Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

25/10/20001 HY-302 Διδακτική της Πληροφορικής Μελέτη του σχολικού βιβλίου ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ Παρουσίαση:Γερακάκη Μαρία Λαζάρου Βασιλική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "25/10/20001 HY-302 Διδακτική της Πληροφορικής Μελέτη του σχολικού βιβλίου ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ Παρουσίαση:Γερακάκη Μαρία Λαζάρου Βασιλική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 25/10/20001 HY-302 Διδακτική της Πληροφορικής Μελέτη του σχολικού βιβλίου ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ Παρουσίαση:Γερακάκη Μαρία Λαζάρου Βασιλική

3 25/10/20002 Γενικές Πληροφορίες n Μάθημα Επιλογής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης n Διδασκαλία (2 ώρες/εβδομάδα)

4 25/10/20003 ΠΟΛΥΜΕΣΑ n Ο κόσμος των πολυμέσων ä Εισαγωγή στα πολυμέσα ä Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων ä Λογισμικό συγγραφής πολυμέσων n Ανάλυση-Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων ä Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων ä Σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής

5 25/10/20004 ΠΟΛΥΜΕΣΑ n Υλοποίηση Εφαρμογής πολυμέσων ä Παραγωγή n Εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας

6 25/10/20005 Κεφάλαιο 1

7 25/10/20006 Εισαγωγή στα πολυμέσα n Το υλικό ä Κυριαρχία 2 μεγάλων τεχνολογιών –Macintosh της Apple Computer –Wintel των Windows

8 25/10/20007 Εισαγωγή στα πολυμέσα ä Υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων –Συστήματα παρουσίασης πολυμέσων-Εξαρτήματα n Επεξεργαστής n Μνήμη n Συσκευές εισόδου ä Πληκτρολόγιο ä Ποντίκι ä Οδηγός οπτικού δίσκου (CD-ROM) ä Modem ä Σκληρός δίσκος

9 25/10/20008 Εισαγωγή στα πολυμέσα n Συσκευές εξόδου ä Οθόνη και κάρτα οθόνης ή γραφικών ä Οθόνη αφής ä Ηχεία και κάρτα ήχου ä Προβολέας Παρουσιάσεων –Συστήματα ανάπτυξης πολυμέσων n Συσκευή βίντεο n Κάρτα βίντεο n Βιντεοκάμερα n Μικρόφωνο n Ψηφιακό κασετόφωνο n Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

10 25/10/20009 Εισαγωγή στα πολυμέσα n Σαρωτής (scanner) n Μαγνητικά αποθηκευτικά μέσα n Εγγραφέας CD n Οθόνη n Επιταχυντής γραφικών n Οδηγός DVD n Ορισμοί ä Μέσα και πολυμέσα –Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών.

11 25/10/200010 Εισαγωγή στα πολυμέσα (κειμένου,γραφικών,ακίνητης εικόνας,κινούμενης εικόνας,ήχου και βίντεο) για την αναπαράσταση, παρουσίαση,αποθήκευση,μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. –Μέσο είναι τύπος πληροφορίας που είναι αποτέλεσμα σύνθεσης δύο συνιστωσών: n Χωρική συνιστώσα-διακριτό μέσο (κείμενο,γραφικά,ακίνητη εικόνα) n Χρονική συνιστώσα-συνεχές μέσο (ήχος,κινούμενη εικόνα(animation),βίντεο) –Animation είναι η διαδικασία εισαγωγής κίνησης σε μια εικόνα και έχει τις ρίζες της στα cartoons.

12 25/10/200011 Εισαγωγή στα πολυμέσα ä Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων πολυμέσων –Έλεγχος μέσω υπολογιστή –Ολοκληρωμένα συστήματα –Μη γραμμική οργάνωση της πληροφορίας –Αλληλεπιδραστικότητα ä Κείμενα και Υπερ-κείμενα Κείμενο (text) είναι η πρώτη μορφή απεικόνισης πληροφορίας στον υπολογιστή και παραμένει ακόμα σημαντική ακόμα και στις πιο ελκυστικές εφαρμογές.

