Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από την εποχή του Χαλκού στην εποχή της Οπτικής Ίνας: Μια Ευκαιρία μέσα στη Κρίση; Χρήστος Ι. Μπούρας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από την εποχή του Χαλκού στην εποχή της Οπτικής Ίνας: Μια Ευκαιρία μέσα στη Κρίση; Χρήστος Ι. Μπούρας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από την εποχή του Χαλκού στην εποχή της Οπτικής Ίνας: Μια Ευκαιρία μέσα στη Κρίση; Χρήστος Ι. Μπούρας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ http://ru6.cti.gr/bouras/http://ru6.cti.gr/bouras/, bouras@cti.gr http://broadband.cti.gr/

2 H Ιστορία των Υποδομών Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε στην Ελλάδα η ανάπτυξη της υποδομής για το ηλεκτρικό ρεύμα Η μόνη χειροπιαστή ανάγκη που κάλυπτε τότε ήταν ο φωτισμός Η προσπάθεια κράτησε χρόνια και στοίχισε πολύ ΑΛΛΑ ήταν αναγκαία Μετά ήρθε η μεγάλη πληθώρα συσκευών που χρησιμοποίησε αυτή την Υποδομή

3 H νέα Υποδομή Ποια είναι όμως σήμερα η ΝΕΑ Υποδομή για την Ψηφιακή Εποχή; Ποιες ανάγκες/ συσκευές/ υπηρεσίες θα καλύψουν τώρα/ αύριο/ στο μέλλον; Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ  ΤΩΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ  ΑΥΡΙΟ HDTV  ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ AKOMA ΚΑΛΑ

4 Τα όρια του χαλκού εξαντλήθηκαν Το ADSL έχει ασυμμετρία (χρήστες καταναλωτές και όχι παραγωγοί) Ο χαλκός έχει όρια Το τεχνολογικό άλμα: από το χαλκό... στην οπτική ίνα Λάθος: Εγκλωβιστήκαμε... καθυστερήσαμε Λάθος Σωστό PSTN Videotex ISDN FTTH ADSLVDSL Internet

5 Η οπτική ίνα Υπερ-υψηλές ταχύτητες πρόσβασης Η οπτική ίνα επηρεάζεται λιγότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες Νέες υπηρεσίες όπως η διαδικτυακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας είναι πρακτικά δυνατές μόνο με χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης Η οπτική ίνα έχει δυνατότητα σχεδόν απεριόριστης αναβάθμισης της ταχύτητας Οι υποδομές οπτικών ινών είναι οι νέες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που θα είναι επαρκείς για αρκετές δεκαετίες

6 Σχέση Ευρυζωνικότητας και ανάπτυξης Ανάμεσα σε ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη υπάρχει μια θετική σχέση αιτίου- αποτελέσματος …  σε όλες τις χώρες στην παρακάτω παράσταση το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι αυξημένο για αυξημένη ευρυζωνική διείσδυση

7 Ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη: Η κρίσιμη μάζα 20%... ειδικά όταν έχει υλοποιηθεί μια κρίσιμα μάζα υποδομής  χώρες με αυξημένες ευρυζωνικές υποδομές εμφανίζουν αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά ανάπτυξης οφειλόμενα στην ευρυζωνικότητα

8 Ευρυζωνική διείσδυση και κατά κεφαλή εισόδημα

9 Επίδραση της ευρυζωνικότητας στην ανάπτυξη

10 Τι κάνουν οι άλλοι

11 Από ανάλυση (FTTH Council) 21 χωρών και απλή εξέταση άλλων 17 χωρών Κάλυψη FTTH/FTTB σε 11% των σπιτιών (στις χώρες που αναλύθηκαν) στο τέλος του 2015 Επτά (7) από τις χωρές που αναλύθηκαν θα έχουν “οπτική ωριμότητα” (διείσδυση 20%) έως το 2015  Σλοβενία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Πορτογαλία και Σλοβακία Επτά (7) από τις χώρες που αναλύθηκαν θα έχουν διείσδυση κάτω από 10% στο τέλος του 2015  Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία

12 Εθνικές Παρεμβάσεις ΗΠΑ: National Broadband Plan – Connecting America Αυστραλία: NBN – National Broadband Network Βρετανία: Digital Britain Γερμανία: National Broadband Strategy & ultra- broadband κλπ. ΕΕ: ψηφιακό θεματολόγιο με αντικείμενο και την ευρυζωνική ανάπτυξη  Ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο

13 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  θεωρεί πως τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και η χρήση οπτικών ινών στα δίκτυα πρόσβασης (FTTH) είναι στόχοι επιθυμητοί τόσο για τους τελικούς χρήστες όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  επισημαίνει ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι από την κατασκευή δαπανηρής υποδομής ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς είναι υψηλοί, και η περίοδος απόσβεσης μεγάλη και επισημαίνει ότι η όποια ρύθμιση πρέπει να μην αποθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων και να διασφαλίζει επαρκή κίνητρα  υποστηρίζει το έργο που πραγματοποιεί η ΕΕ σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, για τη βελτίωση της χρηματοδότησης δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, και τονίζει ότι τα σχετικά κονδύλια πρέπει να διατίθενται για έργα ανοικτής υποδομής  ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στην υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας, ιδιαίτερα σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, και να δεσμεύσουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προσφέρουν εκπαίδευση και δημόσια πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, και οικονομική ενίσχυση για την αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού

14 Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας Ένα έργο ανάπτυξης υποδομής FTTH δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη και κοινωνική συμμετοχή. Επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές έχουν μεγάλες θετικές συνέπειες στις θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα βάζουν τις βάσεις για συνεχή παραγωγικότητα και καινοτομία Ειδικότερα επενδύσεις σε FTTH έργα υποδομής:  Συνεισφέρουν σε σημαντική άμεση και έμμεση ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.  Δημιουργούν ένα «φαινόμενο δικτύου» σε όλη την οικονομία που δημιουργεί πρόσθετες θέσεις εργασίας και  Παρέχουν ένα θεμέλιο για μακροχρόνια οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης κόστους, παραγωγικότητας σε όλη την οικονομία και βελτιωμένης ποιότητα ζωής για όλους Ουσιαστικά, αυτές οι επενδύσεις όχι μόνο μπορούν να παρέχουν μια σημαντική βραχυπρόθεσμη ώθηση στην οικονομία, αλλά μπορούν να βάλουν τις βάσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, διεθνή ανταγωνιστικότητα και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής

15 Οι επενδύσεις σε υποδομές FTTH Δημιουργούν άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας  Άμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται ειδικά με καινούρια έξοδα (π.χ. οι εργάτες και οι τεχνικοί που προσλαμβάνονται να ανοίξουν τους χάνδακες για να τοποθετήσουν τους αγωγούς και τα οπτικά καλώδια)  Έμμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται για να παρέχουν τα υλικά και άλλες παροχές στην παραγωγή (π.χ. Για την κατασκευή των αγωγών/μικροαγωγών, των καλωδίων, των ODFs κτλ.)  Επαγόμενες είναι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόμενων στις προηγούμενες θέσεις εργασίας (καθώς αυτοί έχουν πια τις οικονομικές δυνατότητες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους) Όμως το σημαντικό είναι το “φαινόμενο δικτύου”  Η αυξημένη χρήση των ευρυζωνικών υποδομών δημιουργεί αυξημένη αξία καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρονται πάνω από αυτές τις υποδομές έχουν δυνητικά περισσότερους αποδέκτες  Επιπλέον, η αυξημένη χρήση της ευρυζωνικότητας υποδομής δημιουργεί ένα πολλαπλασιαστή. Ο λόγος είναι πως η ευρυζωνικότητα αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ωθεί ανοδικές επενδύσεις και συνεισφέρει στην δημιουργία νέων βιομηχανιών (π.χ. στον τομέα των υπηρεσιών)

