Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

THINK GREEN ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "THINK GREEN ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 THINK GREEN ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

2 THINK GREEN Βασικός σκοπός H Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των ΜΜΕ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

3 THINK GREEN Βασικοί στόχοι
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ, μέσω της θέσπισης αντικειμενικών σκοπών και στόχων . Βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΜΜΕ Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων και Βέλτιστη διαχείριση/αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης Περιβαλλοντικά και Οικονομικά οφέλη. ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

4 THINK GREEN Βασικοί στόχοι
Πληροφόρηση και ενημέρωση των μελών των ΜΜΕ γύρω από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο γενικώς σε θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος αλλά και αναφορικά με τους κλάδους των ΜΜΕ. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υιοθέτηση νέων τρόπων πράσινης σκέψης και δράσης των ΜΜΕ για εφαρμογή διαδικασιών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) για την οικονομική και περιβαλλοντική εξέλιξή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων προτάσεων προς όφελος των ΜΜΕ, των τοπικών κοινοτήτων, του περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των προτάσεων για πράσινη πολιτική . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ THINK GREEN μέσω της ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΜΜΕ - ΜΕΝΤΟΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΜΜΕ - ΜΕΝΤΟΡΑ α) Ομαδικό Mentoring (5) β) Εξατομικευμένο Mentoring (environment walk-audit) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΜΕ ενημερώνει το μέντορα σχετικά με τις ανάγκες της Ο Μέντορας ενημερώνει τη ΜΜΕ για τα οφέλη από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών και συμμόρφωση με Νομοθεσία για μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Ο Μέντορας ενημερώνει και αναδεικνύει επιχειρηματικές ευκαιρίες Ο Μέντορας με την ΜΜΕ καθορίζουν τους στόχους και οριοθετούν milestones για την επίτευξή τους. Υιοθέτηση ΣΠΔ που συστηματικά ελέγχεται και βελτιώνεται για βέλτιση περιβαλλοντική απόδοση της ΜΜΕ. . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

6 ΟΜΑΔΙΚΟ MENTORING – ΔΟΜΗ
THINK GREEN ΟΜΑΔΙΚΟ MENTORING – ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΜΕ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

7 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
THINK GREEN ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ορισμός & υποκατηγορίες: 18 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ (2000), αριθμός ο οποίος αυξήθηκε σε 23 εκατ. με την είσοδο 10 νέων μελών στην ΕΕ το 2004 66% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ απασχολείται σε ΜΜΕ Οι ΜΜΕ αποδίδουν το 60% του ΑΕΠ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

8 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
THINK GREEN ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise and Industry: "What is SME? Facts and figures" (2007) ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

9 THINK GREEN ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτογενής τομέας: σημαντική μείωση διαχρονικά στο επίπεδο απασχόλησης των ΜΜΕ (μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις) Μεταποίηση: οι ΜΜΕ και οι ΠΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παράγουν το 27,7% του ΑΕΠ του συγκεκριμένου τομέα Εμπόριο: η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους με προσωπικό χαρακτήρα (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ). Μεταξύ ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 17% (ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης ένα ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου λιανικής πώλησης έκλεισε). ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

10 Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου (2010)
THINK GREEN Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου (2010) Παρά την κρίση της εθνικής οικονομίας το εμπόριο παραμένει «ο μεγάλος εργοδότης» της Ελληνικής Οικονομίας. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
THINK GREEN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ Οι περισσότερες επιχειρήσεις: Χρησιμοποιούν κάποιον τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή), Χρησιμοποιούν αναλώσιμες πρώτες ύλες (π.χ. χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, πλαστικό) Παράγουν απόβλητα Αναλώνουν ενεργειακούς πόρους για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, κ.ά. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

