Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Η/Υ. Περιεχόμενα zΑνασκόπηση - Ορισμοί zΟ κύκλος ανάπτυξης προγράμματος yΠεριγραφή προβλήματος yΑνάλυση προβλήματος yΛογικό Διάγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Η/Υ. Περιεχόμενα zΑνασκόπηση - Ορισμοί zΟ κύκλος ανάπτυξης προγράμματος yΠεριγραφή προβλήματος yΑνάλυση προβλήματος yΛογικό Διάγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Η/Υ

2 Περιεχόμενα zΑνασκόπηση - Ορισμοί zΟ κύκλος ανάπτυξης προγράμματος yΠεριγραφή προβλήματος yΑνάλυση προβλήματος yΛογικό Διάγραμμα yΨευδοκώδικας yΚωδικοποίηση yΣυντήρηση zΓλώσσες Προγραμματισμού zΑσκήσεις

3 Εισαγωγή zΑλγόριθμο ονομάζουμε μια ταξινομημένη ακολουθία μη διφορούμενων βημάτων που οδηγούν στη λύση ενός προβλήματος. zΠρόγραμμα ονομάζουμε την αναπαράσταση ενός η πολλών αλγορίθμων σε μορφή κατανοητή από τον υπολογιστή zΗ διαδικασία της ανάπτυξης ενός αλγορίθμου σε συνδυασμό με την συγγραφή ενός προγράμματος καλείται προγραμματισμός. zΤο σύνολο των γραμματικών και συντακτικών κανόνων που μας επιτρέπει να δίνουμε εντολές στον Η/Υ μέσω ενός προγράμματος καλείται γλώσσα προγραμματισμού zΗ διαδικασία που ακολουθούμε για την ανάπτυξη ενός προγράμματος καλείται κύκλος ανάπτυξης προγράμματος

4 Ο κύκλος ανάπτυξης προγράμματος zΟ κύκλος ανάπτυξης προγράμματος αναλύεται σε έξι βασικά βήματα: yΠεριγραφή του προβλήματος, καθορισμός απαιτήσεων, yΑνάλυση προβλήματος, προσδιορισμός της λύσης yΣχεδίαση της λύσης του προβλήματος xΑνάπτυξη αλγορίθμού xΣχεδιασμός διαγράμματος ροής xΔημιουργία ψευδοκώδικα yΚωδικοποίηση σε γλώσσα προγραμματισμού, yΈλεγχος, διόρθωση λαθών, yΣυντήρηση προγράμματος.

5 Περιγραφή του προβλήματος & καθορισμός απαιτήσεων zΠροσπαθούμε με απλά βήματα να απομονώσουμε και να καταγράψουμε τις πραγματικές συνιστώσες ενός προβλήματος, τοποθετώντας τις σε λογική σειρά μεταξύ τους. yΠοια είναι τα δεδομένα εισόδου? yΠοιο είναι το απτό αποτέλεσμα που πρέπει να προκύψει από την επίλυση του προβλήματος?> zΑποσαφηνίζουμε τους στόχους που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε με αναλυτικό τρόπο προκειμένου να καταγραφεί το πλαίσιο απαιτήσεων της όλης προσπάθειας. yΜήπως οι απαιτήσεις για την επίλυση του προβλήματος το καθιστούν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας μη συμφέρουσα?

6 Ανάλυση του προβλήματος & προσδιορισμός της λύσης zΟλοκληρωμένη απεικόνιση του πλαισίου επίλυσης του προβλήματος zΣκιαγραφούμε ένα προσχέδιο της επίλυσης του προβλήματος zΕλέγχουμε αν η λύση καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί και αν παράγει τα επιθυμητά δεδομένα εξόδου zΔιερευνούμε την πιθανότητα ύπαρξης περισσότέρων λύσεων zΕπιλέγουμε την βέλτιστη λύση με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί

7 Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος zΑνάπτυξη του αλγορίθμου επίλυσης του προβλήματος yΔημιουργία μιας ταξινομημένης ακολυθίας μη διφορούμενων βημάτων που οδηγούν στη λύση zΣχεδιασμός διαγράμματος ροής yΣχηματικός τρόπος αναπαράστασης του αλγορίθμου

8 Σχεδίαση της λύσης του προβλήματος zΔημιουργία ψευδοκώδικα yΑναπαράσταση του αλγορίθμου με ένα μίγμα λέξεων της Αγγλικής γλώσσας και κοινών σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού εντολών open STUDENT.DAT /* Open the file that contains the student list */ read student_name/* Read the first student name */ while not EOF do/* Begin the main loop */ read student_info/* Read the remaining student info */ if YEAR=1 then print student_name/* conditional structure */ read student_name/* Read the next student name */ end while close STUDENT.DAT/* Close the input file */ end/* End of program */

9 Κωδικοποίηση zΑξιοποιείται η διαδικασία του σχεδιασμού zΠραγματοποιείται η συγγραφή του προγράμματος σε μια γλώσσα προγραμματισμού. zΜέσω μεταγλωτιστή (compiler) ή μεταφραστή (interpreter) το πρόγραμμα μετατρέπεται σε γλώσσα γλώσσα μηχανής η οποία είναι αναγνωρίσιμη από τον υπολογιστή. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος συντακτικών λαθών (λάθη που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση των κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού)

