Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Το μεγαλύτερο λάθος είναι να διδάσκουμε στους ίδιους μαθητές όλα τα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο (H. Gardner) Παρουσίαση : Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου Σχολικός σύμβουλος ΠΕ17.04

2 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Σκοπός διαφοροποίησης Ο τελικός σκοπός των διαδικασιών διαφοροποίησης είναι: η μεγιστοποίηση του κινήτρου, της γνωστικής και μεταγνωστικής ανάπτυξης και της επίδοσης του κάθε μαθητή. ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων, η κάλυψη των κενών μάθησης, η προώθηση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των μαθητών, η διευκόλυνση της αυτοκατανόησης και της αυτογνωσίας και η ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας και κοινωνικής μάθησης.

3 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
H σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται: από την αδυναμία των εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στις νεοδημιουργηθείσες ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Αποτελέσματα: μια μεγάλη μερίδα μαθητών οδηγείται στη σχολική αποτυχία, και μια άλλη μερίδα μαθητών δεν μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και να σταθεί κριτικά απέναντι στα προβλήματα της πολυσύνθετης κοινωνίας, της πληροφορίας και της γνώσης.

4 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η αδυναμία αυτή των εκπαιδευτικών συστημάτων προκαλεί την ανάγκη άμεσης και σε βάθος διερεύνησης των αιτιών του προβλήματος. Η Tomlinson (2003) πιστεύει, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η παιδεία να συμβαδίσει με την ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας μας είναι να βρει εκείνους τους τρόπους με τους οποίους θα διαφοροποιηθεί η διδασκαλία, ώστε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού.

5 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Συντελεστές που επηρεάζουν τη σταθερά εξελισσόμενη αίθουσα Τάξεις βασισμένες σε πρότυπα (προσδοκίες κυβερνήσεων). Υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές. Πολυπολιτισμικότητα. Διαφορές στη μάθηση (μαθησιακό στιλ, πολλαπλή νοημοσύνη, διαφορετική εμπειρία, διαφορετικά ενδιαφέροντα). Έρευνα στην ανθρώπινη νόηση (γνώση για τη λειτουργία του εγκεφάλου και της μνήμης). Γρήγορες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές (πολιτικές και κοινωνικές επαναστάσεις).

6 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Αιτίες διαφορών ανάμεσα στους μαθητές Διαφορές στις προϋπάρχουσες γνώσεις – οικογενειακό περιβάλλον (λεξιλόγιο, σύστημα αξιών, γνώσεις). Διαφορές στη γνωστική ικανότητα: – Αντίληψης (τι μπορεί να διδαχθεί σε μαθητές με αναπηρίες, π.χ. με προβλήματα όρασης ή ακοής). – Χρονικό διάστημα που ο μαθητής μένει συγκεντρωμένος. – Μνήμη. – Σκέψη και γλώσσα - 9 είδη νοημοσύνης: (Φυσιογνωστική – Υπαρξιακή – Γλωσσική/Λεκτική – Λογική/Μαθηματική – Οπτική- Σωματική / Κιναισθητική – Μουσική – Διαπροσωπική ή συναισθηματική) – Ενδοπροσωπική)

7 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφορετικότητα του χαρακτήρα, κάνει τους μαθητές να διαφέρουν: στον τρόπο που μαθαίνουν, στα κίνητρα, στη συμπεριφορά, στα ενδιαφέροντα, στο ημισφαίριο του εγκεφάλου που κυριαρχεί. Επίσης, άλλες αιτίες διαφορών είναι: το φύλο και το εθνοτικό υπόβαθρο.

8 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Λόγω των παραπάνω διαφορών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υιοθετούν νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται σκέψη, είναι: Πώς μπορώ να διδάξω πιο αποτελεσματικά; Πώς μπορώ να βοηθήσω όλους τους μαθητές; Πώς μπορώ να κάνω πιο θετική τη στάση των μαθητών μου απέναντι στο σχολείο; Σε αποτελεσματικές τάξεις, οι καθηγητές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τουλάχιστον τέσσερα στοιχεία: Ποιους διδάσκουν (μαθητές), Που διδάσκουν (μαθησιακό περιβάλλον), Τι διδάσκουν (περιεχόμενο), και Πως διδάσκουν (μέθοδος διδασκαλίας). Αν οι καθηγητές δεν λάβουν υπόψη τους κάποιο από αυτά και σταματήσουν την προσπάθεια, όλη η εργασία καταστρέφεται και η ποιότητα της μάθησης χάνεται (Τomlinson).

9 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Μία άποψη(Lillian Katz): Όταν προσπαθούμε να διδάξουμε κάτι στην τάξη, τότε: Το 1/3 των μαθητών το ξέρει. Το 1/3 των μαθητών θα το μάθει, και Το 1/3 των μαθητών δε θα το μάθει. Επομένως, τα 2/3 των μαθητών ξοδεύουν άσκοπα τον χρόνο τους.

10 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Μια άλλη άποψη (Canady) Είδη μαθητών στην τάξη 25-37%: Καλά προετοιμασμένοι και πρόθυμοι. 15-25%: Θεωρούν ότι είναι μοναδικοί και λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες. 35-50%: Μαθαίνουν λόγω των ικανοτήτων και των προσπαθειών του καθηγητή τους με την κατάλληλη διδακτική προσέγγιση και αξιολογούνται σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος.

11 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Απαιτείται διδασκαλία, που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών. Το σχολείο έχει την υποχρέωση να βοηθήσει κάθε μαθητή (άριστο, καλό, μέτριο ή αδύνατο) να βελτιωθεί σύμφωνα με τις ειδικές ικανότητες και δυνατότητές του και τα ενδιαφέροντά του.

12 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφοροποίηση ως φιλοσοφία υποστηρίζει ότι: Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση. Όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν. Όλοι οι μαθητές έχουν κάπου τα δυνατά τους σημεία. Όλοι οι μαθητές χρειάζονται ενδυνάμωση κάπου. Ο εγκέφαλος κάθε μαθητή είναι ένα μοναδικό «δακτυλικό αποτύπωμα» Στην αρχή ενός μαθήματος οι μαθητές πρέπει να έχουν πρότερη γνώση και εμπειρία για να μάθουν κάτι καινούριο. Τα συναισθήματα, οι αισθήσεις και οι διαθέσεις επηρεάζουν τη μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές στιγμές. Χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας

13 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη είναι δύσκολη υπόθεση, όχι όμως ακατόρθωτη, επειδή πρέπει να δίνει τη δυνατότητα : στον προικισμένο μαθητή να προχωρήσει βαθύτερα. στον «αδύνατο» μαθητή να «στηριχθεί» και να αρχίσει ανοδική πορεία. σε κάθε άλλο μαθητή να βελτιωθεί.

14 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ο μέσος μαθητής είναι μια σύμβαση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στον ακαδημαϊκό τομέα, κάθε μαθητής διαφοροποιείται ως προς : τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προϋπάρχουσες γνώσεις του, τα κίνητρα για μάθηση (ενδιαφέροντα) και τον τρόπο που μαθαίνει.

15 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ορισμοί Με τον όρο διαφοροποίηση εννοούνται οι προσπάθειες ομαδοποίησης των μαθητών που γίνονται για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να πραγματοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης (Κοσσυβάκη, 2002). Δεν είναι εξατομικευμένη διδασκαλία. Η σημαντική αξία στη διαφοροποίηση είναι ο μαθητής να μάθει πώς να μαθαίνει (UNESCO, 2002). Ως διαφοροποίηση της διδασκαλίας νοείται η αλλαγή της μαθησιακής διαδικασίας με ρουτίνες διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται σε μεγάλο εύρος διαφορών ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα (επιθυμία και ικανότητα), τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό στιλ των μαθητών (Tomlinson 1999, 2001).

16 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ο κάθε μαθητής διαφέρει ως προς : την ετοιμότητα ή επίπεδο επίδοσης(η ιδιότητα που έχει αυτός που είναι έτοιμος –έχει τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες-και περιμένει κάτι που θα χρειαστεί πιθανόν να αντιμετωπίσει). Ο εκπ/κός οφείλει να προγραμματίζει τις εργασίες σύμφωνα με τα επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών που προκύπτουν από τη διαγνωστική αξιολόγηση. το ενδιαφέρον (είναι η έλξη, η περιέργεια ή ακόμη και το πάθος ενός μαθητή για ένα συγκεκριμένο θέμα ή δεξιότητα). Ο εκπ/κός οφείλει να συνδέει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπου φυσικά αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να εμπλέξει το μαθητή στη διαδικασία της μάθησης.

