Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέση Γενική και Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση

3 1. ΔΟΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Υ.Π.Π
Οργανόγραμμα Υ.Π.Π. (Γενικό - Ειδικό) Διάρθρωση, Σκοποί, Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης Ιεραρχική Οργάνωση – Σχέδια Υπηρεσίας Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Υπηρεσιακοί Φάκελοι Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ)

4 2. Λειτουργία Σχολικής Μονάδας
Στόχοι της Εκπαίδευσης (Γενικοί-Ειδικοί) Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου Υλικοτεχνική Υποδομή Σχολικής Μονάδας Καθήκοντα και Βασικές Οδηγίες προς τους Καθηγητές Υπεύθυνος Τμήματος Εφημερεύσεις Απουσίες- Άδειες

5 3.Επικοινωνία και Σύνδεση Υ.Π.Π - Σχολικές Μονάδες
Επισκέψεις της Αρμόδιας Αρχής στα σχολεία (Υπουργός, Γ.Δ., ΔΜΕ, ΠΛΕ, ΕΜΕ) Συσκέψεις-Συνεδρίες Επαρχιακών Επιθεωρητών με Διευθυντές σχολείων, τις σχολικές εφορείες, συνδέσμους γονέων και τα υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα Ο Επιθεωρητής αποτελεί Σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας και της σχολικής μονάδας και είναι φορέας της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εισηγήσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών στο Υ.Π.Π. Η επικοινωνία διεκπεραιώνεται με Εγκυκλίους, Επιστολές, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,Τηλεφωνική επικοινωνία

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙ- ΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-ΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

7 Καινοτομίες Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών - ΔΙΑ.Σ.- Σύστημα Διαχείρισης Σχολικών Μονάδων Νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Αναδόμηση ΥΠΠ και ΠΙΚ, δημιουργία ΚΕΕΑ Πρόγραμμα αλλόγλωσσων Πρόγραμμα πρόληψης παραβατικότητας Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Ανάγκη για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος Πλαίσιο Διαλόγου Στόχος: Ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος για ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών των μαθητών -αντιμετώπιση των προκλήσεων

9 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ενιαίο Λύκειο
Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση

10 Διάρθρωση, Σκοποί, Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης (1)
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση Μέση Γενική και Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός- Λυκειακός κύκλος-Εσπερινά Γυμνάσια/Τεχνικές) ΣΚΟΠΟΙ: Προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης (Γενική Παιδεία-Εξειδίκευση)

11 Διάρθρωση, Σκοποί, Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης (2)
Προετοιμασία στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τομέα ΣΤΟΧΟΙ: Ανάπτυξη υγιούς, πνευματικής, ηθικής προσωπικότητας Δημιουργία δημοκρατικού και νομοταγούς πολίτη Εμπέδωση εθνικής ταυτότητας, πολιτιστικών αξιών, ιδανικών ελευθερίας, δικαιοσύνης, ειρήνης Καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού Προώθηση αλληλοκατανόησης και συνεργασίας ανθρώπων και λαών

12 Διάρθρωση, Σκοποί, Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης (3)
Παροχή δωρεάν φοίτησης για όλες τις τάξεις Υποχρεωτική φοίτηση μέχρι την ηλικία των 15 ετών Η Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρει γενική μόρφωση, τεχνολογική εξειδίκευση και εργαστηριακή εξάσκηση με σκοπό την εργοδότηση στη Βιομηχανία ή την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη

13 Διάρθρωση, Σκοποί, Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης (4)
Στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση λειτουργεί το Σύστημα Μαθητείας (Σ.Μ.) σε συνεργασία Υ.Π.Π. και Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ. Στόχος του Σ.Μ. η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών ηλικίας χρόνων

14 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες Ειδική πρόνοια για σοβαρές περιπτώσεις νοητικής υστέρησης και περιπτώσεις με σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα: Ειδικές μονάδες- Ειδικά σχολεία Στήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

15 Ιεραρχική Οργάνωση (1) ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΜΕ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Μ.Ε. (ΓΕΜΕ) ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΛΕ) ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΜΕ)

16 Ιεραρχική Οργάνωση (2) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ.Ε.
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ Α΄ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/-ΤΡΙΑ

17 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (1)
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προΐσταται της Διεύθυνσης Μ.Γ.Ε. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας των σχολείων Μ.Γ.Ε., των Κ.Ι.Ε., του διδακτικού και υπαλληλικού προσωπικού και του εποπτικού προσωπικού Μ.Γ.Ε.

18 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (2)
Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, συντονισμό και καθοδήγηση της εργασίας των σχολείων και της εποπτικής υπηρεσίας Μ.Γ.Ε. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό της Μ.Γ.Ε.

19 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (3)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ (ΓΕΜΕ): Καθοδηγεί τους Επιθεωρητές. Συντονίζει το έργο των Επιθεωρητών. Διασφαλίζει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στην υπηρεσία. αντικειμενικότητα στην κρίση τους.

