Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μετατροπές Μονάδων. 2 Τί σημαίνει ο αριθμός 642; 600 + 40 + 2 ; Εξαρτάται από τη βάση του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιούμε Μια ερώτηση...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μετατροπές Μονάδων. 2 Τί σημαίνει ο αριθμός 642; 600 + 40 + 2 ; Εξαρτάται από τη βάση του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιούμε Μια ερώτηση..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μετατροπές Μονάδων

2 2 Τί σημαίνει ο αριθμός 642; 600 + 40 + 2 ; Εξαρτάται από τη βάση του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιούμε Μια ερώτηση...

3 3 Το 642 σημαίνει 600 + 40 + 2 στη Bάση 10 ( δεκαδικό σύστημα αρίθμησης) Η βάση ενός αριθμού καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιούνται και την τιμή τους. Μια ερώτηση...

4 4 Συνεχίζοντας με το παράδειγμα μας… 642 στη βάση 10 σημαίνει: 6 x 10² = 6 x 100 = 600 + 4 x 10¹ = 4 x 10 = 40 + 2 x 10º = 2 x 1 = 2 = 642 Ο αριθμός είναι στη βάση 10 Η δύναμη δείχνει τη θέση του ψηφίου Μια ερώτηση...

5 5 Συστήματα Αρίθμησης Τα συνηθέστερα αριθμητικά συστήματα είναι το δεκαδικό και αυτά που αποτελούν δυνάμεις του δύο: Δεκαδικό σύστημα (Βάση: το 10, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) Δυαδικό σύστημα (Βάση: το 2, Σύμβολα: 0,1) Οκταδικό σύστημα (Βάση: το 8, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7) Δεκαεξαδικό σύστημα (Βάση: το 16, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

6 6 Το δεκαδικό ( Decimal) σύστημα έχει σαν βάση το 10 και έχει 10 ψηφία: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Το δυαδικό ( Binary ) σύστημα έχει σαν βάση το 2 και έχει δύο ψηφία: 0,1 Για να υπάρχει ένας αριθμός σε κάποιο σύστημα πρέπει το σύστημα να περιέχει όλα τα ψηφία του αριθμού. Π.χ Ο αριθμός 284 υπάρχει μόνο στη βάση 9 και πάνω. Δυαδικό σύστημα

7 7 Έκφραση αριθμών με βάση τις δυνάμεις του 2: 10001: 1x2 4 +0x2 3 +0x2 2 +0x2 1 +1x2 0 =17 (δεκαδικό σύστημα: 1x10 1 +7x10 0 ) 110001: 1x2 5 +1x2 4 +0x2 3 +0x2 2 +0x2 1 +1x2 0 =49 (δεκαδικό σύστημα: 4x10 1 +9x10 0 ) Παρατηρήσεις: Η αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα απαιτεί μεγάλο αριθμό ψηφίων

8 8 Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό Παραθέτουμε σε κάθετο σχηματισμό τον δυαδικό αριθμό από το τέλος προς την αρχή. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχούμε μια δύναμη του 2 αρχίζοντας από το 0. Έστω ο δυαδικός αριθμός 100010:  0x2 0 = 0  1x2 1 = 2  0x2 2 = 0  0x2 3 = 0  0x2 4 = 0  1x2 5 =32 Λαμβάνουμε το άθροισμα:(0+2+0+0+0+32= 34)

9 9 Ποιό είναι το δεκαδικό αντίστοιχο του δυαδικού αριθμού 1101110? 0 x 2º = 0 x 1 = 0 1 x 2 1 = 1 x 2 = 2 1 x 2 2 = 1 x 4 = 4 1 x 2 3 = 1 x 8 = 8 0 x 2 4 = 0 x 16 = 0 1 x 2 5 = 1 x 32 = 32 1 x 2 6 = 1 x 64 = 64 = 110 στη βάση 10 Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό

