Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Στελέχωση Δρ. Πόπη Κονιδάρη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Στελέχωση Δρ. Πόπη Κονιδάρη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Στελέχωση Δρ. Πόπη Κονιδάρη

2 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 2 Διοικητικές Λειτουργίες Σχεδιασμός Σχεδιασμός Οργάνωση Οργάνωση Στελέχωση Στελέχωση Ηγεσία Ηγεσία Έλεγχος Έλεγχος

3 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 3 Στελέχωση Πλήρωση και διατήρηση της πληρότητας των θέσεων της οργανωτικής δομής

4 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 4 Σημασία Προσωπικό Προσωπικό σημαντικότερο ενεργητικό της εταιρείας σημαντικότερο ενεργητικό της εταιρείας Παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας ενός έργου ή της οργάνωσης Παράγοντας επιτυχίας ή αποτυχίας ενός έργου ή της οργάνωσης Ομάδες εργασίας Ομάδες εργασίας Εμπειρία Εμπειρία Ικανότητες Ικανότητες Κίνητρα Κίνητρα Οργάνωση Οργάνωση Ομαδικότητα Ομαδικότητα Ισχυρή κατεύθυνση Ισχυρή κατεύθυνση

5 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 5 Διαδικασία στελέχωσης Σχεδιασμός Οργάνωση Αριθμός και είδος στελεχών Αριθμός και είδος στελεχών Διαθέσιμα στελέχη Διαθέσιμα στελέχη Παρούσες και μελλοντικές ανάγκες Παρούσες και μελλοντικές ανάγκες Εσωτερικές πηγές Εσωτερικές πηγές Εξωτερικές πηγές Εξωτερικές πηγές Επιλογή Πρόσληψη – Προαγωγή Απομάκρυνση Επιλογή Πρόσληψη – Προαγωγή Απομάκρυνση Αξιολόγηση Στρατηγική Σταδιοδρομίας Εκπαίδευση και ανάπτυξη Αξιολόγηση Στρατηγική Σταδιοδρομίας Εκπαίδευση και ανάπτυξη Εσωτερικό περιβάλλον Πολιτικές στελέχωσης

6 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 6 Επιλογή - Πλήρωση Κατανόηση θέσης και σχεδιασμός εργασίας Κατανόηση θέσης και σχεδιασμός εργασίας Αναγνώριση απαιτούμενων τυπικών προσόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών Αναγνώριση απαιτούμενων τυπικών προσόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών Διαδικασία επιλογής Διαδικασία επιλογής Καθοδήγηση νέων στελεχών Καθοδήγηση νέων στελεχών

7 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 7 Αξιολόγηση απόδοσης Peter’s Principle: Peter’s Principle: «Τα στελέχη τείνουν να προάγονται μέχρι το επίπεδο όπου δεν μπορούν να αποδώσουν » Laurence J. Peter & Raymond Hall

8 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 8 Αξιολόγηση απόδοσης Ως προς: Ως προς: Χαρακτηριστικά προσωπικότητας Χαρακτηριστικά προσωπικότητας Επαληθεύσιμους αντικειμενικούς στόχους Επαληθεύσιμους αντικειμενικούς στόχους Διοικητική λειτουργία Διοικητική λειτουργία

9 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 9 Ανάπτυξη στελέχους (από την πλευρά της εταιρείας) Παρούσα εργασία Παρούσα εργασία Επόμενη εργασία Επόμενη εργασία … Το μέλλον! Το μέλλον! Αναγνώριση και καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών, τρόπου και χρόνου κάλυψής τους

10 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 10 Προσωπικό προφίλ Προσωπικό προφίλ Μακροπρόθεσμοι στόχοι Μακροπρόθεσμοι στόχοι Περιβάλλον: Απειλές - Ευκαιρίες Περιβάλλον: Απειλές - Ευκαιρίες Δυνατότητες – Αδυναμίες Δυνατότητες – Αδυναμίες Εναλλακτικές Στρατηγικές επιλογές Στρατηγικές επιλογές Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Υλοποίηση Στρατηγικής Υλοποίηση Στρατηγικής Στρατηγική Σταδιοδρομίας (από την πλευρά του στελέχους)

