθμός, ΚΑΠΗ, στάση μέσου μαζικής μεταφοράς, πλατείες, ποτάμια, λίμνες, φρεάτια, κλπ). •    μην κλείσετε το τηλέφωνο εάν δεν σας πει ο τηλεφωνητής - μπορεί να χρειάζεται κάποια περαιτέρω πληροφορία.

91 ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
•    Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια •    Κέντρο Δηλητηριάσεων •    ΕΚΑΒ Δεν είναι δυνατόν να δοθούν γενικές οδηγίες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση έκθεσης σε μία επικίνδυνη ουσία (δηλητηρίαση, χημικό έγκαυμα) η οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία σας, αν όμως προβείτε σε ορισμένες κατάλληλες ενέργειες μπορεί να μειώσετε την πιθανότητα της μόλυνσης και την βλάβη που οφείλεται στην έκθεσή σας στην χημική ουσία.

92  Εάν μία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας είναι πολύ σημαντικό να ενεργήσετε αμέσως. Οιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας σοβαρής βλάβης. Εκτός και αν ενημερωθείτε για το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί νερό για την συγκεκριμένη χημική ουσία κάντε τις ακόλουθες ενέργειες: •    Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα. •    Αν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους.    •    Ξεπλύνετε το κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό χλιαρό νερό και με κατεύθυνση από τη μύτη προς τα έξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου δεν αισθάνεστε καμία ενόχληση. •    Ζητήστε ιατρική συνδρομή.

93 Αν βάσιμα νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε κάποια επικίνδυνη ουσία...
•    Βγάλτε αμέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν ρυπανθεί. •    Βγάλτε τα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν με τον κανονικό τρόπο σκίστε τα ή κόψτε τα με ένα ψαλίδι. •    Βάλτε τα ρούχα σε πλαστικές σακούλες ή σε κάποιο δοχείο και κλείστε το καλά. •    Αν είναι δυνατόν πλυθείτε προσεκτικά με νερό. Περιμένετε την ιατρική βοήθεια.

94 Σας ευχαριστούμε, για την προσοχή σας! ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης, των Πολιτών & των Μαθητών του Ασπρόπυργου, για τους τρόπους προστασίας, από φυσικές καταστροφές & τεχνολογικά ατυχήματα

95 ΠΗΓΕΣ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)
Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, Εύη Γεωργιάδου Βιομηχανικά Ατυχήματα, Ενημέρωση Κοινού και Αρχές Αυτοπροστασίας των πολιτών που ευρίσκονται πλησίον του ατυχήματος, Σμαράγδα Δανιά, Ε.Κ.Δ.Δ.. Εφαρμογή της οδηγίας SEVESO στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίων στο Θριάσιο Πεδίο, Αναγνώστου Ανδρέας, Ε.Κ.Δ.Δ.. Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.Ι. Καβάλας.


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογικό Ρ Ο Μ Α Ζ Ω Α τύχημα Γ Ω Ν Ι Ω Μ εγάλης Α Θ Α Ι Ν Ω Ε κτασης Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google