Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mελέτη της Καρδιοπροστατευτικής Δράσης Λιποειδών Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου που Τράφηκε με Τροφή Εμπλουτισμένη με Ελαιοπυρήνα Νασοπούλου Κωνσταντίνα Μεταδιδακτορική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mελέτη της Καρδιοπροστατευτικής Δράσης Λιποειδών Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου που Τράφηκε με Τροφή Εμπλουτισμένη με Ελαιοπυρήνα Νασοπούλου Κωνσταντίνα Μεταδιδακτορική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mελέτη της Καρδιοπροστατευτικής Δράσης Λιποειδών Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου που Τράφηκε με Τροφή Εμπλουτισμένη με Ελαιοπυρήνα Νασοπούλου Κωνσταντίνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

2 Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση της ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/01 0/a0968e/a0968e00.pdf Εμπορική σημασία ιχθυοκαλλιέργειας Λαβράκι (sea bass) Τσιπούρα (sea bream)

3 Ιχθυοκαλλιέργεια: εμπορικό ισοζύγιο για τσιπούρα το 2004

4 Ιχθυοκαλλιέργεια: εμπορικό ισοζύγιο για λαβράκι το 2004

5 Η σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας για τη χώρα μας (ως εξαγωγές αλλά και ως …θέσεις εργασίας!)

6 •60% παγκόσμιας παραγωγής ιχθυελαίων χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας. Ιχθυοτροφές •Παραγωγή ιχθυάλευρων παραμένει σταθερή τις τελευταίες δεκαετίες. Food and Agriculture Organization (FAO) (2004). The State of World Fisheries and Aquaculture. (p. 168pp.). Rome: Fisheries Department. •Πρόβλημα διαθεσιμότητας ιχθυελαίων και ιχθυάλευρων. •Ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα αποτελούν βασικά συστατικά για την παραγωγή ιχθυοτροφών.

7 •Η περιεκτικότητα των λιπαρών οξέων της ιχθυοτροφής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του ψαριού σε απαραίτητα λιπαρά οξέα. •Αντικατάσταση 50-60% των ιχθυελαίων με έλαια φυτικής προέλευσης, δεν περιορίζουν την ανάπτυξη των ψαριών, επιφέροντας το ίδιο αποτέλεσμα με ιχθυοτροφές που περιέχουν 100% ιχθυέλαια. προέλευσης όπως έλαιο σόγιας, λιναρόσπορου, ηλιοτροπίου, ελαιοκράμβη, φοινικέλαιο και ελαιόλαδο. • Μερική αντικατάσταση των ιχθυελαίων της ιχθυοτροφής από έλαια φυτικής προέλευσης όπως έλαιο σόγιας, λιναρόσπορου, ηλιοτροπίου, ελαιοκράμβη, φοινικέλαιο και ελαιόλαδο.

8 Σύνδεση: ελαιοτριβείο με ιχθυοτροφείο •Παραπροϊόν του ενός  πρώτη ύλη του άλλου;

9 • Τα παραπροϊόντα των ελαιοτριβείων έχουν σημαντική διατροφική αξία. •Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε; • Μπορούμε να τα προσθέσουμε στην ιχθυοτροφή;

10  2 είδη ψαριών Τσιπούρα – Λαβράκι  Ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα  6 δεξαμενές 15m 3  Διάρκεια εκτροφής 110 ημέρες  Εμπορεύσιμα ψάρια (μέσο βάρος: τσιπούρα 520g – Λαβράκι 400g)

11 Ιχθυοτροφή Ψάρι εμπλουτισμένο και συμβατικό Εκχύλιση Bligh-Dyer Ολικά λιποειδή (ΤL) Εκχύλιση Bligh-Dyer Ολικά λιποειδή (ΤL) Βιολογική δοκιμασία Μεθυλ/ση GC Μελέτη παραγόντων ανάπτυξης ψαριών Μεθυλ/ση GC ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12 EC 50 κλάσματος ή ΙC 50 κλάσματος Βιολογική δοκιμασία συσσώρευσης πλυμένων αιμοπεταλίων κουνελιών

