Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πώς μπορούμε να διδάξουμε ορθογραφία με τη βοήθεια της εικονογραφικής μεθόδου και των Νέων Τεχνολογιών Καζάρα Ελένη Ξυλουργίδου Ελισάβετ Δημοτικό Σχολείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πώς μπορούμε να διδάξουμε ορθογραφία με τη βοήθεια της εικονογραφικής μεθόδου και των Νέων Τεχνολογιών Καζάρα Ελένη Ξυλουργίδου Ελισάβετ Δημοτικό Σχολείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πώς μπορούμε να διδάξουμε ορθογραφία με τη βοήθεια της εικονογραφικής μεθόδου και των Νέων Τεχνολογιών Καζάρα Ελένη Ξυλουργίδου Ελισάβετ Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς Θάσου

2 Γνωστικό Αντικείμενο/α: Νεοελληνική Γλώσσα
Τάξη: Δ΄ Διάρκεια: 7 συναντήσεις Αριθμός μαθητών/τριών: 12 Γενικός σκοπός : να βελτιωθούν οι μαθητές/τριες στην ορθογραφία λέξεων θεματικής ορθογραφίας Π.χ. το γλυκό

3 Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε είχε 3 φάσεις:
1η φάση: αρχική αξιολόγηση – διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών/τριών 2η φάση: εφαρμογή βελτιωτικών δραστη- ριοτήτων 3η φάση: τελική αξιολόγηση – αποτελέ- σματα

4 1η φάση Εργαλείο αξιολόγηση:
αφορούσε στη θεματική ορθογραφία και περιείχε τρεις ασκήσεις (υπογραμμίζω το σωστό, συμπλη- ρώνω το γράμμα που λείπει στις λέξεις, συμπληρώνω το γράμμα που λείπει στις προτάσεις) εργαλείο αξιολόγησης1.doc

5 Η ύλη που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από την 1η ενότητα (Ένα ακόμα σκαλί), τη 2η ενότητα (Ρώτα το νερό … τι τρέχει) και την 4η ενότητα (Εμένα με νοιάζει) Θεματική ορθογραφία: θεματική ορθογραφία - ύλη.docx

6 Κατά τη διεξαγωγή της αρχικής αξιο- λόγησης προς αποφυγήν λαθών από τρί- τους παράγοντες λάβαμε υπόψιν τα εξής: - η εκπαιδευτικός διαβάζει τόσο την εκφώ- νηση όσο και τις λέξεις και τις προτάσεις - δεν υπάρχουν εικόνες στα φύλλα εργασίας - υπάρχουν μεγάλα γράμματα και μεγάλα κενά

7 Ευρήματα από το εργαλείο αξιολόγησης
5 μαθητές/τριες είχαν επαρκή επίδοση (ποσοστό επιτυχίας από 75% και άνω) 4 μαθητές/τριες είχαν μέτρια επίδοση (ποσοστό επιτυχίας από 50% έως 75%) 3 μαθητές/τριες είχαν μη επαρκή επίδοση (ποσοστό επιτυχίας κάτω των 50 %)

8 Βραχυπρόθεσμοι στόχοι που τέθη-καν μετά την αρχική αξιολόγηση όσον αφορά στη θεματική ορθογραφία:
Να μάθουν οι μαθητές/τριες να γράφουν ορθογραφημένα 10 λέξεις με τη βοήθεια της εικονογραφικής μεθόδου. Να μάθουν οι μαθητές/τριες να γράφουν ορθογραφημένα λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων με τις 10 επιλεγμένες λέξεις. Όμοια με άλλες 10 λέξεις κτλ.

9 Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας
Η διδασκαλία ήταν κάποιες φορές μετωπική, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν συνεργατική. Εφαρμόστηκαν ποικίλες τεχνικές και μέθοδοι. Χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο έντυπο και ηλεκτρο- νικό υλικό, καθώς και υλικό από διάφορα βιβλία. Χρήση η/υ (hot potatoes, jigsaw, crossword forge, word, google)

10 Βιβλία στα οποία στηρίχτηκε η διδασκαλία:
Βιβλία του μαθητή της Δ΄ τάξης Βιβλίο του δασκάλου της Δ΄ τάξης Η διδασκαλία της ορθογραφίας με εικονο- γραφήματα σε μαθητές με δυσλεξία (της Δώρας Μαυρομμάτη) Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

11 2η φάση Δημιουργία ενός πλάνου εργασίας
Αναζήτηση και συγκέντρωση χρήσιμου υλικού Καταγραφή δραστηριοτήτων Δημιουργία ομάδων

12 Δημιουργία ομάδων Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από 4 μαθητές/τριες. Τα κριτήρια δημιουργίας των ομάδων ήταν τα εξής: Μαθησιακό επίπεδο Φύλο Κοινωνιόγραμμα Έτσι κάθε ομάδα είχε μαθητές/τριες διαφο- ρετικών μαθησιακών επιπέδων, αγόρια και κορίτσια, τα οποία μάλιστα είχαν μεταξύ τους καλές σχέσεις.