20 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (4)
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΛΕ) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τομέα/-ων εργασίας των τμημάτων της Μ. Γενικής /Τεχνικής Εκπαίδευσης (επιθεώρηση σχολείων, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κλπ) Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της εργασίας των ΕΜΕ/ΕΤΕ

21 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (5)
Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τις δραστηριότητες των σχολείων Αναλαμβάνει επιθεώρηση της ειδικότητάς του στα σχολεία και του διδακτικού προσωπικού Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων

22 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (6)
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ Μ.Ε.(ΕΜΕ) Αναλαμβάνει επιθεώρηση σχολείων, καθοδήγηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων

23 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (7)
Αναλαμβάνει διοικητικά και άλλα ειδικά καθήκοντα (π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό)

24 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (8)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μ.Ε. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την ομαλή και αποδοτική λειτουργία και διοίκηση του σχολείου Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης του σχολείου σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων Έχει ευθύνη για τη δημιουργία παιδευτικής ατμόσφαιρας και ζωής στο σχολείο

25 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (9)
Έχει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του σχολείου Καθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου, συντονίζει και ελέγχει την εργασία του Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.

26 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (10)
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Είναι υπεύθυνος για: τα αναλυτικά προγράμματα τις μεθόδους διδασκαλίας τα μέσα διδασκαλίας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών την υποδοχή και στήριξη των νεοδιόριστων καθηγητών την αξιολόγηση των μαθητών

27 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (11)
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΡΑΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ( Δ.Δ.Κ) Είναι υπεύθυνος για: Την ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών, την ενθάρρυνση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων

28 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (12)
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ Είναι υπεύθυνος τομέα εκπαίδευσης / ειδικότητας Έχει την ευθύνη για την οργάνωση/διοίκηση εργαστηρίων ή ειδικών αιθουσών ή άλλων εξειδικευμένων χώρων (π.χ. αθλητικοί κ.ά) Εξειδικευμένες δράσεις (ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων, εγγραφών, επιτηρήσεων, αναπληρώσεων, κ.ά.)

29 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (13)
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ Βοηθά το Δ/ντή στην ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου Μετέχει ενεργά σ΄ όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου Έχει ευθύνη για τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Δ/ντής (επιτροπές, απουσίες, επικοινωνία με διάφορους φορείς, εφημέρευση, προγραμματισμός, πειθαρχικά, μαθητικά συμβούλια, διανομή βιβλίων, καταγραφή αναγκών, κ.ά.) Αναλαμβάνει διδακτικά και εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητας του (προώθηση ύλης, στόχων, διαγωνισμοί, εγκύκλιοι, βοηθητικό υλικό)

30 Σχέδια Υπηρεσίας – Καθήκοντα (14)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/-ΤΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Αναλαμβάνει διδακτικά και συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο Συμμετέχει ενεργά σ’ όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον της εκπαίδευσης

31 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (1)
ΣΚΟΠΟΙ: Καθοδήγηση και παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας στο διδακτικό προσωπικό. Συντονισμός του διδακτικού έργου. Αξιολόγηση της παιδείας με στόχο την προαγωγή και βελτίωσή της. Εκτίμηση της προσφοράς και αποδοτικότητας του διδακτικού προσωπικού στο έργο του σχολείου. Εκτίμηση της υπηρεσιακής επάρκειας του διδακτικού προσωπικού.

32 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (2)
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ: Είναι φορέας της εκπαιδευτικής πολιτικής στα σχολεία. Μεταφέρει στην προϊσταμένη αρχή τις απόψεις και εισηγήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα. Είναι ο σύνδεσμος της προϊσταμένης αρχής με τα σχολεία. Καθοδηγεί, συμβουλεύει και εμψυχώνει τους εκπαιδευτικούς.

33 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (3)
Εκθέτει για το έργο του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτό. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Καθοδηγεί τους Επιθεωρητές. Συντονίζει το έργο των Επιθεωρητών. Διασφαλίζει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους στην υπηρεσία. αντικειμενικότητα στην κρίση τους.

34 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (4)
ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ: Τα σχολεία Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί: - Επί συμβάσει - Επί δοκιμασία - Μόνιμοι καθηγητές - Βοηθοί Διευθυντές - Βοηθοί Διευθυντές Α΄ Διευθυντές

35 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (5)
Όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μέχρι το βαθμό του Βοηθού Διευθυντή Α΄ επιθεωρούνται από τον οικείο Επιθεωρητή (εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Γενικός Επιθεωρητής ή ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης). Οι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί λειτουργοί επιθεωρούνται σε συχνά χρονικά διαστήματα. Σκοπός: Παροχή βοήθειας και διευκόλυνσης για προσαρμογή στα διδακτικά καθήκοντα και τις άλλες υποχρεώσεις της θέσης τους.