13 25/10/200012 Εισαγωγή στα πολυμέσα Υπερ-κείμενο (hyper-text) είναι μια ειδικά δομημένη μορφή κειμένου σε ένα δίκτυο από κόμβους (nodes) που συνδέονται με συνδέσμους (links) ä Τρόποι παρουσιάσης πληροφορίας –Παθητική παρουσιάση (βιβλίο) –Ενεργητική παρουσίαση (αμφίδρομη επικοινωνία,αλληλεπιδραστικότητα(interactivity))

14 25/10/200013 Εισαγωγή στα πολυμέσα n Κατηγορίες εφαρμογών πολυμέσων ä Τρόπος διανομής –Οπτικοί δίσκοι (CD-ROM) –Περίπτερα (kiosks) –Πραγματικού χρόνου (online) –Διαδίκτυο (Internet)

15 25/10/200014 Εισαγωγή στα πολυμέσα ä Χρήση –Διασκέδαση (Entertainment) –Εκπαίδευση –Προσπέλαση πληροφοριών (Reference) –Κατάρτιση-Επιμόρφωση (Training) –Εκπαιδευτικά παιχνίδια (Edutainment) –Αναψυχή (Recreation) –Μαζική επικοινωνία n Αγορά και διαφήμιση n Παρουσιάσεις-κατάρτιση στελεχών

16 25/10/200015 Εισαγωγή στα πολυμέσα n Χαρακτηριστικά πολυμέσων-υπερμέσων ä Δομικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων –Βάση πληροφοριών (information database) –Κόμβοι (nodes) –Σύνδεσμοι (links) –Δυναμικός έλεγχος –Διαδρομές πλοήγησης (paths) n Βασικά εργαλεία-συστήματα πλοήγησης: ä Κύριο σύστημα πλοήγησης (χάρτης πλοήγησης (navigation map)):Ειδικό διάγραμμα ροής που δείχνει τη γενική υπερδομή της πληροφορίας και το σύστημα ευρετηρίων των θεματικών ενοτήτων.

17 25/10/200016 Εισαγωγή στα πολυμέσα ä Εναλλακτικό σύστημα πλοήγησης: Η μεταφορά γίνεται με βάση τις εννοιολογικές συσχετίσεις ή συνάφειες του πληροφοριακού υλικού της εφαρμογής. ä Ο βαθμός αλληλεπίδρασης –1ου βαθμού –2ου βαθμού n Το περιβάλλον διεπαφής (interface) ä Παράδειγμα ηλεκτρονικού βιβλίου.

18 25/10/200017 Κεφάλαιο 2

19 25/10/200018 Δομικά στοιχεία πολυμέσων n Εικόνες και γραφικά ä Η ψηφιακή εικόνα ä Μορφές ψηφιακής εικόνας –Χαρτογραφικές εικόνες ή ψηφιογραφικές (bitmap graphics) n Ανάλυση (resolution) n Χρωματικό βάθος n Μέγεθος –Διανυσματικές

20 25/10/200019 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών εικόνων –Εργαλεία ζωγραφικής (Paint tools) –Εργαλεία σχεδίασης (Drawing tools) –Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας (Image editing tools) –Χρήση Photo CD –Χρήση Clip Art –Χρήση του Διαδικτύου –Χρήση γραφημάτων –Χρήση διαγραμμάτων n Διαγράμματα ροής (flow charts) n Διαγράμματα οργάνωσης (organizational charts)

21 25/10/200020 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Συμπίεση αρχείων εικόνας –Λόγος συμπίεσης –Ποιότητα εικόνας n Αλγόριθμος μη απώλειας δεδομένων (losless) n Αλγόριθμος απώλειας δεδομένων (lossy) ä JPEG (Join Photographic Experts Group) ä GIF (Graphic Interchange Format) ä Χρωματικά μοντέλα –HSB-HSL –RGB –CMYK

22 25/10/200021 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Εικόνες από το φυσικό κόσμο –Σάρωση της φωτογραφίας ή του αντικειμένου –Ψηφιακή φωτογράφιση –Σύλληψη εικόνας από την οθόνη του υπολογιστή (Print Screen) –Σύλληψη εικόνας από βίντεο

23 25/10/200022 Δομικά στοιχεία πολυμέσων n Κείμενο –Κείμενο περιεχομένου –Κείμενο περιβάλλοντος ä Εισαγωγή κειμένου –Με πληκτρολόγηση –Με σάρωση και οπτική αναγνώριση των χαρακτήρων ä Επεξεργασία κειμένου –Πληκτρολόγηση,αποθήκευση,μορφοποίηση –Διάταξη,στοίχιση,είδος στοιχείων,επιλογή font

24 25/10/200023 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Μορφή κειμένων –Μορφή χαρακτήρων –Μορφή εικόνας (bitmap) –Μορφή φορητού εγγράφου (PDF:Portable Document Format) n Animation ä Τύποι animation –Κίνηση στο επίπεδο (2D animation) –Κίνηση στο χώρο (3D animation)

25 25/10/200024 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Μέθοδοι παραγωγής 2D Animation –Cell animation –Path animation –Συνδυασμός των δυο παραπάνω ä Βήματα δημιουργίας 3D Animation – Μοντελοποίηση (modeling) –Προσωμοίωση κίνησης (animation) –Φωτορεαλιστική απεικόνιση (rendering) ä Animation χαρακτήρων

