Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565) ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565) ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565) ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565)

2 Ivoire Barberini Αναπαριστά τον Ιουστινιανό θριαμβευτή (πιθανόν 540-550). Μουσείο Λούβρου Το πλήρες όνομα του Ιουστινιανού (Κων/πολη 521)

3 Α΄ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ένα κράτος μία εκκλησία μία νομοθεσία

4 Χρυσό νόμισμα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' που έθεσε τις βάσεις της συγκεντρωτικής διοίκησης. Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ', Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1978, σ. 155.

5 Β΄ Εσωτερική π ολιτική Στάση του Νίκα (532) Πράσινοι + βένετοι ( δήμοι ) καταστολή της εξέγερσης των δήμων Ενίσχυση της αυτοκρατορικής δύναμης

6 Οι δήμοι ξεκίνησαν ως κοινωνικές και θρησκευτικές οργανώσεις και μετά τον 5ο αιώνα απέκτησαν πολιτική συγκρότηση. Στην εικόνα, ανάγλυφη παράσταση θηριομαχιών στον Ιππόδρομο. Λεπτομέρεια από το ελεφάντινο υπατικό δίπτυχο του Αρεοβίνου που χρονολογείται στα 506. Zurich, Schweizerisches Landesmuseum Inv.Nr. 129269 © Schweizerisches Landesmuseum, Zurich

7 Ελεφαντοστέινο δίπτυχο του γένους των Λαμπαδίων, με παράσταση από τον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης. Αρχές 5ου αιώνα. Brescia, Diocesan Museum α Religious Art. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ', Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1978, σ. 263. © Diocesan Museum of Religious Art, Brescia

8 Περιορισμός της δύναμης των μεγάλων γαιοκτημόνων Προστασία των ελεύθερων αγροτών

9 Απεικόνιση έπαυλης (villa), της κατοικίας της ανώτατης κοινωνικής τάξης (honestiores). Ψηφιδωτή παράσταση από δάπεδο στην Tabarka. 4ος αιώνας. Tunis, Musee National du Bardo.

10 Ο αγροτικός πληθυσμός αποτελεί μεγάλη ομάδα της Πρώιμης Βυζαντινής κοινωνίας, χωρισμένη σε διαβαθμίσεις ανάλογα με το εισόδημα. Στην εικόνα, αγροτική σκηνή. Λεπτομέρεια ψηφιδωτής παράστασης από το ναό της Santa Constanza στη Ρώμη. Αρχές 4ου αιώνα. Soprintenza Archeologica di Roma Crippa, M., Zibawi, M., L' art paleochretien: Des Origines a Byzance, Editions Zodiaque Desclee de Brouwer, Paris 1998, πίν. 47. © Ministero Per I Beni E Le Attivita Culturali

11 Η βασικότερη πηγή πλούτου για τη βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρξε η αγροτική οικονομία. Στην εικόνα, αγροτική σκηνή, λεπτομέρεια ψηφιδωτής παράστασης από την πόλη Tabarka στην Tυνησία. 4ος αιώνας. Tunis, Musee National du Bardo. Fantar, M., H., Picard, G., Ch., Mansour, S., B., Jeddi, N., Slim, H., Khanoussi, M., Yacoub, M., Foucher, L., Bejaoui, F., Ghedini, F., La Mosaique en Tunis, Les Editions de la Mediterranee, Tunis 1994, σ. 108. © Musee National du Bardo, Tunis

12 Θρησκευτική π ολιτική Διωγμός των εθνικών + ο π αδών των αιρέσεων Αναστολή λειτουργίας της Νεο π λατωνικής Σχολής στην Αθήνα (529) Διάδοση του Χριστιανισμού ( Καύκασος, Ανατολική Αφρική )

13 Νόμισμα με τη μορφή του Ιουστινιανού (πηγή Βικιπαίδεια)