36 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (6)
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ (i) Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο: Κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός το συμπληρώνει το Μάιο και το υποβάλλει μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον Οικείο Επιθεωρητή.

37 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (7)
(ii) Εκθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν επί δοκιμασία (εκθέσεις τύπου Α΄): Συντάσσονται ανά εξάμηνο από τον οικείο Επιθεωρητή σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου. Υποβάλλονται στο Γενικό Επιθεωρητή ο οποίος τις διαβιβάζει προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

38 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (8)
Δε λαμβάνονται υπόψη σε μεταγενέστερες εκθέσεις αξιολόγησης. (iii) Συνήθεις Εκθέσεις (τύπου Β΄): Συντάσσεται για πρώτη φορά στο τέλος του ενδέκατου έτους υπηρεσίας και ακολούθως κάθε δυο χρόνια. Συντάσσεται μια από τον οικείο Επιθεωρητή και μια από το Διευθυντή του σχολείου. (Διαβούλευση των δύο).

39 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (9)
Στη συνήθη έκθεση ο εκπαιδευτικός λειτουργός αξιολογείται ως προς τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Επαγγελματική κατάρτιση (β) Επάρκεια στην εργασία (γ) Οργάνωση-Διοίκηση-Ανθρώπινες Σχέσεις (δ) Γενική Συμπεριφορά και Δράση. Από τα πιο πάνω σημεία ο αξιολογών αναφέρει και αναπτύσσει εκείνα στα οποία, κατά την κρίση του, ο εκπαιδευτικός διακρίνεται σε μεγάλο βαθμό ή υστερεί σοβαρά.

40 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (10)
(iv) Ειδικές Εκθέσεις (τύπου Γ΄): Συντάσσεται για πρώτη φορά στο τέλος του ενδέκατου έτους υπηρεσίας και ακολούθως κάθε δυο χρόνια. Συντάσσεται από κλιμάκιο τριών επιθεωρητών όπως το ορίζει ο Γενικός Επιθεωρητής με την έγκριση του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, και στο οποίο περιλαμβάνεται ο οικείος Επιθεωρητής.

41 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (11)
Στην ειδική έκθεση ο εκπαιδευτικός λειτουργός αξιολογείται και πάλιν ως προς τα στοιχεία: (α) Επαγγελματική κατάρτιση (β) Επάρκεια στην εργασία (γ) Οργάνωση-Διοίκηση-Ανθρώπινες Σχέσεις (δ) Γενική συμπεριφορά και δράση.

42 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (12)
Η αξιολόγηση των τεσσάρων στοιχείων στην ειδική έκθεση γίνεται με βάση αριθμητική βαθμολογία σε κλίμακα 1 έως 10 αποκλειομένων των κλασματικών ή δεκαδικών αριθμών.

43 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (13)
- Η εκπαιδευτική υπηρεσία του εκπαιδευτικού λειτουργού χαρακτηρίζεται ως εξής: 36 και άνω εξαίρετος 31 – 35 λίαν ευδόκιμος 26 – 30 ευδόκιμος 20 – 25 ικανοποιητική Αν σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα στοιχεία η βαθμολογία είναι κάτω του πέντε η υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως μή ικανοποιητική.

44 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (14)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ: Οι οικείοι Επιθεωρητές ή οι ομάδες Επιθεωρητών, για τη σύνταξη των εκθέσεων, πέραν της προσωπικής τους αντίληψης λαμβάνουν υπόψη: (α) Τα ατομικά πληροφοριακά δελτία που συμπλήρωσε ο εκπαιδευτικός. (β) Τις συνήθεις εκθέσεις που υπέβαλε ο Διευθυντής του σχολείου.

45 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (15)
(γ) Τον προσωπικό φάκελο ως και τους φακέλους εκθέσεων και επιθεωρήσεων του εκπαιδευτικού λειτουργού, (δ) Προκειμένου για την ειδική έκθεση τις δυο τελευταίες συνήθεις εκθέσεις που υποβλήθηκαν. Οι συνήθεις και ειδικές εκθέσεις που υποβάλλονται προσυπογράφονται από το Γενικό Επιθεωρητή και καταχωρίζονται στους φακέλους εκθέσεων των εκπαιδευτικών λειτουργών.

46 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (16)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ: Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς κοινοποιείται το περιεχόμενο της συνήθους και της ειδικής έκθεσης χωρίς να το ζητήσει ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

47 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (17)
Αν εκπαιδευτικός λειτουργός επικρίνεται σε κάποια έκθεση για ολιγωρία, παραλείψεις, ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του τότε αυτός που συντάσσει την έκθεση υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή της, να κοινοποιήσει στον εκπαιδευτικό λειτουργό το μέρος αυτό της έκθεσης.

48 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (18)
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ο εκπαιδευτικός λειτουργός μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη διαγραφή ή τροποποίηση του μέρους της έκθεσης το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν ή την αναθεώρηση της βαθμολογίας που του κοινοποιήθηκε.