26 25/10/200025 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Αναπαράσταση χώρου ä Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality VR) ä Ειδικά εφέ animation –Μεταμόρφωση (morphing) –Παραμόρφωση (warping) –Μετάβαση ή αλλαγή πλάνου (transition) ä Animation κειμένου –Κυλιόμενο κείμενο (scrolling text) –Κλιμακούμενο κείμενο (scalable text) –Dancing text

27 25/10/200026 Δομικά στοιχεία πολυμέσων –Εκρυγνυόμενο κείμενο (expoding text) –Μεταμορφούμενο κείμενο (morphing text) n Ήχος –Ήχος περιεχομένου –Ήχος περιβάλλοντος n Ενίσχυση του μυνήματος δίνοντας αίσθηση ρεαλισμού n Μουσική επένδυση n Ηχητικά εφέ ä Ψηφιακός ήχος ä Το πρότυπο MIDI

28 25/10/200027 Δομικά στοιχεία πολυμέσων ä Λογισμικό επεξεργασίας ήχου –Sound Edit –Wave Studio –Sound Forge –Deck II ä Τύποι αρχείων ήχου –Αρχεία ψηφιακόυ ήχου (digit audio files) –Αρχεία MIDI

29 25/10/200028 Δομικά στοιχεία πολυμέσων n Βίντεο –Βίντεο περιεχομένου –Χρηστικό βίντεο ä Τρόποι εισαγωγής βίντεο –Έτοιμα αποσπάσματα βίντεο –Εισαγωγή από εξωτερικές πηγές (βιντεοκάμερα,συσκευή βίντεο,τηλεόραση ή βιντεοδίσκους)

30 25/10/200029 Δομικά στοιχεία πολυμέσων n Ψηφιοποίηση βίντεο-χαρακτηριστικά ä Συχνότητα δειγματολειψίας (sampling rate) ä Ταχύτητα πλαισίων (frame rate) ä Μέγεθος εικόνας (image size) ä Χρωματικό βάθος (color depth) ä Επεξεργασία ψηφιακού βίντεο –Quick Time (Apple) –Audio Video Interleaved (AVI) (Microsoft) ä Συμπίεση βίντεο

31 25/10/200030 Κεφάλαιο 3

32 25/10/200031 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων n Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων ανάλογα με ä Προγραμματιστικό εργαλείο ä Δυνατότητες και πολυπλοκότητα ä Λειτουργική αλληγορία

33 25/10/200032 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων n Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο το προγραμματιστικό εργαλείο ä Εργαλεία με κοινές γλώσσες προγραμματισμού ä Εργαλεία προγραμματσμού με γλώσσα σεναρίων ä Εργαλεία οπτικού προγραμματισμού

34 25/10/200033 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων n Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο τις δυνατότητες και την πολυπλοκότητά τους. ä Εργαλεία παρουσιάσεων (presentation tools) ä Εργαλεία ολοκλήρωσης δομικών στοιχείων (media integration tools) ä Εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών (multimedia development tools)

35 25/10/200034 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων n Κατηγορίες συγγραφικών εργαλείων πολυμέσων με κριτήριο την αλληγορία που χρησιμοποιούν. ä Εργαλεία ηλεκτρονικής διαφάνειας (PowerPoint) ä Eργαλεία κάρτας ή σελίδας (Assymetrix Toolbook, Hypercard) ä Εργαλεία λογικού διαγράμματος ή εικονιδίου (Authorware Proffesional)

36 25/10/200035 Λογισμικό Συγγραφής Πολυμέσων ä Εργαλεία ροής χρόνου ή χρονοδιαδρόμου (Macromedia Director) ä Αντικειμενοστρεφή εργαλεία ä Γλώσσες προγραμματισμού –Java –Visual Basic –Delphi n Πολυμέσα στο Internet και στο Web.

37 25/10/200036 Κεφάλαιο 4

38 25/10/200037 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων n Μοντέλο διαδικασίας ανάπτυξης –Σπειροειδές μοντέλο n Ανάλυση n Σχεδίαση n Παραγωγή n Αξιολόγηση ä Η ομάδα ανάπτυξης –Διευθυντής παραγωγής –Ειδικός συλλογής πολυμεσικού υλικού –Σχεδιαστής του περιβάλλοντος διεπαφής (interface)

39 25/10/200038 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων –Ειδικός για τη συγγραφή του τίτλου και προγραμματιστής (Multimedia Architect) –Σεναριογράφος (Script Writer) –Ειδικός στη Θεωρία της Μάθησης –Γραφίστας-Καλλιτέχνης/Σχεδιαστής γραφικών για πολυμέσα –Φωτογράφος,βιντεολήπτης,ηχολήπτης –Animator –Προγραμματιστής ΗΥ –Νομικός σύμβουλος

