Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χάγη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χάγη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χάγη
ΑΠΘ - Επιτροπή Ερευνών - Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ AΠO TO EΥΡΩΠΑÏΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Γιάννης Σκουληκάρης Διευθυντής Διεύθυνσης Εφευρέσεων Τεχνολογίας Υπολογιστών και Λογισμικού Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χάγη

2 Δαπάνες για πνευματικά δικαιώματα και άδειες εκχώρησης εκμετάλλευσης παγκοσμίως (πηγή: WIPO)

3 Στατιστικά στοιχεία (σύνολο και ποσοστό) αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πανεπιστημίων και δημοσίων ερευνητικών φορέων παγκοσμίως (πηγή: WIPO)

4 Ευρωπαïκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - ανεξάρτητος Οργανισμός με 38 κράτη-μέλη, δεν είναι κοινοτικός θεσμός - οικονομικά και διοικητικά αυτόνομος - εποπτεύεται από 38-μελές διοικητικό συμβούλιο - προσωπικό και στελέχη (περ. 7500) από 38 κράτη-μέλη - τρεις επίσημες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

5 Τα 38 κράτη-μέλη του Ευρωπαïκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Αλβανία • Αυστρία • Βέλγιο • Βουλγαρία • Κροατία • Κύπρος • Τσεχία • Δανία • Εσθονία • Φινλανδία • Γαλλία • Γερμανία • Ελλάδα • Ουγγαρία • Ισλανδία • Ιρλανδία • Ιταλία • Λεττονία • Λίχτενστάιν • Λιθουανία • Λουξεμβούργο • Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας • Μάλτα • Μονακό • Ολλανδία • Νορβηγία • Πολωνία • Πορτογαλία • Ρουμανία • Άγιος Μαρίνος • Σερβία • Σλοβακία • Σλοβενία • Ισπανία • Σουηδία • Ελβετία • Τουρκία • Ηνωμένο Βασίλειο 5

6 Έδρα και εγκαταστάσεις του Ευρωπαïκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
κεντρικά γραφεία στο Μόναχο, παραρτήματα στη Χάγη, Βερολίνο, Βιέννη και Βρυξέλλες 6

7 Ο ρόλος του Ευρωπαïκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
Κατοχύρωση εφευρέσεων με Ευρωπαïκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σε 40 χώρες, με μία ενιαία διαδικασία, σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του Γραφείου (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Εκδίκαση ενστάσεων κατά Διπλωμάτων (από τα Τμήματα Ενστάσεων) ή και προσφυγών κατά αποφάσεων του Γραφείου (από το Συμβούλιο Προσφυγών) Μελλοντική κατοχύρωση με το Ενιαίο Ευρωπαïκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στις χώρες της Ευρωπαïκής Ένωσης

8 Τί άλλες υπηρεσίες προσφέρει το Γραφείο
Ενημέρωση σχετικά με δημοσιευμένες αιτήσεις και ισχύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (εβδομαδιαία ενημέρωση) έρευνα στη βάση δεδομένων Espacenet (πάνω από 70 εκ. καταχωρήσεις αιτήσεων και διπλωμάτων παγκοσμίως) υπηρεσία ενημέρωσης για διπλώματα από τον Ασιατικό χώρο Επιμόρφωση σεμινάρια (για επαγγελματίες και μή) στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας ειδικά προγράμματα για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και συμβούλους επιχειρήσεων επιμορφωτικό λογισμικό σε πάνω από 100 θέματα (e-learning modules) online υπηρεσίες κατάθεση αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πληρωμή τελών παρακολούθηση πορείας υποθέσεως παρακολούθηση νομικών παραμέτρων (δίπλωμα σε ισχύ, αλλαγή δικαιούχων, εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης κλπ)

9 4000 εξειδικευμένοι εξεταστές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Μηχανικοί και επιστήμονες με άριστη κατάρτιση γνώση των τριών επισήμων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) Ταχύρρυθμη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών βασικές νομικές γνώσεις στη Σύμβαση για το Ευρωπαïκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας επίβλεψη από έμπειρους εξεταστές (coaching) Πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης και επιστημονικής ενημέρωσης

10 Χώρες προέλευσης των αιτήσεων για Ευρωπαïκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (2011)1
1 Direct European filings under the EPC and International filings under the PCT 31

