Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Κίνηση Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου «Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Κίνηση Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου «Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Κίνηση Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου «Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας»

2 κύριες δράσεις ανάπτυξης μεταλλείων ανάπτυξη βεβαιωμένων κοιτασμάτων περαιτέρω έρευνα κοιτασμάτων Διαπιστωμένα αποθέματα μεταλλεύματος στην ΒΑ Χαλκιδική

3 εντατικοποίηση επέκταση βαριάς βιομηχανίας 35.000.000 τόνους 160.000.000 τόνους ΥΠΟΣΧΕΣΗ για:

4 Όριο ευρύτερης περιοχής μελέτης Όριο άμεσης περιοχής μελέτης Περιοχές επέμβασης Μ.Π.Ε. 2010 «Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας»

5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

6 Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα

7 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ: Εξόρυξη 11,5 εκατομ. τόνων το σχέδιο ανάπτυξης

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΚΑΒΟΣ

9 Οικότοπος προτεραιότητας “Δάση φαραγγιών” Οδηγία92/43/ΕΚ Δάσος δρυόςΔάσος οξιάς με υπεαιωνόβια δέντρα Ίταμος, σε δάσος οξιάςκραυγαετός μπούφος λύκος Οι Σκουριές και το δάσος του Κακκάβου σήμερα

10 Η οικολογική αξία της ΒΑ Χαλκιδικής – προστασία οικοτόπων “Στην κοντινή περιοχή του δικτύου Natura 2000, με κωδικό GR1270005 «Όρος Στρατωνικόν», οι οικότοποι έχουν λάβει συνολική αξιολόγηση Α, δηλαδή υψηλή αξία για την αντιπροσωπευτικότητα, την κατάσταση διατήρησης και τη σχετική επιφάνεια των μονάδων. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης «Σκουριές», η οποία τοποθετείται εκτός των ορίων της περιοχής Natura, εκτιμάται ότι η συνολική αξιολόγησή τους θα ήταν επίσης Α.” σελ 843 – ΜΠΕ, Παράρτημα ΙΙΙ, Οικολογική Μελέτη Βάσης

11 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Εξόρυξη 146,2 εκατομ. τόνων το σχέδιο ανάπτυξης

12

13 Υφιστάμενη κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών

14 Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας 1ης εγκατάστασης απόθεσης – Καρατζά Λάκκου 837 στρέμματα 43.794.000 κυβικά μέτρα απόβλητα ύψος φράγματος 143 μέτρα

15 Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών κατά τη φάση λειτουργίας 2ης εγκατάστασης απόθεσης - Λοτσάνικου 432 στρέμματα 22.344.000 τόνοι απόβλητα ύψος φράγματος 131 μέτρα επιφανειακή εξόρυξη βάθος 220 μέτρα διάμετρος 705 μέτρα

16 Κατάσταση τοπίου περιοχής Σκουριών μετά την αποκατάσταση 393 στρέμματα 55.980.000 τόνοι απόβλητα

17 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

18 Η εικόνα του Στρατωνίου και του Μαδέμ Λάκκου σήμερα

19

20 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ Μ.ΠΕΤΡΩΝ: Εξόρυξη 1,6 εκατομ. τόνων το σχέδιο ανάπτυξης

21

22 Υφιστάμενη κατάσταση τοπίου περιοχής Στρατωνίου

23 Κατάσταση τοπίου περιοχής Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμού

24 Κατάσταση τοπίου περιοχής Στρατωνίου κατά τη φάση λειτουργίας του εργοστασίου μεταλλουργίας και μονάδας θειικού οξέος 10.000.000 κυβικά μέτρα αποβλήτων ύψος φράγματος 90 μέτρα

25 Κατάσταση τοπίου περιοχής Στρατωνίου μετά την αποκατάσταση

26 ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

27

28 Η πρόταση προστασίας του περιβάλλοντος:  Λιθογόμωση εξορυγμένων στοών  Προαποστράγγιση και επανεισπίεση των υπόγειων νερών  Απόβλητα σε ξηρή μορφή  Ελαχιστοποίηση κατάληψη έκτασης  Μη χρήση κυανίου  Ενοποιημένο όρυγμα  Διάλυση εργοστασιακών εγκαταστάσεων  Επικάλυψη επιφανειών αποβλήτων με φυτική γη  Φύτευση ενδημικών ειδών χλωρίδας  Εξουδετέρωση νερών μέχρι να φτάσουν σε επιτρεπτά όρια

29 Θέσεις εργασίας εξειδικευμένες όχι όλες μαζί εκμετάλλευση φθηνού εργατικού προσωπικού από γειτονικές χώρες αξιοποίηση εργολαβικής δυνατότητας ΑΚΤΩΡ δήθεν προμήθειες

30 ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΩΡΑΕΙ μια τόσο μεγάλη εκμετάλλευση στη Χαλκιδική, χωρίς να αλλάξει δραματικά τον χαρακτήρα της; Το σημερινό σχέδιο ανάπτυξης ζητάει κατάληψη 3.000 στρεμμάτων περίπου. Τι θα γίνει με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις; Και τι, με τις πιθανές μεταφορές μεταλλευμάτων από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή/και των Βαλκανίων;

31 Δημιουργείται – εκτός από τις εξορύξεις: > βαριά βιομηχανία υψηλής όχλησης όπως είναι η μεταλλουργεία, και > χημική βιομηχανία όπως είναι αυτή της παραγωγής του θειικού οξέως 1000 τ. / ημέρα εκπομπή SO 2 148 τ. / έτος S 74,2 τ. / έτος) “Εκτιμάται ότι η υπό εξέταση επένδυση, μπορεί να συντελέσει στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο θα αρχίσει να προσανατολίζεται περισσότερο στις δραστηριότητες του βιομηχανικού τομέα και λιγότερο σε αυτές του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα.” σελ 115, ΜΠΕ, Μη Τεχνική Περίληψη Σε μια περιοχή με κύριο χαρακτήρα αγροτικό, μεταποιητικό και τουριστικό...

