Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 11 Μικροεπεξεργαστές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 11 Μικροεπεξεργαστές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 11 Μικροεπεξεργαστές MIPS-32 και Προσομοιωτ έ ς SPIM και X SPIM ( σε περιβάλλον Linux) ( Εργαστήριο 1)

2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 22 Περίληψη  Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MIPS-32  Προσομοιωτές SPIM και ΧSPIM (Simulators)  Αssembly Language και Γλώσσα Μηχανής  Βασικές εντολές σε περιβάλλον Linux

3 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 33 Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστή (MIPS-32) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Καταχωρητές Αριθμητική (Λογική) Μονάδα Ειδικά Κυκλώματα Βοηθητική Μονάδα Επεξεργασίας Καταχωρητές ειδικής χρήσης Μνήμη

4 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 44 Χάρτης Μνήμης (MIPS-32)  Στοίβα  Δηλώσεις  Εντολές προγράμματος * Κάθε θέση μνήμης κρατά 8 bits, ενώ κάθε καταχωρητής 32 bits (4 Bytes)

5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 55 Προγραμματισμός Μικροεπεξεργαστή  Οι μικροεπεξεργαστές συνοδεύονται από ένα σύνολο εντολών το οποίο υποστηρίζουν.  Συνήθως υπάρχουν μικροδιαφορές στην σύνταξή μιας εντολής μεταξύ κατασκευαστών αλλά και οικογενειών μικροεπεξεργαστών.  Η πιο πάνω γλώσσα είναι γνωστή ως “Assembly” και στόχο έχει να διευκολύνει τον προγραμματιστή o οποίος δεν χρειάζεται να προγραμματίζει σε γλώσσα μηχανής (machine code) η οποία είναι δυσνόητη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εργαλείου «assembler» το οποίο μεταφράζει στην ουσία τις εντολές μας σε κώδικα μηχανής (αποτελούμενο από 0 και 1).

6 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 66 Δομή Αρχείου προσομοίωσης # Στοιχεία προγραμματιστή/κώδικα.data Δηλώσεις (.asciiz,.byte,.word).text main:Αρχικοποιήσεις Εντολές Προγράμματος # Καινή γραμμή για να τρέξει ο κώδικας

7 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 77 Κλήσεις Συστήματος (System Calls) li$v0, 4# syscall code for printing a string la $a0, str # address of string to print li$v0, 1# syscall code for printing an integer la $a0, 5 # integer (5) to print li$v0, 10# syscall code to exit programme syscall# completes system call

8 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 8 Δημιουργία νέων φακέλων και αρχείων στο Linux 1.Ανοίξτε ένα παράθυρο Terminal και μπείτε στον επιθυμητό φάκελο εργασίας 2.Πληκτρολογήστε mkdir foldername για δημιουργία νέου φακέλου, cd foldername για αλλαγή του φακέλου εργασίας και στην συνέχεια cat > filename.s για να δημιουργήσετε το αρχείο σας. 3.Ανοίξτε τώρα το νέο σας αρχείο με emacs text editor και γράψτε το πρόγραμμα σας!

9 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 99 Δημιουργία αρχείου “prosthesi.s” (Πρόσθεση 2 αριθμών και εκτύπωση αποτελέσματος) # your name.data out_string:.asciiz “The result is:\n”.text main: li $t1, 10# load t1 with 10 li $t2, 5# load t2 with 5 add $t3, $t1, $t2# add t1 and t2 ->t3

10 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 10 Δημιουργία αρχείου “prosthesi.s” (Πρόσθεση 2 αριθμών και εκτύπωση αποτελέσματος) li $v0, 4 la $a0, out_string syscall# syscall to print string li $v0, 1 move $a0, $t3 syscall# syscall to print an integer li $v0, 10 syscall # syscall to exit programme # press enter to keep SPIM HAPPY!

11 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 11 Εξοικείωση με το SPIM (for Linux) 1. Log-in σε λειτουργικό Linux 2. Ανοίξτε ένα παράθυρο εργασίας Terminal 3. Mε την εντολή CD (change directory) βρέστε τoν φάκελο εργασίας σας (cd Desktop / cd HMY213 / cd week1) 4. spim - ξεκινά τον προσομοιωτή 5. read “prosthesi.s” – διαβάζει το αρχείο 6. run – τρέχει τον κώδικα!

12 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 12 Εξοικείωση με το GUI του ΧSPIM (for Linux)  Ο προσομοιωτής ΧSPIM μας παρέχει τη δυνατότητα να βλέπουμε άμεσα το περιεχόμενο ενός καταχωρητή ή μιας θέσης μνήμης.  Πληκτρολογώντας ΧSPIM μέσα στο Terminal, επιλέξτε, γράψτε τo όνομα του αρχείου και επιλέξτε.  Με την επιλογή μπορείτε να τρέξετε όλο τον κώδικα σας, ενώ με το ο κώδικας σας τρέχει βηματικά (εντολή με εντολή)

13 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 13 Μερικές Εντολές Linux bash / pwd / cd mkdir / cat > read / run / exit locate / whoami / date

14 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 14 Μαθησιακοί στόχοι - Εργαστήριο 1 1. Αρχιτεκτονική MIPS-32(CPU, Registers, Memory, Co-proc.) 2. Προσομοιωτές SPIM και ΧSPIM (Άνοιγμα και τρέξιμο κώδικα στο SPIM και στο ΧSPIM) 3. Αssembly Language και Γλώσσα Μηχανής (Δομή αρχείου προσομοίωσης και κλήσεις συστήματος - assembler) 4. Βασικές εντολές σε περιβάλλον Linux (Δημιουργία νέων φακέλων και αρχείων + bash, pwd, locate, whoami, date)


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 213 - Εργαστήριο Οργάνωσης Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 11 Μικροεπεξεργαστές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google