40 25/10/200039 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων ä Κατάρτιση προϋπολογισμού (budget) n Ανάλυση ä Που είμαστε και τι θέλουμε ä Ειδικότερα τι μπορούμε να φτιάξουμε ä Ποιά είναι η ανάγκη αυτών που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν ä Τι θέλουν οι χρήστες ä Καθορισμός του προφίλ του προϊόντος

41 25/10/200040 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων n Σχεδίαση ä Καθορισμός των επιλογών ανάπτυξης του προϊόντος. –Τρόπος διανομής του προϊόντος –Βαθμός ποιότητας των στοιχείων που περιέχονται –Λειτουργικότητα –Περιβάλλον διεπαφής του χρήστη

42 25/10/200041 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων ä Επιλογή του συγγραφικού εργαλείου –Φιλοσοφία της εφαρμογής –Το μέσο διανομής –Το κόστος αγοράς του συγγραφικού εργαλείου πολυμέσων –Πείρα της ομάδας ανάπτυξης των πολυμέσων σε συγκεκριμένα εργαλεία ανάπτυξης πολυμέσων ä Συγκέντρωση των πρώτων υλών

43 25/10/200042 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων ä Οργάνωση του περιεχομένου –Οπτικός πίνακας περιεχομένου n Βήμα 1ο:Κατηγορίες περιεχομένων n Βήμα 2ο:Ομαδοποιήση υλικών ανά θέμα n Βήμα 3ο:Επεξεργασία των θεματικών κατηγοριών n Βήμα 4ο:Αναλυτικός οπτικός πίνακας περιεχομένων n Βήμα 5ο:Η προσγείωση στην πραγματικότητα!

44 25/10/200043 Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων ä Σχεδιασμός επί χάρτου –Σχεδιάγραμμα πλάνου της εφαρμογής –Τα σενάρια πλοήγησης –Το διάγραμμα ροής (flowchart) –Προδιαγραφές λειτουργικότητας (functional specifications)

45 25/10/200044 Κεφάλαιο 5

46 25/10/200045 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής n Στόχοι ä Σωστή εμφάνιση περιεχομένου ä Καθοδήγηση του χρήστη στην πλοήγηση του n Εμφάνιση περιεχομένου ä Το μοντέλο της διεργασίας αντίληψης- απομνημόνευσης

47 25/10/200046 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής n Βασικοί κανόνες παρουσίασης του περιεχομένου ä Κρατήστε την κάθε οθόνη όσο πιο απλή μπορείτε,καθαρή όσον αφορά το περιεχόμενο του μηνύματος και φιλική στο χρήστη ä Διατηρήστε την ισορροπία στην οθόνη ä Μη βομβαρδίζετε τον χρήστη με αποσπασματικές πληροφορίες.Η σωστή προσέγγιση είναι η ενδυνάμωση ενός απλού μηνύματος

48 25/10/200047 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Επικοινωνήστε με ένα ευρύ πεδίο χρηστών,χρησιμοποιήστε συνδυασμούς από διαφορετικούς τρόπους μάθησης ä Για να πετύχετε μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στη μνήμη του χρήστη θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έννοιες με καθαρά νοήματα ä Συνοψίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία ή θέτοντας ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης στο χρήστη,τον αναγκάζετε να μεταφέρει τις πληροφορίες από τη μνήμη λειτουργίας στη μνήμη μακράς διαρκείας

49 25/10/200048 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Πετυχαίνετε κωδικοποίηση της πληροφορίας δίνοντας στο χρήστη ασκήσεις εξομοίωσης πραγματικών συνθηκών ä Σε μια σωστή εφαρμογή οι χρήστες θα ζητούν βοήθεια μόνο σε ορισμένες στιγμές.Σχεδιάστε τη βοήθεια γι‘αυτές τις περιπτώσεις ä Ενότητα στο ύφος πρέπει να υπάρχει αφενός μεταξύ των πολυμεσικών στοιχείων που αποτελούν μια οθόνη και αφετέρου μεταξύ των διαφόρων οθονών

50 25/10/200049 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής n Η ρύθμιση της πλοήγησης ä Ο προσανατολισμός του χρήστη ä Γνωστικές ταξινομίες και δομή των εφαρμογών πολυμέσων –Η γνωστική ταξινομία του Bloom n Απλές οθόνες(Γνώση) n Γραμμική διαδοχή οθονών(Κατανόηση) n Γραμμική διαδοχή με άλματα(Εφαρμογή) n Δενδροειδής δομή οθονών(Ανάλυση) n Δικτυακή δομή οθονών(Σύνθεση) n Δομή λεωφόρου(Αξιολόγηση)

