Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γνωριμία - Επικοινωνία Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ) dkydros.wordpress.com  2321049268.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γνωριμία - Επικοινωνία Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ) dkydros.wordpress.com  2321049268."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γνωριμία - Επικοινωνία Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ) dkydros@teiser.gr dkydros.wordpress.com  2321049268

2 Θέματα Διαλέξεων (#1)  Υλικό - Λογισμικό Η/Υ (4 ώρες) • Αρχιτεκτονική, παράσταση δεδομένων, στοιχεία ψηφιακών (Θ – Ε)  Βάσεις Δεδομένων (4 ώρες) • Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές (Θ – Ε)  Βασική Αλγοριθμική (4 ώρες) • Αλγόριθμοι, Δομές Δεδομένων (Θ – Ε)

3 Θέματα Διαλέξεων #2  Εισαγωγή στους γράφους (4 ώρες) • Ορισμοί, εφαρμογές, μετρικές, βασικοί αλγόριθμοι (Θ+Ε)  Κοινωνικά Δίκτυα (4 ώρες) • Βασικές αρχές, εφαρμογές (Θ+Ε)  Κοινωνικά Δίκτυα στα χρηματοοικονομικά (4 ώρες) • Triads, brokerage, PMFG, trade network (Θ+Ε)

4 Υλικό Η/Υ (Hardware)  Ορισμός: Τα φυσικά και ηλεκτρονικά μέρη ενός Υπολογιστή τα οποία λειτουργούν ακολουθώντας κάποιες εντολές.  Υπολογιστής: Μία προγραμματιζόμενη μηχανή που δέχεται είσοδο, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα και παράγει έξοδο σε χρήσιμη μορφή.

5 Γενικά  Μηχανικά (αστρολάβος – babbage)  Ηλεκτρομηχανολογικά – Ηλεκτρονικά  Analog – Digital  Programmable – Single purpose  Computers – embedded computers  Church – Turing thesis, Turing machine!

6 Stored program  Von Neumann architecture • Πρόγραμμα + δεδομένα στη μνήμη • Πρόγραμμα = λίστα απλών ενεργειών – εντολών • Ακολουθία – επιλογή - επανάληψη

7 Παράδειγμα: mov #0,sum (set sum to 0) mov #1,num (set num to 1 ) loop: add num,sum (add num to sum) add #1,num (add 1 to num) cmp num,#1000 (compare num to 1000) ble loop (if num <= 1000, go back to 'loop‘) halt (end of program. stop running)

8 Σχεδιάγραμμα Η/Υ 1. Οθόνη 2. Μητρική 3. Επεξεργαστής 4. Μνήμη 5. Θύρες επέκτασης 6. Τροφοδοτικό 7. CD-DVD 8. Δίσκος 9. Πληκτρολόγιο 10. Ποντίκι

9 CPU  Ολοκληρωμένο κύκλωμα  Νανόμετρα  fetch, decode, execute and writeback  Clock (Ηz) Intel DX2

10 Chip set  Βόρεια  Νότια

11 RAM  Random Access Memory  ROM

12 Secondary Storage  Δίσκος  CD  DVD  FLASH  Solid state disk  …

13 Buses (Δίαυλοι)  Internal • Parallel  External • Serial • Parallel

14 Παράσταση Δεδομένων  Ψηφιακή – Αναλογική.  Ψηφιακό αλφάβητο (0-1 / true-false / …)  Κάθε δεδομένο μπορεί να παρασταθεί με το ψηφιακό αλφάβητο  Αριθμοί - Χαρακτήρες

15 Παράσταση αριθμών  Συστήματα αρίθμησης • Δεκαδικό • Δυαδικό • Δεκαεξαδικό • Μετατροπές

16 Παράσταση Χαρακτήρων  Κώδικας ASCII • 128 • 256  Κώδικας Unicode • 107.000 http://www.asciitable.com/ http://www.tamasoft.co.jp/ en/general- info/unicode.html

17 Ψηφιακή Σχεδίαση  Πύλες  Κυκλώματα - Συναρτήσεις  Πίνακας Αλήθειας  Ανάλυση κυκλώματος  Σχεδίαση κυκλώματος


Κατέβασμα ppt "Γνωριμία - Επικοινωνία Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ) dkydros.wordpress.com  2321049268."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google