17 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ο κάθε μαθητής διαφέρει ως προς : το μαθησιακό προφίλ ή προτιμήσεις (μαθησιακό προφίλ είναι ο τρόπος που ο μαθητής μαθαίνει και μπορεί να διαμορφωθεί από τον τύπο της νοημοσύνης, το φύλο, το πολιτισμικό περιβάλλον κ.λ.π). Στη δασκαλο-κεντρική (ατομο-κεντρική) διδασκαλία ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές. Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Οι καθηγητές και οι μαθητές δέχονται τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των μαθητών. Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαγνωστική δραστηριότητα η οποία καθοδηγεί τη διδασκαλία (χωρίζεται σε επίσημη και ανεπίσημη).

18 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Οι μικρές μαθησιακές δραστηριότητες σχεδιάζονται και ρυθμίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε προκλητικές, με νόημα και ενδιαφέρουσες εργασίες. Ο καθηγητής είναι συντονιστής του χρόνου, του χώρου και των δραστηριοτήτων, παρά ένας πάροχος πληροφορίας. Ο σκοπός είναι να βοηθά τους μαθητές να γίνουν αυτό-εξαρτώμενοι μαθητές.

19 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία Οι μαθητές και οι καθηγητές συνεργάζονται για να θέτουν στόχους. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά καθώς και ανεξάρτητα. Οι μαθητές έχουν επιλογές σχετικά με τα θέματα που επιθυμούν να μελετήσουν και με ποιόν τρόπο να επιδεικνύουν τη μάθησή τους. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν μια πληθώρα από διδακτικές στρατηγικές για να βοηθήσουν στη στόχευση της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρόπους και καταγράφεται η πρόοδός τους.

20 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Σε μια αίθουσα διδασκαλίας η οποία εφαρμόζει την διαφοροποίηση ο εκπαιδευτικός πιστεύει στις ακόλουθες 4 αρχές: Σέβεται το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε μαθητή Αναμένει ότι όλοι οι μαθητές θα προοδεύσουν και στηρίζει τη συνεχή πρόοδό τους Προσφέρει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν τις ουσιώδεις έννοιες και δεξιότητες σε βαθμό δυσκολίας ο οποίος κλιμακώνεται σταθερά ανάλογα με τις νοητικές ικανότητες των μαθητών. Προσφέρει σε όλους τους μαθητές δραστηριότητες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, σημαντικές και ευχάριστες

21 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Άμεση διδασκαλία: Δασκαλοκεντρική προσέγγιση που βοηθάει στη γρήγορη κάλυψη της ύλης που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές Διερευνητική μάθηση: Πολύ αποτελεσματική για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Είναι μαθητοκεντρική και απαιτεί από τους μαθητές να ψάχνουν χωρίς τη βοήθεια του δασκάλου. Συνεργατική μάθηση: Βασίζεται στο σχηματισμό μικρών ετερογενών ομάδων μαθητών με κριτήριο την ικανότητα, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις κτλ. Σημαντική είναι η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών: Διδάσκει τους μαθητές πώς να επεξεργάζονται πληροφορίες, δηλαδή, να οργανώνουν, να αποθηκεύουν, ανακλούν και να εφαρμόζουν.

22 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ένα σημαντικό μέρος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος του τι γνωρίζουν οι μαθητές για την αποφυγή αναποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο στόχος της προ-αξιολόγησης είναι να γνωρίσουμε τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες κάθε μαθητή, ώστε να προσαρμόσουμε το μάθημά μας στις ανάγκες κάθε μαθητή. Οι Chapman και King (2005) δήλωσαν ότι: όταν οι καθηγητές διαχειρίζονται στρατηγικά την προ-αξιολόγηση, πριν προγραμματίσουν τα μαθήματά τους, μπορούν να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες των μαθητών κατά τη διδασκαλία.

23 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η προ-αξιολόγηση μπορεί να γίνει: α) Με την αναγνώριση των μαθησιακών προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων (π.χ., τεστ πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, τεστ μαθησιακού ή γνωστικού στιλ, κ.α) β) Από την αναγνώριση των αντιλήψεων των μαθητών (π.χ., τεστ πολλαπλής επιλογής, συζήτηση στην τάξη, portfolios, τεστ αυτορρύθμισης, κ.α).

24 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Διαφοροποίηση ως προς: το στόχο- καθήκον: οι μαθητές καλύπτουν το ίδιο περιεχόμενο σε εργασία με ιεραρχημένους στόχους, που επιτρέπουν στον κάθε μαθητή να σταματήσει περισσότερο και να πάρει βοήθεια εκεί που έχει περισσότερη ανάγκη. το αποτέλεσμα :η ίδια ευρεία ζώνη δραστηριοτήτων-καθηκόντων προτείνεται για όλους τους μαθητές, αλλά η προσδοκία στο μάθημα της ημέρας είναι όλοι οι μαθητές να καλύψουν προ-απαιτούμενες και βασικές γνώσεις. το περιεχόμενο : Η ίδια γνώση, δεξιότητα, επάρκεια (ικανότητα, στάση), αναπτύσσεται σε διαφορετικό περιεχόμενο με βάση την προτίμηση του μαθητή-διαφοροποίηση σε έκταση και βαθμό δυσκολίας.

25 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαφοροποίηση ως προς: τη μαθησιακή δραστηριότητα: διαφορετικοί μαθητές έχουν διαφορετικό στιλ μάθησης. Χειρίζονται το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικούς τρόπους. το ρυθμό του μαθήματος: εργάζονται είτε εξατομικευμένα είτε συνεργατικά που τους επιτρέπει να δουλέψουν με διαφορετικό ρυθμό. Την ανατροφοδότηση: ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή χωριστά και ανάλογα με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει

26 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαφοροποίηση ως προς: το βαθμό δυσκολίας της ύλης: οι μαθητές πρέπει να εργαστούν για πετύχουν τους ίδιους στόχους, μαθησιακά αποτελέσματα και περιεχόμενο. το μαθησιακό περιβάλλον: συνεργατικό, τεχνολογικά υποστηριζόμενο, εξατομικευμένο, πειραματικό, κ.α. τη μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης: κάποιοι μαθητές εργάζονται με τον εκπαιδευτικό (scaffolding), κάποιοι μέσω διερευνητικών ερωτήσεων σε ένα αυστηρά δομημένο ή ημι-δομημένο έργο και κάποιοι με διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.

27 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Μέθοδος της πυραμίδας Ένα εργαλείο για το σχεδιασμό διαφοροποιημένων μαθημάτων μαθητής Τι θα μάθουν μερικοί μαθητές Τι θα μάθουν οι περισσότεροι αλλά όχι όλοι οι μαθητές Τι θα μάθουν όλοι οι μαθητές Απαραίτητες διδακτικές πρακτικές Περιβάλλον μάθησης θέμα

28 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται σε τέσσερις τουλάχιστον τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανάλογα με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον ή το μαθησιακό προφίλ των μαθητών (Tomlinson, 1999): Περιεχόμενο – Τι θα διδάξει ο καθηγητής. Τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής και πώς θα έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Ενδεικτικές πρακτικές: Χρήση γραφικών διοργανωτών και οδηγίες πρόβλεψης. Χρήση παραδειγμάτων και εικονογραφήσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. κείμενα διαφορετικών αναγνωστικών επιπέδων.

29 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαδικασία – Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας. Δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής για να κατανοήσει ή να κατακτήσει την πληροφορία. Παρέχουμε διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης, δυσκολίας ή πολυπλοκότητας. Ενδεικτικές πρακτικές: Εργασίες με διαφορετικό ρυθμό μάθησης. Συνεργατική μάθηση. Δραστηριότητες με διαφορετικές προοπτικές. Εστίαση στο κρίσιμο περιεχόμενο.

30 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Προϊόντα μάθησης – Δίνουμε στους μαθητές επιλογές ως προς το πώς θα εκφράσουν αυτό που έμαθαν (αξιολόγηση). Π.χ. εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας που απαιτούν από το μαθητή να επαναλάβει, να εφαρμόσει και να επεκτείνει αυτό που έχει μάθει σε μια ενότητα. Ενδεικτικές πρακτικές: Διερεύνηση υλικού διαφορετικής πολυπλοκότητας. Πίνακες διαβαθμισμένης αξιολόγησης (rubrics) σχετικοί με τις προσδοκίες και τις ατομικές ανάγκες. Εκμάθηση της χρήσης τεχνολογικών μέσων για παρουσιάσεις. Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the needs of all learners. ASCD.

31 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Μαθησιακό περιβάλλον – Φροντίζουμε να υπάρχουν στην τάξη χώροι όπου οι μαθητές θα μπορούν να δουλεύουν μόνοι τους, καθώς και χώροι για ομαδική εργασία. Ενδεικτικές πρακτικές: Διάθεση απαραίτητου υλικού Τεχνικές διαχείρισης για διάφορες εργασίες.