12 THINK GREEN Λίγα δεδομένα για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της λειτουργίας των ΜΜΕ στο περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ. Γενική εκτίμηση: οι ΜΜΕ % της βιομηχανικής ρύπανσης στην Ευρώπη. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σε κάποιο βαθμό αξιόπιστη για τους εξής λόγους: Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής στην Ευρώπη. Υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ του όγκου των παραγόμενων προϊόντων και των παραγόμενων ρύπων, κάτι που συνδέεται με την παραγωγική διαδικασία Οι περισσότερες ΜΜΕ σε ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς από αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν βρεθεί μη συμμορφούμενες προς εθνικούς ή κοινοτικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
THINK GREEN ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ Οι ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδουν το 60% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το σύνολο των επιχειρήσεων (Marshall Report, 1998) Οι ΜΜΕ είναι υπεύθυνες για το 60% των εμπορικών αποβλήτων και για το 80% των γεγονότων ρύπανσης σε επίπεδο ΕΕ (Environment Agency 2003). Οι ΜΜΕ είναι υπεύθυνες για το 36% των αέριων εκπομπών CFC και για το 24% των αποβλήτων στην Ολλανδία (Hoevengel & Wolters 2000) ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

14 THINK GREEN Η περιβαλλοντική επίδραση των ΜΜΕ είναι σωρευτική, επειδή πολλές μικρές δραστηριότητες παράγουν μία σημαντική περιβαλλοντική επίδραση (Hillary, 1995, 2000; Welford, 1994; Schaper, 2002; Gunningham 2002; Petts 2000). Οι ΜΜΕ έχουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση ανά μονάδα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Gunnigham N.,2002) Έχει εκτιμηθεί ότι γαλλικές βιοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις παράγουν ετησίως 20 εκ. τόνους αποβλήτων, όση δηλαδή ποσότητα παράγουν όλα τα γαλλικά νοικοκυριά. Πρόσφατη έρευνα στη Γαλλία έδειξε ότι οι ΜΜΕ ενδέχεται να είναι υπεύθυνες για το 40 – 45% όλων των βιομηχανικών αέριων ρύπων, της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, καθώς και της παραγωγής του 60 – 70% της παραγωγής των βιομηχανικών αποβλήτων (ADEME, 2007). ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

15 THINK GREEN ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
1ος Μύθος: Η επιχείρησή μου είναι μικρή, δεν ευθύνομαι εγώ για την ρύπανση του περιβάλλοντος. Η Διάψευση: Όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον με την λειτουργία τους, επειδή: Αναλώνουν φυσικούς ενεργειακούς πόρους Χρησιμοποιούν νερό Χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα Διαθέτουν Η/Μ εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου Αναλώνουν φυσικές α’ ύλες και παράγουν απόβλητα ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

16 2ος Μύθος: Το κόστος είναι μεγάλο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ.
THINK GREEN ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ 2ος Μύθος: Το κόστος είναι μεγάλο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Η Διάψευση: Οι περισσότερες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν έχουν υψηλό κόστος, αλλά σχετίζονται με την αλλαγή της ατομικής και εταιρικής κουλτούρας: Πρακτικές όπως η ανακύκλωση, η συνετή χρήση πόρων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον α’ υλών, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ. όχι μόνο δεν αυξάνουν το κόστος παραγωγής αλλά αντίθετα το μειώνουν. Η αγορά καθαρού Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται σε βάθος χρόνου, όπως κάθε άλλη επένδυση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπλέον τέτοιου είδους προμήθειες επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Στην αξιολόγηση κόστους / οφέλους συνυπολογίζονται παράγοντες όπως αποφυγή ποινών, βελτίωση εικόνας επιχείρησης, βελτίωση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και προμηθευτές, πελάτες και τοπική κοινωνία. Η μακροπρόθεσμη θεώρηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων επιτρέπει στην ΜΜΕ να ελπίζει στην επιβίωσή της και αυξάνει τις πιθανότητές της να κερδίζει μία θέση στη νέα αναδυόμενη αγορά. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

17 THINK GREEN ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
3ος Μύθος: Δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους Η Διάψευση: Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο απαιτητικά από τα υπόλοιπα επιχειρηματικά θέματα. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