51 25/10/200050 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Εικονοχάρτες ä Αλληγορίες –Λειτουργικές αλληγορίες –Πλοηγητικές αλληγορίες ä Ο ρόλος των προσωπικοτήτων n Εργονομική σχεδίαση –Οι λεπτομέρειες των καθημερινών πραγμάτων n συνοχή,απλότητα,χρηστικότητα,σαφήνεια n ανάδραση,συνέπεια,σταθερότητα,διαφάνεια

52 25/10/200051 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Να υπάρχει συνοχή μεταξύ των επιπέδων πρόσβασης –Πρόσβαση σε ένα άλλο θέμα –Πρόσβαση μέσα στο ίδιο θέμα ä Οι δίοδοι πρόσβασης να γίνονται με τον απλούστερο τρόπο –Άμεση πρόσβαση ä Επίπεδα εμβύθισης

53 25/10/200052 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Χρηστικότητα –Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται –Ελαχιστοποιήστε την προσπάθεια ä Πλήκτρα λειτουργίας –Γραμμές πλοήγησης –Πάνελ χειρισμών ä Προβλήματα και λύσεις από έλλειψη προσαρμοστικότητας ä Η σαφήνεια της οθόνης ä Άμεση ανάδραση (ανατροφοδότηση)

54 25/10/200053 Σχεδιασμός περιβάλλοντος διεπαφής ä Συνέπεια και σταθερότητα ä Το διαφανές περιβάλλον διεπαφής ä Το ηχητικό περιβάλλον διεπαφής ä Χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση του ήχου

55 25/10/200054 Κεφάλαιο 6

56 25/10/200055 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων n Η παραγωγή ä Κατασκευή των πολυμεσικών δομικών στοιχείων –‘Νόμος των πολυμεσικών μέσων‘ (επιλογή 2 από τα 3) n υψηλής ποιότητας πολυμεσικά στοιχεία n συμβατότητα με την πλειονότητα των υπολογιστών των χρηστών n ιακνοποιητική ταχύτητα εκτέλεσης του προγράμματος

57 25/10/200056 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων n Χτίζοντας μια πιλοτική εφαρμογή ä Οι απαιτήσεις σε πολυμεσικό υλικό ä Το σχεδιάγραμμα πλάνου της εφαρμογής πιλότου ä Το διάγραμμα ροής της πιλοτικής εφαρμογής ä Οι προδιαγραφές λειτουργικότητας της πιλοτικής εφαρμογής ä Συγκέντρωση και επεξεργασία του πρωτογενούς πολυμεσικού υλικού

58 25/10/200057 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων ä Κατασκευή δευτερογενούς πολυμεσικού υλικού –Μια παρουσίαση χωρίς δυνατότητες αλληλεπίδρασης –Μια παρουσίαση με δυνατότητες αλληλεπίδρασης ä Κατασκευή της πιλοτικής εφαρμογής ä Ο προγραμματισμός της πιλοτικής εφαρμογής ä Ο προγραμματισμός μιας μεγάλης εφαρμογής

59 25/10/200058 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων n Οργάνωση και διαχείριση αρχείων μιας μεγάλης εφαρμογής πολυμέσων ä Διατήρηση αρχείων ασφαλείας (Back up) ä Προστασία (κλείδωμα) της εφαρμογής –“κλείδωμα“ –κρυπτογράφηση

60 25/10/200059 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων n Η παραγωγή του πρωτοτύπου CD-ROM ä Προσομοίωση λειτουργίας –Οργάνωση και μετονομασία των αρχείων –Βελτιστοποίηση της δομής των αρχείων –Έλεγχος του τρόπου λειτουργίας του εικονικού CD- ROM ä Η μαζική παραγωγή ä Εγχειρίδιο του χρήστη (user’s manual) ä Ετικέτες και συσκευασία του προϊόντος

61 25/10/200060 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων ä Η διανομή μιας εφαρμογής πολυμέσων στο διαδίκτυο n Αξιολόγηση ä Εσωτερική ä Εξωτερική –Φάσεις n τύπου άλφα n τύπου βήτα

62 25/10/200061 Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων ä Η αναθεώρηση του έργου ä Η χρυσή έκδοση

63 25/10/200062 Κεφάλαιο 7

64 25/10/200063 Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας n Θέματα προβληματισμού ä Η ψηφιακή τεχνολογία: Θεός ή διάβολος; ä Έλλειμα ή περίσσευμα δημοκρατίας; ä Οι ατομικές ελευθερίες ä Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες ως εργαλείο πολιτικής δράσης ä Πλούσιοι και φτωχοί ä Πόλεμος

