Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάρτιος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάρτιος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάρτιος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1

2 ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός Σταθμός ΑΝΤ1. ΔΕΙΓΜΑ: Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1296 άτομα. ΚΑΛΥΨΗ: Παγκύπρια, μεταξύ αντρών και γυναικών, 18 ετών και άνω, από αστικές και αγροτικές περιοχές. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της evresis. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 15 - 21 Μαρτίου 2010. Επισημαίνουμε ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά της ερώτησης πρόθεσης ψήφου δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου, αλλά καταγραφή τάσεων της δεδομένης χρονικής περιόδου Η ταυτότητα της έρευνας

3 Οι διαδικασίες ελέγχου και αξιοπιστίας των δεδομένων που έλαβαν χώρα είναι οι εξής: •Παρακολούθηση ερευνητών κατά τη διάρκεια της λήψης συνεντεύξεων με την χρήση του ειδικού συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων Telescript, το οποίο διασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητα συλλογής δεδομένων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της εξέλιξης των συνεντεύξεων. •Έλεγχος του συνόλου των ερωτηματολογίων προς εξακρίβωση της ορθής τους συμπλήρωσης και την ύπαρξη αναπάντητων ερωτήσεων. •Έλεγχος και ανάλυση των δεδομένων βάσει ειδικού προγράμματος (SPSS). •Τόσο ως προς το φύλο, όσο ως προς την ηλικία, αλλά και την επαρχία το δείγμα είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό. Έγινε πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση quota στο φύλο, την ηλικία και την επαρχία. Πριν την διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ερευνητών, που έγινε από τον υπεύθυνο της παρούσας έρευνας και τον αρμόδιο field supervisor σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ερευνών της εταιρείας. Επεξεργασία στοιχείων

4 Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την απόφαση του ΔΗΚΟ για παραμονή στην κυβέρνηση; 1

5 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 2

6 Πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή θα ωφελήσει ή θα βλάψει το ΔΗΚΟ; 3

7 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 4

8 Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την απόφαση της ΕΔΕΚ για αποχώρηση από την κυβέρνηση; 5

9 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 6

10 Πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή θα ωφελήσει ή θα βλάψει την ΕΔΕΚ; 7

11 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 8

12 Αν η τουρκική πλευρά αποδεχόταν τις προτάσεις μας στο περιουσιακό, την ασφάλεια, τις εγγυήσεις κλπ και παρέμενε η εκ περιτροπής προεδρία και η παραμονή 50.000 εποίκων, θα αποδεχόσαστε ή θα απορρίπτατε αυτή τη λύση; 9

13 (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 10

14 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στο Κυπριακό; 1

15 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στο Κυπριακό; Διαχρονικά Στοιχεία 12

16 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στο Κυπριακό; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 13

17 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης; 14

18 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης; Διαχρονικά Στοιχεία 15

19 Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του Προέδρου Χριστόφια στα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 16

20 Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση ή όχι; 17

21 Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση ή όχι; (κατά ψήφο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006) * Ενδεικτικά στοιχεία λόγω μικρής αριθμητικής βάσης 18

22 Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν πιστεύτε ότι η εγκληματικότητα στην Κύπρο έχει αυξηθεί ή όχι; 19

23 Ποιος πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αυξημένη εγκληματικότητα; 20 Βάση: Μόνο όσοι δήλωσαν ότι η εγκληματικότητα στην Κύπρο έχει αυξηθεί

24 Δημοτικότητα Υπουργών 2121 * Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι Υπουργοί, Δημήτρης Ηλιάδης και Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, αφού η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε 13 ημέρες μετά τον διορισμό τους

25 Δημοτικότητα Υπουργών (Θετικές Γνώμες) Διαχρονικά Στοιχεία Απρ 08Οκτ 08Ιαν 09Μαι 09Νοε 09Μαρ 10 Χ. Πατσαλίδης68.7%82.4%81.1%84.7%78.1%78.2% Ν. Συλικιώτης67.1%78.4%73.0%79.8%76.6%77.9% Μ. Κυπριανού85.8%85.4%81.2%84.6%74.8%77.5%77.5% Σ. Χαραλάμπους85.5%83.2%73.6%81.0%73.2%77.2%77.2% Χ. Σταυράκης90.1%87.0%80.8%82.1%74.7%65.4% Σ. Στεφάνου78.5%76.2%69.1%66.8%61.7%63.9% Α. Πασχαλίδης70.6%70.9%73.2%76.3%63.2%55.6% Λ. Λουκά--44.4%44.1%50.3%51.2% Κ. Παπακώστας69.3%63.3%49.1%55.4%45.2%50.9% Α. Δημητρίου52.9%63.0%43.2%48.1%44.3%43.5% Τ. Χριστοφίδης51.2%64.4%46.4%54.7%35.4%38.4% 22 * Δεν περιλαμβάνονται οι νέοι Υπουργοί, Δημήτρης Ηλιάδης και Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, αφού η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε 13 ημέρες μετά τον διορισμό τους

26 Μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης ποιος νομίζετε ότι έχει ικανότητες; Αυθόρμητα 23

27 Μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης ποιος νομίζετε ότι είναι αξιόπιστος; Αυθόρμητα 24

28 Μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης ποιος νομίζετε ότι είναι αποτελεσματικός; Αυθόρμητα 25

29 Μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης ποιος νομίζετε ότι είναι δυναμικός; Αυθόρμητα 26

30 Μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης ποιος νομίζετε ότι γνωρίζει καλά τα θέματα του υπουργείου; Αυθόρμητα 27

31 Πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ‘Εάν είχαμε την ερχόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;’ Αυθόρμητα 2828

32 ΝΟΕ 08ΔΕΚ 08ΙΑΝ 09MAI 09ΙΟΥΝ 09ΣΕΠ 09ΝΟΕ 09ΙΑΝ 10ΜΑΡ 10 ΔΗΣΥ 25.8%21.7%21.9%27.7%23.8%23.1%22.3%21.5%22.7% ΑΚΕΛ 29.0%27.0%28.1%27.5%23.9%22.9%22.1%20.3%21.8% ΔΗΚΟ 12.6%16.4%12.6%13.7%11.5%13.5%11.5%11.2%10.1% ΕΔΕΚ 4.4%4.2%4.9%5.6%4.6%5.1%6.8%6.0%6.5% ΕΥΡΩΚΟ 2.5%3.5%3.0%3.2% 3.3%4.1%4.0%4.1% ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1.9%0.9%1.3%1.2%1.1%2.2%1.5%1.9%2.1% ΑΛΛΟ 0.2%0%0.2%0.6%0.1%0% ΑΚ/ΛΕΥ/ΑΠΟΧ 11.9%11.2%8.9%5.2%20.1%19.6%18.8%18.2%19.3% ΔΓ/ΔΑ 11.7%15.1%19.1%15.3%11.7%10.3%12.9%16.9%13.4% Πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ‘Εάν είχαμε την ερχόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;’ Διαχρονικά Στοιχεία 29


Κατέβασμα ppt "Μάρτιος 2010 © Κυπριακό Βαρόμετρο Συντάχθηκε για λογαριασμό του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΝΤ1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google