16 Παράδειγμα: Γερμανία Δύο σειριακά σενάρια επενδύσεων  75% νοικοκυριών: πρόσβαση στα 50Mbps έως το 2014  50% νοικοκυριών: πρόσβαση σε >100Mbps και άλλο 30% στα 50Mbps έως το 2020 Επένδυση  20,2 δις έως το 2014 (για 50% νοικοκυριών με VDSL και 25% με FTTH)  15,7 δις επιπλέον (για ακόμη 25% νοικοκυριών με FTTH) Δημιουργία θέσεων εργασίας  304.000 το 2010-2014 (61.000 / έτος) και 237.000 το 2015-2020 (40.000 / έτος) Φαινόμενο δικτύου (μετά την ανάπτυξη του δικτύου)  427.000 νέες δημιουργούμενες θέσεις Καινοτομία, νέες υπηρεσίες, ανάπτυξη επιχειρήσεων, προσέλκυση εργασιών από το εξωτερικό, αναδιάρθρωση των αλυσίδων παραγωγής Συνολικά 968.000 νέες θέσεις εργασίας σε περίοδο 10 ετών (2010-2020) Συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 33,4 δις από το 2010 έως το 2020  18,8 δις το 2010-2014 και 14,6 δις το 2015-2020

17 Η περίπτωση της Ελλάδας Τελικός στόχος πρέπει είναι η ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης FTTH (σε διάφορες φάσεις), έτσι ώστε να παρέχει (μακροπρόθεσμα) δίκτυο οπτικών ινών (ουδέτερο/παθητικό) σε κάθε νοικοκυριό, όπως συμβαίνει σε κάθε υποδομή που θεωρείται δημόσιο αγαθό Το παραπάνω σε συνδυασμό με ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένου θα ωθήσει την ανάπτυξη στη χώρα μας

18 Μια πρόταση για τη χώρα Το όραμα πρέπει να είναι η πραγματική ευρυζωνικότητα (δηλαδή η οπτική ίνα) Ο προϋπολογισμός του κράτους να μην έχει πόρους ΜΟΝΟ για δρόμους αλλά και για δίκτυα οπτικών ινών Να εξεταστούν διάφοροι τρόποι υλοποίησης της υποδομής οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη  ΣΔΙΤ  Σύμβαση παραχώρησης  Δανεισμός ΕΤΕΠ

19 Η Κρίση... Ευκαιρία  Παραγωγοί περιεχομένου  Έξυπνες/Καινοτόμες υπηρεσίες  Ρίσκα επένδυσης  Βιομηχανική πολιτική ΤΠΕ  Τόνωση της απασχόλησης  Φαινόμενο δικτύου

20 1 διαπίστωση, 1 επισήμανση, 1 ερώτηση και 1 προτροπή  Η δημιουργία δικτύου FTTH defacto επιτυγχάνει Δομικό Διαχωρισμό  Να μην χαθεί το window of opportunity  Ποια είναι η θέση του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με ΟΤΕ/DT;  Να κοιτάμε προς Αυστραλία http://www.minister.dbcde.gov.au/media/media_rel eases/2011/148

21 Ένα παράπονο που μπορεί να γίνει ευχή! Η Google που είχε αποφασίσει να υλοποιήσει σε μία κοινότητα ένα δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων ανακοίνωσε πρόσφατα πως επέλεξε την πόλη του Κάνσας για να υλοποιήσει ένα τέτοιο δίκτυο. Ευχή όμοια να γίνουν στη χώρα μας πολύ σύντομα

22 Ευχαριστώ πολύ! Ερωτήσεις; Χρήστος Ι. Μπούρας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ http://ru6.cti.gr/bouras/http://ru6.cti.gr/bouras/, bouras@cti.gr http://broadband.cti.gr/


Κατέβασμα ppt "Από την εποχή του Χαλκού στην εποχή της Οπτικής Ίνας: Μια Ευκαιρία μέσα στη Κρίση; Χρήστος Ι. Μπούρας Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google