Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

+ Καθ. Σωκράτης Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ευρυζωνικότητα FTTHRural SYZEFXIS MAN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "+ Καθ. Σωκράτης Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ευρυζωνικότητα FTTHRural SYZEFXIS MAN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 + Καθ. Σωκράτης Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ευρυζωνικότητα FTTHRural SYZEFXIS MAN

2 + Οι στόχοι Ψηφιακή ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Περιορισμός της αστικοποίησης Προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας και υποστήριξη της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής Ευρυζωνικότητα παντού, πρόσβαση για όλους, κάθε στιγμή Ομαλή μετάβαση σε νέα δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων Εκπλήρωση των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου

3 + Στρατηγική Επαρκής ευρυζωνική κάλυψη, προκειμένου και να ανταπεξέλθουμε στον στόχο της Digital Agenda 2020 για «συνολική κάλυψη». Παροχή αξιόπιστων και προσιτών σύγχρονων υπηρεσιών διασύνδεσης στους τελικούς χρήστες (ως προς ταχύτητα, ποιότητα και τιμή). Ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ισχυρής δικτυακής υποδομής που μπορεί να υποστηρίξει τόσο μεσοπρόθεσμους, όσο και μακροπρόθεσμους στόχους διείσδυσης. Παροχή μακροπρόθεσμης λύσης που μπορεί να εξελιχθεί στο χρόνο. Προώθηση ουσιαστικού ανταγωνισμού Υποστήριξη των παρόχων και των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν τη δική τους στρατηγική, όσον αφορά τις δυνητικές ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές.

4 + Προς την Υλοποίηση Προϋποθέσεις Ανάπτυξη Υποδομών Ενεργοποίηση stakeholders Ενίσχυση της ζήτησης Ερωτήματα Είναι τόσο αναγκαία η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας; Είναι πράγματι καθοριστική η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών; Δεν είναι αρκετό το εύρος ζώνης που μας δίνεται από τις adsl γραμμές σήμερα;

5 + Επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές Ταυτόχρονη θετική επίδραση σε  Παραγωγικότητα Απασχόληση Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία

6 + Ανάπτυξη και Θέσεις Εργασίας Η βάση για συνεχή παραγωγικότητα και καινοτομία Όχι μόνο μπορούν να παράσχουν σημαντική βραχυπρόθεσμη ώθηση στην οικονομία, αλλά και να βάλουν τις βάσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, διεθνή ανταγωνιστικότητα και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής Η σημασία του “φαινομένου του δικτύου” Η αυξημένη χρήση των ευρυζωνικών υποδομών δημιουργεί αυξημένη αξία καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρονται πάνω από αυτές τις υποδομές έχουν δυνητικά περισσότερους αποδέκτες Επιπλέον, η αυξημένη χρήση της ευρυζωνικότητας υποδομής δημιουργεί ένα πολλαπλασιαστή. Ο λόγος είναι πως η ευρυζωνικότητα αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ωθεί ανοδικές επενδύσεις και συνεισφέρει στην δημιουργία νέων βιομηχανιών (π.χ. στον τομέα των υπηρεσιών) Άμεση αύξηση της απασχόλησης … λόγω των πρόσθετων εργασιών κατά την ανάπτυξη των υποδομών Άμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται ειδικά με καινούρια έξοδα (π.χ. οι εργάτες και οι τεχνικοί που προσλαμβάνονται να ανοίξουν τους χάνδακες για να τοποθετήσουν τους αγωγούς και τα οπτικά καλώδια) 50% του κόστους ανάπτυξης ενός δικτύου οπτικών ινών είναι κόστος εργατικού δυναμικού. Έμμεση αύξηση της απασχόλησης … λόγω του αναγκαίου εξοπλισμού Έμμεσες θέσεις εργασίας είναι αυτές που δημιουργούνται για να παρέχουν τα υλικά και άλλες παροχές στην παραγωγή (π.χ. Για την κατασκευή των αγωγών/μικροαγωγών, των καλωδίων, των ODFs κτλ.) Επαγόμενες είναι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόμενων στις προηγούμενες θέσεις εργασίας (καθώς αυτοί έχουν πια τις οικονομικές δυνατότητες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους) Ανά π τυξη και κοινωνική συμμετοχή Άμεσες και έμμεση ανά π τυξη της αγοράς εργασίας

7 + Χρήση Διαδικτύου Σχεδόν 1 στα 2 ελληνικά νοικοκυριά διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο

8 + Πρόοδος Ευρυζωνικών Συνδέσεων

9 + Που είμαστε? Λευκές περιοχές 820.000 κάτοικοι της Ελλάδας δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 6145 “λευκοί” οικισμοί 2919 “λευκά” δημοτικά διαμερίσματα Σε ποσοστά 7,56% του συνολικού πληθυσμού σχεδόν 45% της Ελληνικής επικράτειας (γεωγραφική κάλυψη και αριθμός χωριών) περίπου 50% των κατοίκων είναι πάνω από 55 ετών Σημαντικά εμπόδια Έλλειψη υποδομών Έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος

10 + Τι κάνουμε? Νομοθετικό Πλαίσιο Βραχυπρόθεσμες Δράσεις 4 πυλώνες για το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας

11 + Νομοθετικές Παρεμβάσεις (1/2) Ανάπτυξη Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς ΚΥΑ περί ”Καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών” Δικαιώματα Διέλευσης Απλοποίηση της διαδικασίας Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων Προώθηση Συνεγκατάστασης Νέος νόμος περί «Ταχυδρομικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων διατάξεων Υποχρέωση γνωστοποίησης φορέων που αναπτύσσουν δίκτυα οποιασδήποτε φύσης της πρόθεσης εκσκαφής στον Υπουργό, ο οποίος μπορεί και να επιβάλει την παράλληλη διέλευση οπτικής ίνας Ανάπτυξη και εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου για την Ευρυζωνικότητα

12 + Νομοθετικές Παρεμβάσεις (2/2) Αδειοδότηση Σταθμών Βάσης για δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας Απλοποίηση διαδικασίας - Μείωση χρόνου αδειοδότησης – Θεσμοθέτηση One Stop Shop ΚΥΑ για τις Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών ΚΥΑ για τις Εξαιρούμενες Κατασκευές Κεραιών Αξιοποίηση Φάσματος Αποτελεσματικότερη διαχείριση του Φάσματος, στο πλαίσιο της παροχής ασύρματων/κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών Ανάπτυξη και εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου για την Ευρυζωνικότητα

13 + Βραχυπρόθεσμες Δράσεις Πανελλήνια ευρυζωνική κάλυψη σημείων που δεν καλύπτονται με ADSL Κάλυψη λευκών περιοχών που προκύπτουν από τη μελέτη «Ανάπτυξης Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές» Ανάπτυξη ψηφιακού μητρώου δικτυακών υποδομών Στόχος: καλύτερος σχεδιασμός και συντονισμός μελλοντικών επενδύσεων. Ενιαία καταγραφή υφιστάμενων δικτυακών υποδομών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδίου ευρυζωνικότητας. Η αξιοποίηση GIS συστημάτων για την προώθηση και ανάπτυξη NGA δικτύων.

14 + Μεσοπρόθεσμες Δράσεις 4 άξονες – 4 κομμάτια του ίδιου puzzle FTTH - Ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι ΜΑΝ - Αξιοποίηση ΜΑΝ * Rural Broadband - Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές * ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ * * Ειδική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης

15 + FTTH Project (1/2) Σχεδιασμός Επαναπροσδιορισμός του έργου βάσει της νέας πολιτικής του ΥπΥΜΔ Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε τεχνικό σύμβουλο μελέτης σκοπιμότητας της υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε νομικό σύμβουλο που θα ετοιμάσει το φάκελο κοινοποίησης στην ΕΕ και θα υποστηρίξει, σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΕΕ Αξιοποίηση των σχολίων που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, σύνταξη νέου Ν/Σ και θέση σε δημόσια διαβούλευση Θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των τευχών της διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών Αναφέρεται στην εγκατάσταση ανοιχτών υποδομών οπτικών ινών μέχρι τους τελικούς χρήστες

16 + FTTH Project (2/2) Εξέλιξη Ο τεχνο-οικονομικός σύμβουλος έχει ξεκινήσει τις εργασίες του, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν –ως προς τον επαναπροσδιορισμό του έργου- στα τέλη Οκτώβριου. Έχουν κατατεθεί προσφορές για τον νομικό σύμβουλο. Η δράση θα υλοποιηθεί αρχικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου η όποια τέτοια επένδυση θα είναι βιώσιμη και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Ένα μεγάλο έργο το οποίο ξεκίνησε το 2008 και στοχεύει στην κάλυψη 2.000.000 νοικοκυριών