13 Ομάδα των περιστεριών:

14 Ομάδα των χελιδονιών:

15 Ομάδα των σπουργιτιών:

16 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Λίγα λόγια για την εικονογραφική μέθοδο -πλεονεκτήματα της μεθόδου -μειονεκτήματα της μεθόδου Λίγα λόγια για τα λογισμικά που χρησιμο- ποιήθηκαν: -hot potatoes -jigsaw puzzle -crosword forge

17 Διδασκαλία 10 λέξεων με την εικονο-γραφική μέθοδο
Λέξεις: κίνδυνος, χτυπώ, φωτεινός, γλυκό, ρυάκι, χύνω, μόλυνση, ωκεανός, διώροφο, σωλήνας Δραστηριότητες: 1) Προβολή σε powerpoint των 10 λέξεων, για κάθε λέξη παράγεται μία σύντομη ιστορία που βοηθάει το/τη μαθητή/τρια να θυμηθεί τα γράμματα που τον/τη δυσκολεύουν (μνημονική τεχνική) εικονογραφήματα a.ppt

18 2) Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν κάτι σχετικό που τις λέξεις που διδάχτηκαν
εικον. μαθητών a.pptx

19 3) Επιτραπέζια σταυρόλεξα (ομαδική δραστηριότητα)

20 Παρουσίαση του προγράμματος hot potatoes

21 Ασκήσεις στο hot potatoes (συμπλήρωση κενών και σταυρόλεξα) εικονογραφήματα 1.htm εικονογραφήματα 2.htm εικονογραφήματα 3.htm έντυπες ασκήσεις εικονογραφηματα.docx

22

23 Διδασκαλία 10 λέξεων με την εικονο-γραφική μέθοδο
Λέξεις: καλοκαίρι, κύμα, υδρό-υδρόγειος, κολυμπώ, κυλώ, υγρό, νησάκι, περιβάλλον, θάλασσα, άμμος Δραστηριότητες: 1) Προβολή σε powerpoint των 10 λέξεων, για κάθε λέξη παράγεται μία σύντομη ιστορία που βοηθάει το/τη μαθητή/τρια να θυμηθεί τα γράμματα που τον/τη δυσκολεύουν (μνημονική τεχνική)

24 εικονογραφήματα c.pptx 2) Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν κάτι σχετικό που τις λέξεις που διδάχτηκαν εικον. μαθητών c.pptx 3) Οι μαθητές/τριες γράφουν προτάσεις με τις νέες 10 λέξεις που διδάχτηκαν στον υπολογιστή και συγκεκριμένα στον κειμε- νογράφο (word)

25 Διδασκαλία 10 λέξεων με την εικονο-γραφική μέθοδο
Λέξεις: σφαίρα, πηγή, ισόγειο, υπόγειο, υπό-υπέρ, κοιτάζω, κρύβω, φύλλο, δοχείο, σύννεφο Δραστηριότητες: 1) Προβολή σε powerpoint των 10 λέξεων, για κάθε λέξη παράγεται μία σύντομη ιστορία που βοηθάει το/τη μαθητή/τρια να θυμηθεί τα γράμματα που τον/τη δυσκολεύουν (μνημονική τεχνική) εικονογραφηματα b.pptx

26 2) Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν κάτι σχετικό που τις λέξεις που διδάχτηκαν
εικον. μαθητών b.pptx 3) Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν παζλ στον υπολογιστή. Οι εικόνες των παζλ προέρχο- νται από τα εικονογραφήματα MOV gp παζλ ορθογραφια\συννεφο παζλ.exe

27

28 4) Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν οικογένειες λέξεων με τη βοήθεια της μητέρας-λέξης
MOV gp

29 3η φάση Τελική αξιολόγηση
Δόθηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης το οποίο περιείχε παρόμοιες δραστηριότη- τες με αυτές του πρώτου εργαλείου, αλλά που αφορά μόνο σε όσα διδάχτηκαν στις βελτιωτικές δραστηριότητες εργαλείο αξιολόγησης1 - τελικο.doc

30 Θεματική ορθογραφία Αρχικό γράφημα: Τελικό γράφημα:

31 Παρατηρώντας τα παραπάνω γραφήματα μπορούμε να οδηγηθούμε στα εξής συμπε-ράσματα:
Αρχικά υπήρχαν 6 μαθητές/τριες με επαρκή επίδοση (ποσοστό επιτυχίας από 75% και άνω). Πλέον υπάρχουν 9 μαθητές/τριες με επαρκή επίδοση Υπήρχαν και υπάρχουν 3 μαθητές/τριες με μέτρια επίδοση (ποσοστό επιτυχίας από 50% έως 75%). Αρχικά υπήρχαν 3 μαθητές/τριες είχαν μη επαρκή επίδοση (ποσοστό επιτυχίας κάτω των 50 %). Πλέον δεν υπάρχει κάποιος/κάποια μαθητής/μαθήτρια με μη επαρκή επίδοση.

32 Αποτίμηση του προγράμματος


Κατέβασμα ppt "Πώς μπορούμε να διδάξουμε ορθογραφία με τη βοήθεια της εικονογραφικής μεθόδου και των Νέων Τεχνολογιών Καζάρα Ελένη Ξυλουργίδου Ελισάβετ Δημοτικό Σχολείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google