49 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (19)
Η αίτηση, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι πάνω στους οποίους βασίζεται η ένσταση υποβάλλεται στο Γενικό Επιθεωρητή μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

50 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (20)
Ο Γενικός Επιθεωρητής αφού μελετήσει την ένσταση εισηγείται αιτιολογημένα στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης αποδοχή ή μη της ένστασης. Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης μπορεί να αποδεχθεί ή μη την εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή, σε περίπτωση δε αποδοχής της ένστασης, η έκθεση τροποποιείται ανάλογα και μονογραφείται από το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης παραθέτοντας το αιτιολογικό σε συντομία.

51 Επιθεώρηση-Αξιολόγηση (23)
Μόλις τελειώσει η πιο πάνω διαδικασία, ο εκπαιδευτικός λειτουργός πληροφορείται εγγράφως για το αποτέλεσμα της ένστασής του.

52 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Επιστημονική-Παιδαγωγική) Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: - Τα τυπικά προσόντα του καθηγητή. Βασικές σπουδές και μετεκπαίδευση. - Παρακολούθηση των εξελίξεων του ιδιαίτερου κλάδου του στον επιστημονικό και τον παιδαγωγικό τομέα.

53 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Ικανότητα και βαθμός αξιοποιήσεως στην πράξη της επιστημονικής και παιδαγωγικής του καταρτίσεως. (Λαμβάνει υπόψη και δημοσιεύματα ή συγγραφές μελετών ή έργων επιστημονικού ή παιδαγωγικού περιεχομένου).

54 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
ΙΙ. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διδακτική ικανότητα, ευσυνειδησία, αποδοτικότητα) Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: - Αν ο καθηγητής αντλεί τις γνώσεις του από επιστημονικά συγγράμματα και δεν περιορίζεται για την προπαρασκευή του στο διδακτικό εγχειρίδιο.

55 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
Αν ο καθηγητής προετοιμάζεται συστηματικά για το κάθε μάθημα και καταστρώνει συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας. Αν δηλαδή αποφασίζει εκ των προτέρων για κάθε μάθημα: ποια ενότητα θα διδάξει, ποια πορεία θα ακολουθήσει, ποια μέθοδο θα εφαρμόσει, σε ποια σημεία θα δώσει έμφαση, ποια εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσει. Αν έχει έτοιμο κατάλληλο υλικό για εμπέδωση μέσα στην τάξη. Αν ετοιμάζει εκ των προτέρων με προσοχή την κατ’ οίκον εργασία που θα δώσει. Αν καθορίζει τους συγκεκριμένους στόχους που θα επιδιώξει στο συγκεκριμένο μάθημα.

56 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
Αν μπορεί να εφαρμόζει με επιτυχία το σχέδιο που ετοίμασε, έχει όμως την ικανότητα και την ευελιξία να το τροποποιεί καταλλήλως όταν παρίσταται ανάγκη. Αν έχει την ικανότητα να εφαρμόζει μέσα στην τάξη τις βασικές διδακτικές αρχές. Δηλαδή αν καταφέρνει να προκαλεί και να συγκρατεί το ενδιαφέρον των μαθητών, να κινεί σε αυτενεργό εργασία, να δραστηριοποιεί όλη την τάξη, να μην ανακόπτει την πρωτοβουλία και αυτενέργεια των μαθητών έχοντας όμως συγχρόνως υπόψη την αρχή της οικονομικότητας του χρόνου.

57 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
Αν έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τους μαθητές και να μεταδίδει τη γνώση. Αν εμπνέει τους μαθητές και δημιουργεί ατμόσφαιρα ευνοϊκή για μάθηση. Αν προγραμματίζει ορθά την εργασία του και προωθεί κανονικά τη διδακτέα ύλη. Αν διορθώνει τα διαγωνίσματα και γενικά τη γραπτή εργασία των μαθητών με τη δέουσα φροντίδα και προσοχή.

58 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
Αν αντιμετωπίζει ορθά το θέμα της κατ’ οίκον εργασίας των μαθητών. Αν κάμνει τον απαιτούμενο συντονισμό με τους άλλους καθηγητές. Αν αντιμετωπίζει ορθά το θέμα της βαθμολογίας των μαθητών. Αν τα αποτελέσματα της εργασίας του είναι ή όχι ικανοποιητικά. Αν προσέρχεται ή όχι έγκαιρα στο σχολείο.

59 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΚΗΣΗ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: - Οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες του καθηγητή μέσα στην τάξη. Αν καταφέρνει ή όχι να συγκρατεί αβίαστα την τάξη κατά τη διδασκαλία, τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες τάξεις.

