Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Kingston University, London

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Kingston University, London"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Kingston University, London
TI EINAI KAI TI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ Δρ. ΡΗΓΑΣ Δ. ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ Επισκέπτης Καθηγητής Kingston University, London Πρόεδρος ICBS Business Schools ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ . ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3,4) ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΚΕΦΑΛΑΙ0 6) ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

3 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ 2. ΕΙΔΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΡΧΕΣ 4. ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 5. Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

4 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1. ΕΝΝΟΙΕΣ Καινοτομία είναι μια μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια (με ανάλογο βεβαίως αποτέλεσμα) δημιουργίας και υλοποίησης στην πράξη μιας ουσιαστικής και εστιασμένης αλλαγής σε προϊόν ή διαδικασία που σχετίζεται με τις οικονομικές (ιδίως, αλλά) και τις κοινωνικές δυνατότητες μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Επιχειρηματική Καινοτομία είναι ο (πετυχημένος) συνδυασμός Μιας καινοτομικής ιδέας με Μια ανάγκη που υπάρχει στην αγορά Άρα, πρέπει να υπάρχει χρησιμότητα για την εφαρμογή της ιδέας στην πράξη ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

6 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Επιχειρηματική Καινοτομία στην πράξη συνίσταται στην επιτυχημένη εισαγωγή μιας νέας ιδέας στην περιοχή είτε: Της τεχνολογίας (σε εφαρμογές) Προϊόντος / υπηρεσίας Διαδικασιών Υποστηρικτικής τεχνολογίας (πληροφορική) Του επιχειρηματικού σχέδιου Με μια πρόταση δημιουργίας (κάποιας) αξίας για τον πελάτη στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

7 TI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Δεν είναι καινοτομία: μια ευκαιριακή διόρθωση, μια βελτίωση στη λειτουργία, στη μείωση του κόστους μια ανανέωση των μηχανημάτων, ακόμη και με νέου τύπου, η εισαγωγή μηχανοργάνωσης, ή άλλων συστημάτων και διαδικασιών, οργάνωσης, στρατηγικής, βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων, κλπ (εκτός και εάν πρόκειται για νέο τρόπο δουλειάς), Βεβαίως δεν είναι καινοτομία η αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας, των πωλήσεων, κλπ. Αυτό μπορεί να είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα από την εισαγωγή καινοτομιών. ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

8 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
2.1 ΕΙΔΗ 1. ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Είναι μια συνεχής διαδικασία που συνίσταται είτε σε βελτιώσεις σε πρακτικές, σχεδιασμούς και διαδικασίες λειτουργίας και έλεγχου και σε στρατηγικές 2. ΗΜΙ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ Είναι το ενδιάμεσο στάδιο προς τη ριζική καινοτομία. 3. ΡΙΖΙΚΗ (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ) Είναι εκείνη που με τη δημιουργία ή εφαρμογή (σε μια επιχείρηση) ενός σημαντικού σημείου / ενέργειας / δράσης, δημιουργεί νέες συνθήκες και όρους στην αγορά ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

9 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ 2 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ 3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ΟΡΙΑΚΕΣ, Ή ΑΥΞΗΤΙΚΕΣ, Ή ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) 2 ΗΜΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΥΠΑΡ- ΧΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

10 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι καινοτομίες αυτές ανάλογα με την περιοχή αναφοράς και τον προσανατολισμό τους διακρίνονται (και) σε: 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργεί νέες (σημαντικές) αλλαγές στις στρατηγικές που επηρεάζουν τις σχέσεις λειτουργίας της επιχείρησης και του ανταγωνισμού 5. ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Εστιάζει στις ανάγκες των πελατών και σχεδιάζει λύσεις για την ικανοποίηση τους ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ . ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

11 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ Η Καινοτομία πρέπει να οδηγεί στο (εξαιρετικά επιθυμητό) ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage) της επιχείρησης. Τότε μόνο αποτελεί βασική ικανότητα (core competency) στη στρατηγική και (ως εκ τούτου) δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί. ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