18 THINK GREEN ΟΙ 4 ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
4ος Μύθος: Δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ και με αυτό το θέμα. Υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν. Η Διάψευση: Η ενασχόληση των ΜΜΕ με τα περιβαλλοντικά θέματα είναι προτεραιότητα α’ γραμμής και η τοποθέτησή τους σε ένα ασαφές μέλλον υπονομεύει την ύπαρξή τους. Η συζήτηση για την εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη στην ΕΕ έχει ξεκινήσει από το 1980 και αποτελεί αυτονόητη πράξη στις προηγμένες χώρες. Περαιτέρω καθυστέρηση των ελληνικών ΜΜΕ προς την κατεύθυνση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια και άλλων ανταγωνιστικών θέσεων. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

19 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3325 (ΦΕΚ 68/Α/11.03.2005)
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σύνοψη: Σύσταση Υπηρεσιών Ρυθμίζονται θέματα αδειών εγκατάστασης Καθορίζονται οι έλεγχοι από την αδειοδοτούσα αρχή Ειδικές διατάξεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Αττικής ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 19 19

20 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στερεά Απόβλητα:
. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στερεά Απόβλητα: Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6.8.01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης » ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 20 20

21 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επικίνδυνα Απόβλητα:
. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επικίνδυνα Απόβλητα: KYA 24944/2006 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ /725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) «Αντικατάσταση της 73537//1438/95 ΚΥΑ (Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες - ΦΕΚ 781/Β) και της 19817/2000 ΚΥΑ (Τροποποίηση της 73537//1438/95 ΚΥΑ κλπ - ΦΕΚ 963 Β). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 21 21

22 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επικίνδυνα Απόβλητα:
ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 22 22

23 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων:
ΥΑ /656/79 (ΦΕΚ 582/Β/ ) «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από τον Ο.ΑΠ., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου Πειραιώς.» ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β) «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 23 23

24 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Διαχείριση Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων:
ΥΑ /656/79 (ΦΕΚ 582/Β/ ) «Περί διάθεσης υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές διαδικασίες των βιομηχανικών απορροών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που εποπτεύονται από τον Ο.ΑΠ., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου Πειραιώς.» ΠΔ 256/89 (ΦΕΚ 121Α) «Άδεια χρήσης νερού» ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ 64Α) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β'40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων".» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 24 24

25 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση:
ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ του Μαϊου 1992» ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β/ ) «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 25 25

26 THINK GREEN ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Θόρυβος:
Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) «Περί ρυθμίσεων θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.» ΥΑ 21475/4707 (ΦΕΚ 880Β/ ) «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.» ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/ ) «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ /2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 26 26

27 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
THINK GREEN ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΟΣΔΑΠ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.» ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 27 27

28 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
THINK GREEN ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε. . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 28 28

29 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
THINK GREEN ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ Δ. Τ. «ΕΔΟΕ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ «ECOELASTICA» ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 29 29

30 THINK GREEN ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕ ΜΜΕ . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ /ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ /ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΕΙΦΟΡΙΑ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

31 THINK GREEN ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Διαχείριση Ενέργειας Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας Κλιματισμός Ψύξη/θέρμανση Φωτισμός Αξιοποίηση ΑΠΕ Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Αποβλήτων Εφοδιαστική Αλυσίδα & Μεταφορές Περιβαλλοντικές επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Οικολογική Σήμανση Προϊόντων . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

32 THINK GREEN ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ .
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Απλά μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση : 60% κατανάλωση- έως 35% λειτουργικό Ηλεκτρονικές συσκευές με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση Απενεργοποίηση συσκευών– απενεργοποίηση οθονών (2/3 ενέργειας υπολογιστή) Χρήση «κατάστασης αναμονής» (standby mode): μείωση από €15 σε €3-6/έτος Επιλογή λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης (φθορισμού) :4-5 φορές λιγότερη ενέργεια, φορές διάρκεια ζωής Μικρότερο αριθμό λαμπτήρων μεγαλύτερης ισχύος Αισθητήρες φωτός ημέρας (φωτοκύτταρα) για εξωτερικούς χώρους Χρήση συστημάτων ελέγχου φωτισμού – χρονικός προγραμματισμός / αισθητήρες κίνησης μείωση έως 30% δαπανών Ανάδειξη φυσικού φωτισμού – εκμετάλλευση ανά θέση εργασίας ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

