Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθανάσιος Πανώρας Ανδρέας Ηλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθανάσιος Πανώρας Ανδρέας Ηλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθανάσιος Πανώρας Ανδρέας Ηλίας
Επεξεργασμένα Υγρά Αστικά Απόβλητα: Ένας πολύτιμος υδατικός πόρος για τη γεωργία Αθανάσιος Πανώρας Ανδρέας Ηλίας Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων-ΕΘΙΑΓΕ

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Πίνακας 1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών άρδευσης 1
Πίνακας 1. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών άρδευσης 1 1. Ο συνολικός αριθμός δειγματοληψιών κατά την αρδευτική περίοδο ήταν 10

11 Πίνακας 1β. Μικροβιολογικές παράμετροι στα νερά άρδευσης
Πίνακας 1β. Μικροβιολογικές παράμετροι στα νερά άρδευσης

12

13

14

15

16

17 Πίνακας 6. Ποσότητες N, P και K, που προσέθεσαν κατά μέσο όρο στο έδαφος, τα νερά άρδευσης ανά αρδευτική περίοδο Was = επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα Κ.Λ.Θ. Wf = νερό γεώτρησης (μάρτυρας)

18

19

20

21 Πίνακας 2. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων πειραματικών αγρών ζαχαρότευτλων
Οροι με τα ίδια γράμματα δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά Duncan (P95%) Was = επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα Κ.Λ.Θ. Wf = νερό γεώτρησης (μάρτυρας) F = άρδευση με κλειστά οριζόντια αυλάκια D = άρδευση με σταγόνες

22

23 Πίνακας 3. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων πειραματικού αγρού βαμβακιού
Οροι με τα ίδια γράμματα δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά Duncan (P95%) Was = επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα Κ.Λ.Θ. Wf = νερό γεώτρησης (μάρτυρας) F = άρδευση με κλειστά οριζόντια αυλάκια D = άρδευση με σταγόνες

24

25

26 Πίνακας 4. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων πειραματικού αγρού αραβοσίτου
Οροι με τα ίδια γράμματα δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά Duncan (P95%) Was = επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα Κ.Λ.Θ. Wf = νερό γεώτρησης (μάρτυρας) F = άρδευση με κλειστά οριζόντια αυλάκια D = άρδευση με σταγόνες

27

28 Πίνακας 5. Στατιστική επεξεργασία ορισμένων αγρονομικών και ποιοτικών γνωρισμάτων του ρυζιού
Οροι με τα ίδια γράμματα δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά κατά Duncan (P95%) Was = επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα Κ.Λ.Θ. Wf = νερό γεώτρησης (μάρτυρας) ΧΛ = χωρίς λίπανση ΕΛ = επιφανειακή λίπανση ΠΛ = πλήρης λίπανση

29

30

31

32

33 Συμπεράσματα - Προτάσεις
Τα ΕΥΑΑ του Κέντρου Λυμάτων Θεσσαλονίκης αποτελούν πολύτιμο υδατικό πόρο για την περιοχή Η χρήση των νερών αυτών θα αποδεσμεύσει νερά καλύτερης ποιότητας για άλλες χρήσεις Η ανάμιξή τους με τα νερά του π. Αξιού θα βελτιώσει τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. ηλεκτρική αγωγιμότητα) Προϋποθέσεις για χρήση του νερού αυτού στη άρδευση: Η θέσπιση κριτηρίων χρήσης των ΕΥΑΑ για αρδευτικούς σκοπούς Η επανάχρηση των νερών να γίνεται με την εποπτεία των αρμόδιων φορέων και συνεχή παρακολούθηση νερών, εδαφών και φυτών Η ολοκλήρωση των έργων μεταφοράς και διανομής των νερών αυτών Η ενημέρωση των χρηστών Η εφαρμογή των αρδεύσεων με κατάλληλες πρακτικές


Κατέβασμα ppt "Αθανάσιος Πανώρας Ανδρέας Ηλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google