Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδυόμενη Κατασκευή και Ολοκλήρωση Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδυόμενη Κατασκευή και Ολοκλήρωση Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδυόμενη Κατασκευή και Ολοκλήρωση Συστημάτων
Το σύστημα, όπως αυτό έχει περιγραφεί έως εδώ, μπορεί να οριστεί από ένα σύνολο τύπων στοιχειωδών δομικών μονάδων, όπου κάθε τύπος χαρακτηρίζεται από διαφορετικές γεωμετρικές και λειτουργικές ιδιότητες, και ένα σύνολο κανόνων συνδυασμού μονάδων διαφορετικού τύπου. Αυτοί οι κανόνες μπορεί να ενσωματώνονται στις κατασκευαστικές μονάδες αν οι τελευταίες περιλαμβάνουν ειδικούς μηχανισμούς κουμπώματος οι οποίοι ορίζουν ποιοι τύποι μπορεί να συνδυαστούν μεταξύ τους και την μορφή του συνδυασμού. Κατά συνέπεια, ιδιότητες μακράς κλίμακας—όπως η συνέπεια μιας κατασκευής ως προς το σύστημα—μπορεί να αναδύονται από ιδιότητες των μονάδων.

2 Μονάδες επιφάνειας, … … γραμμικές μονάδες, … … και μονάδες κόμβου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μονάδων οι οποίες παρουσιάζονται εδώ με σχηματική αναπαράσταση των μηχανισμών κουμπώματος: Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει αρκετούς τύπους όπου ο κάθε τύπος έχει διαφορετικές γεωμετρικές προδιαγραφές.

3 Μονάδες διαφορετικού τύπου, κουμπωμένες η μία στην άλλη, παράγουν συνεπείς ως προς το σύστημα κατασκευές.

4 Οι γραμμικές μονάδες περιλαμβάνουν μια μεταλλική δοκό η οποία αποτελεί στοιχείο του φέροντος οργανισμού της κατασκευής. Στοιχεία του ηλεκτρομηχανολογικού ή του υδραυλικού συστήματος μπορεί να ενσωματωθούν στην δοκό. Στα άκρα της δοκού υπάρχουν μηχανισμοί κουμπώματος που επιτρέπουν την σύνδεση με μονάδες κόμβου.

5 Μια μονάδα κόμβου περιλαμβάνει έναν μεταλλικό πυρήνα όπου μια δοκός μπορεί να προσαρτηθεί. Ο πυρήνας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις με την ηλεκτρομηχανολογική ή υδραυλική υποδομή που φέρεται από τις δοκούς.

6 Όταν οι δοκοί κουμπώνουν στον πυρήνα, τα στοιχεία της υποδομής συνδέονται επίσης. Έτσι η υποδομή "αναδύεται" καθώς η κατασκευή συναρμολογείται.

7 Όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες σχεδιάζονται σε επίπεδο συστήματος. Επομένως δεν απαιτείται μελέτη λεπτομερειών σε επίπεδο έργου.

8 Όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες σχεδιάζονται σε επίπεδο συστήματος. Επομένως δεν απαιτείται μελέτη λεπτομερειών σε επίπεδο έργου.

9 Μεγαλύτερης κλίμακας κατασκευαστικές μονάδες, όπως σκάλες, καθώς και η σύνδεσή τους στην κατασκευή, σχεδιάζονται επίσης σε επίπεδο συστήματος.

10 … και δώδεκα τύπους μονάδων κόμβου
… και δώδεκα τύπους μονάδων κόμβου. Στην πράξη υπάρχουν πολύ περισσότεροι τύποι. … έξι τύπους γραμμικών μονάδων, … Εντοπίζουμε τέσσερις τύπους μονάδων επιφάνειας, … Η γεωμετρική πολυπλοκότητα, ως παράγωγο φαινόμενο της ποικιλομορφίας, έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος κατασκευαστικών μονάδων. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε στην κατασκευή που παρουσιάστηκε προηγουμένως ως παράδειγμα.

11 Όλες οι κατασκευαστικές μονάδες ακολουθούν έναν λεπτό τρισδιάστατο κατασκευαστικό κάναβο. Επομένως μπορεί να θεωρηθούν ως συνδυασμοί στοιχειωδών οιονεί μονάδων οι οποίες αντιστοιχούν σε κελιά αυτού του κανάβου. Πως θα μπορούσε όλοι αυτοί οι τύποι να παραχθούν με έναν οικονομικό τρόπο;

12 Κατά τον ίδιο τρόπο, μεγαλύτερης κλίμακας κατασκευαστικές μονάδες μπορεί να παραχθούν ως συνδυασμοί βασικών μονάδων. Κάθε μετάβαση από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη κλίμακα συνεπάγεται εκθετική αύξηση του πλήθους των πιθανών τύπων μονάδων. Επομένως η κατασκευαστική ποικιλομορφία που απαιτούν οι προδιαγραφές του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας αναπτυξιακής διαδικασίας η οποία μειώνει το πληροφοριακό κόστος της κατασκευής. Ένας πολύ μικρός αριθμός οιονεί μονάδων αρκεί για τον ορισμό ενός μεγάλου αριθμού βασικών μονάδων. Οι πληροφοριακοί και υλικοί πόροι που παράγονται στο επίπεδο των οιονεί μονάδων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των βασικών μονάδων.

13 Θεωρώντας τομές διαφορετικών τύπων γραμμικών μονάδων, όπου κάθε τομή είναι κάθετη στον άξονα της μονάδας, παρατηρούμε πως η διαφοροποίηση τύπων προκύπτει από τις διαφορετικές πιθανές γωνίες μεταξύ των μονάδων επιφανείας οι οποίες συνδέονται σε μια γραμμική μονάδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, με τρισδιάστατο επιμερισμό και ανασυνδυασμό μπορεί να παραχθούν όλοι οι τύποι των μονάδων κόμβου με αφετηρία τον τύπο "ομοεπίπεδης σύνδεσης". Η αναπτυξιακή διαδικασία κατασκευής συνοψίζεται ως εξής: "βασικός τύπος  διαφοροποίηση  σύνθεση πολλών εξειδικευμένων τύπων". Τέτοιοι τύποι μπορεί να προκύψουν με επιμερισμό του τύπου ο οποίος αντιστοιχεί σε ομοεπίπεδη σύνδεση και ανασυνδυασμό των μερών του.

14 … διαφορετικές λεπτομέρειες αναδύονται με διαφοροποίηση (ή ακόμη και ανασυνδυασμό) βασικών τύπων λεπτομερειών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες: …

15 Η σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία, η οποία βέβαια δεν περιορίζεται σε κτιριακές κατασκευές, περιλαμβάνει προσαρμόσιμα συστήματα (πχ συστήματα CAD-CAM) τα οποία μπορεί να ανταποκριθούν σε διαφορετικές προδιαγραφές προϊόντων. Τέτοια συστήματα είναι κατάλληλα για αναπτυξιακές διαδικασίες παραγωγής καθώς επιτρέπουν την επίτευξη της —χαρακτηριστικής του αναπτυξιακού προτύπου— διαφοροποίησης τύπων με ελαχιστοποίηση του κόστους. Επιπλέον, η γενίκευση του αντικειμένου της παραγωγής θα επέτρεπε σε βιομηχανίες βασισμένες σε τέτοια συστήματα να προσαρμοστούν σε διαφορετικές αγορές. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία αυτοκινήτων ενδεχομένως θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε κτιριακές κατασκευές.

16 Συνεχίζεται στο Section_5_GR.PPS


Κατέβασμα ppt "Αναδυόμενη Κατασκευή και Ολοκλήρωση Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google