33 THINK GREEN ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Κτίριο Γραφείων 1400m2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Κτίριο Γραφείων 1400m2 Eτήσια κατανάλωση με εγκ/νη ισχύ KW: KWhe Χρονικός προγραμματισμός KWhe(12,4%) Ηλεκτρονικά πηνία (ballast) KWhe(22,8%) Συστήματα ΕΙΒ και συνδυασμός KWhe (44,2%) παραπάνω Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : (~44.3%) Μείωση ρύπων CO2 = 28.8 τόνους . ΕΙΒ – european installation bus -Η ανοικτή πλατφόρμα του ΚΝΧ έχει κατοχυρωθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ΕΝ καθώς και στα Διεθνή πρότυπα ISO/IEC 5500 EURO ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

34 THINK GREEN ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Κύρια Αίθουσα)
. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Κύρια Αίθουσα) Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες Προβολείς 212x2KW (125W/m2) Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες Προβολείς 230x1KW (67W/m2) Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : ( =194KW) (~ 46%) Μείωση ρύπων CO2 ~ 386 τόνους 72,000 ευρω το ετος , 3,500m2 κυρια αιθουσα ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

35 THINK GREEN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ .
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Οργάνωση προγράμματος συντήρησης Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με Φ.Α Συμμόρφωση συσκευών Ενεργειακή πιστοποίηση απόδοσης CE (απόδοση) Απενεργοποίηση εκτός εργάσιμων ωρών – χρονοδιακόπτη Κλειστά παράθυρα με κλιματισμό εν λειτουργία Ελαχιστοποίηση φορτίου ψύξης – ελαχιστοποίηση θερμότητας συσκευών Ανεμιστήρας οροφής Διασφάλιση θερμοκρασιών ανά δραστηριότητα (μείωση 1oC, εξοικ. 8-10%) Μείωση βαθμών θερμοστάτη (κάθε βαθμός εξοικ. 7-10% ενέργειας) Κλείσιμο κλιματιστικού λεπτά ανά ώρα Εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή υαλοπινάκων χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e) – μείωση έως 30% Απομάκρυνση θερμότητας μέσω νυχτερινού αερισμού (μείωση ψυκτικό φορτίο έως 80%) Μείωση θερμότητας από λαμπτήρες φθορισμού Θερμομόνωση (οροφή, εξωτερικούς τοίχους) Κλείσιμο χαραμάδων με μονωτικό υλικό Τοποθέτηση συστήματος ενεργειακού ελέγχου – BEMS ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

36 THINK GREEN ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ετήσια Κατανάλωση Θερμικής Ενέργειας με Β.Α. 67,60% ΚWhth Αλλαγή Λεβήτων/Μονώσεις δικτύων (Β.Α. 84,60%) – ΚWhth Εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών Παραγωγή ΖΝΧ – ΚWhth Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας : (~ 30%) – ΚWhth Επέμβαση εξοικονόμησης Ενεργειακού κόστους: Αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο. Μείωση ενεργειακού κόστους κατά 20% ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

37 THINK GREEN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ Ηλιακή ενέργεια
Ηλιακοί θερμοσίφωνες Παθητικά ηλιακά συστήματα (βιοκλιματική αρχιτεκτονική) Φωτοβολταϊκά συστήματα Αιολική Γεωθερμική Βιομάζα Υδροηλεκτρική ΣΗΘ (Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

38 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
THINK GREEN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καζανάκια/κεφαλές μπαταρίας ντους με ρυθμιζόμενη ροής, διακόπτες με φωτοκύτταρα Επισκευή διαρροών Τοποθέτηση συστημάτων συγκέντρωσης νερού Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων Τακτικός έλεγχος Έλεγχος κατανάλωσης με τακτική καταγραφή ενδείξεων μετρητή Εκσυγχρονισμός . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

