Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day

2 Οικοδόμηση Γνώσης Είναι α π αραίτητη η οικοδόμηση της γνώσης ; Κωδικός 2 1 4 3 Ο στόχος της εργασίας είναι η οικοδόμηση της γνώσης ; Ασχολείται με π ερισσότερα από από ένα θέματα ; Οι μαθητές δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη μαθησιακή δραστηριότητα μόνο εφαρμόζοντας απλές διαδικασίες ή γράφοντας απλές πληροφορίες που βρήκαν ή άκουσαν. Οι μαθητές πρέπει να κάνουν έρευνα, μετρήσεις, να μοντελοποιήσουν, να συγκρίνουν, να καταλήξουν σε αποτέλεσμα και να γράψουν επιστολή όπου να εισηγηθούν ένα μοντέλο και να αιτιολογούν την απόφαση τους. Η δραστηριότητα εκμάθησης ασχολείται με περισσότερα από ένα θέματα ( π. χ. Φυσική, συγγραφή κειμένου ). ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

3 Συνεργασία Οι μαθητές χρειάζεται να δουλεύουν σε ζευγάρια ή σε ομάδες ; Κωδικός 2 1 4 3 Οι μαθητές μοιράζονται τις υ π ευθυνότητες ; Οι μαθητές π αίρνουν μαζί τις σημαντικές α π οφάσεις ; H συνεργασία στη δραστηριότητα αυτή είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές δουλεύουν σε ζεύγη καθ ’ όλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών λαμβάνονται από την ομάδα. Άρα, οι μαθητές έχουν εξίσου την ίδια υπευθυνότητα. Η επιστολή που θα παραδοθεί είναι επίσης προϊόν συνεργασίας. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

4 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έχουν οι μαθητές την ευκαιρία για χρήση των ΤΠΕ ; Κωδικός 2 1 4 3 Τα ΤΠΕ υ π οστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών ; Είναι α π αραίτητα τα ΤΠΕ για την α π όκτηση αυτής της γνώσης ; Η χρήση τεχνολογίας δεν ήταν υποχρεωτική αλλά προτρέπεται η χρήση της. Πρέπει να κάνουν έρευνα, να βρουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για το μοντέλο που έχουν να φτιάξουν αλλά και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που θα πάρουν από αυτό. Τα ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητα ούτε για τις μετρήσεις που έχουν κάνει αλλά ούτε για τη δημιουργία του μοντέλου τους. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

5 Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες : Κλεάνθης Κόκκινος kkokkinos@schools.ac.cy Σοφία Καζέλι sofiakazeli@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google