Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic.Εξασφαλίζει  απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης  πρόσβαση από παντού  αυτοματοποίηση των διαδικασιών  συνολικό έλεγχο & εικόνα της επιχείρησης  εύκολη αναβάθμιση  προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για κάθε επιχείρηση GALAXY είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?

3

4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  Διαχείριση επαφών  Διαχείριση πόρων  Κοινές δραστηριότητες  Μαζικές δραστηριότητες  Ευκαιρίες πώλησης  Εξοδολόγια  Ροές εγκρίσεων  Συγχρονισμό με MS-Outlook  Telemarketing  Workflows  Help Desk  Ανταγωνισμό  Έργα, εργασίες  Συμβόλαια Συντήρησης  Exhibitions-conferences  Retail campaigns  Loyalty schemes  Outsourcing Telemarketing  Timesheet

5  Management Analytics :  Management Analytics : Πλήθος έτοιμων αναφορών για κάθε υποσύστημα. Δυνατότητα διαμόρφωσης και εξαγωγής τους σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων δημιουργίας αναφορών,  Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, όπου κάθε χρήστης μπορεί να σχεδιάσει αναφορές με δύο ειδών εργαλεία • Εργαλείο δημιουργίας απλών reports (report generator) • Εργαλείο δημιουργίας σύνθετων reports (visual reporting) με επιπλέον δυνατότητα αισθητικών παρεμβάσεων στην εκτύπωση έτοιμωνOLAP Views / Grids  Πλούσια συλλογή έτοιμων στατιστικών με την μορφή OLAP Views / Grids και δημιουργία δικών σας μέσω εξαιρετικά εύχρηστων εργαλείων. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα M.I.S DO YOU SPEAK FUTURE ?  Δείκτες (KPIs),  Δείκτες (KPIs), όπως ενδεικτικά: ανοικτές ευκαιρίες πώλησης, κερδισμένες/χαμένες ευκαιρίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.ά. ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών  Δυνατότητα ασύγχρονης εκτέλεσης των αναφορών, ώστε να μην καθυστερεί η ροή των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση η εφαρμογή αποθηκεύει την αναφορά και ενημερώνει τον κάθε χρήστη (μέσω alert).

6 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα DO YOU SPEAK FUTURE ? συγχρονίσουν MS Outlook  Οι χρήστες του CRM μπορούν να συγχρονίσουν τα στοιχεία που έχουν στην εφαρμογή με εκείνα του MS Outlook στον προσωπικό τους υπολογιστή αποτελεσματικότερη επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες και υποστήριξη  Το CRM διαχειρίζεται λίστες υπαρχόντων και δυνητικών πελατών/εταιριών και των στελεχών τους. Για κάθε λογαριασμό τηρεί αναλυτική πληροφορία για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες και υποστήριξη.  Προσφέρει δυνατότητα πολλαπλού συσχετισμού επαφών με επιχειρήσεις (πχ. ένας λογιστής που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλές εταιρίες) από την πρώτη επαφή μέχρι την πώληση και την υποστήριξη.  Παρακολουθεί τον πελάτη από την πρώτη επαφή μέχρι την πώληση και την υποστήριξη. ευκαιρίες πώλησης  Διαχειρίζεται ευκαιρίες πώλησης προβλέψεις πωλήσεων  Κάνει προβλέψεις πωλήσεων αποτελεσματικότηταεπαφών  Μετρά την αποτελεσματικότητα των επαφών πόρωνενεργειών marketing των πόρων και των ενεργειών marketing.

7 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα DO YOU SPEAK FUTURE ? πόρους της επιχείρησης  Παρακολουθεί τους πόρους της επιχείρησης, δηλαδή τα τμήματα, τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό, τους χρόνους και την διαθεσιμότητα τους. σχεδιασμούwork flows  Προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού ροών δραστηριοτήτων (work flows) σε πολλά επίπεδα με πολλούς εγκριτές και αποδέκτες για τη βέλτιστη οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών  Αυτοματοποιεί τις δραστηριότητες  Αυτοματοποιεί τις δραστηριότητες και προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού της συμπεριφοράς τους και των ροών τους. μαζικών δραστηριοτήτων  Δημιουργία μαζικών δραστηριοτήτων, που αφορούν καμπάνιες και μαζική αποστολή προσωποποιημένων e-mails, SMS, επιστολών, fax

8 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα DO YOU SPEAK FUTURE ? Knowledge base  Για την υποστήριξη των πελατών διατηρεί Knowledge base με παράπονα, αιτήματα, προβλήματα, αιτίες και προτεινόμενες ενέργειες. ανταγωνισμό  Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις εταιρίες και τα ανταγωνιστικά προϊόντα τους. οργανωτικής δομής  Ενσωμάτωση και παρακολούθηση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, με δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε συγκεκριμένα άτομα βάσει ρόλου και θέσης στο οργανόγραμμα, πρόσκληση σε ραντεβού, εύρεση διαθεσιμότητας υπαλλήλων ή εξοπλισμού κ.τ.λ. σύστημα ασφαλείας  Εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, βασισμένο στο οργανόγραμμα της εταιρίας αλλά και στους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα – διεύθυνση

9  On line – offline Εάν για κάποιο λόγο διακοπεί (εσκεμμένα ή μη) η σύνδεση Internet τότε ο απομακρυσμένος χρήστης μπορεί να συνεχίσει κανονικά να εκτελεί τις εργασίες του (π.χ. να τιμολογεί) και μόλις επανέλθει η σύνδεση το CRM αναλαμβάνει να συγχρονίσει τα δεδομένα μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων και των κεντρικών (κινήσεις, νέες τιμές, αλλαγές σε πελάτες κτ.λ.). Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα DO YOU SPEAK FUTURE ?

10 Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο μέλλον, σήμερα


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google