Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εύη Μακρή-Μπότσαρη. Δράσεις 1.Ταξινόμηση του υπάρχοντος υλικού 2.Επιλογή καινούριου υλικού 3.Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εύη Μακρή-Μπότσαρη. Δράσεις 1.Ταξινόμηση του υπάρχοντος υλικού 2.Επιλογή καινούριου υλικού 3.Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εύη Μακρή-Μπότσαρη

2 Δράσεις 1.Ταξινόμηση του υπάρχοντος υλικού 2.Επιλογή καινούριου υλικού 3.Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 4.Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (CD) σχετικού με τα νέα βιβλία

3 Ταξινόμηση του υπάρχοντος υλικού Έχει συσταθεί ομάδα αποτελούμενη από:  Μέλη του Π.Ι.  Σχολικούς συμβούλους  Εκπαιδευτικούς

4 Επιλογή καινούριου υλικού- Κριτήρια επιλογής Το e-υλικό σε συνάρτηση με τα νέα Προγράμματα Σπουδών πρέπει να: Είναι υψηλής επιστημονικής ποιότητας Παρουσιάζουν τη γνώση ως ενιαία και πολυπρισματική Θεωρούν τη μάθηση όχι μόνο ως προϊόν αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης Εμπλέκουν τους μαθητές σε βιωματικές ευκαιρίες μάθησης συνέχεια

5 Επικεντρώνονται σε βασικές και ουσιώδεις γνώσεις κάθε τομέα χωρίς πρωθύστερα και περιττές επαναλήψεις Παρέχουν ευκαιρίες και καλλιεργούν στάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής της διαφορετικότητας Εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις δραστηριότητες ως εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και δημιουργίας. Συμβάλλουν στη δημιουργία θετικότερου κλίματος μάθησης συνέχεια Επιλογή καινούριου υλικού- Κριτήρια επιλογής

6 Στα προτεινόμενα Σχέδια Διδασκαλίας Μαθήματος πρέπει να: Παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για να προσεγγίζεται η γνώση σε βάθος Ικανοποιείται η συσχέτιση της ποσότητας της διδασκόμενης ύλης και του διατιθέμενου από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνου διδασκαλίας Παρακινείται η εισαγωγή καινοτομιών Συνδέουν την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση με τη διδακτική προσέγγιση

7 Ειδικά κριτήρια επιλογής e- υλικού Να είναι πρωτότυπο Η γλώσσα που χρησιμοποιείται να είναι κοινά αποδεκτή, κατανοητή, ομοιογενής (Δημοτική) συντακτικά – λογικά – και νοηματικά δομημένη Όσον αφορά την αρχιτεκτονική στη δημιουργία παρουσιάσεων: –αναλογία κειμένου-εικόνων –διάταξη των εικόνων μέσα στο κείμενο (μέγεθος, ανάλυση, προσανατολισμός, ισορροπία) συνέχεια

8 Ειδικά κριτήρια επιλογής e- υλικού Εκπαιδευτικά παιχνίδια- διαδραστικότητα (interaction) Η γλώσσα που χρησιμοποιείται να αποφεύγει λέξεις φράσεις ή έννοιες που μπορεί να προκαλέσουν πολιτικές, θρησκευτικές, ρατσιστικές, σεξουαλικές, φυλετικές αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις στη σχολική κοινότητα

9 Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Ύπαρξη συστήματος επιμόρφωσης που παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα: Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης Να ανανεώνει και βελτιώνει τις γνώσεις και δεξιότητές του Να προσαρμόζεται σε νέα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα

10 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εφαρμογής του συστήματος επιμόρφωσης Να μην έχει χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς Να ξεφεύγει από τις διαδικασίες παραδοσιακής διδασκαλίας Να καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες διαπιστωμένες και πραγματικές Να διαθέτει δυνατότητα πιστοποίησης της αποκτηθείσας γνώσης ή/και δεξιότητας συνέχεια

11 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εφαρμογής του συστήματος επιμόρφωσης Να υποστηρίζεται από το κατάλληλο και επιστημονικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό, με δυνατότητα εμπλουτισμού και τροποποίησης, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος συντήρησης Να μη στερείται των χαρακτηριστικών της συμμετοχικής διαδικασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων

12 Βασικοί άξονες ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή Ανάπτυξη συστήματος υποδοχής και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού προς τους ενδιαφερόμενους. Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών με ομάδες υποστήριξης και προγραμματισμός περιορισμένου αριθμού συναντήσεων των επιμορφούμενων με επιμορφωτές. Ανάπτυξη μηχανισμών διοίκησης, αξιολόγησης και συντήρησης του συστήματος.