60 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες που επιδεικνύει κατά την ανάληψη άλλων καθηκόντων ή δραστηριοτήτων (γιορτές, εκδρομές, διάφορες εκδηλώσεις, οργάνωση και συντήρηση ειδικών αιθουσών και εργαστηρίων, πειραματισμοί κλπ). - Αν επιδιώκει ή αντίθετα αποφεύγει να αναλαμβάνει ευθύνες. Αν έχει ιδέες, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προβληματίζεται ή αντίθετα είναι τυπικός και στατικός.

61 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Οι σχέσεις και ο βαθμός συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, τη Διεύθυνση του σχολείου, τους μαθητές, τους γονείς και το υπαλληλικό προσωπικό. - Το κύρος, η αποδοχή και εκτίμηση της οποίας χαίρει ο καθηγητής.

62 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: - Η εμφάνιση, η εν γένει συμπεριφορά και οι τρόποι του καθηγητή στις σχέσεις του με τη Διεύθυνση, τους συναδέλφους του, τους μαθητές και τους γονείς, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου.

63 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Ο ρόλος και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κίνηση και ζωή του σχολείου. - Κατά πόσο πέραν από τις τυπικές του υποχρεώσεις και καθήκοντα, αναλαμβάνει επιπρόσθετα καθήκοντα και δραστηριότητες που είτε του αναθέτει ο Διευθυντής είτε εισηγείται ο ίδιος και εγκρίνει ο Διευθυντής.

64 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Εκτός από την προσφορά του στο σχολείο λαμβάνονται επίσης υπόψη η εθελοντική προσφορά του καθηγητή στην κοινότητα, στον πνευματικό ή τον κοινωνικό τομέα, ανάλογα με την ειδικότητά του και τις δυνατότητες που υπάρχουν κάθε φορά.

65 Αναλυτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των καθηγητών και των διευθυντών
- Ο ρόλος και η συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της παιδείας (γενικών και ειδικών). Ο ρόλος και η συμβολή του στη δημιουργία δημοκρατικού πολίτου. Η πίστη του στα δημοκρατικά ιδεώδη και ο σεβασμός των νόμων της πολιτείας.

66 Υπηρεσιακοί Φάκελοι Είδη φακέλων που τηρούνται
Υπηρεσιακός (ΥΠ.Π.)(πτυχία, άδειες, διορισμοί, αλληλογραφία με Υ.Π.Π. κτλ.) Πειθαρχικός φάκελος (ΥΠΠ) (σε περίπτωση έρευνας) Εμπιστευτικός (Ε.Ε.Υ.)(βαθμολογίες, αξιολογικές παρατηρήσεις/κρίσεις κτλ.)

67 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διορισμοί Προαγωγές Μεταθέσεις Αποσπάσεις Πειθαρχικά ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού

68 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Στόχοι της Εκπαίδευσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παροχή γενικής Παιδείας για καλλιέργεια ενός διευρυμένου γνωσιολογικού υπόβαθρου Ανάπτυξη δεξιοτήτων (χειρισμού Η.Υ.,ΤΠΕ διανοητικών δεξιοτήτων - αναλυτική, συνθετική δημιουργική και κριτική σκέψη-, επικοινωνίας) Ανάπτυξη ορθών στάσεων- συμπεριφορών: συνεργασία, σεβασμός και αποδοχής της ετερότητας οποιασδήποτε μορφής, Καλλιέργεια των αξιών της δημοκρατικότητας, αγωνιστικότητας, παρρησίας και κοινωνικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Γνώση ξένων γλωσσών Προώθηση της αυτόνομης μάθησης Ενημερότητα για το εθνικό θέμα, καλλιέργεια αγωνιστικότητας, ειρηνικής συμβίωσης δημιουργίας προϋποθέσεων επανένωσης της πατρίδας μας

69 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (1) Καθηγητικού Συλλόγου Συμβουλίου Διεύθυνσης Συνεδρίες Δ/ντή με ΒΔΑ΄ Συνεδρίες Διευθυντικής Ομάδας (Δ/ντής, Β.Δ.Α.΄ και Β.Δ.) Συνεδρίες Παιδαγωγικών Ομάδων Συνεδρίες Επιτροπών (ομίλων κτλ) Συνεδρίες Καθηγητών Ειδικοτήτων («κοινή κενή») Συνεδρίες Καθηγητών Ειδικών Αιθουσών

70 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (2) Συνεδρίες Πειθαρχικού Συμβουλίου Συνεδρίες των διδασκόντων στα προγράμματα στήριξης Συνεδρίες του Δ/ντή με υπαλληλικό προσωπικό Συνεδρίες του Δ/ντή με το Σύνδεσμο Γονέων

71 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου
ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού, επινοούνται αποτελεσματικές τεχνικές και υιοθετούνται κοινοί στόχοι Συμβάλλουν στο συντονισμό του προσωπικού Ενθαρρύνουν την συστηματική ανταλλαγή ιδεών Προάγουν την ομαδική προσπάθεια Παρέχουν την ευκαιρία στα μέλη του προσωπικού να αναπτύξουν πρωτοβουλία και να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων

72 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (1) Εκπληρώνει το σκοπό και επιτυγχάνει τους στόχους της στον καθορισμένο χρόνο Επιτυγχάνει τους στόχους της όταν ο καθένας ασκήσει σωστά το ρόλο του (πληροφορίες, υποβολή εισηγήσεων, ανακεφαλαίωση, διευκρίνιση αποφάσεων, ανάληψη ευθυνών για υλοποίηση αποφάσεων) Όταν αποφεύγονται προβλήματα όπως: επανάληψη ίδιων απόψεων, αδιαφορία για εισηγήσεις για βελτίωση, ομαδοποιήσεις - «κλίκες», έκφραση απόψεων μόνο από μερικούς, πόλωση… Εξασφαλίζει τη συνοχή των μελών (με την υποβολή απόψεων, κατανόηση μηνυμάτων, γεφύρωση διαφορών και αλληλοστήριξη, αποφυγή πολεμικής κάποιας ιδέας, αυτοαπομόνωση…

73 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας-Συνεδρίες Καθηγητικού Συλλόγου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2) Διεξάγεται μεθοδικά και με επάρκεια όταν: γίνεται σωστός προγραμματισμός και προετοιμασία βασίζεται στην ημερήσια διάταξη ο προεδρεύων λειτουργεί σωστά διατηρούνται καλές διαπροσωπικές σχέσεις γίνεται αξιολόγηση της συνεδρίας διασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποφάσεων που θα ληφθούν και διευκρινίζονται: οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν οι ρόλοι-αρμοδιότητες τα χρονοδιαγράμματα οι τρόποι παρακολούθησης των αποφάσεων Λαμβάνονται οι καλύτερες αποφάσεις

74 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Υλικοτεχνική Υποδομή
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ειδικές αίθουσες (Γλωσσών, Ιστορίας, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής, Τέχνης, Οικιακής Οικονομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας,Βιολόγιας κ.ά.) Η αξιοποίηση τους: προωθεί την αυτόνομη, ενεργητική και τη μαθητοκεντρική διδασκαλία στηρίζει τη συνεργατική μάθηση

75 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Υλικοτεχνική Υποδομή
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ικανοποιεί μαθησιακές ανάγκες και ενδιαφέροντα μαθητών σε τάξεις μικτής Ικανότητας - Διευρύνει τα όρια της μάθησης με τη χρήση της νέας τεχνολογίας - προωθεί τη διαβίου μάθηση, τη συγγραφή μικρών ερευνών, μελετών Βιβλιοθήκη Εποπτικά μέσα (χάρτες, ταινίες, ψηφιακοί δίσκοι, ανακλαστικά διασκόπια, φορητοί Η.Υ., βιντεοπροβολείς, γεωμετρικά όργανα, μουσεία, εκμαγεία, εκθέματα κ.ά.)

76 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΗΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Ο Υπεύθυνος Τμήματος Δεν είναι διεκπεραιωτής γραφειοκρατικών διαδικασιών. Είναι αυτός που έχει : τη μεγαλύτερη παιδαγωγική ευθύνη για κάθε μαθητή του τμήματός του και την πιο άμεση διοικητική ευθύνη για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του τμήματός του.

77 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Υ.Π.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ Υ.Τ.
Είναι να συμβάλει: Στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική μονάδα. Στην επίλυση προβλημάτων που, όταν συσσωρεύονται, μετατρέπονται σε θυμό, ματαίωση, απόγνωση και βία.

78 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Υ.Π.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ Υ.Τ.
Είναι να συμβάλει: Στη βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στη βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας. Στην ανάπτυξη κοινωνικού δεσμού με το σχολείο. Στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών.

79 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Υ.Π.Π. ΓΙΑ ΤΟΝ Υ.Τ.
Είναι να συμβάλει: Στην ανάπτυξη νέου σχολικού ήθους και στην προώθηση νέων στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών. Στο συντονισμό και στη συνεργασία των διδασκόντων όλων των ειδικοτήτων. Στη βελτίωση της επίδοσης του τμήματος και κάθε μαθητή ξεχωριστά. (Ανακοίνωση ΥΠΠ,24/7/2008 και Καθηγητής Υ.Τ., 2001)

80 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Για να πετύχει τους στόχους του:
Ενημερώνεται διακριτικά για όλους και για όλα. προνοεί, προβλέπει, προλαμβάνει. Ετοιμάζει τις δραστηριότητές του που απορρέουν από το ρόλο του ως Υ.Τ. με την ίδια τουλάχιστον προσοχή που επιμελείται και το διδακτικό του έργο.