11 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 11 Διαδικασία επιλογής Αντικειμενικά κριτήρια επιλογής Αντικειμενικά κριτήρια επιλογής Εκπαίδευση-γνώσεις-εμπειρία-ικανότητες Εκπαίδευση-γνώσεις-εμπειρία-ικανότητες Αίτηση Αίτηση Πρώτη συνέντευξη Πρώτη συνέντευξη Πληροφορίες – Δοκιμή ικανοτήτων Πληροφορίες – Δοκιμή ικανοτήτων Δεύτερη συνέντευξη Δεύτερη συνέντευξη Έλεγχος, επιβεβαίωση πληροφοριών Έλεγχος, επιβεβαίωση πληροφοριών Φυσική κατάσταση Φυσική κατάσταση Έκβαση της διαδικασίας Έκβαση της διαδικασίας

12 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 12 Συνέντευξη Εκπαιδευτικό υπόβαθρο Εκπαιδευτικό υπόβαθρο Λόγοι Λόγοι επιλογής ειδικότητας επιλογής ειδικότητας απομάκρυνσης από προηγούμενη εργασία απομάκρυνσης από προηγούμενη εργασία υποβολή αίτησης υποβολή αίτησης Απαιτήσεις από προνόμια και μισθό Απαιτήσεις από προνόμια και μισθό Χρονικό διάστημα έναρξης εργασίας Χρονικό διάστημα έναρξης εργασίας

13 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 13 Δοκιμασία νοημοσύνης Μετρά Μετρά λογικό συλλογισμό, μαθηματικές δεξιότητες, γενικές γνώσεις, δυνατότητα ταξινόμησης πραγμάτων σύμφωνα με διάφορες ιδιότητές τους, και προσδιορισμού αναλογιών και σχέσεων μεταξύ εννοιών ή αντικειμένων λογικό συλλογισμό, μαθηματικές δεξιότητες, γενικές γνώσεις, δυνατότητα ταξινόμησης πραγμάτων σύμφωνα με διάφορες ιδιότητές τους, και προσδιορισμού αναλογιών και σχέσεων μεταξύ εννοιών ή αντικειμένων Δεν μετρά Δεν μετρά λεκτική, κοινωνική ή συναισθηματική νοημοσύνη λεκτική, κοινωνική ή συναισθηματική νοημοσύνη

14 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 14 Δοκιμασία προσωπικότητας - 1 Διερευνούν Διερευνούν στάση ατόμου στάση ατόμου κοινωνία, οικογένεια και προσωπικές εμπειρίες κοινωνία, οικογένεια και προσωπικές εμπειρίες βαθμό πίστης στις δυνατότητες που διαπιστώνει ότι έχει βαθμό πίστης στις δυνατότητες που διαπιστώνει ότι έχει Αποτελούν Αποτελούν συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο αξιολόγηση ενήλικης ψυχοπαθολογίας αξιολόγηση ενήλικης ψυχοπαθολογίας

15 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 15 Δοκιμασία προσωπικότητας - 2 Αυτοεκτίμηση Αυτοεκτίμηση Τον τρόπο με τον οποίο το άτομο πιστεύει ότι το βλέπουν οι άλλοι Τον τρόπο με τον οποίο το άτομο πιστεύει ότι το βλέπουν οι άλλοι Τα συναισθήματα που του προκαλεί η γνώμη που το ίδιο έχει σχετικά με το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Τα συναισθήματα που του προκαλεί η γνώμη που το ίδιο έχει σχετικά με το πώς το βλέπουν οι άλλοι.

16 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 16 Δοκιμασία προσωπικότητας - 3 Διάρκεια 10min Διάρκεια 10min Ειλικρίνεια Ειλικρίνεια Πρώτη αντίδραση Πρώτη αντίδραση Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις

17 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 17 Σχεδιασμός σταδιοδρομίας Προετοιμασία προσωπικού πορτραίτου Προετοιμασία προσωπικού πορτραίτου Μακρόχρονοι επαγγελματικοί - προσωπικοί στόχοι Μακρόχρονοι επαγγελματικοί - προσωπικοί στόχοι Ανάλυση επαγγελματικού περιβάλλοντος Ανάλυση επαγγελματικού περιβάλλοντος Ανάλυση προσωπικών δυνατοτήτων και αδυναμιών Ανάλυση προσωπικών δυνατοτήτων και αδυναμιών Εναλλακτικές στρατηγικές Εναλλακτικές στρατηγικές Συνέπεια δοκιμών-επιλογών Συνέπεια δοκιμών-επιλογών Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Βραχυπρόθεσμοι στόχοι Εφαρμογή προγράμματος Εφαρμογή προγράμματος Παρακολούθηση προόδου Παρακολούθηση προόδου

18 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 18 Τεχνικές και μέθοδοι Επιχείρηση Επιχείρηση Αγορά Αγορά Γραφεία διαμεσολάβησης Γραφεία διαμεσολάβησης

19 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 19 Wind Hellas - Απαιτήσεις (1/2) Ζητάμε ανθρώπους, οι οποίοι: Ζητάμε ανθρώπους, οι οποίοι: Έχουν Έχουν ενθουσιασμό για την δουλειά τους ενθουσιασμό για την δουλειά τους πάθος για μάθηση και ανάπτυξη πάθος για μάθηση και ανάπτυξη δέσμευση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων δέσμευση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων φιλοδοξία να πετύχουν φιλοδοξία να πετύχουν Σέβονται τους πελάτες μας και επικεντρώνονται στις ανάγκες τους Σέβονται τους πελάτες μας και επικεντρώνονται στις ανάγκες τους

20 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 20 Wind Hellas – Απαιτήσεις (2/2) Ζητάμε ανθρώπους, οι οποίοι: Ζητάμε ανθρώπους, οι οποίοι: Παρακινούν τον εαυτό τους και τους άλλους Παρακινούν τον εαυτό τους και τους άλλους Απολαμβάνουν να εργάζονται σε ομάδες και είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα Απολαμβάνουν να εργάζονται σε ομάδες και είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα Είναι Είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι δημιουργικοί και καινοτόμοι ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον

21 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 21 Wind Hellas - Στελέχωση ανάλογα με τη θέση ανάλογα με τη θέση «δοκιμασίες» - αρχικό στάδιο επιλογής και «δοκιμασίες» - αρχικό στάδιο επιλογής και συνεντεύξεις συνεντεύξεις προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση γυναικών και νέων προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση γυναικών και νέων πλήρους ή προσωρινής απασχόλησης, είτε με την μορφή της πρακτικής (stage) για διάστημα 3-6 μηνών. πλήρους ή προσωρινής απασχόλησης, είτε με την μορφή της πρακτικής (stage) για διάστημα 3-6 μηνών.

22 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 22 Vodafon - Απαιτήσεις (1/2) Άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση, αποκτημένη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα κύρους και εγνωσμένης αξίας. Άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση, αποκτημένη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα κύρους και εγνωσμένης αξίας. Ετοιμότητα εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων στη καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα. Ετοιμότητα εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων στη καθημερινή εργασιακή πραγματικότητα. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο εργασίας θεωρείται σημαντικό προσόν και εκτιμάται ιδιαιτέρως. Δεν αποτελεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας στην Vodafone. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο εργασίας θεωρείται σημαντικό προσόν και εκτιμάται ιδιαιτέρως. Δεν αποτελεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση για εύρεση εργασίας στην Vodafone. 'Εντονη και συνεχή επιθυμία για επίτευξη στόχων. 'Εντονη και συνεχή επιθυμία για επίτευξη στόχων. Συγκροτημένο, ευέλικτο και νεωτεριστικό τρόπο σκέψης. Συγκροτημένο, ευέλικτο και νεωτεριστικό τρόπο σκέψης.

23 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 23 Vodafon – Απαιτήσεις (2/2) Προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον αλλαγών. Προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον αλλαγών. Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε περιβάλλον ομάδας. Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε περιβάλλον ομάδας. Υπευθυνότητα, δυναμισμό, ακεραιότητα, ευγένεια και ευσυνειδησία στην εκτέλεση της εργασίας και στη επαφή με συναδέλφους, συνεργάτες και το συνδρομητικό κοινό. Υπευθυνότητα, δυναμισμό, ακεραιότητα, ευγένεια και ευσυνειδησία στην εκτέλεση της εργασίας και στη επαφή με συναδέλφους, συνεργάτες και το συνδρομητικό κοινό. Αντοχή και αποτελεσματική διαχείριση του stress και ικανότητα καλής απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης. Αντοχή και αποτελεσματική διαχείριση του stress και ικανότητα καλής απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης. Δεκτικότητα και ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση. Δεκτικότητα και ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση.