13 Αναστολείς του PAF

14 Αγωνιστές του PAF

15 FO-δίαιτα: ιχθυοτροφή-εμπορίου OP-δίαιτα: ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα (ΟP) FO-δίαιτα OP-δίαιτα Ρυθμός κατανάλωσης τροφής 0.70±0.30 0.80±0.37 Ρυθμός ανάπτυξης (%/ημέρα) 0.35±0.14 0.52±0.17 Θνησιμότητα (%) 1±0.70 0.20±0.11 Παράγοντες ανάπτυξης τσιπούρας που τράφηκε με FO-δίαιτα και ΟP-δίαιτα, εκφρασμένα σε μέση τιμή (n=3) ± SD. Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113

16 Παράγοντες ανάπτυξης για το λαβράκι που τράφηκε με FΟ-δίαιτα και ΟP-δίαιτα, εκφρασμένα σε μέση τιμή (n=3) ± SD. FO-δίαιτα OP-δίαιτα Ρυθμός κατανάλωσης τροφής 0.72±0.31 0.40±0.19 Ρυθμός ανάπτυξης (%/ημέρα) 0.25±0.12 0.00±0.14 Θνησιμότητα (%) 1±0.63 * 13.60±5.02 * FO-δίαιτα: ιχθυοτροφή-εμπορίου OP-δίαιτα: ιχθυοτροφή εμπλουτισμένη με ελαιοπυρήνα (ΟP) Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113

17 Συμπεράσματα Διατροφής  Η Τσιπούρα έκανε αποδεκτή την τροφή και παρουσίασε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Στο Λαβράκι δεν παρατηρήθηκε επαρκής ανάπτυξη παρόλο που η τροφή γινόταν αποδεκτή. Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113

18 Προφίλ λιπαρών οξέων των ολικών λιποειδών (ΤL) ιχθυοτροφών. FO-δίαιταOP-δίαιτα 14:0118.3±4.11126.8±5.42 16:01022±12.171042±13.18 16:1 (ω-7)79.89±4.1286.02±4.78 18:092.89±2.4894.13±3.09 18:1 cis (ω-9)295.4±4.23 † 251.8±3.41 † 18:1 trans (ω-9)83.82±2.1181.91±3.49 18:2 (ω-6)470.8±13.9 † 189.1±5.33 † 18:3(ω-3)24.17±1.845 † 1.19±0.11 † 20:5 (ω-3)95.28±5.38105.7±5.12 22:6 (ω-3)107.4±3.42106.9±3.99 Σ κορεσμένων1233±14.90 † 1263±15.12 † Σ μονοακόρεστων459.1±4.13 † 419.7±3.77 † Σ ω-3226.8±3.16 † 213.8±2.79 † Σ ω-6470.8±6.93 † 185.9±5.33 † Σ ω-3/Σω-60.48±0.05 † 1.15±0.20 † †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test

19 Προφίλ Λιπαρών Οξέων των ολικών λιποειδών (ΤL) τσιπούρας FO-δίαιταOP-δίαιτα 14:050.02±3.5943.87±2.61 16:0327.2±1.66 † 150.1±2.81 † 16:1 (ω-7)74.73±12.6757.19±4.88 18:054.47±1.111 † 4.178±0.169 † 18:1 cis (ω-9)246.5±12.95 † 162.7±3.48 † 18:1 trans (ω-9)35.12±2.42 † 15.09±1.009 † 18:2 (ω-6)145.2±2.794 † 53.14±0.978 † 20:5 (ω-3)34.82±2.114 † 3.484±0.011 † 22:6 (ω-3)58.01±1.620 † 2.298±0.098 † Σ κορεσμένων431.7±5.072 † 198.1±4.168 † Σ μονοακόρεστων356.4±2.491 † 235.0±1.582 † Σ ω-392.83±4.526 † 5.782±0.276 † Σ ω-6145.2±2.794 † 53.14±0.978 † Σ ω-3/Σ ω-60.64±0.04 † 0.11±0.01 † †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test

