Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - 2013. Διάρκεια Προγράμματος • χρησιμοποιούμε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (και όχι τη διάρκεια υπηρεσίας του εθελοντή),

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - 2013. Διάρκεια Προγράμματος • χρησιμοποιούμε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (και όχι τη διάρκεια υπηρεσίας του εθελοντή),"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - 2013

2 Διάρκεια Προγράμματος • χρησιμοποιούμε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (και όχι τη διάρκεια υπηρεσίας του εθελοντή), η οποία αναγράφεται στη Σύμβαση  Σε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση, χρησιμοποιούμε τις τελικώς εγκεκριμένες Παράδειγμα: αρχικώς εγκεκριμένες: 1/5/2012 – 1/5/2013 (τροποποίηση) τελικώς εγκεκριμένες: 1/5/2012 – 1/3/2013

3

4 Επιλέξιμες Δαπάνες 1.Δαπάνες ταξιδιού* 90% *Προπαρασκευαστική συνάντηση 100% 2.Δαπάνες σχεδίου 100% 3.Επίδομα εθελοντή διάρκεια (x) ποσό 4.Ειδικά κόστη 100%

5 1. Δαπάνες Ταξιδιού ΑΦΙΞΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (90%) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (100%) Απαιτούμενα: - πρωτότυπα εισιτήρια -πρωτότυπα τιμολόγια εισιτηρίων (σε όσα δεν αναγράφεται το κόστος)

6 2. Δαπάνες Σχεδίου  Κλίμακα μοναδιαίου κόστους: 610€  Αριθμός εγκεκριμένων εθελοντών  Διάρκεια υπηρεσίας εκάστου εθελοντή

7 παράδειγμα • Διάρκεια προγράμματος:1/5/2012 – 1/5/2013 • Υπηρεσία εθελοντή: 1/5/2012 – 1/5/2013 (τροποποίηση) : 1/7/2012 – 7/2/2013 Τελική διάρκεια που θα δηλώνεται στην τελική αναφορά φορέα-εθελοντή: 1/7/2012 - 7/2/2013 9 μήνες και 6/28

8 Απολογισμός φορέαΑπολογισμός εθελοντή

9 3. Δαπάνες σχεδίου – επίδομα εθελοντή Απαιτούμενα: • Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του εθελοντή για τη στήριξη που του παρήχθη • Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του εθελοντή για το μηνιαίο επίδομα (προκύπτει με βάσει τη διάρκεια)

10 4. Ειδικά Κόστη Visa (δαπάνες εμβολιασμού) Εισφορές σε προπαρασκευαστική συνάντηση Ενισχυμένη καθοδήγηση Ιατρικές επισκέψεις Γλωσσική κατάρτιση Επιπρόσθετο συνοδό Μετάφραση / διερμηνεία • Πλήρης αιτιολόγηση των δαπανών με πρωτότυπα παραστατικά / τιμολόγια

11 Ισοτιμίες του ΕΥΡΩ (€) http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el. βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του αντίστοιχου παραστατικού.

12 YOUTHPASS Παρέχεται μετά το τέλος του Προγράμματος http://www.youthpass.eu/en/youthpass/ http://www.ify.gr/index.php?option=com_content&vi ew=article&id=174&Itemid=11&lang=el

13

14

15

16

17


Κατέβασμα ppt "ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 - 2013. Διάρκεια Προγράμματος • χρησιμοποιούμε τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (και όχι τη διάρκεια υπηρεσίας του εθελοντή),"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google