Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσομοίωση μιας συνόδου ολομέλειας. Η αποστολή σας σε 6 βήματα 1.Μελέτη της γνωμοδότησης 2.Σύνταξη και αποστολή των τροπολογιών σας 3.Προετοιμασία για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσομοίωση μιας συνόδου ολομέλειας. Η αποστολή σας σε 6 βήματα 1.Μελέτη της γνωμοδότησης 2.Σύνταξη και αποστολή των τροπολογιών σας 3.Προετοιμασία για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσομοίωση μιας συνόδου ολομέλειας

2 Η αποστολή σας σε 6 βήματα 1.Μελέτη της γνωμοδότησης 2.Σύνταξη και αποστολή των τροπολογιών σας 3.Προετοιμασία για τη συνεδρίαση της Ομάδας σας και τη σύνοδο ολομέλειας 4.Ορισμός των «συμβούλων» (=μελών της ΕΟΚΕ) 5.Συνεδριάσεις των 3 Ομάδων στις Βρυξέλλες 6.Συζήτηση και ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης στη σύνοδο ολομέλειας στις Βρυξέλλες

3 1. Μελέτη της γνωμοδότησης « Μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα »

4 Ποια μορφή έχει η γνωμοδότηση; Περιεχόμενο της γνωμοδότησης 1 η εισαγωγική παράγραφος Σύνοψη (Ιστορικό) πλαίσιο Γενικές παρατηρήσεις Συμπεράσματα και συστάσεις

5 2. Σύνταξη και αποστολή των τροπολογιών σας 1-3 τροπολογίες (στη γλώσσα της επιλογής σας) Τελική προθεσμία αποστολής: 15 Μαρτίου 2010 E-mail: youreurope2010@eesc.europa.eu

6 Σε τι συνίσταται μια τροπολογία; Δυνατά αιτήματα Διαγραφή Αντικατάσταση Διαγραφή και αντικατάσταση σε όλο το κείμενο Διαγραφή ολόκληρου σημείου Αντικατάσταση μιας λέξης Προσθήκη νέου σημείου + Επιχειρήματα σε μια σύντομη « αιτιολογία »

7 Διαγραφή Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Διαγραφή 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

8 Αντικατάσταση Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Αντικατάσταση 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 20% 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

9 Διαγραφή και αντικατάσταση σε όλο το κείμενο Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Διαγραφή και αντικατάσταση σε όλο το κείμενο 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

10 Διαγραφή ολόκληρου σημείου Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Διαγραφή ολόκληρου του σημείου 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

11 Αντικατάσταση μίας λέξης Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Αντικατάσταση μίας λέξης 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο συγκεκριμένο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες.

12 Προσθήκη νέου σημείου Αρχικό κείμενο: 1.3. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο ενδιάμεσο στόχο για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020, υπό τον όρο να υπάρξουν ανάλογες μειώσεις και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και από τις οικονομικά πλέον προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Προσθήκη νέου σημείου 1.3α Η ΕΟΚΕ επιθυμεί να ενημερωθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για τους στόχους μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω μιας ευρείας ενημερωτικής εκστρατείας που θα διοργανωθεί στους δημόσιους χώρους και στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

13 3. Προετοιμασία για τη συνεδρίαση της Ομάδας σας και τη σύνοδο ολομέλειας Η ΕΟΚΕ σας στέλνει ένα έγγραφο με όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί Μελετήστε αυτό το έγγραφο πριν έλθετε στις Βρυξέλλες, ώστε να μπορείτε να το συζητήσετε στη συνεδρίαση της Ομάδας σας και στη σύνοδο ολομέλειας

14 4. Ορισμός των «συμβούλων» (=μελών της ΕΟΚΕ) 3 μαθητές ορίζονται «σύμβουλοι» (=μέλη της ΕΟΚΕ) και εκπροσωπούν την τάξη τους στις Βρυξέλλες Κάθε μαθητής πρέπει να επιλέξει ποια Ομάδα της ΕΟΚΕ επιθυμεί να εκπροσωπεί: Ομάδα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ

15 5. Συνεδριάσεις των 3 Ομάδων στις Βρυξέλλες Κάθε Ομάδα πρέπει να συμφωνήσει ποιες 5 τροπολογίες θα υποβάλει στη σύνοδο ολομέλειας

16 6. Σύνοδος ολομέλειας στις Βρυξέλλες Συζήτηση και ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης, με στόχο τη βέλτιστη εκπροσώπηση του γενικού συμφέροντος των πολιτών

17 Και τώρα η σειρά σας!


Κατέβασμα ppt "Προσομοίωση μιας συνόδου ολομέλειας. Η αποστολή σας σε 6 βήματα 1.Μελέτη της γνωμοδότησης 2.Σύνταξη και αποστολή των τροπολογιών σας 3.Προετοιμασία για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google