65 25/10/200064 Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας ä Των Ελλήνων οι κοινότητες… ä Το τέλος της πολιτισμικής ανομοιογένειας; ä Το τέλος της γλωσσικής Βαβέλ; ä Εργασία ä Τα πολυμέσα θα αντικαταστήσουν τα βιβλία και τις εφημερίδες; ä Η μάθηση, η διδασκαλία, το σχολείο και η εκπαίδευση

66 25/10/200065 Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας ä Ποιές είναι οι επιπτώσεις των πολυμέσων στην καλλιτεχνική δημιουργία; ä Το Internet προκαλεί κατάθλιψη;

67 25/10/200066 ΔΙΚΤΥΑ n Επικοινωνίες Δεδομένων n Βασικές αρχές δικτύων n Τοπικά δίκτυα n Δίκτυα ευρείας περιοχής n Διαδίκτυο Internet και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Το σχολικό εργαστήριο

68 25/10/200067 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

69 25/10/200068 Επικοινωνίες Δεδομένων n Επικοινωνίες δεδομένων: Ο όρος αυτός αναφέρεται στις έννοιες,τις αρχές και τους τρόπους μετάδοσης δεδομένων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων. Ζητήματα που θα συζητηθούν: n Κωδικοποίηση των δεδομένων που πρόκειται να μεταδοθούν n Συγχρονισμό των στοιχείων που συμμετέχουν στη μετάδοση

70 25/10/200069 Επικοινωνίες Δεδομένων n Έλεγχος της ροής της πληροφορίας n Διόρθωση των σφαλμάτων μετάδοσης n Ασφάλεια της πληροφορίας n Έναρξη,τερματισμός και διαχείριση της μετάδοσης

71 25/10/200070 Επικοινωνίες Δεδομένων n Κώδικες ä ASCII ä BCD(binary coded decimal) ä EBCDIC(extended binary coded decimal interchange code) ä ΕΛΟΤ 928(Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης) ä UNICODE(UTF-8,UTF-16,UCS)

72 25/10/200071 Επικοινωνίες Δεδομένων n Στοιχεία Σημάτων ä Αναλογικά και ψηφιακά σήματα ä Κύρια χαρακτηριστικά σήματος: –συχνότητα –πλάτος –φάση

73 25/10/200072 Επικοινωνίες Δεδομένων n Μετάδοση ä Τρόποι: –σειριακή –παράλληλη –μονόδρομη (simplex) – μη ταυτόχρονη αμφίδρομη (half duplex) –αμφίδρομη (full duplex)

74 25/10/200073 Επικοινωνίες Δεδομένων n Ρυθμός Μετάδοσης ä Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων(bit rate) ä Ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (baud rate) ä Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας(information transfer rate) ä Χωρητικότητα καναλιού

75 25/10/200074 Επικοινωνίες Δεδομένων n Συγχρονισμός ä Ασύγχρονη μετάδοση ä Σύχρονη μετάδοση ä Σύγκριση των δύο ειδών μετάδοσης

76 25/10/200075 Επικοινωνίες Δεδομένων n Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων ä Αιτίες σφαλμάτων ä Ανίχνευση με την τεχνική της δυαδικής ισοτιμίας ä Δισδιάστατη τεχνική ελέγχου ισοτιμίας ä Μέθοδος κυκλικού πλεονασμού ä Διόρθωση σφαλμάτων με επανεκπομπή ä Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων(κώδικας Hamming)

77 25/10/200076 Επικοινωνίες Δεδομένων n Διαμόρφωση ψηφιακών σημάτων ä Ψηφιακή μετάδοση ψηφιακού σήματος: –Τεχνικές διαμόρφωσης ψηφιακού σήματος για ψηφιακή μετάδοση: n διαμόρφωση NRZ-L(no return to zero level) n διαμόρφωση Manchester n διαμόρφωση Delay Modulation n διαμόρφωση 4B/5B(4 out of 5)

78 25/10/200077 Επικοινωνίες Δεδομένων n Aναλογική μετάδοση ψηφιακού σήματος ä Διαμόρφωση πλάτους(ASK) ä Διαμόρφωση συχνότητας(KSK) ä Διαμόρφωση φάσης(PSK)

79 25/10/200078 Επικοινωνίες Δεδομένων n Μέσα Μετάδοσης ä Συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων ä Ομοαξονικά καλώδια ä Οπτικές ίνες ä Ασύρματες ζεύξεις ä Συσκευές επικοινωνίας(πολυπλέκτες,modem,τερματικά, συγκεντρωτές)

80 25/10/200079 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

81 25/10/200080 Βασικές αρχές δικτύων n Δίκτυο:Ορισμός και δομικά στοιχεία ä Δομικά στοιχεία: –υπολογιστικό σύστημα –κόμβος –περιφερειακές συσκευές –υποδίκτυο επικοινωνίας