32 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Περιεχόμενο Πως μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία; Πως σχεδιάζουμε; Διαφοροποιημένη διδασκαλία Πώς; Παραδείγματα: Γνωρίστε το επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών σας Εναρμονίστε τις εργασίες και τους ειδικούς στόχους με τα μαθησιακά αποτελέσματα Ερευνήστε τα ενδιαφέροντα των μαθητών Τεστ ενδιαφερόντων, συνέντευξη, Απαντήσεις σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου Τεστ πολλαπλής νοημοσύνης και μαθησιακό στιλ Ποιες είναι οι προτιμήσεις και τα κίνητρά τους Εννοιοκεντρική διδασκαλία Χρησιμοποιήστε υλικό με διαφορετικό επίπεδο αναγνωσιμότητας Έλεγχος του επιπέδου ετοιμότητας κάθε μαθητή Συνεργατική ανάγνωση Επανάληψη της διδασκαλίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή επεκτείνετε τη διδασκαλία για χαρισματικούς μαθητές

33 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαδικασία ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ, ΟΡΓΑΝΩΣΩ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ, ΑΝΑΚΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΩ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΩΣ; Παραδείγματα: Στις ομαδοποιήσεις χρησιμοποιούνται με συνέπεια οι ευέλικτες ομάδες Οι ομαδοποιήσεις δεν είναι σταθερές, αλλά μεταβάλλονται δυναμικά κατά τη διαδικασία. Στην αρχή διδασκαλία σε όλη την τάξη και μετά με ζεύγη ή μικρές ομάδες. Άμεση διδασκαλία Μάθηση μέσω διερεύνησης Συνεργατική μάθηση Δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας Κέντρα ενδιαφέροντος Φύλλα εργασίας Χειρονακτικές εργασίες Μεταβολή της χρονικής διάρκειας Τεχνικές απομνημόνευσης Χάρτες KWL Αμοιβαία διδασκαλία Γραφικοί διοργανωτές Κλιμακωτές εργασίες Διαδίκτυο WebQuests Καθοδηγούμενες ερωτήσεις

34 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Προϊόντα Εξελισσόμενα projects τα οποία ζητάνε από τους μαθητές να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν αυτά που έμαθαν σε μια ενότητα ΠΩΣ; Παραδείγματα: Αρχική και συνεχή αξιολόγηση της ετοιμότητας και εξέλιξης των μαθητών είναι ουσιώδης. Αυθεντική αξιολόγηση. Οι μαθητές είναι ενεργοί και υπεύθυνοι ερευνητές. Μεταβολή των προσδοκιών και των απαιτήσεων για τις αποκρίσεις των μαθητών. Να λάβουμε υπόψη μας τις πολλαπλές νοημοσύνες και τα μαθησιακά στιλ των μαθητών που να βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Δίνουμε στους μαθητές επιλογές για το πώς θα εκφράσουν την απαραίτητη μάθηση Χρησιμοποιήστε πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης(rubrics). Επιτρέψτε τους μαθητές να εργάζονται μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες. Αξιολόγηση επίδοσης Φάκελος μαθητή Εννοιολογική χαρτογράφηση

35 Μαθησιακά περιβάλλοντα Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Η ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ
Διαφοροποιημένη διδασκαλία Μαθησιακά περιβάλλοντα Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ Η ΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Πως; Παραδείγματα: Πως είναι οργανωμένη η αίθουσα; Το σύστημα διαχείρισης της συμπεριφοράς της τάξης είναι σε ετοιμότητα: Διαδικασίες Συνέπειες Θετικές παρεμβάσεις Χώροι ελεύθεροι για αποδιοργάνωση, χώροι που επιζητούν τη συνεργασία των μαθητών. Υλικό που αντανακλά μια ποικιλία από κουλτούρες Κατανοητές οδηγίες για ανεξάρτητη εργασία Οι μαθητές κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των μαθητών

36 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ιεραρχίες γνώσης: έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες-διαδικασίες - στρατηγικές. Βελτίωση της επίδοσης μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και μαθησιακές δυσκολίες. Ανταπόκριση στις ανάγκες των ταλαντούχων μαθητών Λαμβάνουμε υπόψη τις βιογραφίες των μαθητών.

37 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Δραστηριότητες σύμφωνα με την ετοιμότητα Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο: Οι προχωρημένοι μαθητές συχνά επωφελούνται από εργασίες οι οποίες εμπλέκουν πιο αφηρημένη ύλη, αναπαραστάσεις, αφηρημένες ιδέες ή εφαρμογές από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους. Από το απλό στο σύνθετο. Οι προχωρημένοι μαθητές σε ένα μάθημα συχνά επωφελούνται από εργασίες που είναι πιο σύνθετες σε πηγές σε έρευνα, θέματα, προβλήματα, δεξιότητες, ή στόχους από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους. Από το βασικό στο μετασχηματιζόμενο: Οι προχωρημένοι μαθητές σε ένα μάθημα συχνά επωφελούνται από εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερο μετασχηματισμό ή χειρισμό της πληροφορίας, ιδέες, υλικό ή εφαρμογές από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους.

38 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Από τις λιγότερες όψεις στις πολλαπλές όψεις: Οι προχωρημένοι μαθητές σε ένα μάθημα συχνά επωφελούνται από εργασίες οι οποίες έχουν περισσότερες πτυχές ή μέρη στις κατευθύνσεις τους, στις συνδέσεις με μαθήματα, ή στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους. Από τα μικρότερα άλματα σε μεγαλύτερα άλματα. Οι προχωρημένοι μαθητές σε ένα μάθημα συχνά επωφελούνται από εργασίες οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερα πνευματικά άλματα στη βαθιά γνώση, εφαρμογή ή μετασχηματισμό από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους. Από τις περισσότερο δομημένες σε περισσότερο ανοικτές: Οι προχωρημένοι μαθητές σε ένα μάθημα συχνά επωφελούνται από εργασίες οι οποίες είναι πιο ανοικτές όσον αφορά στις λύσεις, στις αποφάσεις και στις εφαρμογές από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους.

39 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Από τη λιγότερη ανεξαρτησία στην περισσότερη: Οι περισσότερο προχωρημένοι σε ένα θέμα συχνά επωφελούνται από μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη σχεδίαση, υποβοηθούμενη σχεδίαση και την αυτό-παρακολούθηση από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους. Από το γρηγορότερο στο αργότερο: Οι περισσότερο προχωρημένοι σε ένα θέμα καμιά φορά επωφελούνται από προκαθορισμένες εργασίες και προκαθορισμένα υλικά. Άλλες φορές ίσως να απαιτούν ένα μεγαλύτερο ποσό χρόνου σε μια δεδομένη μελέτη από τους λιγότερο προχωρημένους ομότιμους έτσι, ώστε να μπορούν να εξερευνούν το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και/ή εύρος.

40 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Ετοιμότητα / ικανότητα του μαθητή Στην ετοιμότητα/ικανότητα των μαθητών συμβάλλει το να χρησιμοποιείται διαφορετικό επίπεδο ερωτήσεων, άρα και ικανοτήτων σκέψης, όπως και το να συμπιέζεται η διδακτέα ύλη. Οι μαθητές με ικανότητα κατανόησης μικρότερη από το μέσο όρο του επιπέδου της τάξης θα αναλάβουν εργασίες λιγότερο σύνθετες από εκείνες με τις οποίες θα ασχοληθούν οι πιο προχωρημένοι μαθητές.

41 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Προσαρμογή των ερωτήσεων στο επίπεδο του μαθητή Οι καθηγητές θέτουν τις υψηλότερης δυσκολίας ερωτήσεις στους μαθητές που μπορούν να τις χειριστούν, και χαμηλότερης δυσκολίας για μαθητές με μεγαλύτερες ανάγκες μάθησης. Όλοι απαντούν σε τεστ τον ίδιο αριθμό ερωτήσεων, αλλά αυτές είναι διαφορετικής δυσκολίας σε κάθε ομάδα.

42 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας «Συμπίεση» της διδακτέας ύλης Ο καθηγητής πρέπει να καθορίσει τη γνώση των αδύνατων μαθητών, δηλαδή τι συγκεκριμένα πρέπει να μάθουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους και τις στάσεις τους, και να παρέχει εναλλακτικές δραστηριότητες στους μαθητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης.