17 + MAN Project Τα ΜΑΝs έχουν ήδη υλοποιηθεί σε 68 πόλεις στην Ελλάδα Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση από τηνν ΕΓ ΨΣ. (Έντονο ενδιαφέρον από την αγορά) Προς το παρόν καλύπτουν το δημόσιο τομέα, αλλά στόχος είναι και η κάλυψη του ιδιωτικού Τα MANs μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά για την υλοποίηση FTTH στις 68 πόλεις πολύ σύντομα

18 + Σύνδεση MAN με FTTH Γιατί το σκεφτόμαστε? Είναι έτοιμη υποδομή (Τα ΜΑΝs μπορούν να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης του έργου) Δεν υπάρχει επικάλυψη με το μεγάλο έργο του FFTH Προώθηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δεν περιλαμβάνουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) Αξιοποίηση των επενδύσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα για πολλά χρόνια Τι αναμένουμε? 20% των ADSL συνδέσεων (στις 68 πόλεις) μπορεί να μεταβεί σε τεχνολογία οπτικών ινών >100.000 συνδεδεμένα νοικοκυριά και >350.000 home passed

19 + Rural Broadband Στόχος :κάλυψη «λευκών κηλίδων» με δημιουργία και αναβάθμιση της διαδικτυακής υποδομής υψηλής ταχύτητας σε λευκές περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3. Δημοτικά Διαμερίσματα με συνολική έκταση περίπου 26.000.000 στρέμματα και 340.000 κατοίκους, για τα οποία δεν υπάρχει σχεδιασμός για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη υποδομών μπορεί να περιλαμβάνει δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων ευκολιών οπισθόζευξης (π.χ σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό αυτών) και διευκόλυνση πρόσβασης σε αυτή αναβάθμιση υφιστάμενης ευρυζωνικής υποδομής εγκατάσταση παθητικής ευρυζωνικής υποδομής (π.χ αγωγοί - ducts, λοιπά στοιχεία δικτύου όπως οπτικές ίνες - dark fibre, κλπ.) με την πιθανή αξιοποίηση των υποδομών δικτύων κοινής ωφέλειας όπως Ενέργεια, Μεταφορές, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, κλπ Ανάπτυξη Υποδομών Ευρυζωνικής Πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές

20 + Rural Broadband- Design Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομής δημοσίου δικτύου Ανοιχτό για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων Ο ανάδοχος για την ανάπτυξη(Φάση Α) και τη 10ετή Περίοδο Λειτουργίας(Φάση Β) θα προκύψει μέσω ανοικτού διαγωνισμού Η ιδιοκτησία του δικτύου θα παραμείνει δημόσια Ο ανάδοχος δε θα προσφέρει εμπορικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες Τρίτοι φορείς θα καταβάλλουν τέλος για τη χρήση της υποδομής Γενική τοπολογία Δίκτυα πρόσβασης Last mile υποδομή Backhauling δίκτυα & σημεία συγκέντρωσης Ελάχιστη κάλυψη του δικτύου Χωρητικότητα του δικτύου Πλεονασμός Υποστήριξη πληθώρας παρεχόμενων υπηρεσιών από το δίκτυο Business ModelNetwork Model

21 + ΣΥΖΕΥΞΙΣ II Στόχοι: Συμμετοχή όλων των φορέων (31.000 σημεία) Μεγιστοποίηση της ευρυζωνικής πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν με χρήση οπτικών ινών Αναβαθμισμένες και περισσότερες υπηρεσίες σε σύγκριση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (video, collaboration, mobility of users) Αύξηση της ζήτησης στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Ενδεικτικά μεγέθη: Τα ετήσια τηλεπικοινωνιακά έξοδα(φωνής και δεδομένων) είναι 350 εκατ. € Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μπορεί να μειώσει παραπάνω ετήσιο κόστος στο ήμισυ (170 εκατ. € ) με αυξημένη ασφάλεια. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιου Τομέα

22 + Συμπεράσματα Ενιαία Εθνική Ευρυζωνική Στρατηγική Σημαντική αύξηση (%) της πληθυσμιακής και γεωγραφικής κάλυψης Επενδύσεις σε Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGNs) Δημιουργία σταθερού και αποτελεσματικού θεσμικού και νομικού πλαισίου που θα προκαλέσει νέες επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες Τεχνολογική ουδετερότητα που θα αποτρέπει την εμφάνιση «επιλογών συγκεκριμένων τεχνολογιών» Μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και καταναλωτές


Κατέβασμα ppt "+ Καθ. Σωκράτης Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ευρυζωνικότητα FTTHRural SYZEFXIS MAN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google