82 25/10/200081 Βασικές αρχές δικτύων n Πλεονεκτήματα χρήσης δικτύων ä Μοίρασμα πόρων ä Παροχή πρόσβασης σε εξοπλισμό,δεδομένα, προγράμματα που βρίσκονται μακριά μας ä Εξοικονόμηση χρημάτων ä Αυξημένη αξιοπιστία ä Εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών

83 25/10/200082 Βασικές αρχές δικτύων n Μοντέλο αρχιτεκτονικής OSI ä Λειτουργία επιπέδων του μοντέλου(OSI) –Επίπεδο εφαρμογής(application layer) –Επίπεδο παρουσίασης(presentation layer) –Επίπεδο συνόδου(session layer) –Επίπεδο μεταφοράς(transport layer) –Επίπεδο δικτύου(network layer) –Επίπεδο σύνδεσης δεδομένων(data link layer) –Φυσικό επίπεδο(physical layer)

84 25/10/200083 Βασικές αρχές δικτύων n Συστάσεις,Πρότυπα,Πρωτόκολλα ä Πρωτόκολλο:ορισμός ä Η ανάγκη τυποποίησης είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία των συστάσεων και προτύπων

85 25/10/200084 Βασικές αρχές δικτύων n Κατηγορίες δικτύων ä Ειδικές μορφές: –συγκεντρωτικά(centralized networks) –δύο συνδεδεμένους σταθμούς εργασίας με σειριακή ή παράλληλη σύνδεση(null slot networks ) n Δίκτυα βάσει γεωγραφικής κατανομής ä Τοπικά δίκτυα(LAN) ä Mητροπολιτικά(MAN) ä Ευρείας περιοχής(WAN)

86 25/10/200085 Βασικές αρχές δικτύων n Δίκτυα βάσει μέσων μετάδοσης ä Ασύρματα n Δίκτυα βάσει τεχνικής προώθησης της πληροφορίας ä Δίκτυα μεταγωγής(switching networks) –Διαδικασία μεταγωγής : n μεταγωγή κυκλώματος n μεταγωγή μηνυμάτων n μεταγωγή πακέτων ä Δίκτυα μετάδοσης(broadcasting networks)

87 25/10/200086 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

88 25/10/200087 Τοπικά Δίκτυα n Δομικά υλικά τοπικού δικτύου: ä συσκευές ä λειτουργικό σύστημα και λειτουργίες του ä υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού των τοπικών δικτύων(p.x email,χρήση κατανεμημένων Β.Δ,κοινή χρήση εξοπλισμού)

89 25/10/200088 Τοπικά Δίκτυα n Ασύρματα τοπικά δίκτυα ä Τύποι ασύρματων τοπικών δικτύων ανάλογα με τον τρόπο δρομολόγησης των μηνυμάτων ä Τοπολογίες τοπικών δικτύων –αρτηρίας(bus) –δακτυλίου(ring) –αστέρα(star)

90 25/10/200089 Τοπικά Δίκτυα n Πρωτόκολλα πρόσβασης στο μέσο μετάδοσης ä Κατηγορίες στατικών πολιτικών παραχώρησης μέσου μετάδοσης : –πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας(FDMA) –πρόσβαση διαίρεσης χρόνου(TDMA) –ALOHA –SLOTTED ALOHA –CSMA/CD

91 25/10/200090 Τοπικά Δίκτυα n Τυποποίηση ως προς ΙΕΕΕ(πρωτόκολλα) ä ΙΕΕΕ 802.3 ä ΙΕΕΕ 802.4 ä ΙΕΕΕ 802.5

92 25/10/200091 Τοπικά Δίκτυα n Τοπικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας ä Ethernet switching ä Fast Ethernet ä To πρότυπο IEEE 802.12 ä FDDI(δίκτυο οπτικών ινών) ä Gigabit Ethernet(1000 Base- T) n Κριτήρια επιλογής τοπικών δικτύων n Διαχείριση δικτύων

93 25/10/200092 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

94 25/10/200093 Δίκτυα ευρείας περιοχής n Δίκτυα ευρείας περιοχής(NAN,MAN) ä Συσκευές διασύνδεσης τοπικών δικτύων(γέφυρες,πύλες,δρομολογητές) ä Απαιτήσεις λογισμικού ä Δημόσιο επιλεγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο(PCTN,προβλήματα και πλεονεκτήματά του) ä Ιδιωτικά δίκτυα δεδομένων(PN)

95 25/10/200094 Δίκτυα ευρείας περιοχής n Δημόσια Δίκτυα Δεδομένων: ä δημόσια δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος(CSPDN) ä δημόσια δίκτυα μεταγωγής πακέτων(PSPDN) n Tεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση πακέτων(αυτοδύναμο πακέτο,εικονικό κύκλωμα)