12 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
3.2 ΑΡΧΕΣ Για να πετύχει αυτό πρέπει να: Είναι συνολική Περιλαμβάνει μια συνεχή, συστηματική και οργανωμένη αναζήτηση ευκαιριών για εισαγωγή αλλαγών Εμπλέκει όλους στη διαδικασία της καινοτομίας Εργάζεται σταθερά για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

13 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
4. ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ποιος; (θα πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να αναλάβει το έργο) Πότε; (είναι ο κατάλληλος χρόνος) Πού; (θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δράσεις) Πώς; (θα επιτευχθεί καλύτερα το αποτέλεσμα) Πόσο; (θα διαρκέσει το έργο, θα κοστίσει) Γιατί; (αξίζει να αναληφθεί) ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

14 Ποιος; (θα πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες, να αναλάβει το έργο)
Όποιος έχει, την πρωτοβουλία, τις ικανότητες και μετά από μια κατ’ αρχήν έγκριση της διοίκησης, ένταξη σε μια ομάδα, και παροχή όλων των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την επιτυχία της προσπάθειας ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

15 Πότε; (είναι ο κατάλληλος χρόνος)
Ανά πάσα στιγμή. Δεν πρέπει να χάνεται χρόνος για μια τόσο σημαντική δράση. ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

16 Πού; (θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δράσεις)
Δεν υπάρχει ένα ειδικό μέρος. Όπου βολεύει. Όπου βρίσκονται αυτοί που (μπορούν και θέλουν) να αναπτύξουν την προσπάθεια ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

17 Πώς; (θα επιτευχθεί καλύτερα το αποτέλεσμα)
Είναι ένα πολύπλοκο ερώτημα Δεν υπάρχει γενική φόρμουλα Απαιτείται μεθόδευση, σύστημα και συντονισμένη προσπάθεια Κατά περίπτωση πρέπει να αναπτύσσονται οι πλέον κατάλληλες δράσεις ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

18 Πόσο; (θα διαρκέσει το έργο, θα κοστίσει)
Πρέπει να υπάρχει ένα αναλυτικό χρονοπρόγραμμα και ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός Δεν υπάρχει κανόνας για το πόσο θα πρέπει να διαρκέσει ή να κοστίσει το έργο ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

19 Γιατί; (αξίζει να αναληφθεί)
Πρέπει να είναι οικονομικά δικαιολογημένη η δράση, δηλαδή να είναι οι αναμενόμενες ωφέλειες περισσότερες από το αναλαμβανόμενο κόστος. Πρέπει, όμως, να υπάρχει μία μακροχρόνια και συνολική θεώρηση ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

20 5.1 Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ Πού θα την ανακαλύψουμε Πώς θα την αναγνωρίσουμε, θα την αξιολογήσουμε, θα την επιλέξουμε ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

21 Πού θα την ανακαλύψουμε
Πού θα την ανακαλύψουμε Η ανάγκη για την καινοτομία μπορεί να βρίσκεται παντού! Την αναζητούμε είτε Α. ΕΝΤΟΣ της επιχειρήσεως σε απροσδόκητα συμβάντα, δυσαρμονίες διαφόρων μορφών και ανάγκες για περαιτέρω (κάθε μορφής) επεξεργασίες που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες παρά προβλήματα ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

22 Πού θα την ανακαλύψουμε
Πού θα την ανακαλύψουμε Β. ΕΚΤΟΣ της επιχείρησης, στο εξωτερικό της περιβάλλον, σε Αλλαγές στον κλάδο, στην αγορά Δημογραφικές αλλαγές Αλλαγές στις αντιλήψεις (των καταναλωτών) Νέες γνώσεις, συνθήκες, όρους, κανόνες ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

23 Πώς θα την αναγνωρίσουμε και θα την αξιολογήσουμε
Πώς θα την αναγνωρίσουμε και θα την αξιολογήσουμε Με πολύ προσοχή και μεθόδευση Μετά από συστηματική και συνολική ανάλυση, όχι βιαστικά, χωρίς προκαταλήψεις, με ανοιχτό μυαλό και προσέγγιση, χωρίς (υπερβολικό) φόβο για το άγνωστο, με την ορθή εκτίμηση και τη συνειδητή ανάληψη του (αναπόφευκτου) κινδύνου και με τη συμμετοχή όσων χρειάζονται ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