13 Η υλοποίηση Περιλαμβάνει: Χρήση πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management Systems) Παρέχει ολοκληρωμένη πρόσβαση στους: Εκπαιδευόμενους Εκπαιδευτές Διαχειριστές του συστήματος Συγγραφείς κτλ.

14 Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Σ.Δ.Μ. Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management) Διαχείριση Τάξης (Class Management) Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) Επικοινωνία (Communication Tools)

15 Θεματικές ενότητες του προγράμματος ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Διαχείριση επιθετικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον

16 Στόχοι του προγράμματος Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των εφοδίων στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις του επαγγέλματός τους Η απόκτηση νέων γνώσεων στις θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν Η καλλιέργεια δεξιοτήτων με τη χρήση εργαλείων που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) συνέχεια

17 Η χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και μεθοδολογίας στη διδακτική πρακτική Η δυνατότητα επιμόρφωσης από απόσταση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, τις εικονικές επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες κτλ. Η πολλαπλή δυνατότητα επικοινωνίας καθώς και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων και συνεργασιών, καθώς και η διερεύνηση της χρήσης αλληλεπιδραστικών συνεργατικών περιβαλλόντων στη μαθησιακή διαδικασία Στόχοι του προγράμματος

18 Επιμορφωτικό υλικό-Δομή επιμορφωτικής ενότητας Σκοπός Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, παρουσίαση του κυρίως περιεχομένου σε πολλές διακριτές και μικρές σε έκταση ενότητες με παραδείγματα, παράλληλα κείμενα, εννοιολογικά διαγράμματα και δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των επιμορφούμενων συνέχεια

19 Σύνοψη Υποδείξεις για τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης Παραδείγματα, παραπομπές, παράλληλα κείμενα, υπερ-σύνδέσμοι, μελέτες περίπτωσης για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης Υποδειγματικές ασκήσεις και Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Επιμορφωτικό υλικό-Δομή επιμορφωτικής ενότητας

20 Επιμορφωτικό υλικό-Χαρακτηριστικά Η απουσία του εκπαιδευτή θα πρέπει να αναπληρώνεται από τη σωστή οργάνωση του υλικού. Το υλικό θα πρέπει να: –χαρακτηρίζεται από πληρότητα, σαφήνεια και απλότητα. –αφήνει στον εκπαιδευόμενο περιθώρια για παρερμηνείες και ερωτηματικά. –προωθεί πάντα την ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. –χαρακτηρίζεται από φιλικό και επεξηγηματικό ύφος. –κατανεμημένο σε μικρές ενότητες.

21 Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα για την Ενότητα 1 Διαχείριση Επιθετικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον Προβλήματα συμπεριφοράς / Επιθετικότητα Σύντομη αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της επιθετικότητας. Χαρακτηριστικά παιδιών με προβλήματα και διαταραχές συμπεριφοράς. Μορφές επιθετικότητας στο σχολείο. συνέχεια

22 Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα για την Ενότητα 1 Αιτίες και παράγοντες που ενισχύουν τη βία και τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Μελέτη περίπτωσης. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Συμβουλευτική υποστήριξη των Εκπαιδευτικών. Προγράμματα παρέμβασης στο σχολείο για την επίλυση συγκρούσεων.

23 Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα για την Ενότητα 2 Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση. Εκπαιδευτική πολιτική για τους μετανάστες/παλιννοστούντες. Ταυτότητα-Ετερότητα: Ψυχολογική και Κοινωνιολογική Θεώρηση για τη συγκρότηση ταυτότητας. Ξενοφοβία, ρατσισμός. Πολλαπλές/διαμοιρασμένες ταυτότητες, αλλαγές ταυτότητας. συνέχεια

24 Ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα για την Ενότητα 2 Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Συγκριτική ανάλυση εμπειριών από χώρες με παράδοση στη διαχείριση σχετικών προβλημάτων εκπαίδευσης. Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Ένα σχολείο για ΟΛΟΥΣ με κοινωνική συνοχή, ισότητα ευκαιριών, αλληλεγγύη. Παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "Εύη Μακρή-Μπότσαρη. Δράσεις 1.Ταξινόμηση του υπάρχοντος υλικού 2.Επιλογή καινούριου υλικού 3.Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google