20 Συμπεράσματα Προφίλ Λιπαρών Οξέων  Στην OP-δίαιτα το άθροισμα των κορεσμένων λ.ο. έχει αυξηθεί, το άθροισμα των μονοακόρεστων λ.ο. έχει μειωθεί, ενώ ο λόγος ω-3/ω-6 έχει αυξηθεί.  Μείωση των λ.ο. της τσιπούρας που τράφηκε με την OP-δίαιτα. Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113

21 IC 50 τιμές των TL του βρώσιμου ιστού του ψαριού που τράφηκε με ιχθυοτροφή εμπορίου (FΟ-δίαιτα) και ΟP-δίαιτα για 90 ημέρες, εκφρασμένα σε mg [μέση τιμή (n=3) ± SD] IC 50 (mg TL) FΟ-δίαιτα 0.030±0.012 † OP-δίαιτα 0.004±0.002 † †:στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0.05) σύμφωνα με το Wilcoxon test Nasopoulou C. et al. Effects of olive pomace and olive pomace oil on growth performance, fatty acid composition and cardio protective properties of gilthead sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Food Chemistry, 2011, 129, 1108-1113

22 EK 1924/2006  Πώς μπορούμε να παράγουμε «λειτουργική τσιπούρα»;  Ισχυρισμός Υγείας (health claim)

23 ΕΚ 1924/2006  Άρθρο 13.  Άρθρο 13. Ισχυρισμοί επί θεμάτων υγείας, εξαιρουμένων όσων αφορούν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας και στην ανάπτυξη και υγεία των παιδιών.   Άρθρο 14. Ισχυρισμοί για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και ισχυρισμοί σχετικά με την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:012:0003:0018:EL:PDF

24 Ομάδα A, n=6 Ομάδα B, n=6 Αθηρογόνος Δίαιτα (ΑΔ) ΑΔ + Πολικά Λιποειδή Ψαριού t = 0 Ημέρεςt = 45 Ημέρες 12 αρσενικά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας Nasopoulou C. et al (2010). In vivo antiatherogenic properties of cultured gilthead sea bream (Sparus aurata) polar lipid extracts in hypercholesterolaemic rabbits. Food Chem 120 831-836. In vivo μελέτη σε ζωικά πρότυπα

25 Παράμετροι που μελετήθηκαν Σε 0 και 45 ημέρες: -Λιπιδαιμικό προφίλ Σε 45 ημέρες: -Ευθανασία και παραλαβή θωρακικών αορτών -Μορφομετρική ανάλυση αρτηριοσκληρυντικών βλαβών

26 Ολική Χοληστερόλη Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (1)

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (2) LDL-Χοληστερόλη Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού

28 HDL-Χοληστερόλη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (3) Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα (Α.Δ.) Ομάδα Β: Α.Δ.+PL ψαριού * P<0,05 * *

29 ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Α Β Ομάδα Α: Αθηρογόνος Δίαιτα Ομάδα Β: Αθηρογόνος Δίαιτα + Πολικά λιποειδή ψαριού P < 0.05 *P : Δοκιμασία Mann Whitney.

30 Ευχαριστώ…  Λ. Παπαχαρίσης (Νηρέας ΑΕ)  Αναπλ. Καθ. Δ. Περρέα και Επικ. Καθ. Σ. Θεοχάρη (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ)  Καθ. Σ. Αντωνοπούλου, Επικ. Καθ. Τ. Νομικό, Λέκτ. Λ. Φραγκοπούλου (Χαροκόπειο)  Επικ. Καθ. Χ. Καραντώνη (Παν. Αιγαίου)  EKΠΑ (για την οικον. Υποστήριξη για την συμμετοχή μας σε αυτό το συνέδριο)  Και όλους εσάς για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Mελέτη της Καρδιοπροστατευτικής Δράσης Λιποειδών Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου που Τράφηκε με Τροφή Εμπλουτισμένη με Ελαιοπυρήνα Νασοπούλου Κωνσταντίνα Μεταδιδακτορική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google