Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νασοπούλου Κωνσταντίνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νασοπούλου Κωνσταντίνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νασοπούλου Κωνσταντίνα
Mελέτη της Καρδιοπροστατευτικής Δράσης Λιποειδών Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου που Τράφηκε με Τροφή Εμπλουτισμένη με Ελαιοπυρήνα Νασοπούλου Κωνσταντίνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

2 Εμπορική σημασία ιχθυοκαλλιέργειας
Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο Λαβράκι (sea bass) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0968e/a0968e00.pdf Τσιπούρα (sea bream)

3 Ιχθυοκαλλιέργεια: εμπορικό ισοζύγιο
για τσιπούρα το 2004

4 Ιχθυοκαλλιέργεια: εμπορικό ισοζύγιο
για λαβράκι το 2004

5 Η σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας για τη χώρα μας (ως εξαγωγές αλλά και ως …θέσεις εργασίας!)

6 Ιχθυοτροφές Ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα αποτελούν βασικά συστατικά για την παραγωγή ιχθυοτροφών. 60% παγκόσμιας παραγωγής ιχθυελαίων χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας. Παραγωγή ιχθυάλευρων παραμένει σταθερή τις τελευταίες δεκαετίες. Food and Agriculture Organization (FAO) (2004). The State of World Fisheries and Aquaculture. (p. 168pp.). Rome: Fisheries Department. Πρόβλημα διαθεσιμότητας ιχθυελαίων και ιχθυάλευρων.

7 Μερική αντικατάσταση των ιχθυελαίων της ιχθυοτροφής από έλαια φυτικής προέλευσης όπως έλαιο σόγιας, λιναρόσπορου, ηλιοτροπίου, ελαιοκράμβη, φοινικέλαιο και ελαιόλαδο. Η περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων της ιχθυοτροφής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του ψαριού σε απαραίτητα λιπαρά οξέα. Αντικατάσταση 50-60% των ιχθυελαίων με έλαια φυτικής προέλευσης, δεν περιορίζουν την ανάπτυξη των ψαριών, επιφέροντας το ίδιο αποτέλεσμα με ιχθυοτροφές που περιέχουν 100% ιχθυέλαια.

8 Σύνδεση: ελαιοτριβείο με ιχθυοτροφείο
Παραπροϊόν του ενός  πρώτη ύλη του άλλου;

9 Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε;
Τα παραπροϊόντα των ελαιοτριβείων έχουν σημαντική διατροφική αξία. Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε; Μπορούμε να τα προσθέσουμε στην ιχθυοτροφή;

10 2 είδη ψαριών Τσιπούρα – Λαβράκι
Ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα 6 δεξαμενές 15m3 Διάρκεια εκτροφής 110 ημέρες Εμπορεύσιμα ψάρια (μέσο βάρος: τσιπούρα 520g – Λαβράκι 400g)

11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μελέτη παραγόντων ανάπτυξης ψαριών Ψάρι εμπλουτισμένο και συμβατικό Ιχθυοτροφή Εκχύλιση Bligh-Dyer Εκχύλιση Bligh-Dyer Μεθυλ/ση Ολικά λιποειδή (ΤL) Ολικά λιποειδή (ΤL) GC Μεθυλ/ση GC Βιολογική δοκιμασία

12 Βιολογική δοκιμασία συσσώρευσης πλυμένων αιμοπεταλίων κουνελιών
EC50 κλάσματος ή ΙC50 κλάσματος

13 Αναστολείς του PAF

14 Αγωνιστές του PAF

15 Παράγοντες ανάπτυξης τσιπούρας που τράφηκε με FO-δίαιτα και ΟP-δίαιτα, εκφρασμένα σε μέση τιμή (n=3) ± SD. FO-δίαιτα OP-δίαιτα Ρυθμός κατανάλωσης τροφής 0.70±0.30 0.80±0.37 Ρυθμός ανάπτυξης (%/ημέρα) 0.35±0.14 0.52±0.17 Θνησιμότητα (%) 1±0.70 0.20±0.11 FO-δίαιτα: ιχθυοτροφή-εμπορίου OP-δίαιτα: ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα (ΟP) Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129,

16 Παράγοντες ανάπτυξης για το λαβράκι που τράφηκε με FΟ-δίαιτα και ΟP-δίαιτα, εκφρασμένα σε μέση τιμή (n=3) ± SD. FO-δίαιτα OP-δίαιτα Ρυθμός κατανάλωσης τροφής 0.72±0.31 0.40±0.19 Ρυθμός ανάπτυξης (%/ημέρα) 0.25±0.12 0.00±0.14 Θνησιμότητα (%) 1±0.63* 13.60±5.02* FO-δίαιτα: ιχθυοτροφή-εμπορίου OP-δίαιτα: ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα (ΟP) Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129,

17 Συμπεράσματα Διατροφής
Η Τσιπούρα έκανε αποδεκτή την τροφή και παρουσίασε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στο Λαβράκι δεν παρατηρήθηκε επαρκής ανάπτυξη παρόλο που η τροφή γινόταν αποδεκτή. Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129,

