Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 2 Εισαγωγή – Βασικές αρχές Matlab Συναρτήσεις και Προγράμματα σε Matlab.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 2 Εισαγωγή – Βασικές αρχές Matlab Συναρτήσεις και Προγράμματα σε Matlab."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 2 Εισαγωγή – Βασικές αρχές Matlab Συναρτήσεις και Προγράμματα σε Matlab

2 Σε τι είναι καλή η Matlab ; Ολοκληρωμένο Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευόμενη γλώσσα (Interpreter) τα λάθη εντοπίζονται πιο εύκολα Υψηλές επιδόσεις Σχεδιασμένη για πράξεις με πίνακες Πολλές εφαρμογές – Toolboxes Ειδικό πρόγραμμα για δημιουργία GUI (Graphical User Interface) – Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Εκδόσεις σε διάφορα λειτουργικά (Windows, Unix, Mac) Ευκολία μάθησης

3 Η MATLAB δεν είναι μια γενική γλώσσα προγραμματισμού, όπως η C, Java κλπ Η MATLAB σαν interpreter είναι πιο αργή σε σχέση με τους compilers…π.χ.C++) Η MATLAB είναι σχεδιασμένη για επιστημονικούς σκοπούς και γι αυτό δεν είναι κατάλληλη για π.χ. επεξεργασία κειμένου Και σε τι δεν είναι … ;

4 Περισσότερα για τη Matlab… Matlab: Matrix Laboratory Βασική δομή της Matlab είναι ο Πίνακας Μεγάλη οικογένεια toolboxes (συλλογές εξειδικευμένων συναρτήσεων), π.χ. –PDE Toolbox –Mapping Toolbox –Statistics Toolbox –Image Processing Toolbox –Signal Processing Toolbox…κ.α.

5 Ιστορικά στοιχεία… 1970’s : Οι Jack Little και Cleve Moler γράφουν την πρώτη έκδοση σε Fortran Αρχικά είχε εκπαιδευτική χρήση Έγινε εμπορική το 1984, Mathworks Σήμερα, γραμμένη σε C, C++ και Java

6 Εναλλακτικές λύσεις….?? Υπάρχουν….! –Maple –Mathematica –Octave (GNU) –Scilab Τα Scilab και Octave παρουσιάζoυν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μοιάζουν αρκετά με MATLAB και είναι ελεύθερα λογισμικά

7 Πως δουλεύει…?? Command Window Παράθυρο εντολών Command History Αρχείο εντολών Current Directory – Φάκελος εργασίας Workspace – Περιβάλλον εργασίας

8 Matlab Τα προγράμματα της Matlab είναι αρχεία κειμένου (text) με την κατάληξη.m Μπορούν να δημιουργηθούν με ένα απλό editor ή καλύτερα με τον editor της Matlab (εντολή edit) O editor της Matlab χρησιμοποιεί syntax highlighting που διευκολύνει την δημιουργία κώδικα

9 Matlab Η Matlab χρησιμοποιεί Scripts και Functions Script είναι μια σειρά από εντολές σε ένα αρχείο κειμένου Function είναι αυτόνομα προγράμματα Βασικό μειονέκτημα των scripts είναι ότι δεν μπορούν να μπορούν να δεχθούν ορίσματα….

10 Βασικές εντολές της Matlab Help……….. Quit – Προσοχή.. Pwd - μας επιστρέφει τον φάκελο στον οποίο δουλεύουμε… Who Whos – επιστρέφουν τις μεταβλητές που έχουν φορτωθεί στο περιβάλλον εργασίας

11 Βασικές εντολές της Matlab συνέχεια…. dir ή ls μας επιστρέφoυν την δομή του καταλόγου στον οποίο δουλεύουμε cd – αλλαγή φακέλου Who Whos – επιστρέφουν τις μεταβλητές που έχουν φορτωθεί στο περιβάλλον εργασίας

12 Βασικές εντολές της Matlab συνέχεια…. Clear - σβήνει τη μνήμη Load - φορτώνει δεδομένα Path – προβάλει το path disp – προβάλει τις τιμές στο παράθυρο εντολών

13 Min Max Median Mean Sum Diff Εντολές της Matlab συνέχεια….

14 Βασικές εντολές της Matlab συνέχεια…. Αποθήκευση session και μεταβλητών.mat –save mysession ή –save mysession var1 var2 … Ανάκτηση session –load mysession save > clear > whos > load > whos

15 Κοινές προγραμματιστικές δομές Έλεγχος ροής (if, switch) Δομές επανάληψης (for, while) Εντολές διακοπής επανάληψης (break, continue)

16 Δομή if…elseif…else…end If A > B ‘greater’ elseif A < B ‘less’ elseif A = = B ‘equal’ else error(‘Unexpected situation’) end

17 Λογικοί και σχεσιακοί τελεστές Σχεσιακοί τελεστές (μεταξύ arrays) ==(ισότητα)~= (ανισότητα) (μεγαλύτερο)>= (μεγαλ. ή ίσο) Λογικοί τελεστές &(and) |(or) ~(not)

18 Operators and special characters. : - χωρίζει στήλες πινάκων ; - χωρίζει γραμμές πινάκων π.χ. >> a=[1:2:3:4] a = 1 2 3 4 >> a=[1;2;3;4] a = 1 2 3 4

19 Πως εισάγουμε μεταβλητές..? ΕίσοδοςΈξοδοςΣχόλια 2 + 3 7-5 34*212 1234/5786 2^5 ans = 5 ans = 2 ans = 7208 ans = 0.2173 ans = 32 Το τελικό αποτέλεσμα αποθηκεύεται στην default μεταβλητή ans αν δεν το αναθέσουμε αλλού a = sqrt(2)a = 1.4142 Ανάθεση στη μεταβλητή a

20 Πως εισάγουμε μεταβλητές..? b = a, pi, 2 + 3i b = 1.4142 ans = 3.1416 ans = 2.0000 + 3.0000i Τα κόμματα μπορούν να διαχωρίζουν διαφορετικές εντολές στην ίδια γραμμή c = sin(pi)c = 1.2246e-016 d = [1 2 3 4 5 6 7 8 9] e = [1:9] f = 1:9 d = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 f = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Διαφορετική αρχικοποίηση – Ίδια διανύσματα g = 0:2:10 f(3) f(2:7) f(:) g = 0 2 4 6 8 10 ans = 3 ans = 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρήσεις του τελεστή :

21 Όλα είναι πίνακες…. Πως εισάγουμε δεδομένα πινάκων..? A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] >> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> whos Name Size Bytes Class A 3x3 72 double array Grand total is 9 elements using 72 bytes

22 Προσοχή στο… ; O χαρακτήρας ; αποτρέπει την απεικόνιση στο παράθυρο εντολών, αποτελεσμάτων ή δεδομένων, αν τοποθετηθεί στο τέλος της γραμμής εντολών. Επίσης μερικές εντολές είναι case sensitive…..!!!

23 Γρήγορα στο Εργαστήριο….


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 2 Εισαγωγή – Βασικές αρχές Matlab Συναρτήσεις και Προγράμματα σε Matlab."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google