Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος 1. ΠώςΠοιος Τι Πότε 2 ΣαφήνειαΠρόβλεψη ΙσορροπίαΔιέξοδος Ταχύτητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος 1. ΠώςΠοιος Τι Πότε 2 ΣαφήνειαΠρόβλεψη ΙσορροπίαΔιέξοδος Ταχύτητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος 1

2 ΠώςΠοιος Τι Πότε 2 ΣαφήνειαΠρόβλεψη ΙσορροπίαΔιέξοδος Ταχύτητα

3 Αξιοποίηση της εμπειρίας των συμβούλων: •Τεχνικός σύμβουλος •Οικονομικός σύμβουλος •Δικηγόρος Το πλεονέκτημα FIDIC: Αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης δεκαετιών χιλιάδων επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο 3

4 4 Ιδιωτικά έργα •Ναι, οπωσδήποτε Δημόσιες συμβάσεις •Όχι, εκτός αν…

5 •Υπαναχώρηση του εργοδότη για καθυστέρηση •Υπαναχώρηση του εργοδότη για υπερημερία Στις αρχές εκτέλεσης του έργου •Προθεσμία αποκατάστασης στον εργολάβο •Ρήτρα έκπτωσης του εργολάβου •Υπαναχώρηση εργοδότη για αυξημένο κόστος Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης •Δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότη αναιτιολόγητα Οποτεδήποτε μέχρι την αποπεράτωση 5

6 •Αυτοπρόσωπη εκτέλεση (εκτός υπεργολάβων) •Έγκριση του εργοδότη (και πλασματική) Παράδοση του έργου •Επουσιώδη ελαττώματα: Διόρθωση / μείωση •Ουσιώδη ελαττώματα: Υπαναχώρηση •Ουσιώδεις παραβάσεις: Πλήρης αποζημίωση Μετά την εκτέλεση του έργου •Κίνδυνος μέχρι την παράδοση •10ετής παραγραφή • Δικαστήρια ή διαιτησία Επίλυση διαφορών 6

7 7

8 ν. ΧΟΒ’ της 21/24 Ιαν. 1878 "Περί των εις τους εργολάβους Δημοσίων Έργων πληρωμών." ν.4694/1930 περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως κλπ. ν.4038/2012: μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), π.δ. 171/1987 (δήμοι), π.δ. 186/1996 (νομαρχίες) 2898 νομοθετήματα 8

9 9 Εξαίρεση ΑΕ / ΝΠΙΔ του δημοσίου από τη νομοθεσία εκτέλεσης συμβάσεων έργων / προμηθειών / υπηρεσιών Εκπόνηση και υιοθέτηση Κανονισμών εκτέλεσης συμβάσεων έργων / προμηθειών / υπηρεσιών Υιοθέτηση με Κ.Υ.Α. διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων συμβάσεων γενικής εφαρμογής (FIDIC)

10 1 •Επαρκείς–δοκιμασμένες συμβάσεις 2 Ασφάλεια συναλλαγών 3 •Διαφάνεια 4 Εξοικονόμηση πόρων 5 Εξωστρέφεια 10

11 Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος 11


Κατέβασμα ppt "Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος 1. ΠώςΠοιος Τι Πότε 2 ΣαφήνειαΠρόβλεψη ΙσορροπίαΔιέξοδος Ταχύτητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google