10 Έλεγχος λαθών, συντήρηση προγράμματος zΈλεγχος λαθών και διόρθωση προγράμματος: yΠραγματοποιούνται συνεχείς δοκιμές προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το πρόγραμμα δουλεύει σωστά. yΔιορθώνονται πιθανά λογικά σφάλματα (σφάλματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της λύσης). zΣυντήρηση προγράμματος: yΣυγγραφή τεκμηρίωσης yΤο λογισμικό εγκαθίσταται και ξεκινά η λειτουργία του. yΟι ανάγκες των χρηστών, και η συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων στις νέες απαιτήσεις καθιστούν αναγκαία την συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος, και την τροποποίηση του.

11 Γλώσσες προγραμματισμού zΓλώσσα Μηχανής- Machine Language, (Γλώσσα πρώτης γενιάς-1940) yΕίναι η φυσική γλώσσα των Η/Υ. yΕίναι κώδικας σε δυαδική μορφή (0,1). yΔιακρίνεται για την ταχύτητα εκτέλεσης των εντολών της και την βέλτιστη χρήση της κύριας μνήμης. yΕίναι δύσκολη στην χρήση της, στον εντοπισμό και διόρθωση τυχόν λαθών. zΣυμβολική γλώσσα -Assembly Language ( Γλώσσα δεύτερης Γενιάς -1950-60) yΜνημονική αναπαράσταση των χαρακτήρων. yΕίναι πιο εύκολη στην γραφή και στην κατανόηση. yΗ εκτέλεση της απαιτεί την μετάφραση της σε γλώσσα μηχανής μέσω των συμβολομεταφραστών (Assembler).

12 Γλώσσες προγραμματισμού zΓλώσσες υψηλού επιπέδου- High level Languages, (Γλώσσες τρίτης Γενιάς 1960-..) yΕννοιολογικά εμφανίζονται να βρίσκονται πιο κοντά στις ανθρώπινες γλώσσες. yΧρησιμοποιούν ένα μικρό σύνολο από αγγλικές λέξεις. yΓια να εκτελεστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται χρήση μεταγλωττιστών (Compilers) και των μεταφραστών ή διερμηνευτών (Interpreters). yΠαραδείγματα: Cobol, Fortran, Basic, Logo, Pascal, Ada, C.

13 Γλώσσες προγραμματισμού zΓλώσσες τέταρτης γενιάς - 4th Generation Languages.- 1980 -1990 yΟ προγραμματιστής δεν περιγράφει αλγορίθμους. Απλά καθορίζει τα δεδομένα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το ίδιο το εργαλείο δημιουργεί τον κώδικα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. y Αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (Object oriented L). Παραδείγματα: C++, Java, Visual basic. yΓλώσσες ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, Π.χ LISP, PROLOG. yΓλώσσες ερωταποκρίσεων. yΓεννήτριες προγραμμάτων. yΣυστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

14 Γλώσσες προγραμματισμού zΓλώσσες Πέμπτης Γενιάς (5th Generation language) - 21ος αιώνας yΗ επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής γίνεται με την βοήθεια φυσικής γλώσσας. yΧρησιμοποιούν λέξεις και συντακτικούς κανόνες της φυσικής γλώσσας. yΑναπτύσσονται τεχνικές αναγνώρισης φωνής. yΈχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. yΔεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πρότυπα με ευρεία αποδοχή. zΌλες οι παραπάνω γλώσσες εκτός από την γλώσσα μηχανής προκειμένου να γίνουν κατανοητές από τον Η/Υ πρέπει να μεταφραστούν σε γλώσσα μηχανής

15 Άσκηση 1 Πολλαπλασίασε τρεις αριθμούς Αν το γινόμενο τους είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα τους τότε τύπωνε κάθε φορά το 1/3 του γινομένου αλλιώς τύπωσε το 1/3 του αθροίσματος. (1). Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα (2). Να γραφεί ο ψευδοκώδικας (3). Να γίνει έλεγχος με τα εξής δεδομένα εισόδου (α) 3,2,1 (β) 4,5,2

16 Άσκηση 2 ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. ΑΝ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 100 ΤΟΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΤΥΠΩΝΕΙ. ΑΝ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΚΥΠΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΟΤΕ ΝΑ ΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ «ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ» 1. Να σχεδιαστεί το λογικό διάγραμμα 2. Να γραφεί ο ψευδοκώδικας 3. Να γίνει έλεγχος με τα εξής input data (α) 30,40,20, (β) 100, 10, 40, (γ) 50, -50, 0

17 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Η/Υ. Περιεχόμενα zΑνασκόπηση - Ορισμοί zΟ κύκλος ανάπτυξης προγράμματος yΠεριγραφή προβλήματος yΑνάλυση προβλήματος yΛογικό Διάγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google