43 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κλιμακωτές εργασίες Είναι μια σειρά εργασιών κλιμακούμενης δυσκολίας. Όλες οι δραστηριότητες σχετίζονται με την απαραίτητη γνώση και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές. Ο δάσκαλος ορίζει τις δραστηριότητες αυτές ως εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των ίδιων στόχων για τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη του τις ατομικές τους ανάγκες.

44 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Επιτάχυνση / επιβράδυνση Μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας επιτυγχάνεται με την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του ρυθμού με τον οποίο οι μαθητές κινούνται σε ό,τι αφορά στη διδακτέα ύλη. Οι μαθητές με υψηλές ικανότητες τελειώνουν γρηγορότερα την ύλη, ενώ οι μαθητές που συναντούν κάποιες δυσκολίες μπορεί να χρειαστούν προσαρμοσμένες δραστηριότητες, που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν το στόχο τους, αλλά με πιο αργό ρυθμό.

45 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Ευέλικτες ομάδες (flexible grouping) Λαμβάνουμε υπόψη τη διαφορετική επίδοση σε διαφορετικά μαθήματα επιτρέποντας τη διαμόρφωση διαφορετικών ομάδων. Οι μαθητές που συναντούν δυσκολίες στη μάθηση επωφελούνται από τη συνεργασία με μαθητές που έχουν υψηλότερες ικανότητες. Ακόμα και οι χαρισματικοί μαθητές μπορεί να ωφεληθούν από τις ευέλικτες ομάδες. Οι ευέλικτες ομάδες επιτρέπουν στους μαθητές να δέχονται τις σωστές προκλήσεις και να αποφεύγουν την στασιμότητα της ομάδας τους, δεν μένουν στάσιμοι σε μια ομάδα για κάθε μάθημα, αφού η μάθησή τους προφανώς θα επιταχύνεται από καιρό σε καιρό.

46 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Εργασία ανά ζεύγη (εταιρικά σχήματα) Βασίζονται στο σύστημα της αμφίδρομης, διπολικής επικοινωνίας. Διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ ομότιμων μαθητών, ανάλογα με το βαθμό ομοιογένειας ή ανομοιογένειας των δυο μελών (Ματσαγγούρας, 1998). Ο μαθητής που συναντά κάποιες δυσκολίες στη μάθηση μπορεί να χρειάζεται μια διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή δασκάλου-μαθητή. Ο δυνατός μαθητής διδάσκει αυτό που έμαθε στο άλλο μέλος της ομάδας, ώστε να επωφεληθούν και οι δύο μαθητές, ο πρώτος γιατί θα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και καλύτερη κατανόηση του περιεχόμενου και ο δεύτερος γιατί θα μάθει να ακούει με μεγαλύτερη προσοχή.

47 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Προφίλ και στιλ του μαθητή Οι εργασίες διαμορφώνονται σύμφωνα με το προφίλ και το μαθησιακό στιλ των μαθητών. Ο ακουστικός τύπος μαθαίνει ακούγοντας. Ο οπτικός τύπος μαθαίνει βλέποντας (χάρτες, σχεδιαγράμματα, οπτικοποιήσεις), Ο κιναισθητικός τύπος μαθαίνει μέσω της κίνησης του σώματος (συγκεκριμένα παραδείγματα, κίνηση) ή μέσω προσωπικών ενδιαφερόντων, π.χ. μουσική, ζωγραφική κ.ά. Ο «αφηρημένος» μαθαίνει εύκολα αφηρημένες έννοιες, ενώ ο «συγκεκριμένος» μέσω συγκεκριμένων εννοιών.

48 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Ενδιαφέροντα των μαθητών Οι εργασίες ή τα θέματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συνέχεια οι εργασίες και τα θέματα χωρίζονται σε υποεργασίες ή υποθέματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

49 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Ερευνητική εργασία, ανεξάρτητη μελέτη Προτείνεται στους μαθητές μια ερευνητική εργασία στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βελτιώσουν το ανεξάρτητο διάβασμα ανάλογα με το πώς καταφέρνουν να οργανώσουν τις ιδέες τους, το χρόνο και την παραγωγικότητά τους. Ανάλογα με αυτά, ρυθμίζεται και ο βαθμός της βοήθειας που τους παρέχεται. Η ερευνητική εργασία βασίζεται πάντα στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του μαθητή.

50 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Συμβόλαιο μάθησης Ο καθηγητής και ο μαθητής συντάσσουν μια γραπτή συμφωνία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν να δουλεύουν οι μαθητές ανεξάρτητα. Κάτι τέτοιο βοηθά τους μαθητές να θέτουν καθημερινούς ή εβδομαδιαίους στόχους και να αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Βοηθά, επίσης, τον καθηγητή, γιατί με αυτό τον τρόπο παρακολουθεί την πρόοδο κάθε μαθητή.

51 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 12. Κέντρα μάθησης Τα κέντρα είναι συλλογή ύλης την οποία οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν για να εξερευνήσουν θέματα ή πρακτικές δεξιότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι καθηγητές σχεδιάζουν κέντρα για διαφορετικές θεματικές περιοχές και δημιουργούν μικρές ομάδες οι οποίες εξετάζουν κυκλικά τα διαφορετικά κέντρα στο ίδιο μάθημα αλλά με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας.

52 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Στρατηγικές διαχείρισης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 13. Σύνθετη διδασκαλία Δρομολογούνται οι ανάγκες των πολιτισμικά, γλωσσικά και ακαδημαϊκά διαφορετικών μαθητών. Αποτελείται από εργασίες που σχεδιάζονται για να βοηθούν τους μαθητές να επιτυγχάνουν σκέψη υψηλότερου επιπέδου, παραγωγή ιδεών, διερευνητική σκέψη, αναπαράσταση ιδεών συμβολικά, χρησιμοποιώντας την πολλαπλή νοημοσύνη για να μαθαίνουν έννοιες και να αναπαριστούν τη μάθησή τους. Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ετερογενείς ομάδες με συγκεκριμένους ρόλους. Οι καθηγητές προμηθεύουν τους μαθητές με διαφορετικού επιπέδου υλικού και πηγών.

53 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαφοροποιημένη επεξεργασία του υλικού με φύλλα εργασίας ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Ευκολότερο Απλούστερο Λιγότερες πληροφορίες Περισσότερες εικόνες και πρακτική επίδειξη. Φύλλο εργασίας δημιουργημένο για το «μέσο» μαθητή. Χρησιμοποιείται από όλη την τάξη. Δυσκολότερο Πιο σύνθετο Περισσότερες πληροφορίες, προχωρημένο λεξιλόγιο.

54 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Είδη ασκήσεων που κρατούν τους μαθητές απασχολημένους Ενδιαφέρουσες ασκήσεις, παιχνίδια που συμπληρώνουν το νέο διδακτικό υλικό → μέριμνα για τους ταλαντούχους Διασκεδαστικές ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση → κάλυψη κενών σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη Απλές, σύντομες ασκήσεις για το μέσο μαθητή, ώστε να επεξεργαστεί σωστά το δεδομένο διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις που κρατούν τους μαθητές απασχολημένους πρέπει: να είναι σύντομες (όχι χρονοβόρες) να έχουν σημειωμένο το βαθμό δυσκολίας (πράγμα που δίνει μια ουσιαστική αίσθηση επιτεύγματος) να είναι διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες (ώστε να κινητοποιούν τους μαθητές)

55 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Αρχάριοι Μέτριοι Προχωρημένοι Μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές θα αποφασίσουν για ένα θέμα και θα γράψουν μία παράγραφο με πέντε προτάσεις (μια κύρια πρόταση-τρεις υποστηρικτικές και μια για συμπέρασμα) Οι μαθητές θα αποφασίσουν για ένα θέμα, θα δηλώσουν την άποψή τους, και θα γράψουν δυο παραγράφους που να υποστηρίζουν την άποψή τους Οι μαθητές θα αποφασίσουν για ένα θέμα, θα δηλώσουν την άποψή τους και θα γράψουν μια έκθεση με τουλάχιστον πέντε παραγράφους χρησιμοποιώντας πολλαπλές πηγές που να υποστηρίζουν την άποψή τους Αξιολόγηση Οι μαθητές θα είναι ικανοί να γράφουν μια παράγραφο με πέντε προτάσεις οι οποίες θα υποστηρίζουν την κεντρική ιδέα. Οι μαθητές θα είναι ικανοί να δηλώνουν την άποψή τους και να την υποστηρίζουν λεπτομερώς χρησιμοποιώντας τις βασικές ιδέες τους Οι μαθητές θα είναι ικανοί να γράφουν μία έκθεση πέντε παραγράφων που θα δηλώνουν τις απόψεις τους, θα υποστηρίζουν τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες πηγές.