39 THINK GREEN εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προσδιορισμός περιοχών μείωσης αποβλήτων εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Προσδιορισμός μη επικινδύνων (ειδών και ποσοτήτων) οργάνωση Σχεδίου Ανακύκλωσης Προσδιορισμός ύπαρξης επικινδύνων οργάνωση σχεδίου διαχείρισης (εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση) Προσαρμογή στη Νομοθεσία Επανεξέταση του θέματος της συσκευασίας Κομποστοποίηση . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

40 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
THINK GREEN ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μεταφορές Προϊόντων Επιλογή κατάλληλου τρόπου μεταφοράς Διαχείριση κινήσεων οχημάτων Τεχνικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα οχήματα Εκπαίδευση οδηγών Μετακινήσεις Πελατών Μείωση μετακινήσεων Παροχή συμβουλών προς τους πελάτες για πολιτική της επιχείρησης Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς Μετακινήσεις Υπαλλήλων Παροχή μετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Σχεδιασμός έξυπνου ωραρίου εργασίας Χρήση υβριδικών οχημάτων Σχεδιασμός μαζί με τους εργαζόμενους . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

41 THINK GREEN . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΚΤΩΡ Τοποθέτηση ειδικών συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού 2. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου για ρύθμιση λειτουργίας 3. Οικολογικός σχεδιασμός – αίθριο 4. Τοποθέτηση κινητών πλαισίων σκιασμού των προσόψεων 1. Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας KWh – μείωση λειτουργικού 2. Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας 26,4% 3. Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού χώρου 4. Βελτίωση εικόνας – περιβαλλοντική προβολή ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Χρονικός Προγραμματισμός Λειτουργία φωτοβολταϊκής μονάδος ισχύος 5KW Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης θερμότητας των ψυκτών κλιματισμού του κεντρικού κτιρίου για τη θέρμανση του νερού χρήσης Εξοικονόμηση ενέργειας 9% - μείωση κόστους Μείωση ρύπων CO2: τόνοι Αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας ΓΡΑΦΕΙΑ GREENPEACE Αλλαγή παλιών μεταλλικών κουφωμάτων με νέα «έξυπνα» παράθυρα Κουφώματα με θερμοδιακοπή και διπλά υαλοστάσια χαμηλής εκπεμψιμότητας Ανεμιστήρες οροφής Αλλαγή λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Αλλαγή λέβητα πετρελαίου με νέο λέβητα φυσικού αερίου Τοποθέτηση σκιάστρων καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού Εξοικονόμηση ενέργειας στις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης -30% (κουφώματα, λαμπτήρες, ανεμιστήρες) Σκίαστρα εξοικονόμηση επιπλέον 5% Εξοικονόμηση 14% στις ανάγκες θέρμανσης και 50% στις ανάγκες ψύξης Μείωση ρύπων CO2: περίπου 24 τόνους Αλλαγή λέβητα περαιτέρω μείωση 36% CO2 (3 τόνοι ετησίως) Φωτοβολταϊκά – μείωση ρύπων 1,5 τόνοι CO2 Συνολικά : αποφυγή έκλυσης 28,5 τόνων CO2 (52% μείωση) ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

42 THINK GREEN ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ Συνολική επιφάνεια m2 Κτίριο γραφείων m2 Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων m2 Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 28% (6.535MWh – 4700ΜWh) . Μέτρα εξοικονόμησης Ενέργειας Πρόσθετα Μέτρα (δεν εφαρμόστηκαν) Ενεργειακός σχεδιασμός κελύφους Εναλλαγή θερμότητας νωπού-απαγόμενου αέρα Μετατροπείς συχνότητας BMS (Building Management Systems) Υποδομή συστήματος ΕΙΒ Χρήση Φ.Α Ανίχνευση CO στον σταθμό αυτοκινήτων “ Free Cooling” Ηλεκτρονικά πηνία ΕΙΒ ΑΠΕ Αποθήκευση Ενέργειας στη διάρκεια της νύχτας 280,000 εξοικονομηση ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

43 . Ευχαριστούμε για την ΥΠΟΜΟΝΗ σας!
THINK GREEN . Ευχαριστούμε για την ΥΠΟΜΟΝΗ σας! ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ & ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ


Κατέβασμα ppt "THINK GREEN ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google