11 Κατάταξη τομέων τεχνολογίας ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων (2011)2
1 Classified according to the IPC and technology concordance table compiled by the Fraunhofer ISI for WIPO 2 Based on European patent applications filed with the EPO 11

12 Εξέλιξη συνολικού αριθμού αιτήσεων για Ευρωπαïκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας1
+3,7% 1 Direct European filings under the EPC and International filings under the PCT

13 Τί μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; Τί σημαίνει η κατοχύρωση;
η κατοχύρωση ισχύει στις χώρες της επιλογής του καταθέτη και για 20 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης κατοχυρώνονται εφευρέσεις σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας, όπως: μηχανολογία ηλεκτρική και ηλεκτρονική τεχνολογία και πληροφορική χημική τεχνολογία προïόν, π.χ. μία χημική ένωση, ένα μηχάνημα, ένα χρηστικό αντικείμενο μέθοδος, π.χ. μέθοδος περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (και συνεπώς αποφυγής υπερθέρμανσης) σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα χρήση, π.χ. ενός αντικειμένου για νέο σκοπό, χρήση μίας γνωστής χημικής ουσίας για την επίτευξη ενός μέχρι τώρα άγνωστου αποτελέσματος ο δικαιούχος μπορεί να αποκλείσει την εκμετάλλευση από τρίτους, ή να εκχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης στις χώρες της επιλογής του

14 Γενικές προυποθέσεις κατοχύρωσης
η εφεύρεση δεν έχει δημοσιευτεί (οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο) πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και δεν είναι πανομοιότυπη με οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία αυτή - η εφεύρεση δεν είναι προφανής, δηλ. δεν προκύπτει κατά προφανή τρόπο (κατά την κρίση του ειδικού), από οτιδήποτε έχει δημοσιευτεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - η εφεύρεση λύνει ένα τεχνικό πρόβλημα, όχι για παράδειγμα ένα πρόβλημα οικονομικής, διοικητικής, αισθητικής, μαθηματικής, ή γνωστικής φύσεως

15 Η διαδικασία κατοχύρωσης και η “σταδιοδρομία” του Ευρωπαïκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας
κατάθεση αίτησης (στα Αγγλικά, Γαλλικά, ή Γερμανικά), μέσω του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), πριν τη δημοσιοποίηση της εφεύρεσης έκθεση έρευνας, δημοσίευση 18 μήνες μετά από την ημερομηνία κατάθεσης, εξέταση, απονομή διπλώματος ή απόρριψη της αίτησης άν δεν πλήρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις αντιπροσώπευση από εξειδικευμένο δικηγόρο εμπορική αξιοποίηση, ήδη από την ημερομηνία κατάθεσης, με βάση προδιαγεγραμμένη στρατηγική, τήρηση απόλυτης μυστικότητας μέχρι την κατάθεση (συμβάσεις εμπιστευτικότητας και μή αποκάλυψης) υπεράσπιση σε περίπτωση αγωγής ακύρωσης και αγωγή κατόχου διπλώματος σε περίπτωση προσβολής

16 Το κόστος του Ευρωπαïκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ενδεικτικά τέλη από 1.4.2012)
Ελληνικό δίπλωμα, περ. 500 € Ευρωπαïκό δίπλωμα: Τέλη κατάθεσης, έκθεσης έρευνας, εξέτασης, απονομής (περ €) Τέλη μετάφρασης στις επίσημες γλώσσες των κρατών όπου θα ισχύει Ετήσια εθνικά τέλη ανανέωσης σε κάθε χώρα που θα επιλέξει ο δικαιούχος ξεχωριστά Δικηγορικά έξοδα Λοιπά έξοδα

17 Στοιχείο των ενεργητικών του ισολογισμού Διαπραγματευτικό μέσον
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σαν στοιχείο του ισολογισμού και σαν μέσο μεταφοράς τεχνογνωσίας Στοιχείο των ενεργητικών του ισολογισμού Διαπραγματευτικό μέσον Μέσο άντλησης κεφαλαίου Patent pooling (ανταλλαγή εμπορικών δικαιωμάτων) Patent trolls (εταιρείες απόκτησης και εκμετάλλευσης εμπορικών δικαιωμάτων)

18 Σας ευχαριστώ Γιάννης Σκουληκάρης


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαïκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Χάγη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google