10 10 Μετατροπή αριθμών από το δεκαδικό στο δυαδικό Διαιρούμε συνεχώς το δεκαδικό νούμερο(π.χ. 34) με το δύο μέχρι το πηλίκο να γίνει 0. 34:2-> Πηλίκο 17, Υπόλοιπο 0 17:2-> Πηλίκο 8, Υπόλοιπο 1 8:2-> Πηλίκο 4, Υπόλοιπο 0 4:2-> Πηλίκο 2, Υπόλοιπο 0 2:2-> Πηλίκο 1, Υπόλοιπο 0 1:2-> Πηλίκο 0, Υπόλοιπο 1 Σχηματίζουμε τον αριθμό γράφοντας τα υπόλοιπα από το τέλος προς την αρχή: Ο αριθμός 34 (10) είναι ο 100010 2

11 11 Το δεκαεξαδικό (Hexad ecimal) σύστημα έχει σαν βάση το 16 και έχει 16 ψηφία: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,Α,Β,D,E Δεκαεξαδικό σύστημα

12 12 Δυαδικό σύστημα Έκφραση αριθμών με βάση τις δυνάμεις του 16: AF93 (16) : 10x16 3 +15x16 2 +9x16 1 +3x16 0 =44947 (10) 123 (16) : 1x16 2 +2x2 1 +3x2 0 =291 (10)

13 13 Μετατροπή αριθμών από το δεκαεξαικό στο δεκαδικό Παραθέτουμε σε κάθετο σχηματισμό τον δεκαεξαδικό αριθμό από το τέλος προς την αρχή. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχούμε μια δύναμη του 16 αρχίζοντας από το 0. Έστω ο δυαδικός αριθμός 12F:  Fx16 0 = 15  2x16 1 = 32  1x16 2 = 256 Λαμβάνουμε το άθροισμα:(15+32+256= 303)

14 14 Ποιό είναι το δεκαδικό αντίστοιχο του δυαδικού αριθμού ABC ? C x 16º = 12 x 1 = 12 B x 16 1 = 11 x 16 = 176 A x 16 2 = 10 x 256 = 2560 = 2748 στη βάση 10 Μετατροπή αριθμών από το δεκαεξαδικό στο δεκαδικό

15 15 Μετατροπή αριθμών από το δεκαδικό στο δεκαεξαδικό Διαιρούμε συνεχώς το δεκαδικό νούμερο(π.χ. 124) με το 16 μέχρι το πηλίκο να γίνει 0. 124:16-> Πηλίκο 7, Υπόλοιπο 12 (=C) 7:16 -> Πηλίκο 0, Υπόλοιπο 7 Σχηματίζουμε τον αριθμό γράφοντας τα υπόλοιπα από το τέλος προς την αρχή: Ο αριθμός 124 (10) είναι ο 7C 16

16 16 Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαεξαδικό Χωρίζουμε από τα δεξιά (από το least significant bit) τον δυαδικό αριθμό σε 4-αδες και μετατρέπουμε την κάθε τετράδα στο δεκαεξαδικό σύστημα Έστω ο αριθμός 110100111010000011 11 0100 1110 1000 0011 38E43

17 17 Ασκήσεις Να γίνουν οι παρακάτω μετατροπές: α) Να μετατραπούν οι δεκαδικοί αριθμοί 12, 123, 724, 65534, στο δυαδικό, και το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης β) Να μετατραπούν οι δεκαεξαδικοί αριθμοί AA, 12, 2C, FAF7, στο δεκαδικό, και το δυαδικό σύστημα αρίθμησης γ) Να μετατραπούν οι δυαδικοί αριθμοί 1011011, 10101111, στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης δ) Προτείνεται μια μέθοδο μετατροπής από το δεκαεξαδικό στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα, χωρίς την ενδιάμεση μετατροπή στο δεκαδικό σύστημα. Στη συνέχει να εκτελέσετε την μετατροπή του FA3C(16) στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης με τη μέθοδο που προτείνατε

18 18 Ασκήσεις (ε) Σας δίνονται οι παρακάτω αριθμοί σε συγκεκριμένο αριθμητικό σύστημα. Να γράψετε τους επόμενους 10 αριθμούς στο ίδιο αριθμητικό σύστημα 110110 (2) 111111 (2) 930f (16) FFFF (16)


Κατέβασμα ppt "1 Μετατροπές Μονάδων. 2 Τί σημαίνει ο αριθμός 642; 600 + 40 + 2 ; Εξαρτάται από τη βάση του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιούμε Μια ερώτηση..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google