Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο»
«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Χρήστος Γκίνης Δασολόγος Μηχανικός Τεχνολογίας Ξύλου Ms

2 2

3 Τι είναι η Σήμανση CE; Δεν είναι σήμα ποιότητας
Υποδηλώνει ασφάλεια, υγιεινή, προστασία περιβάλλοντος Έμμεσα υποδηλώνει τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία Είναι πιο εύκολο να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ISO Στην πράξη λειτουργεί σαν υποστηρικτικό εργαλείο των πωλήσεων, για όσο καιρό δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κάποιων Προτύπων είτε όπου δε γίνεται αυστηρός έλεγχος της εφαρμογής του.

4 Η Οδηγία 89/106 και η Σήμανση CE
H Οδηγία 89/106 προέβλεψε την εφαρμογή μέτρων σε όλα τα δομικά υλικά Αυτό πρακτικά επιβεβαιώνεται/ελέγχεται με τη Σήμανση CE (CE marking), σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές Το ξύλο και τα προϊόντα του επομένως «θίγονται» από την εφαρμογή της Οδηγίας

5 Το CE marking (συν.): Είναι υποχρεωτικό για όλα τα δομικά προϊόντα που διακινούνται στην Ε.Ε. Είναι υποχρεωτικό για όλα τα δομικά προϊόντα που διακινούνται στις υπό σύνδεση χώρες και στις χώρες ελεύθερου εμπορίου με την Ε.Ε.

6 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το CE marking
Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ETAG Ημερομηνία υποχρεωτικής Σήμανσης Σύστημα επιβεβαίωσης συμμόρφωσης AoC Τεχνητές ξυλοπλάκες ΕΝ 13986 1, 2+, 3, 4 Επικολλητή ξυλεία ΕΝ 14080 1 Δομική ξυλεία, ορθογωνισμένη – Γενικές απαιτήσεις ΕΝ 2+ Δομική ξυλεία, ορθογωνισμένη – Μηχανική διαβάθμιση ΕΝ – 2/3/4 Δομική ξυλεία με στρόγγυλη διατομή ΕΝ 14544 Απαιτήσεις προκατ. δομικών στοιχείων συνδεμένων με διάτρητες μεταλλικές πλάκες σύνδεσης ΕΝ 14250 Ξύλινοι στύλοι – Απαιτήσεις ΕΝ 14229 Ξύλινες κατασκευές – Προκατασκευασμένοι τοίχοι, δάπεδα και στοιχεία στεγών ΕΝ 14732

7 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το CE marking (συνέχεια):
Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ETAG Ημερομηνία υποχρεωτικής Σήμανσης Σύστημα επιβε βαίωσης συμμόρφωσης AoC LVL για δομικές χρήσεις - Απαιτήσεις ΕΝ 14374 3, 4 Ξύλινες κατασκευές – Συνδετικά υλικά – Απαιτήσεις ΕΝ 14592 Ξύλινες κατασκευές – Σύνδεσμοι – Απαιτήσεις ΕΝ 14545 2+, 3 Επενδύσεις και προσόψεις από συμπαγή ξυλεία – Χαρακτηριστικά, εκτίμηση συμμόρφωσης και σήμανση ΕΝ 14915 1, 3, 4 Στοιχεία στεγών – Ορισμοί & χαρακτηριστικά ΕΝ 14964 Δομική ξυλεία με δακτυλοειδείς συνδέσεις – Απαιτήσεις απόδοσης και ελάχ. απαιτήσεις παραγωγής ΕΝ 15947 1

8 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το CE marking
(συνέχεια): Προϊόν ξύλου που σημαίνεται με CE Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ETAG Ημερομηνία υποχρεωτικής Σήμανσης Σύστημα επιβεβαίωσης συμμόρφωσης AoC Ελαφράς κατασκευής σύνθετοι ξύλινοι δοκοί και κολώνες ΕTAG 011 1 Ξύλινα στοιχεία δομικών πλαισίων ΕTAG 007 Στοιχεία δόμησης με κορμούς ΕTAG 012 Τρισδιάστατες πλάκες ήλωσης ΕTAG 015 Προκατασκευασμένα στοιχεία κλιμάκων ΕTAG 008

9 Προϊόν ξύλου που σημαίνεται με CE
Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το CE marking (Δάπεδα): Προϊόν ξύλου που σημαίνεται με CE Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ETAG Ημερομηνία υποχρεωτικής Σήμανσης Σύστημα επιβεβαίωσης συμμόρφωσης Ξύλινα πατώματα – Χαρακτηριστικά, εκτίμηση της συμμόρφωσης και σήμανση ΕΝ 14342 3, 4 Ξύλινα πατώματα – Συμπαγή στοιχεία παρκέτου με εντορμία - προεξοχή ΕΝ 13226 Ξύλινα πατώματα – Συμπαγή επικολλητά προϊόντα ΕΝ 13228 Ξύλινα πατώματα – Στοιχεία παρκέτου «Μοσαΐκ» ΕΝ 13488 Ξύλινα πατώματα – Πολύστρωμα στοιχεία παρκέτου ΕΝ 13489 Ξύλινα πατώματα – Συμπαγείς προμονταρισμένες πλάκες πλατυφ. ΕΝ 13629 Ξύλινα πατώματα – Σανίδες κωνοφ. ΕΝ 13990 Τεχνητές ξυλόπλακες – Επικαλύψεις δαπέδων με επένδυση από ξυλόφυλλο ΕΝ 14354

10 Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το CE marking Πόρτες - παράθυρα
Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ETAG Ημερομηνία υποχρεωτικής Σήμανσης Σύστημα επιβεβαίωσης συμμόρφωσης Παράθυρα και πόρτες – Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1:Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού ΕΝ 3

11 Τι απαιτείται για τη Σήμανση CE;
Να συνταχθεί ένα εγχειρίδιο για τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (FPC), το οποίο φυσικά θα τηρείται Μπορεί να απαιτούνται εργαστηριακές δοκιμές σε κάποια προϊόντα Κάποιες δοκιμές γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού Αρκετές δοκιμές γίνονται πλέον και στη Ελλάδα (ΤΕΙ Καρδίτσας)

12

13

14

15 Τεστ ολισθηρότητας (για παρκέτα)

16

17

18

19 Φορητός εξοπλισμός για την ποιοτική ταξινόμηση της πριστής ξυλείας

20

21 Τι απαιτείται για τη Σήμανση CE; (συνέχεια)
Απαραίτητοι οι εσωτερικοί περιοδικοί έλεγχοι Στο σύστημα διαπίστευσης (AoC) 1, 2+ ετήσιες (εξωτερικές) επιθεωρήσεις Τήρηση του τεχνικού φακέλου για 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του τελευταίου προϊόντος

22 Στοιχεία επικοινωνίας Χρήστος Γκίνης
EUROCO S.A. - ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙ. ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Ο.Τ. 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ , 57022 Τηλ

23 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google