56 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Αρχάριοι Μέτριοι Προχωρημένοι Διδασκαλία/ δραστηριότητα Στους μαθητές θα δοθεί ένα πρότυπο με παραγράφους πέντε προτάσεων και οδηγίες για τη δημιουργία των παραγράφων. Ως προ-δραστηριότητα οι μαθητές θα αναπτύξουν μια λίστα με τουλάχιστον τρία πράγματα που να υποστηρίζουν το θέμα. Στους μαθητές θα δοθεί ένα πρότυπο με μια έκθεση και ένα γραφικό διοργανωτή που θα εξηγεί το γράψιμο της έκθεσης. Επίσης, θα λάβουν οδηγίες για το γράψιμο των παραγράφων. Ως προ-δραστηριότητα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν γραφικούς διοργανωτές για να σχεδιάσουν το γράψιμο. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν γραφικό διοργανωτή για την έκθεση. Θα τους δοθούν οδηγίες για συγκεκριμένες πηγές. Ως προ-δραστηριότητα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν γραφικούς διοργανωτές για να σχεδιάσουν το γράψιμο. Επίσης, θα καταγράψουν τις πηγές που χρησιμοποίησαν.

57 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Παράδειγμα στη Φυσική Έστω ότι ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν το νόμο του Ώμ, σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση I=f(V). Μια ομάδα μαθητών εργάζεται στην εργασία 1 με δεδομένα R=1Ω, V= 1-10V Μια άλλη ομάδα μαθητών εργάζεται στην εργασία 2 με δεδομένα R=10Ω, V= 1-10V Μια τρίτη ομάδα μαθητών εργάζεται στην εργασία 3 με δεδομένα R=20Ω, V= 1-10V Έτσι, προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα από τη συζήτηση στην τάξη μέσω τριών παράλληλων εργασιών.

58 Διαφοροποιημένη διδασκαλία

59 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Νόμος του Ωμ Η τάξη θα χωριστεί σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με το δυνατό σημείο που προκύπτει από το τεστ πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Κάθε ομάδα, θα εργαστεί σε ξεχωριστές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον τύπο νοημοσύνης. Την πρώτη μέρα, οι μαθητές θα κάνουν την εργασία που αντιστοιχεί με την πρωταρχικό τύπο νοημοσύνης τους (φάση 1), τη δεύτερη μέρα θα κάνουν το δευτερεύοντα τύπο νοημοσύνης και την τρίτη μέρα τον τρίτο τύπο νοημοσύνης τους (φάση 2). Ομάδα Οπτικών/Χωρικών τύπων: Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι οι μαθητές να δημιουργήσουν μια γραφική παράσταση του νόμου του Ώμ για τρεις διαφορετικές αντιστάσεις. Στους μαθητές δίνεται η εξής πληροφορία: 1) Για κάθε κύκλωμα για να διπλασιαστεί το ποσό του ρεύματος που ρέει μέσα από την αντίσταση πρέπει να διπλασιαστεί η τάση στα άκρα της. 2) Η τιμή της αντίστασης προσδιορίζεται από το ποσό της τάσης που απαιτείται δια το ποσό του ρεύματος που τη διαρρέει. 3) Έχετε τρεις αντιστάσεις με διαφορετική τιμή. Στους μαθητές δίνονται τρία μιλιμετρέ χαρτιά για τη σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων. 1) Οι μαθητές σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση «Τάση σε συνάρτηση με το Ρεύμα» για κάθε αντίσταση. Μετά, από τους μαθητές ζητείται να συγκρίνουν τις τρεις γραφικές παραστάσεις και να βρουν διαφορές στην κλίση τους που θα τους οδηγήσει στην ανακάλυψη του νόμου του Ωμ.

60 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ομάδα Λογικών/Μαθηματικών τύπων: Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση προτύπων για να αποφασίσουν για την εξίσωση του νόμου του Ώμ και να χρησιμοποιήσουν αυτή την εξίσωση για να λύσουν προβλήματα. Στους μαθητές δίνεται ο πιο κάτω πίνακας για τρία διαφορετικά κυκλώματα: Κάθε κύκλωμα έχει δεδομένα από μετρήσεις των τάσεων, ρευμάτων και αντιστάσεων. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα, οι μαθητές πρέπει να βρουν ένα πρότυπο και να δημιουργήσουν μια εξίσωση που συνδέει τα τρία φυσικά μεγέθη και να επαληθεύει και τις τρεις διαφορετικές μετρήσεις. Όταν τελειώσουν οι μαθητές, τότε θα τους δοθούν να λύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας την εξίσωση που βρήκαν (V=IR).

61 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Προβλήματα: 1. Ένα απλό κύκλωμα έχει τάση 6V και αντίσταση 2Ω. Βρείτε το ρεύμα. 2. Σε ένα κύκλωμα η τάση της πηγής είναι 9 V και συνδέεται με μια αντίσταση. Ποια πρέπει είναι η μέγιστη τιμή της, ώστε το ρεύμα που διέρχεται από αυτή να είναι 4 Α; 3. Έχουμε δυο αντιστάσεις των 4Ω και 12Ω. α) Αν τις συνδέσουμε την κάθε μια με τάση 24V, σε ποια από τις δυο θα ρέει περισσότερο ρεύμα και πόσες φορές περισσότερο; β) Αν δημιουργήσουμε δυο κυκλώματα καθένα από τα οποία θα παράγει ακριβώς 3 Α, ποια από τις δυο αντιστάσεις χρειάζεται περισσότερη τάση στα άκρα της και πόσες φόρες μεγαλύτερη;

62 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ομάδα Γλωσσικών/Λεκτικών τύπων: Ο σκοπός αυτού του μαθήματος θα είναι για τους μαθητές να κατανοήσουν εννοιολογικά το νόμο του Ώμ διαβάζοντας ένα άρθρο, κάνοντας περίληψή του και απαντώντας ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τις έννοιες. Στους μαθητές θα δοθεί ένα άρθρο για τον νόμο του Ώμ. Εφόσον διαβάσουν το άρθρο, οι μαθητές, θα γράψουν περίληψη μιας παραγράφου. Μετά, θα ανταλλάξουν τις περιλήψεις και θα ψάξουν για σημαντικές πλευρές του άρθρου στις οποίες πιστεύουν ότι είχαν παραλείψει. Μετά, θα τους δοθούν εννοιολογικές ερωτήσεις σχετικά με το νόμο του Ώμ για τις οποίες θα γράψουν τις απαντήσεις τους. Εννοιολογικές ερωτήσεις: 1. Αν ένας επιστήμονας αντικαταστήσει σε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα την μπαταρία των 1.5 volt με μια μπαταρία των 9 volt, εξηγήστε τι αποτέλεσμα θα έχουμε στο ρεύμα του κυκλώματος. Τι πληροφορία σου δίνει το άρθρο για να απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση; 2. Αν το σύρμα του κυκλώματος ανέπτυσσε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, α) πως θα επιδρούσε στην ολική αντίσταση του κυκλώματος και β) πως θα επιδρούσε στην ποσότητα του ρεύματος; 3. Μια γυναίκα αγόρασε ένα ελαττωματικό πιστολάκι για το στέγνωμα των μαλλιών το οποίο, όταν το έβαλε στην πρίζα κάηκε ή ασφάλεια. Χρησιμοποιώντας το νόμο του Ώμ, και ό,τι ξέρετε από την προσωπική σας εμπειρία, εξηγήστε γιατί κάηκε η ασφάλεια και έσβησαν τα φώτα του σπιτιού;

63 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Παράδειγμα στην αριθμητική ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Υπήρχαν 583 μαθητές στο 62ο Γυμνάσιο Αθηνών το πρωί. Κάποιοι μαθητές από την 3η τάξη πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή. Στο σχολείο παρέμειναν 420 μαθητές. Πόσοι μαθητές πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Υπήρχαν 58 μαθητές στο 62ο Γυμνάσιο Αθηνών το πρωί. Κάποιοι μαθητές από την 3η τάξη πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή. Στο σχολείο παρέμειναν 42 μαθητές. Πόσοι μαθητές πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή; Με αποτελεσματικές ερωτήσεις και ενθάρρυνση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει και τις δυο ομάδες ισοδύναμα, ως εξής: • κατά πόσο θα είχε αλλάξει η απάντησή σας, αν είχε φύγει ακόμη ένας μαθητής; κατά πόσο θα είχε αλλάξει η απάντησή σας, αν ήταν από την αρχή στο σχολείο ένας επιπλέον μαθητής; • κατά πόσο θα είχε αλλάξει η απάντησή σας, αν ήταν από την αρχή στο σχολείο ένας επιπλέον μαθητής και είχε φύγει ένας επιπλέον μαθητής; 132Χ-30+45Χ=120Χ+50-30Χ 50Χ-30=40Χ+50 3Χ-3=Χ+5