81 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Πηγές ενημέρωσης:
Καθηγητής Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) Σχολικό Αρχείο (ενδεικτικά, κάρτες εγγραφής, φάκελος επιτευγμάτων, σχολικό περιοδικό ή εφημερίδα ...) Υ.Τ. και καθηγητές προηγούμενου έτους Μαθητές (ο ίδιος ο μαθητής ή συμμαθητές του) Οι γονείς ή άλλοι οικείοι του μαθητή Οποιαδήποτε άλλη πηγή (π.χ Συνδετικός λειτουργός, Ψυχολόγος κ.ά).

82 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Η καλύτερη και αμεσότερη πηγή ενημέρωσης είναι η προσωπική παρατήρηση και η επαφή του Υ.Τ. με τον κάθε μαθητή του τμήματος κατά: τη διδασκαλία, το διάλειμμα (μπορεί να αξιοποιηθεί η εφημέρευση), την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης από το σχολείο, τις εκδρομές, τις μη διδακτικές δραστηριότητες, την ώρα του Υ.Τ.

83 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ο Υ.Τ. τις χειρίζεται: με απόλυτη εχεμύθεια, με σεβασμό προς τον κάθε μαθητή και την οικογένειά του, χωρίς να παραβιάζει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, μόνο για το καλώς νοούμενο συμφέρον του μαθητή.

84 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Πώς χρησιμοποιεί την προνοητικότητα και
την πρόληψη: Στο θέμα των απουσιών Δεν αναμένει να συμπληρώσει ένας μαθητής τον αριθμό απουσιών, μετά τον οποίο επιβάλλεται το σχολείο να επικοινωνήσει με τους γονείς για να το κάνει. Φροντίζει να ενημερώνεται καθημερινά και, όταν μπορεί, την ίδια ώρα που απουσιάζει ο μαθητής, να ενημερώνει αμέσως τους γονείς.

85 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ:
Βραχυπρόθεσμα η άμεση ενημέρωση των γονιών για το θέμα των απουσιών προϋποθέτει κάποια εργασία πέρα από αυτή που επιβάλλει το γράμμα των κανονισμών. Όμως, μακροπρόθεσμα η εργασία αυτή εξαργυρώνεται στο πολλαπλάσιο, γιατί μειώνονται δραματικά οι απουσίες των μαθητών του τμήματος και επομένως η εργασία του Υ.Τ.

86 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Πώς χρησιμοποιεί την προνοητικότητα και την πρόληψη στο θέμα των σχέσεων με τους γονείς Επιδιώκει η πρωτοβουλία για την πρώτη συνάντηση με τους γονείς να ανήκει στον ίδιο. Μόλις μάθει κάπως τους μαθητές και οργανώσει το τμήμα του, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση, οργανώνει συνάντησή του με τους γονείς του τμήματός (Κανονισμός 25, στ΄) Προσκαλεί και άλλους διδάσκοντες που μπορούν να παρευρεθούν, αν το επιθυμούν.

87 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Η συνάντηση έχει φιλικό χαρακτήρα και στοχεύει στη γνωριμία του κάθε γονιού με τον Υ.Τ. και των γονιών μεταξύ τους. Καλό είναι να επιδιώκεται η παρουσία και των δύο γονιών. Μπορεί να περιλαμβάνει μια πολύ σύντομη εισαγωγή από τον Υ.Τ., συζήτηση στην ολομέλεια και κατ’ ιδίαν συζητήσεις του Υ.Τ με κάθε γονιό Όταν η πρώτη συνάντησή του με τους γονείς γίνει νωρίς, στερεί τη δυνατότητα από κάποιους να επιδιώξουν βαθμοθηρία.

88 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. Κάθε επαφή του Υ.Τ. με γονιό θα πρέπει να τη χαρακτηρίζει η ευγένεια, η διάκριση, η λεπτότητα, η υπομονή, ακόμη και η ανοχή. Ως ικανός συνομιλητής δείχνει προθυμία να ακούει. Διαφορετικά θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα.

89 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
Γνωρίζει ότι ο ρόλος της δεν είναι μόνο ούτε κυρίως ο συντονισμός της βαθμολογίας, αλλά να παρακολουθεί την πορεία μάθησης και συμπεριφοράς του τμήματος και του κάθε μαθητή ξεχωριστά και να εισηγείται ή να λαμβάνει στηρικτικά ή διορθωτικά μέτρα, συνεργαζόμενη με τον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο ή άλλο ειδικό ή αρμόδια αρχή [Κανον. 17(5)].

90 Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση επιδιώκει έγκαιρη σύγκληση της Π.Ο.
Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ Υ.Τ. ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση επιδιώκει έγκαιρη σύγκληση της Π.Ο. Ο ίδιος διεξάγει προπαρασκευαστική εργασία, ώστε οι εργασίες της ομάδας να είναι αποτελεσματικές. Διεξάγει άτυπες επαφές με τα άλλα μέλη της ομάδας και μεταφέρει σ’ αυτήν τις θέσεις όσων δεν μπορούν να παραστούν, τους οποίους ενημερώνει μετά τη συνάντηση.