18 Προφίλ λιπαρών οξέων των ολικών λιποειδών (ΤL) ιχθυοτροφών.
FO-δίαιτα OP-δίαιτα 14:0 118.3±4.11 126.8±5.42 16:0 1022±12.17 1042±13.18 16:1 (ω-7) 79.89±4.12 86.02±4.78 18:0 92.89±2.48 94.13±3.09 18:1 cis (ω-9) 295.4±4.23† 251.8±3.41† 18:1 trans (ω-9) 83.82±2.11 81.91±3.49 18:2 (ω-6) 470.8±13.9† 189.1±5.33† 18:3(ω-3) 24.17±1.845† 1.19±0.11† 20:5 (ω-3) 95.28±5.38 105.7±5.12 22:6 (ω-3) 107.4±3.42 106.9±3.99 Σ κορεσμένων 1233±14.90† 1263±15.12† Σ μονοακόρεστων 459.1±4.13† 419.7±3.77† Σ ω-3 226.8±3.16† 213.8±2.79† Σ ω-6 470.8±6.93† 185.9±5.33† Σ ω-3/Σω-6 0.48±0.05† 1.15±0.20† †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test

19 Προφίλ Λιπαρών Οξέων των ολικών λιποειδών (ΤL) τσιπούρας
FO-δίαιτα OP-δίαιτα 14:0 50.02±3.59 43.87±2.61 16:0 327.2±1.66† 150.1±2.81† 16:1 (ω-7) 74.73±12.67 57.19±4.88 18:0 54.47±1.111† 4.178±0.169† 18:1 cis (ω-9) 246.5±12.95† 162.7±3.48† 18:1 trans (ω-9) 35.12±2.42† 15.09±1.009† 18:2 (ω-6) 145.2±2.794† 53.14±0.978† 20:5 (ω-3) 34.82±2.114† 3.484±0.011† 22:6 (ω-3) 58.01±1.620† 2.298±0.098† Σ κορεσμένων 431.7±5.072† 198.1±4.168† Σ μονοακόρεστων 356.4±2.491† 235.0±1.582† Σ ω-3 92.83±4.526† 5.782±0.276† Σ ω-6 Σ ω-3/Σ ω-6 0.64±0.04† 0.11±0.01† †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test

20 Συμπεράσματα Προφίλ Λιπαρών Οξέων
Στην OP-δίαιτα το άθροισμα των κορεσμένων λ.ο. έχει αυξηθεί, το άθροισμα των μονοακόρεστων λ.ο. έχει μειωθεί, ενώ ο λόγος ω-3/ω-6 έχει αυξηθεί. Μείωση των λ.ο. της τσιπούρας που τράφηκε με την OP-δίαιτα. Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129,

21 IC50 τιμές των TL του βρώσιμου ιστού του ψαριού που τράφηκε με ιχθυοτροφή εμπορίου (FΟ-δίαιτα) και ΟP-δίαιτα για 90 ημέρες, εκφρασμένα σε mg [μέση τιμή (n=3) ± SD] IC50 (mg TL) FΟ-δίαιτα 0.030±0.012† OP-δίαιτα 0.004±0.002† †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129,

22 EK 1924/2006 Πώς μπορούμε να παράγουμε «λειτουργική τσιπούρα»;
Ισχυρισμός Υγείας (health claim)

23 ΕΚ 1924/2006 Άρθρο 13. Ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας, εξαιρουμένων όσων αφορούν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας και στην ανάπτυξη και υγεία των παιδιών. Άρθρο 14. Ισχυρισμοί για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και ισχυρισμοί σχετικά με την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

24 In vivo μελέτη σε ζωικά πρότυπα
Αθηρογόνος Δίαιτα (ΑΔ) Ομάδα A, n=6 ΑΔ + Πολικά Λιποειδή Ψαριού Ομάδα B, n=6 12 αρσενικά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας t = 0 Ημέρες t = 45 Ημέρες Nasopoulou C. et al (2010). In vivo antiatherogenic properties of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) polar lipid extracts in hypercholesterolaemic rabbits. Food Chem

25 Παράμετροι που μελετήθηκαν
Σε 0 και 45 ημέρες: -Λιπιδαιμικό προφίλ Σε 45 ημέρες: -Ευθανασία και παραλαβή θωρακικών αορτών -Μορφομετρική ανάλυση αρτηριοσκληρυντικών βλαβών

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (1)
Ολική Χοληστερόλη Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (2)
LDL-Χοληστερόλη Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (3)
HDL-Χοληστερόλη * * P<0,05 Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού

29 ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ομάδα Β: Αθηρογόνος Δίαιτα + Πολικά λιποειδή ψαριού Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα P < 0.05 *P : Δοκιμασία Mann Whitney.

30 Ευχαριστώ… Λ. Παπαχαρίσης (Νηρέας ΑΕ)
Αναπλ. Καθ. Δ. Περρέα και Επικ. Καθ. Σ. Θεοχάρη (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ) Καθ. Σ. Αντωνοπούλου, Επικ. Καθ. Τ. Νομικό, Λέκτ. Λ. Φραγκοπούλου (Χαροκόπειο) Επικ. Καθ. Χ. Καραντώνη (Παν. Αιγαίου) EKΠΑ (για την οικον. Υποστήριξη για την συμμετοχή μας σε αυτό το συνέδριο) Και όλους εσάς για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Νασοπούλου Κωνσταντίνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google