24 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 24 Vodafon - Στελέχωση 'Αριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 'Αριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Δυνατότητα κατανόησης λειτουργίας hi-tech περιβάλλοντος εργασίας Δυνατότητα κατανόησης λειτουργίας hi-tech περιβάλλοντος εργασίας Εξοικείωση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Εξοικείωση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Ενδιαφέρον για το χώρο της επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες Ενδιαφέρον για το χώρο της επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες

25 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 25 Forthnet - Απαιτήσεις ικανούς να ικανούς να ενστερνιστούν την κουλτούρα μας, ενστερνιστούν την κουλτούρα μας, πιστέψουν στα οράματα μας και πιστέψουν στα οράματα μας και αναπτύσσονται μέσα από τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που δημιουργούνται στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών αναπτύσσονται μέσα από τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις που δημιουργούνται στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών ευέλικτους, με θετική σκέψη, αυτοπεποίθηση και ιδέες που μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξεις ευέλικτους, με θετική σκέψη, αυτοπεποίθηση και ιδέες που μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξεις άτομα υπεύθυνα, δυναμικά, με πνεύμα συνεργασίας άτομα υπεύθυνα, δυναμικά, με πνεύμα συνεργασίας στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα ή με χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα ή με χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας Κύριο ζητούμενο - προσήλωση στις αρχές και στις αξίες της Forthnet. Κύριο ζητούμενο - προσήλωση στις αρχές και στις αξίες της Forthnet.

26 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 26 Εύρεση εργασίας (1/3) Αγγελίες Αγγελίες Εφημερίδες Εφημερίδες Ιστοσελίδες Ιστοσελίδες Εταιρειών Εταιρειών Πληροφόρησης για εργασία Πληροφόρησης για εργασία Φίλοι – γνωστοί Φίλοι – γνωστοί Εταιρείες στελέχωσης Εταιρείες στελέχωσης

27 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 27 Εύρεση εργασίας (2/3) Linkedin Linkedin Γραφείο διαμεσολάβησης Γραφείο διαμεσολάβησης http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies- panepisthmiakes-monades/grafeio- diamesolabhshs.html http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies- panepisthmiakes-monades/grafeio- diamesolabhshs.html http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies- panepisthmiakes-monades/grafeio- diamesolabhshs.html http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies- panepisthmiakes-monades/grafeio- diamesolabhshs.html http://career- office.uoa.gr/taxonomy_menu/14/133?GDPORTA LID=e23e4c5f1d0a062ff3e9ac0fa11c6abe http://career- office.uoa.gr/taxonomy_menu/14/133?GDPORTA LID=e23e4c5f1d0a062ff3e9ac0fa11c6abe

28 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 28 Εύρεση εργασίας (3/3) http://www.asep.gr/asep/site/home.csp http://www.asep.gr/asep/site/home.csp Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων http://www.kepea.gr/workx.php?cat=137 http://www.kepea.gr/workx.php?cat=137 http://www.aggeliopolis.gr/attici?ca=9_s&md= th&q=&cg=6020&w=1 http://www.aggeliopolis.gr/attici?ca=9_s&md= th&q=&cg=6020&w=1 http://www.aggeliopolis.gr/attici?ca=9_s&md= th&q=&cg=6020&w=1 http://www.aggeliopolis.gr/attici?ca=9_s&md= th&q=&cg=6020&w=1 http://www.euresi-ergasias.gr/ http://www.euresi-ergasias.gr/

29 Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 29 Τυπικά προσόντα Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ικανότητες Ικανότητες Συστατικές επιστολές Συστατικές επιστολές Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα


Κατέβασμα ppt "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» 1 Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Στελέχωση Δρ. Πόπη Κονιδάρη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google