64 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Θέμα: Κλιματική αλλαγή Εισαγωγική δραστηριότητα Ο καθηγητής θέτει την ερώτηση «Τι γνωρίζετε για την κλιματική αλλαγή;» Όλες οι απαντήσεις των μαθητών καταγράφονται. Ο καθηγητής μετά ρωτάει: «τι κριτήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κρίνουμε την εγκυρότητα της πληροφορίας για την κλιματική αλλαγή;» Τα κριτήρια καταγράφονται στον πίνακα. Από τους μαθητές ζητείται να αναπτύξουν έναν εννοιολογικό χάρτη που να αντιπροσωπεύει τι ακριβώς γνωρίζουν για το θέμα. Χρησιμοποιώντας τεχνικές προ-αξιολόγησης, ο καθηγητής αποφασίζει για τα τρία διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας για την εργασία τους. Όλοι οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για να κρίνουν την πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν για τη δραστηριότητα. Δραστηριότητα 1: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν υλικό στο οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία μέσω εικόνων. Ο καθηγητής και οι μαθητές αποφασίζουν για την γνώση τους για το θέμα και τι πιστεύουν για αυτό. Οι μαθητές θα εφαρμόσουν κριτήρια εγκυρότητας για τη συλλογή πληροφορίας και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα.

65 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Δραστηριότητα 2: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν πολύ-επίπεδο υλικό για να συλλέξουν δευτερεύουσα πληροφορία και θα αναπτύξουν μια έρευνα σχετικά με το θέμα από τουλάχιστον δυο επιστήμονες. Θα εφαρμόσουν τα κριτήρια εγκυρότητας στην συλλεγόμενη πληροφορία και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Δραστηριότητα 3: Οι μαθητές θα συγκρίνουν τις δικές τους γνώσεις για την κλιματική αλλαγή με τουλάχιστον ένα άλλο περιβαλλοντικό ζήτημα (π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου) και θα καταγράψουν ομοιότητες και διαφορές από κάθε άποψη. Κάθε ζήτημα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα κριτήρια αξιολόγησης. Θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Τελική δραστηριότητα Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους για την κλιματική αλλαγή και εξηγούν πως αυτό το ζήτημα είναι ένα παράδειγμα καταλύτη για αλλαγή. Μετά την παρουσίαση, ο καθηγητής ρωτάει «Τι μπορούμε να πούμε γενικά για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής; Τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε βασιζόμενοι στην τρέχουσα γνώση για το ζήτημα αυτό; Τι θα συμβεί αν τα κριτήρια εγκυρότητας στηρίζονται σε βάσιμα συμπεράσματα;»

66 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Επιλέξτε μια επιλογή από τις A, B, ή Γ που να έχει σχέση με τον τύπο νοημοσύνης σας: Επιλογή A (Κιναισθητικός): Στον πιο κάτω χάρτη κόψτε τις κάρτες και ταξινομήστε τις σε δυο στοίβες: χημικές και φυσικές ιδιότητες. Επιλογή Β (Οπτικός-Χωρικός): Στον πιο κάτω χάρτη χρωματίστε τις φυσικές ιδιότητες με κάποιο χρώμα και τις χημικές με ένα άλλο. Αγωγιμότητα Πυκνότητα Σφυρηλατησιμότητα Αντιδρά με το νερό Εκπομπή θερμότητας και/ή φωτίζει κατά τη διάρκεια της αντίδρασης Καύσιμο Ολκιμότητα Στιλπνότητα Χρώμα Ιξώδες Αντίδραση με ένα οξύ Σημείο βρασμού Απορρόφηση θερμότητας σε μια αντίδραση Όταν θερμαίνεται σχηματίζει αέριο Σκληρότητα Δημιουργία ιζήματος

67 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Επιλογή Γ (Λογικός-Μαθηματικός): Υποδείξτε πότε η κάθε ιδιότητα από τις πιο κάτω είναι φυσική (Φ) και πότε χημική (Χ). Ιδιότητα Χ ή Φ Αγωγιμότητα Πυκνότητα Εκπομπή θερμότητας και/ή φωτίζει κατά τη διάρκεια της αντίδρασης Καύσιμο Χρώμα Ιξώδες Σφυρηλατησιμότητα Αντίδραση με ένα οξύ Στιλπνότητα Δημιουργία ιζήματος Ολκιμότητα Σκληρότητα Αντιδρά με το νερό Σημείο βρασμού Απορρόφηση θερμότητας σε μια αντίδραση Όταν θερμαίνεται σχηματίζει αέριο

68 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Κάθε ομάδα εργάζεται για: α) να αναγνωρίσει τα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα και β) να επιλέξει το στοιχείο από τον περιοδικό πίνακα. Κάθε μέλος ομάδας: α) επιλέγει ένα από τα άγνωστα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα και β) καταγράφει την πληροφορία για το άγνωστο στοιχείο. Στοιχείο 1 Δίνω ένα πορτοκαλί-κίτρινο χρώμα στη φλόγα μου και γίνομαι βιολεντί χρώματος μέσα στο νερό. Είμαι σημαντικό στοιχείο για τη δίαιτα του ανθρώπου σε μικρή ποσότητα. Έχω ατομικό βάρος 11 και έχω αργυρό-ασπρο χρώμα. Συνδυάζομαι συνήθως με άλλο στοιχείο για να δημιουργήσω αλάτι του φαγητού. Στοιχείο 2 Είμαι ένα γκριζόασπρο, σχεδόν σκληρό μέταλλο, το οποίο γανιάζει ελαφρά στον αέρα. Είμαι σημαντικό για τα φυτά και τα ζώα. Συνδυάζομαι με ένα άλλο στοιχείο για να δώσω αλάτι Epsom το οποίο βοηθάει στην εναλλακτική ιατρική θεραπεία. Είμαι το όγδοο πιο άφθονο στοιχείο στο Γήινο φλοιό, αλλά όχι σε στοιχειώδη μορφή. Γεννήθηκα με μια πολύ λαμπρή μορφή και το άτομό μου περιέχει 12 ηλεκτρόνια. Στοιχείο 3 Είμαι αργυρό-ασπρο μέταλλο. Είμαι σκληρό, εύπλαστο, όλκιμο και κάπως φερρο-μαγνητικό υλικό και καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Κάποιες χώρες με χρησιμοποιούν ως συστατικό των χρημάτων τους. Έχω ατομική μάζα Στοιχείο 4 Είμαι ένα γκριζόασπρο και μερικές φορές μπορεί να με συγχύσουν με το σίδηρο, αλλά είμαι σκληρότερο και πιο εύθραυστο από το σίδηρο. Θεωρούμαι ένα στοιχείο που χαράσσομαι και είμαι πολύ σημαντικό στην παραγωγή του χάλυβα. Αποσυντίθεμαι στο κρύο νερό αργά και με υψηλή αντίδραση. Έχω 30 πρωτόνια στον πυρήνα μου.

69 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ ΤΟΥ KOLB Αποκλίνον Αφομοιωτικό Συγκλίνον Προσαρμοζόμενο Καταιγισμός ιδεών Διάλεξη Εργαστήριο Αυτο-επιλεγόμενες συνθετικές εργασίες Ερωτήσεις Ανάγνωση Προσομοιώσεις Σχεδίαση Οπτικοποίηση Επίδειξη Διδασκαλία με υπολογιστές Προβλήματα ανοικτού τύπου Παίξιμο ρόλων Παραδείγματα επίλυσης προβλήματος Επίλυση προβλήματος Καταγραφή προβλημάτων Συζήτηση Οργάνωση Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Εκπαιδευτικές εκδρομές Καταγραφή ημερήσιων δραστηριοτήτων Ανάλυση Εργασίες Εργασιακή εμπειρία Εκπαιδευτικές Εκδρομές Αντικειμενικά τεστ Επιδείξεις Εργασία βιβλιοθήκης Πείραμα Αυτo-διδασκαλία Σεμινάρια Μαστόρεμα Διδασκαλία σε κάποιον άλλο Πρότυπα Προβλήματα για εξάσκηση στο σπίτι Ομαδική επίλυση προβλήματος Κατασκευή πραγμάτων

