Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορία και Δομή της Ελληνικής Γαβριηλίδου Ζωή Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν Δ.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορία και Δομή της Ελληνικής Γαβριηλίδου Ζωή Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν Δ.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ιστορία και Δομή της Ελληνικής Γαβριηλίδου Ζωή Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν Δ.Π.Θ

3 Τι είναι γλώσσα ; Το αφηρημένο γραμματικό σύστημα που έχουν στον εγκέφαλό τους τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας (κοινωνικός χαρακτήρας). Περιλαμβάνει στοιχεία (π.χ. φθόγγοι, μορφήματα, λέξεις) και κανόνες που ορίζουν πώς συνδυάζονται τα στοιχεία

4 Τι είναι λόγος ; Η πραγμάτωση του συστήματος, η χρήση της γλώσσας (χαρακτήρας ατομικός). Διακρίνεται σε προφορικό και γραπτό. Προτεραιότητα έχει ο προφορικός λόγος

5 Τι είναι ομιλία ; Το πανανθρώπινο φαινόμενο της γλώσσας, ανεξάρτητα από συγκεκριμένες γλώσσες (χαρακτήρας πανανθρώπινος)

6 Προφορικός και Γραπτός Λόγος  Ιστορικά προηγείται : Οι παλιότερες γραπτές γλώσσες έχουν ιστορία 6000- 7000 χρόνια  Δομική προτεραιότητα : συστήματα γραφής βασίζονται σε μονάδες του προφορικού λόγου  Βιολογική προτεραιότητα : το παιδί μαθαίνει πρώτα να μιλά και έπειτα να γράφει

7 Η γλώσσα ως σύστημα έχει :  Διπλή άρθρωση  Παραδειγματικές και συνταγματικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων της : (ο+ένας+κάποιος) καλός πατέρας ήρθε  Επίπεδα ανάλυσης

8 Διπλή άρθρωση  Η τεράστια ποικιλία λέξεων – που έχουν σημασία – αποτελείται από έναν περιορισμένο αριθμό μονάδων χωρίς σημασία.  Οι ελάχιστες μονάδες 1ης άρθρωσης ονομάζονται μονήματα. Διακρίνονται σε α) λεξήματα π.χ. τραπέζι, παίζω και β) μορφήματα π.χ. παίζ-ω. Οι μονάδες 2ης άρθρωσης ονομάζονται φωνήματα

9 Συνταγματικές & Παραδειγματικές σχέσεις  Ένα στοιχείο βρίσκεται σε παραδειγματικές σχέσεις με άλλα στοιχεία που μπορούν να εμφανιστούν στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον και να το αντικαταστήσουν  Συνταγματικές είναι σχέσεις που εμφανίζει ένα στοιχείο με τα συμφραζόμενά του, δηλαδή ό,τι έπεται ή προηγείται

10 Τα επίπεδα ανάλυσης  Φωνητική : φθόγγος (π.χ. [v], [b])  Μορφολογία : μόρφημα (π.χ. πατέρ-ας, ξε- κουμπώνω)  Λεξιλόγιο : λέξη  Σύνταξη : πρόταση  Σημασιολογία : σημασία  Πραγματολογία : λεξική πράξη --------------------------- Κοινωνιογλωσσική διάσταση

11 Η γλώσσα έχει :  Διαχρονική διάσταση : καθώς εξελίσσεται μέσα στο χρόνο  Συγχρονική διάσταση : εφόσον είναι ένα σύστημα που λειτουργεί σε ορισμένη στιγμή  Προτεραιότητα δίνεται στη συγχρονική περιγραφή

12 Γιατί μελετούμε την Ιστορία μιας γλώσσας;  Για να τη γνωρίζουμε καλύτερα  Για να μάθουμε στοιχεία για τον πολιτισμό της

13 Ποια η σχέση της ιστορίας μιας γλώσσας με τη δομή της;  Δομή υπάρχει σε κάθε στάδιο, ακόμη και στα μεταβατικά στάδια  Υπάρχουν σταθερά στοιχεία στο σύστημα αλλά και μια δυναμική.  Γλωσσική νηνεμία / γλωσσική αλλαγή

14 Περνάμε από τη μία δομή στην επόμενη μέσω :  Του λάθους : παρήγγειλέ μου έναν καφέ, ειμί/είμαι, πιο καλύτερος, ευτελής, ης, ες, ψήφος/άμμος, από ανέκαθεν, νηρόν ύδωρ, σκίμπους)

15 Η γλώσσα αλλάζει για λόγους  Εσωτερικούς : αφορούν στη δομή, απλοποίηση, οικονομία  Εξωτερικούς : π.χ. συνύπαρξη με άλλους λαούς>δανεισμός

16 Η αλλαγή δεν είναι φθορά είναι εξέλιξη. Γλώσσες που δεν εξελίχθηκαν (δεν προσαρμόσθηκαν σε νέες συνθήκες) πέθαναν

17 Περίοδοι της Ιστορίας της Ελληνικής  Ινδοευρωπαϊκή : - / 3000  Πρωτοελληνική : 3000 π.Χ-2000 π.Χ  Αρχαία Ελληνική : 1400 π.Χ-300 π.Χ  Αλεξανδρινή Κοινή : 323 π.Χ-330 μ.Χ  Μεσαιωνική : 600- 1100  Νέα Ελληνική : 1100-σήμερα


Κατέβασμα ppt "Ιστορία και Δομή της Ελληνικής Γαβριηλίδου Ζωή Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας Π.Τ.Ν Δ.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google