Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘‘Η Ε&Κ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020’’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘‘Η Ε&Κ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020’’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘‘Η Ε&Κ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ’’ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού ΓΓΕΤ

2 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

3 ΑΓΡΟ-ΒΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
ΑΓΡΟ-ΒΙΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ?? ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ?? ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΥΓΕΙΑ

5 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 σε εθνικό επίπεδο

6 ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός βασικών αναπτυξιακών τομέων
ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός βασικών αναπτυξιακών τομέων μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης Ανάλυση: α.μελετών π.χ. McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια μπροστά», ΣΕΒ, ΙΟΒΕ,expert team review for DG REGIO κλπ β. κειμένων στρατηγικής Horizon, EC Position Paper κλπ) 1. Προσδιορισμός βασικών αναπτυξιακών τομέων μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης (π.χ. μελέτες McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια», ΣΕΒ, ΙΟΒΕ,expert team review for DG REGIO κλπ). Επιλογή των τομέων που αναγνωρίζονται από τις περισσότερες μελέτες, χωρίς μεταξύ τους ιεράρχηση. Ѵ

7 (ώστε να αποκαλυφθούν ΒΗΜΑ 3: Καταγραφή αλυσίδων αξίας
ΒΗΜΑ 2: Περαιτέρω εξειδίκευσή των τομέων σε οικονομικές δραστηριότητες, (ώστε να αποκαλυφθούν niches με το μεγαλύτερο δυναμισμό) Υλοποιούνται μέσω: Βιβλιογραφικής ανάλυσης και μελέτης στατιστικών δεδομένων Διαβούλευσης με τους κατάλληλους Stakeholders (entrepreneuriαl discovery) ΒΗΜΑ 3: Καταγραφή αλυσίδων αξίας ΒΗΜΑ 4: Εντοπισμός τεχνολογιών υποστήριξης των αλυσίδων αξίας 1. Προσδιορισμός βασικών αναπτυξιακών τομέων μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης (π.χ. μελέτες McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια», ΣΕΒ, ΙΟΒΕ,expert team review for DG REGIO κλπ). Επιλογή των τομέων που αναγνωρίζονται από τις περισσότερες μελέτες, χωρίς μεταξύ τους ιεράρχηση. Ѵ ΒΗΜΑ 5: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης των τεχνολογιών που εντοπίστηκαν ΒΗΜΑ 6: Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για την ενίχυση των τεχνολογιών και προώθησή της υιοθέτησής τους από τον παραγωγικό τομέα

8 H επίδραση του διεθνούς παράγοντα
Οι ανάγκες των επιχειρήσεων Οι τομεακές πολιτικές Η προσφορά της ερευνητικής κοινότητας 8

9 Εισροές από τις περιφερεακές RIS3

10 Πλατφόρμα καινοτομίας για την Αγροβιοδιατροφή
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πλατφόρμα καινοτομίας για την Αγροβιοδιατροφή Ερευνητικός ιστός Επιχειρήσεις 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΕΙΕ 11 π.μ.

11 Η κάθε Θεματική Ομάδα καλείται:
να εντοπίσει κρίσιμες «δραστηριότητες», με ιδιαίτερο δυναμισμό, που μπορούν να προκαλέσουν ανάπτυξη, με μοχλό τη γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία να τεκμηριώσει τις επιλογές της να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις (=εργαλεία παρέμβασης) ανά προτεινόμενη δραστηριότητα αλλά και οριζόντιες δράσεις

12 ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερμοκήπια - δικτυοκήπια).
2. Υδατοκαλλιέργειες  με προοπτική να λειτουργήσει και ως πλατφόρμα 3. Ελιά-Λάδι 4. Φυτοπροστασία 5. Τρόφιμα Βιοτεχνολογία και Βιολειτουργικά τρόφιμα 6. Αρωματικά φυτά 7. Δενδροκομία 9. Κτηνοτροφία στην αρχή όλοι μαζί και στην συνέχεια θα αξιολογηθεί αν θα υπάρξει επιπλέον διαχωρισμός και με ποιά κριτήρια. 10. Άμπελος - Οίνος 11. Γεωργία (υπόλοιπες καλλιέργειες, τεχνολογία υποστήριξης). 12. Ποτά-Αναψυκτικά 13. Νερά-Δάση.

13 Γ.Οργάνωση δομημένης διαβούλευσης στο πλαίσιο των Θεματικών Ομάδων
Κείμενο Βάσης + Ερωτηματολόγιο

14

15

16

17

18 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2020
KEY ENABLING TECHNOLOGIES ΕΣΚ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ HORIZON 2020 KIC FOOD JPI’S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΤΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΣΥΝΟΧΗΣ SMART SPECIALIZATION STRATEGY ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 2014
Πραγματοποίηση διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου σε συνεργασία με την ΕΕ DG R&I, τις Ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες και την Ελληνική food for life “HORIZON 2020 –on agriculture and food” 10-11 March 2014 Οριστικοποίηση ατζέντας και οργανωτικού χαρακτήρα θεμάτων Συγκρότηση οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής

20 Προτεινόμενη κατανομή δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
Προτεινόμενη κατανομή δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο Διακρατικές Συνεργασίες HORIZON 2020 Στρατηγική Ερευνητικών Υποδομών Τεχνολογικές Ανάγκες Διεπιστημονική Έρευνα Πρόγραμμα Αριστεία ΓΓΕΤ/Υπουργεια Clusters ΓΓΕΤ/Υπουργεια Spin-offs Περιφέρειες Competence centers Ανάπτυξη συνεργασιών Ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεις σε εστιασμένους Ε&Τομεις Ανάγκες Αγοράς Περιφέρειες Κουπόνια καινοτομίας Βραχυπρόθεσμα Οφέλη Μακροπρόθεσμα Οφέλη

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

22 ΜΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ


Κατέβασμα ppt "‘‘Η Ε&Κ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020’’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google