96 25/10/200095 Δίκτυα ευρείας περιοχής n Δημόσια δίκτυα μεταγωγής πακέτων ä Δίκτυα Χ.25(πρότυπο για διασύνδεση ενός DTE σε ένα PSPDN) ä Συσκευή συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης πακέτων ä Δίκτυα FRAME RELAY

97 25/10/200096 Δίκτυα ευρείας περιοχής n Ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών(ΙSDN) ä Πρότυπα : –EURO-ISDN –Αμερικανικό πρότυπο και τρόποι εμφάνισης στο χρήστη –Yπηρεσίες που προσφέρει το ISDN

98 25/10/200097 Δίκτυα ευρείας περιοχής n Ψηφιακό Δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης ä Δίκτυα κελιών(Cell-based networks) –διπλή αρτηρία κατανεμημένης ουράς –δίκτυα ΑΤΜ ä Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα ä Δυνατότητες Διασύνδεσης στον Ελληνικό Χώρο ä Κριτήρια Επιλογής Δικτύων Ευρείας Περιοχής

99 25/10/200098 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

100 25/10/200099 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Τα βασικά στοιχεία του INTERNET ä Τρόπος δόμησης: –λειτουργία σε διεθνές επίπεδο –λειτουργία σε εθνικό επίπεδο –λειτουργία σε τοπικό επίπεδο ä Είδη συνδέσεων με το INTERNET ä Λειτουργία των παροχέων του Internet σε τοπικό επίπεδο(Internet providers) και υπηρεσίες που προσφέρουν

101 25/10/2000100 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP ä Πρωτόκολλα: –TELNET –FTP –IP –SNTP –TCP –UDP

102 25/10/2000101 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων και τα πρωτόκολλα TCP και UDP ä Πρωτόκολλα PPP ä Πρωτόκολλα SLIP

103 25/10/2000102 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Πρωτόκολλα βασικών υπηρεσιών Internet ä Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερ-κειμένου (HTTP) ä Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) ä Πρωτόκολλα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SNTP και POP ä Διευθύνσεις του Internet και σύστημα ονομάτων περιοχών(DNS)

104 25/10/2000103 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Πρωτόκολλα προηγμένων υπηρεσιών Ιnternet ä Άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω πληκτρολογίου(CHAT) ä Επικοινωνία μέσω πληκτρολογίου και με υποστήριξη φωνής ä Μετάδοση ζωντανής εικόνας μέσω Internet ä Άλλες υπηρεσίες(οικονομικές συναλλαγές)

105 25/10/2000104 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Σύνδεση με το Internet για τις βασικές υπηρεσίες ä Τι χρειάζεται για να συνδεθείς ä Φυλλομετρητές του Internet(browsers) –Netscape Communicator –Internet Explorer –Βασικά στοιχεία τους

106 25/10/2000105 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Αναζήτηση πληροφοριών και ιστοσελίδων στο Internet n Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(p.x Outlook Express,Netsmessenger) n Υπηρεσίες που προσφέρονται n Απευθείας συνομιλία (Netmeeting)

107 25/10/2000106 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Δημιουργία ιστοσελίδας ä Δημιουργία κύριας ιστοσελίδας και περιεχόμενό της ä Τοποθέτηση εικόνας ä Συνδέσεις-δεσμοί(Links)για την ιστοσελίδα ä Καλλωπιστικά στοιχεία ä Δημοσίευσή της στο Internet ä Κώδικας HTML για τη σελίδα

108 25/10/2000107 Διαδίκτυο και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας n Κοινωνικές επιδράσεις από την εξάπλωση του Internet ä Θετικές επιπτώσεις ä Αρνητικές επιπτώσεις

109 25/10/2000108 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

110 25/10/2000109 Το σχολικό εργαστήριο n περιβάλλον εργαστηρίου n ρυθμίσεις δικτύου μας n ρυθμίσεις δρομολογητή

111 25/10/2000110 Το σχολικό εργαστήριο n Πως μπορούμε να κάνουμε ένα σταθμό εργασίας του εργαστηρίου μας εξυπηρετητή ιστοσελίδων για το Internet ä Δυνατότητες του personal web server(περιήγηση) ä Δημιουργία κεντρικής σελίδας ä Δημοσίευση της σελίδας ä Τροποποίηση της σελίδας


Κατέβασμα ppt "25/10/20001 HY-302 Διδακτική της Πληροφορικής Μελέτη του σχολικού βιβλίου ΠΟΛΥΜΕΣΑ-ΔΙΚΤΥΑ Παρουσίαση:Γερακάκη Μαρία Λαζάρου Βασιλική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google