Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι συμβάσεις FIDIC και το ελληνικό δίκαιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι συμβάσεις FIDIC και το ελληνικό δίκαιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι συμβάσεις FIDIC και το ελληνικό δίκαιο
Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος

2 Η βιώσιμη σύμβαση Σαφήνεια Πρόβλεψη Ισορροπία Διέξοδος Ταχύτητα Πώς
Ποιος Τι Πότε

3 Προϋποθέσεις καλής πρακτικής
Αξιοποίηση της εμπειρίας των συμβούλων: Τεχνικός σύμβουλος Οικονομικός σύμβουλος Δικηγόρος Το πλεονέκτημα FIDIC: Αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης δεκαετιών χιλιάδων επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο

4 FIDIC και ελληνικό δικαιο
Ιδιωτικά έργα Ναι, οπωσδήποτε Δημόσιες συμβάσεις Όχι, εκτός αν…

5 Αστικός Κώδικας - 1 Στις αρχές εκτέλεσης του έργου
Υπαναχώρηση του εργοδότη για καθυστέρηση Υπαναχώρηση του εργοδότη για υπερημερία Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης Προθεσμία αποκατάστασης στον εργολάβο Ρήτρα έκπτωσης του εργολάβου Υπαναχώρηση εργοδότη για αυξημένο κόστος Οποτεδήποτε μέχρι την αποπεράτωση Δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότη αναιτιολόγητα

6 Μετά την εκτέλεση του έργου
Αστικός Κώδικας - 2 Παράδοση του έργου Αυτοπρόσωπη εκτέλεση (εκτός υπεργολάβων) Έγκριση του εργοδότη (και πλασματική) Μετά την εκτέλεση του έργου Επουσιώδη ελαττώματα: Διόρθωση / μείωση Ουσιώδη ελαττώματα: Υπαναχώρηση Ουσιώδεις παραβάσεις: Πλήρης αποζημίωση Επίλυση διαφορών Κίνδυνος μέχρι την παράδοση 10ετής παραγραφή Δικαστήρια ή διαιτησία

7 FIDIC EPC/Έργα «με το κλειδί»

8 Νομοθεσία δημοσίων έργων
2898 νομοθετήματα ν. ΧΟΒ’ της 21/24 Ιαν "Περί των εις τους εργολάβους Δημοσίων Έργων πληρωμών." ν.4694/1930 περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως κλπ. ν.4038/2012: μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), π.δ. 171/1987 (δήμοι), π.δ. 186/1996 (νομαρχίες)

9 FIDIC στις δημόσιες συμβάσεις;
Εξαίρεση ΑΕ / ΝΠΙΔ του δημοσίου από τη νομοθεσία εκτέλεσης συμβάσεων έργων / προμηθειών / υπηρεσιών Εκπόνηση και υιοθέτηση Κανονισμών εκτέλεσης συμβάσεων έργων / προμηθειών / υπηρεσιών Υιοθέτηση με Κ.Υ.Α. διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων συμβάσεων γενικής εφαρμογής (FIDIC)

10 Πλεονεκτήματα FIDIC 1 Επαρκείς–δοκιμασμένες συμβάσεις 2
Ασφάλεια συναλλαγών 3 Διαφάνεια 4 Εξοικονόμηση πόρων 5 Εξωστρέφεια

11 Οι συμβάσεις FIDIC και το ελληνικό δίκαιο
Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος


Κατέβασμα ppt "Οι συμβάσεις FIDIC και το ελληνικό δίκαιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google