91 ΤΟ ΔΙΩΡO ( Ή Η ΩΡΑ) ΤΟΥ Υ.Τ. Ο Υ.Τ. δεν αναμένει να του δοθεί υλικό από τη Διεύθυνση, αλλά με βάση τις ανάγκες του τμήματος του προγραμματίζει ο ίδιος τα θέματα των συναντήσεων αυτών. Ασφαλώς αξιοποιεί και όποιο υλικό του δοθεί από τη Διεύθυνση.

92 ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Ο Υ.Τ. κατά τη δραστηριότητά του σε σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα πρέπει να μπαίνει στη θέση του καθενός, ώστε όχι μόνο να ενεργεί με τρόπο που να αποφεύγονται εντάσεις και παρεξηγήσεις, αλλά να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

93 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Εφημερεύσεις
ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Είναι απαραίτητη για: την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας, την αποφυγή δυσάρεστων επεισοδίων, πρόκλησης ζημιών ή ακαθαρσίας στο σχολικό χώρο την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών/-τριών για να μη θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα τη δημιουργική επικοινωνία και επαφή Καθηγητή-μαθητή εκτός της τάξης έλεγχος του σχολικού χώρου και αποτροπή εισόδου εξωσχολικών

94 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Εκπαιδευτικών (1)
ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ 1. Άδεια απουσίας 2. Άδεια ασθενείας Μέχρι 42 μέρες με δικαιολογητικό γιατρού. Εάν συνεχίζεται η ασθένεια πέραν των 42 τότε παραπέμπεται σε Ιατροσυμβούλιο και δικαιούται κατόπιν έγκρισης μέχρι 6 μήνες με απολαβές. 12 μέρες με απολαβές επί δοκιμασία και μόνιμοι και οι έκτακτοι 10 (συστήνει ο Δ/ντής και ο Επαρχιακός Επιθεωρητής και εγκρίνει ο ΔΜΕ) Μέχρι 2 μέρες δικαιούται να εγκρίνει ο Διευθυντής αλλά όχι συνεχόμενες Άδεια άνευ απολαβών σε εξαιρετικές περιπτώσεις

95 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Εκπαιδευτικών (2)
ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ Άδεια αφυπηρέτησης Ειδική άδεια αφυπηρέτησης λόγω ασθένειας Άδεια Μητρότητας (κανονική εβδομάδα 7 μέρες) Υποχρεωτική άδεια μητρότητας με πλήρης απολαβές: - 4 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού - 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό

96 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Εκπαιδευτικών (3)
ΕΙΔΗ ΑΔΕΙΩΝ Προαιρετική άδεια μητρότητας: - 2 προαιρετικές εβδομάδες πριν ή μετά τον τοκετό με επίδομα μητρότητας - 12 εβδομάδες πρόσθετη άδεια χωρίς απολαβές Εκπαιδευτικές άδειες ( με ή χωρίς απολαβές)

97 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Μαθητών (1)
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ανεξέταση: Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβρη στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα αποφασίσει ο Καθηγητικός Σύλλογος εάν έχει ο μαθητής 42-50 (συμπεριλαμβανομένων) αδικαιολόγητες απουσίες από τις οποίες οι 110 δικαιολογημένες Ή εάν σε κάποιο/-α μαθήματα απουσίες συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαία το πρόγραμμα

98 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Μαθητών (2)
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Εάν έχει στο τρίμηνο από 14 μέχρι και 17 αδικαιολόγητες απουσίες ή σύνολο απουσιών από 51 μέχρι 54 από τις οποίες οι 37 δικαιολογημένες Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβρη εάν έχει συνολικό αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο του 275 από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 50 με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

99 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Απουσίες Μαθητών (3)
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Στασιμότητα: Εάν έχει αδικαιολόγητες περισσότερες των 50 Εάν έχει αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 160 (δικαιολογημένες-αδικαιολόγητες) Εάν κατά το Γ΄ Τρίμηνο σημείωσε περισσότερες από 17 αδικαιολόγητες απουσίες ή περισσότερες από 54 δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες

100 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Καθήκοντα / Βασικές οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς
Προσέλευση καθηγητών Έλεγχος μαθητών Σχέση καθηγητών – μαθητών Ειδική αντιμετώπιση μαθητών Α΄ Τάξης Σχέση καθηγητών – γονιών Έβδομη Περίοδος Κατανομή των έβδομων περιόδων Αποχώρηση από το σχολείο

101 Λειτουργία Σχολικής Μονάδας- Καθήκοντα / Βασικές οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς
Αξιολόγηση των μαθητών Εφημέρευση Εκδρομές και δραστηριότητες Συγκεντρώσεις Απουσίες καθηγητών Χρήση φορητών τηλεφώνων στην τάξη Αναπληρώσεις Καθηγητών – Περίοδοι δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας

102 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ http://www.moec.gov.cy/dde/nomothesia.html


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google