70 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας 1.Μαθησιακά αποτελέσματα (τι θα γνωρίζουν και τι θα είναι ικανοί να κάνουν) Εργαλεία αξιολόγησης: (ημερολόγια, πολλαπλής επιλογής, καταγραφή ημερήσιας δραστηριότητας, παρατηρήσεις, portfolio, rubrics, συμβόλαιο μάθησης) Ουσιώδεις ερωτήσεις: 2. Περιεχόμενο: (έννοιες, λεξιλόγιο, γεγονότα) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 3. Ενεργοποίηση: Εστίαση δραστηριότητας: Προ-αξιολόγηση Στρατηγική προ-αξιολόγησης Πρότερη γνώση & εμπλοκή μαθητών τεστ, έρευνα, K-W-L, καταγραφή ημερήσιων δραστηριοτήτων, καταιγισμός ιδεών, εννοιολογική χαρτογράφηση 4. Απόκτηση: Ομάδες ή μικρές ομάδες Διάλεξη, Παρουσίαση, Επίδειξη, Βίντεο, Προσκεκλημένος ομιλητής 5. Δημιουργία ομάδων: (τυχαίες, ομοιογενείς, ετερογενείς, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, σύμφωνα με την εργασία) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Μαθησιακά στιλ, πολλαπλή νοημοσύνη, ενδιαφέροντα, κ.α Κέντρα μάθησης, ερευνητικές εργασίες, συμβόλαια μάθησης, συμπίεση/ενίσχυση, επίλυση προβλήματος, διερευνήσεις, έρευνα, ανεξάρτητη μελέτη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ τεστ, έρευνα, K-W-L, επιδόσεις, προϊόντα, παρουσίαση, επίδειξη, καταγραφή ημερήσιων δραστηριοτήτων, ημερολόγια, πολλαπλής επιλογής, portfolio, rubrics, συμβόλαιο μάθησης, μεταγνώση.

71 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης (rubric) Κατηγορίες / κριτήρια Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 Γνώση και κατανόηση Ο μαθητής: Λειτουργία υλικού Εξηγεί τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για κάθε στοιχείο του Η/Υ. Χρησιμοποιεί την ορολογία των Η/Υ. Εξηγεί επιλογές σε περιορισμένο βάθος. Χρησιμοποιεί την ορολογία με περιορισμένη ακρίβεια. Εξηγεί τις επιλογές με κάποιο βάθος. Χρησιμοποιεί την ορολογία με κάποια ακρίβεια. Εξηγεί τις επιλογές με αξιόλογο βάθος. Χρησιμοποιεί την ορολογία με αξιόλογη ακρίβεια. Εξηγεί τις επιλογές με υψηλό βαθμό βάθους. Χρησιμοποιεί την ορολογία με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Διαδικασία σκέψης (αξιολογεί τις ανάγκες του μαθητή) Εξηγεί τι θέλει ο πελάτης να κάνει ο ο Η/Υ. Να κάνει οδηγίες χρήσης υλικού για το χρήστη. Να δικαιολογεί κάθε οδηγία. Εξηγεί με περιορισμένο βάθος. Να κάνει οδηγίες χρήσης για το υλικό οι οποίες να ικανοποιούν ελάχιστα τις απαραίτητες ανάγκες του χρήστη. Παρέχει οδηγίες χρήσης οι οποίες έχουν περιορισμένη σχέση με τις ανάγκες του χρήστη. Εξηγεί με κάποιο βάθος. Να κάνει οδηγίες χρήσης για το υλικό οι οποίες κάπως ικανοποιούν τις απαραίτητες ανάγκες του χρήστη.. Παρέχει οδηγίες χρήσης οι οποίες έχουν κάποια σχέση με τις ανάγκες του χρήστη. Εξηγεί με κάποιο αξιόλογο βάθος. Να κάνει οδηγίες χρήσης για το υλικό οι οποίες ικανοποιούν αξιόλογα τις απαραίτητες ανάγκες του χρήστη. Παρέχει οδηγίες χρήσης οι οποίες έχουν αξιόλογη σχέση με τις ανάγκες του χρήστη. Εξηγεί με υψηλό βαθμό βάθους. Να κάνει οδηγίες χρήσης για το υλικό οι οποίες ικανοποιούν σε υψηλό βαθμό τις απαραίτητες ανάγκες του χρήστη. Παρέχει οδηγίες χρήσης οι οποίες έχουν υψηλού βαθμού σχέση με τις ανάγκες του χρήστη.

72 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
Έξι πτυχές της κατανόησης για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. εξήγηση ερμηνεία εφαρμογή προοπτική ενσυναίσθηση Αυτο-γνωσία Εξακριβώνω. Επιχειρηματολογώ. Δικαιολογώ. Προβλέπω. Μαθαίνω πλήρως το νόημα. Με διορατικότητα. Με σημαντικότητα. Επεξηγώ. Διαφωτίζω. Μαθαίνω αποτελεσματικά. Επαρκώς. Με ευχέρεια λόγου. Προσαρμόζω. Μαθαίνω με αξιοπιστία να αποκαλύπτω. Μαθαίνω διορατικά. Ευαισθητοποιούμαι για να είμαι επιδεκτικός. Να είμαι αληθοφανής και διακριτικός. Να έχω αυτογνωσία, μεταγνώση και να αυτορρυθμίζομαι

73 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία

74 Εννιά τύποι προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος
Ποσότητα Χρόνος Επίπεδα υποστήριξης Προσαρμόστε τον αριθμό των αντικειμένων που προσδοκά να μάθει ή να συμπληρώσει ο μαθητής. Για παράδειγμα: Μειώστε τον αριθμό των όρων που πρέπει να μάθει ο μαθητής σε ένα μάθημα. Προσαρμόστε τον χρόνο που απαιτείται για μάθηση, εκπλήρωση εργασίας ή έλεγχο. Για παράδειγμα: Εξατομικεύστε ένα χρονοδιάγραμμα για συμπλήρωση μιας εργασίας. Κανονίστε το ρυθμό μάθησης (αύξηση ή μείωση) για κάποιους μαθητές. Αυξήστε το ποσό της προσωπικής βοήθειας για κάποιο μαθητή. Για παράδειγμα: Αναθέστε ομότιμους φίλους, διδακτική βοήθεια ή ομότιμους δασκάλους. Είσοδος Δυσκολία Έξοδος Προσαρμόστε το επίπεδο δεξιοτήτων, τύπο προβλήματος ή τους κανόνες με τους οποίους θα προσεγγίσει την εργασία του π μαθητής. Για παράδειγμα: Να επιτρέπετε τη χρήση υπολογιστήρα (calculator) για τη λύση μαθηματικών προβλημάτων. Απλοποιήστε τις οδηγίες της εργασίας. Αλλάξτε τους κανόνες για να διευκολύνουν τις ανάγκες του μαθητή. Προσαρμόστε τον τρόπο παρουσίασης της διδασκαλίας στο μαθητή. Για παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε διαφορετικά οπτικά βοηθήματα, πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, χειρονακτικές δραστηριότητες και σχηματίστε ομάδες συνεργασίας. Προσαρμόστε σε ό,τι ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στη διδασκαλία. Για παράδειγμα: Αντί να ρωτάτε ερωτήσεις στους μαθητές για να απαντήσουν γραπτά, επιτρέψτε την προφορική απάντηση. Επιτρέψτε σε κάποιους μαθητές να δείχνουν τη γνώση τους με χειρονακτικές δραστηριότητες. Υποκατάστατο του Αναλυτικού προγράμματος Συμμετοχή Εναλλακτικοί στόχοι Προσαρμόστε το βαθμό στον οποίο ο μαθητής θα εμπλέκεται ενεργά σε μια εργασία. Για παράδειγμα: Κάποιος μαθητής καταγράφει σε έναν πίνακα τα δεδομένα που του δίνει ένας άλλος μαθητής που παίρνει μετρήσεις σε ένα κύκλωμα. Προσαρμόστε τους στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα: Κάποιοι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα κύκλωμα και κάποιοι άλλοι να εξηγούν τη λειτουργία του κυκλώματος. Προμηθεύστε διαφορετική διδασκαλία και υλικό σε κάθε μαθητή για να πετύχει τους προσωπικούς μαθησιακούς του στόχους. Για παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια ενός τεστ γλώσσας ένας μαθητής συμπληρώνει το τεστ στον Η/Υ.