24 5.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Α
5.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Α Η (προσωρινή) αποτυχία δεν πρέπει να αποθαρρύνει – πολύ περισσότερο να τιμωρείται - , αλλά (μπορεί και πρέπει) να οδηγεί μεθοδικά στην επιτυχία Η διαπίστωση της έλλειψης πόρων και ικανοτήτων δεν πρέπει να θωρείται ως (οριστική) αδυναμία, άλλα να καθοδηγεί στην κάλυψη των ελλείψεων ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

25 5.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Β
5.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - Β Τα «στεγανά» μέσα στην επιχείρηση εμποδίζουν την απαραίτητη επικοινωνία και συμμετοχή Ο κίνδυνος για το άγνωστο, πρέπει (βαθμιαία) να ξεπεραστεί Η έλλειψη της αναγκαίας κουλτούρας Η έλλειψη υποστήριξης και κατευθύνσεων από την Ανώτατη Διοίκηση ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

26 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Απαιτείται μια μεθοδολογία, η οποία πρέπει να ακολουθείται συνειδητά. 5 βήματα για την εισαγωγή ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

27 ΤΑ 5 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα 5 βήματα για την εισαγωγή μιας καινοτομίας στην πράξη είναι τα εξής: Σύλληψη της ιδέας Καταγραφή της ιδέας, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει, το πρόγραμμα Κατάστρωση χρονοπρογράμματος, εξέταση της εφικτότητας Εφαρμογή της ιδέας στην πράξη Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διορθώσεις ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

28 ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1. Σύλληψη της ιδέας Δεν υποτιμούμε τίποτε Δεν απορρίπτουμε «αμέσως!» κάθε πρόταση για αλλαγές Ενθαρρύνουμε (και επιβραβεύουμε) τις νέες ιδέες, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, το «κάτι άλλο», το διαφορετικό Έχουμε συνείδηση ότι χρειάζονται πολλά πειράματα (και προσπάθειες) για να πετύχουμε τελικά ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

29 2. Καταγραφή της ιδέας, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει
2. Καταγραφή της ιδέας, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει Με την καταγραφή, φιλτράρονται οι ιδέες και αναδεικνύονται τα θέματα: Πού μπορεί να εφαρμοστεί, Πώς θα εφαρμοστεί (κατάστρωση προγράμματος), τι μέθοδος θα ακολουθηθεί, τι χρειάζεται να εξασφαλισθεί και από πού, ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος της οργάνωσης, τι συστήματα θα εγκατασταθούν, και άλλα συναφή θέματα ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

30 3. Κατάστρωση χρονοπρογράμματος, εξέταση της εφικτότητας
3. Κατάστρωση χρονοπρογράμματος, εξέταση της εφικτότητας Μαζί με το χρονοπρόγραμμα εξετάζεται και η οικονομική εφικτότητα, ως και η δυνατότητα εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων (πηγές τους, κόστος και χρόνος εξασφάλισης τους) ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

31 4. Εφαρμογή της ιδέας στην πράξη
Χρήσιμη είναι (πολλές φορές) η επιλογή της πιλοτικής εφαρμογής Κατά την εφαρμογή γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές τόσο στο πρόγραμμα όσο και στις προϋποθέσεις που είχαν προγραμματικά προβλεφθεί ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

32 5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διορθώσεις
Ελέγχεται η πορεία και, ανάλογα με τις ανάγκες, αποφασίζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις Οι αποφάσεις για τη συνέχιση της προόδου των εργασιών παίρνονται με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα (κερδοφορία) εκ της εφαρμογής της καινοτομίας Εάν προβλέπεται ότι δεν θα παραχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τότε έγκαιρα θα πρέπει να εγκαταλείπεται η προσπάθεια ΡΗΓΑΣ ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Κατέβασμα ppt "Kingston University, London"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google