Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέμα: ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΔΙΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τίτλος Υποενότητας: Νόμοι και Κανόνες που Αφορούν την Καλύτερη Οδιγική Συμπεριφορά Θοδωρής Παγουλάτος Πέτρος Χαλκιάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέμα: ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΔΙΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τίτλος Υποενότητας: Νόμοι και Κανόνες που Αφορούν την Καλύτερη Οδιγική Συμπεριφορά Θοδωρής Παγουλάτος Πέτρος Χαλκιάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέμα: ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΔΙΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τίτλος Υποενότητας: Νόμοι και Κανόνες που Αφορούν την Καλύτερη Οδιγική Συμπεριφορά Θοδωρής Παγουλάτος Πέτρος Χαλκιάς Γιώργος Περδίκης Ομάδα:

2 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας  Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) αποτελεί το πιο σημαντικό νομικό κείμενο σχετικά με την ασφαλή και εύρυθμη κυκλοφορία στους δρόμους

3 Καλή και Κακή Οδική Συμπεριφορά

4 Έκδοση Διπλώματος Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α'. Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

5 Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

6 Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α΄

7 ΠΟΙΝΕΣ Περιγραφή παράβασης ΑΡΘΡΟ Κ.Ο.Κ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ € Αφαίρεση άδειας οδήγησης Αφαίρεση Στοιχείων οχήματος Point System Οδήγηση οχήματος για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων. 12,870030ημ 9 Παραβίαση Ερυθρού (παρ.1,β,ε,η,ι) 6,1 6,370060ημ20ημ9 Παράλειψη οδηγού για ασφάλεια συνεπιβατών του (μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους) 33,28020ημ ------- Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα 19,510020ημ ------- Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 130 χλμ/ώρα σε ταχείας κυκλοφορίας 2,1235060ημ-------

8 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Κ.Ο.Κ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς η στάση μας να δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία Λαμβάνουμε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος Ειδοποιούμε με κάθε μέσο την Αστυνομική Αρχή, εφόσον δε μπορούσε να λάβουμε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος Δίνουμε τα στοιχεία μας ή πληροφορίες σχετικά με το όχημά μας στους εμπλακέντες στο ατύχημα. Ειδοποιούμε, μέσα σε 24 ώρες, απευθείας ή δια μέσω της Αστυνομικής αρχής τον απόντα που ζημιώθηκε από ατύχημα υλικών ζημιών. Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, πρέπει να δίνουμε την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.

9 Έρευνα δημοσκόπησης που διεξήχθη στο Επαλ Ληξουρίου με θέμα: Νεανική οδηγικη συμπεριφορά και ασφάλεια. Ρωτήθηκαν 47 μαθητές και των τριών τάξεων σε κλειστού τύπου ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα φαίνονται παρακάτω

10 44% 28%

11 9% 44% 47%

12 19% 15%

13

14

15 13% 30% 34% 23%

16 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Θέμα: ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΔΙΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τίτλος Υποενότητας: Νόμοι και Κανόνες που Αφορούν την Καλύτερη Οδιγική Συμπεριφορά Θοδωρής Παγουλάτος Πέτρος Χαλκιάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google