32 > από την μεταφορά των τεραστίων όγκων μεταλλευμάτων, σε κάθε κατεύθυνση > από τα εκρηκτικά > από τη λειοτρίβηση του μεταλλεύματος > από την επιφανειακή εξόρυξη Σε μια περιοχή με κύριο χαρακτήρα αγροτικό, μεταποιητικό και τουριστικό... ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ τεράστια ποσότητα σωματιδίων και αερίων εκπομπών που θα προέρχονται:

33 Θα πούμε το νερό νεράκι;  Διαταράσσεται ο φυσικός κύκλος νερού με την αποστράγγιση και “επανεισπίεση” των υπογείων νερών  Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνουν σε στεγνό περιβάλλον, έτσι ώστε τα νερά να μην έρχονται σε επαφή με μεταλλεύματα και αλλάζει η φυσικοχημική τους σύνθεση;  Η συμπεριφορά της λιθογόμωσης σε βάθος χρόνου είναι ισχυρά αμφιλεγόμενη – θα υπάρξει όξινη απορροή από τα νερά των εξορυγμένων στοών;  Η περιοχή των Σκουριών και το βουνό του Κακκάβου είναι ο μοναδικός υδροφορέας ολόκληρης της περιοχής  Υπόσχονται ότι θα εξασφαλίσουν τα νερά της περιοχής παρ όλες τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στα γύρω βουνά – τότε γιατί προκρίνεται και χρηματοδοτείται το φράγμα ΠΕΤΡΕΝΙΑ;

34 Τι μας διδάσκει η μέχρι σήμερα μεταλλευτική εμπειρία – τοπικά και σε όλον τον κόσμο;  Μια σειρά αστοχιών και ατυχημάτων ή ακραίων φυσικών φαινομένων ανατρέπουν στην πράξη κάθε ισχυρισμό.

35 Καταστροφή μονάδας επεξεργασίας νερών όξινης απορροής στοών, Στρατώνι, 2002

36

37 Αστοχία μονάδας επεξεργασίας νερών όξινης απορροής στοών, πλημμύρα Στρατωνίου, Φεβρουάριος 2010

38

39 Αστοχία φράγματος, Ουγγαρία - Οκτώβριος 2010 1.000.000 κυβικά μέτρα τοξικής λάσπης

40 Αστοχία φράγματος στην Μπαία Μάρε, ΒΔ Ρουμανία, 2000 100.000 κυβικά μέτρα υγρών αποβλήτων - 100 τ. κυανία & βαρέα μέταλλα

41 Αστοχία φράγματος - εθνικό πάρκο Ντονάνα, Ισπανία 1998 4-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τελμάτων με βαρέα μέταλλα 3 χρόνια & 240.000.000 ΕΥΡΩ η επιχείρηση καθαρισμού

42 Η πονεμένη προϊστορία μας με τις ΜΠΕ......“μετροπόντικας” της Στρατονίκης > φουρνέλα... διερευνητική στοά Σκουριών > δεν έγινε αποκατάσταση ποτέ... νόμος 3220/2004 – απαλλαγή των προηγούμενων εταιριών και της τωρινής από κάθε περιβαλλοντική ευθύνη... πλημμύρα Στρατωνίου (Φεβρουάριος 2010) – εμπεριστατωμένη καταγγελία πολιτών στους επιθεωρητές περιβάλλοντος > κανένα αποτέλεσμα... απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου μετά την εκάστοτε αδειοδότηση... όνειρα θερινής νυκτός η “αποκατάσταση” της περιοχής από εταιρία της οποίας τα οικονομικά συμφέροντα θα έχουν λήξει... τι θα γίνει αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσουν οι εργασίες πριν ολοκληρωθούν... δημόσια διαβούλευση: η εφαρμογή των νόμων φάνηκε περίτρανα από το χρόνο και τον τρόπο που μεθοδεύτηκε

43 ΚΟΙΤΑΜΕ, ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ; Φυσικοί πόροι προς εκμετάλλευση ή ένα σύμπλοκο σύστημα έμβιων όντων και διεργασιών που στηρίζει τη ζωή όλων μας – δάση & κάμποι, ποτάμια, ρέματα & θάλασσα, μία αδιάσπαστη τροφική αλυσίδα; ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ, ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ; Αν οι οικότοποι στηρίζουν κι επιτρέπουν την ίδια μας τη ζωή, η οικολογία – η φροντίδα της υγείας του οίκου μας – είναι πολυτέλεια ή πρωταρχική ανάγκη;

44 για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την οικολογική – κοινωνική – οικονομική – πολιτιστική καταστροφή του τόπου μας

45 Μόνο όταν το τελευταίο δέντρο έχει κοπεί, Μόνο όταν το τελευταίο ψάρι έχει πιαστεί στο δίχτυ, Μόνο όταν το τελευταίο ποτάμι έχει δηλητηριαστεί, Μόνο τότε θα καταλάβουμε ότι το χρήμα δεν τρώγεται; “ ” Προφητεία των Ινδιάνων Κρι ο χρυσός


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Κίνηση Ενεργών Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου «Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Μεταλλείων Κασσάνδρας»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google