14 Νομοθεσία Αναθεώρηση & κωδικο π οίηση Ρωμαϊκού Δικαίου Νέες συνθήκες ( κυρίως ε π ίδραση χριστιανισμού ) Πολλοί νόμοι + αταξία ρωμαϊκού δικαίου Δυσκολία στην α π ονομή δικαιοσύνης

15 Ιουστινιάνειος Κώδικας : Ιουστινιάνειος Κώδικας : οι π ριν τον Ιουστινιανό αυτοκρατορικοί νόμοι οι π ριν τον Ιουστινιανό αυτοκρατορικοί νόμοι Πανδέκτης : Πανδέκτης : γνώμες Ρωμαίων νομικών γνώμες Ρωμαίων νομικών Εισηγήσεις : Εισηγήσεις : εγχειρίδιο για αρχάριους φοιτητές νομικής εγχειρίδιο για αρχάριους φοιτητές νομικής Νεαραί : Νεαραί : νέοι νόμοι ( στα ελληνικά ) νέοι νόμοι ( στα ελληνικά )

16 Νεαραί Πανδέκτης Εισηγήσεις Corpus juris civillis

17 Η νομοθεσία του Ιουστινιανού συντέλεσε στη βελτίωση της κατάστασης των ενυπόγραφων γεωργών. Στην εικόνα, τμήμα του παλαιότερου και σπουδαιότερου χειρογράφου της ιουστινιάνειας νομοθεσίας. 6ος αιώνας. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ', Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1978, σ. 321. © Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

18 Γ΄ Εξωτερική π ολιτική ΣΤΟΧΟΣ : Η α π οκατάσταση της ρωμαϊκής οικουμένης Δύση : Ε π ιχειρήσεις κατά ΒΑΝΔΑΛΩΝ ΟΣΤΡΟΓΟΤΘΩΝ ΒΗΣΙΓΟΤΘΩΝ Ανατολή : Χοσρόης Α΄ ( Πέρσης ) κατάληψη εκτεταμένων π εριοχών 562 Συνθήκη – Α π οκατάσταση ισορρο π ίας Δούναβης : Οχυρωματικά έργα Χερσόνησος Αίμου : Δα π άνες για εξαγορά ειρήνης Αδυναμία αναχαίτισης Σλάβων και άλλων λαών

19 Χάρτης των "βαρβαρικών" εισβολών στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που δείχνει τις κυριότερες μετακινήσεις από το 100 έως το 500 μ.Χ.

20 Ο Βελισσάριος ήταν βυζαντινός στρατηγός επί Ιουστινιανού Α΄. Θεωρείται από τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς της βυζαντινής και μεσαιωνικής περιόδου και ένας από τους επιφανέστερους στρατιωτικούς ηγέτες όλων των εποχών. Διακρίθηκε σε όλα τα μέτωπα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους εκείνης της εποχής (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ιταλία, Βαλκάνια) με την εξαίρεση της Ισπανίας. Επίσης εισήγαγε πολλές καινοτομίες στην εκπαίδευση και οργάνωση του ρωμαϊκού στρατού της εποχής, καθώς και στην τακτική των επιχειρήσεων. Υπήρξε ένας από τους στενούς συνεργάτες του Ιουστινιανού, στην προσπάθεια του τελευταίου να ανασυστήσει την αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η ζωή και η σταδιοδρομία του παρουσιάζουν εντονότατες εναλλαγές της τύχης, από τον θρίαμβο και τη δόξα στον παραμερισμό και την απώλεια κάθε εύνοιας, αξιωμάτων και περιουσίας και αντιστρόφως. Ο βίος και τα κατορθώματά του τροφοδότησαν πολλές λαϊκές αφηγήσεις αλλά και λογίους και καλλιτέχνες από τη βυζαντινή μέχρι την νεότερη εποχή, καθώς ο Βελισάριος έγινε παράδειγμα τραγικού ήρωα.