75 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Η Αλίκη είναι μια μαθήτρια που εύκολα αποσπάται η προσοχή της. Αυτή, συγκεντρώνεται για λίγο χρόνο, αλλά όταν της δίνεται μια μεγάλη εργασία, τότε κοιμάται και δεν την ολοκληρώνει. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα συμπεριφοράς. Όταν στην Αλίκη δίνονται να λύσει 20 μαθηματικά προβλήματα, τότε λύνει μόνο τα 10. Εντούτοις, αυτή δείχνει να κατέχει καλά όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Αν βαθμολογηθεί για τα 20 προβλήματα, τότε θα αδικηθεί διότι ο βαθμός της δεν θα αντιπροσωπεύει τη γνώση της για το διδασκόμενο μάθημα. Ποιόν τύπο προσαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένας αποτελεσματικός καθηγητής για να εξασφαλίσει ότι ο βαθμός της Αλίκης για το μάθημα θα αντανακλά ότι έχει πετύχει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποσότητα

76 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Ο Ιάκωβος είναι ένας επιμελής, σκληρά εργαζόμενος μαθητής του οποίου οι βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί γι΄ αυτόν. Αυτός μένει προσηλωμένος σε μια εργασία, αλλά μερικές φορές, δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία του στον κατάλληλο χρόνο. Αυτός κατανοεί την ύλη καλά, αλλά όταν πιέζεται να εργαστεί για να ολοκληρώσει εργασίες σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, τότε δεν κατέχει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ένας αποτελεσματικός καθηγητής για να εξασφαλίσει ότι ο βαθμός του Ιάκωβου για το μάθημα θα αντανακλά ότι έχει πετύχει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης; Χρόνος

77 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Ο Αχιλλέας συγκεντρώνεται δύσκολα όταν ο καθηγητής δίνει από καθέδρας διδασκαλία. Αυτός χρειάζεται να κάνει κάτι ενεργητικά για να μπορεί να παραμένει προσηλωμένος. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την ανάγνωση ενός χάρτη, ποιόν τύπο προσαρμογής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας αποτελεσματικός καθηγητής για να εξασφαλίσει ότι ο Αχιλλέας θα παραμείνει προσηλωμένος στο μάθημα και θα κατανοήσει την ύλη; Συμμετοχή

78 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Η Μάρθα είναι μια μαθήτρια με προβλήματα όρασης και έχει δυσκολία να διαβάσει ένα κείμενο. Τα βιβλία που χρησιμοποιούν στο μάθημα έχουν γραφικά με μικρούς αριθμούς και γράμματα. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής της για να εξασφαλίσει ότι η Μάρθα θα πετύχει τα κριτήρια αξιολόγησης; Είσοδος

79 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Ο Δημήτρης είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει αναπτυξιακή καθυστέρηση και είναι ενταγμένος σε μια αυτοκινούμενη τάξη. Ενώ οι άλλοι μαθητές διερευνούν το ηλεκτρικό ρεύμα, ο Δημήτρης αναπτύσσει δεξιότητες σύμφωνα με τα λειτουργικά πρότυπα, τοποθετώντας μανταλάκια στους αγωγούς του κυκλώματος. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής ώστε ο Δημήτρης να πετύχει τα κριτήρια αξιολόγησης; Υποκατάστατο του Αναλυτικού προγράμματος

80 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Ο Λευτέρης, ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες, κατά την εκμάθηση δικτύων έχει δυσκολία να επεξεργαστεί την πληροφορία στην μακροχρόνια μνήμη. Του ζητείται να αντιμετωπίσει ένα διαγνωστικό πρόβλημα δικτύου από μνήμης με την υπόλοιπη τάξη. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής ώστε ο Λευτέρης να πετύχει τα κριτήρια αξιολόγησης; Δυσκολία

81 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Ο Θανάσης έχει ελλειμματική προσοχή - υπερκινητικότητα που σημαίνει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα να παραμένει προσηλωμένος στο μάθημα και σε μια εργασία. Αυτός, θα ξεκινήσει μια εργασία, αλλά πολύ γρήγορα, θα έχει διασπαστικές τάσεις. Όταν η συμπεριφορά του επισημαίνεται σε αυτόν, αυτός μπορεί να ανακατευθύνει την προσοχή του και να συνεχίσει την εργασία του. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής ώστε ο Λευτέρης να πετύχει τα κριτήρια αξιολόγησης; Επίπεδα υποστήριξης

82 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Η Ελένη έχει μεγάλη δυσκολία με τις γραπτές εργασίες. Όταν της ζητείται να κάνει μια γραπτή εργασία για την κατανόηση κειμένου του περιεχομένου του μαθήματος, η Ελένη δεν είναι σε θέση να την κάνει. Εντούτοις, όταν της ζητείται να πει τι ακριβώς διάβασε, αυτή απαντάει με ευκρίνεια και δείχνει να έχει κατανοήσει την ύλη. Η Ελένη είναι επίσης πολύ φιλότεχνη και δημιουργική. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής, ώστε η Ελένη να επιδείξει τη δεξιοτεχνία της στην κατανόηση κειμένου; Έξοδος

83 Προσαρμοζόμενη διδασκαλία
Η Ναταλία είναι μια μαθήτρια με αναπτυξιακές δυσκολίες. Αυτή, είναι ενταγμένη σε κανονική τάξη, αλλά δεν μπορεί να κατανοήσει όλες τις έννοιες που απαιτούνται για τα μαθηματικά. Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καθηγητής, ώστε η Ναταλία να επιδείξει τη δεξιοτεχνία της στα μαθηματικά και να πετύχει τα κριτήρια αξιολόγησης; Εναλλακτικοί στόχοι

84 Τέλος

85 Εννιά τύποι προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος
Ποσότητα Χρόνος Επίπεδα υποστήριξης Προσαρμόστε τον αριθμό των αντικειμένων που προσδοκά να μάθει ή να συμπληρώσει ο μαθητής. Για παράδειγμα: Μειώστε τον αριθμό των όρων που πρέπει να μάθει ο μαθητής σε ένα μάθημα. Προσαρμόστε τον χρόνο που απαιτείται για μάθηση, εκπλήρωση εργασίας ή έλεγχο. Για παράδειγμα: Εξατομικεύστε ένα χρονοδιάγραμμα για συμπλήρωση μιας εργασίας. Κανονίστε το ρυθμό μάθησης (αύξηση ή μείωση) για κάποιους μαθητές. Αυξήστε το ποσό της προσωπικής βοήθειας για κάποιο μαθητή. Για παράδειγμα: Αναθέστε ομότιμους φίλους, διδακτική βοήθεια ή ομότιμους δασκάλους. Είσοδος Δυσκολία Έξοδος Προσαρμόστε τον τρόπο παρουσίασης της διδασκαλίας στο μαθητή. Για παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε διαφορετικά οπτικά βοηθήματα, πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, χειρονακτικές δραστηριότητες και σχηματίστε ομάδες συνεργασίας. Προσαρμόστε το επίπεδο δεξιοτήτων, τύπο προβλήματος ή τους κανόνες με τους οποίους θα προσεγγίσει την εργασία. Για παράδειγμα: Να επιτρέπετε τη χρήση υπολογιστήρα (calculator) για τη λύση μαθηματικών προβλημάτων. Απλοποιήστε τις οδηγίες της εργασίας. Αλλάξτε τους κανόνες για να διευκολύνουν τις ανάγκες του μαθητή. Προσαρμόστε σε ό,τι ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί στη διδασκαλία. Για παράδειγμα: Αντί να ρωτάτε ερωτήσεις για να απαντήσουν γραπτά, επιτρέψτε την προφορική απάντηση. Επιτρέψτε σε κάποιους μαθητές να δείχνουν τη γνώση τους με χειρονακτικές δραστηριότητες. Υποκατάστατο του Αναλυτικού προγράμματος Συμμετοχή Εναλλακτικοί στόχοι Προσαρμόστε το βαθμό στον οποίο ο μαθητής θα εμπλέκεται ενεργά σε μια εργασία. Για παράδειγμα: Κάποιος μαθητής καταγράφει σε έναν πίνακα τα δεδομένα που του δίνει ένας άλλος μαθητής που παίρνει μετρήσεις σε ένα κύκλωμα. Προσαρμόστε τους στόχους ή τα μαθησιακά αποτελέσματα. Για παράδειγμα: Κάποιοι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα κύκλωμα και κάποιοι άλλοι να εξηγούν τη λειτουργία του κυκλώματος. Προμηθεύστε με διαφορετική διδασκαλία και υλικό για να πετύχει κάθε μαθητής τους προσωπικούς μαθησιακούς στόχους του. Για παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια ενός τεστ γλώσσας ένας μαθητής συμπληρώνει το τεστ στον Η/Υ.

86 Διαφοροποίηση στην τεχνολογία
Ατομική εργασία σύμφωνα με: Τις ικανότητές του, Τις ανάγκες του, Τα ενδιαφέροντά του, Το επίπεδο ετοιμότητας, Την ανατροφοδότηση, Εργασίες με διαφορετικό ρυθμό μάθησης, Εμπειρίες ή υπόβαθρο, Προσωπικό στιλ καθηγητή.

87 Διαφοροποίηση στην τεχνολογία
Ομαδική εργασία: πολλαπλές νοημοσύνες ή το μαθησιακό στιλ, Μαθησιακό περιβάλλον.


Κατέβασμα ppt "Δρ. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google