21 Η μετανάστευση των Βανδάλων (400 – 430) Χάρτης του πολέμου εναντίον των Βανδάλων

22 Το βασίλειο των Οστρογότθων Χάρτης επιχειρήσεων εναντίον των Οστρογότθων

23 Χάρτης των βυζαντινοπερσικών συνόρων

24 Α π οτίμηση εξωτερικής π ολιτικής Φιλόδοξη Α π ογύμνωση ευρω π αϊκών ε π αρχιών α π ό στρατεύματα Οικονομική αιμορραγία Εξασθένιση διεθνούς κύρους της αυτοκρατορίας Ε π ι π τώσεις στην εδαφική ακεραιότητα του κράτους ε π ί διαδόχων

25 Χάρτης με τα σύνορα της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο τέλος της βασιλείας του Ιουστινιανού. © ΙΜΕ

26 Δ΄ Κτίσματα και Αγία Σοφία Οικοδομικό π ρόγραμμα Άμυνα : φρούρια – τείχη Θρησκεία : 32 ναοί Έργα υ π οδομής - Έργα κοινής ωφέλειας : δρόμοι, γέφυρες, υδραγωγεία, α π οθήκες

27 Ο λαός κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει προσωπική εργασία για τη συντήρηση των δημοσίων έργων (επισκευή δρόμων, υδραγωγείων). Στην εικόνα, τμήμα του ρωμαϊκού υδραγωγείου στη Νικόπολη, το οποίο ανακατασκεύαστηκε στα χρόνια του Ιουλιανού, το 362. Ιωάννινα, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. YΠΠO/TAΠ. Σακελλαρίου, Μ., Ήπειρος 4000 Χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1997, σ. 159, εικ. 126. © YΠΠO

28 Στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο ιδρύθηκαν αρκετά φιλανθρωπικά ιδρύματα (όπως νοσοκομεία, ξενώνες κ.ά.). Στην εικόνα εξωτερική άποψη ξενώνα από την περιοχή Qurqanya της Συρίας. Syrian Arab Republic, Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities and Museums. Pena, I., The Christian Art of Byzantine Syria, Garnet Publishing Ltd., Spain 1997, σ. 154-155. © Syrian Arab Republic, Ministry of Culture, Directorate- General of Antiquities and Museums

29 Αγία Σοφία Δημιουργοί : Ανθέμιος ( Τράλλεις ) Ισίδωρος ( Μίλητος ) Διάρκεια εργασιών : 532 - 537 αρχιτέκτονες

30 Η Αγία Σοφία σήμερα

31 Title: Exterior, Hagia Sophia, Istanbul Artist: n/a Date: n/a Source/ Museum: n/a Medium: n/a Size: n/a

32

33 Βασιλική με τρούλο κτίριο σχεδόν τετράγωνο (76*71) τέσσερις π εσσοί συνδέονται με τόξα π ου σχηματίζουν ημισφαιρικά τρίγωνα Ο τρούλος ( διάμετρος 30 μ.) εδράζεται στο στεφάνι π ου δημιουργούν τα ημισφαιρικά τρίγωνα Στη βάση του 40 π αράθυρα ( ά π λετο φως )

34

35 Ο τρούλος

36

37 Η αυτοκρατορική είσοδος Μαρμάρινη πόρτα

38

39 Τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας

40

41

42

43 Title: Empress Theodora and Her Attendants Artist: n/a Date: n/a Source/ Museum: n/a Medium: n/a Size: n/a

44 Title: Emperor Justinian and His Attendants, San Vitale, Ravenna Artist: n/a Date: ca. 547 CE Source/ Museum: n/a Medium: mosaic Size: n/a

45 Πηγές : http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84 %CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%C E%91 http://www.ime.gr/chronos/08/gr/gallery/main/people/frame/p6p1.html http://byzantin-history.blogspot.com/2009/12/blog-post.html http://www.thais.it/architettura/Bizantina/indici/IND_SUB.htm


Κατέβασμα ppt "Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565) ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (527 – 565)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google