Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΤΖΙΝΟΥ HELP-FORWARD NETWORK ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ www.help-forward.gr

2 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ASSESSING ECONOMIC GROWTH Long-Run Economic Grouth is associated with the National Innovation Capacity (NIC) which is assesed by using 25 quantitative indicators organised within four main groups: • Absorptive Capacities • R&D supply • Diffusion • Demand (Finance/Competition/Macroeconomic Stability)

3 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL INNOVATION CAPACITY Absorptive Capacity is the ability to absorb new knowledge and adept imported technologies. Essential for catching up economies to grow and innovate R&D capability is important not only to generate new knowlegde but also as a mechanism to absorb it. Diffusion is a key mechanism to gain economic benefits from own investment in R&D as well as to employ absorptive capacities Demand for R&D and innovation is the key ecomonic mechanism, which innitiates wealth generation processes in R&D, absorption and diffusion activites

4 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL INNOVATION CAPACITY

5 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL INNOVATION CAPACITY Absorptive Capacity • Expenditure in Education in % of GDP • S&E graduates (% 20-29 population) • Population with 3rd level education • Participation in long-life learning (% of working age population) • Employment in high-tech manufacturing • Employment in high-tech services R&D supply • Public R&D expenditure (% GDP) • Business R&D expenditure (%GDP) • R&D per labour force • EPO high-tech patents (per mln population) • USPTO high-tech patents (per mln population) •Resident patents per capita

6 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL INNOVATION CAPACITY Diffusion • training enterprises as % of all enterprises • CVT in % of labour costs of all enterprises • ISO 900 certification per capita • Internet users per 10.000 inhabitants 2001 • PC per 100 inhabitants 2003 • ICT expenditures (% GDP) Demand (Finance/Competition/Macroeconomic/stability) • Stock market capitalisation in % GDP • Domestic credit provided by banking sector (%GDP) • Share of FDI in GDP, 1999 • Share of trade in GDP, 1999 • Index of patent tight

7 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL INNOVATION CAPACITIES

8 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ABSORPTIVE CAPACITIES

9 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network R&D CAPACITIES

10 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network DIFFUSION CAPACITIES

11 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network DEMAND CAPACITIES

12 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SME INNOVATING IN HOUSE (% of manufacturing SMEs)

13 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network MANUFACTURING SME’S INVOLVED IN INNOVATION (% of manufacturing SMEs)

14 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network PUBLIC R&D EXPENDITURE (% of GDP)

15 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network BUSINESS R&D EXPENDITURE (% of GDP)

16 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network TRENDS FOR GREECE (2002)

17 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network TRENDS FOR GERMANY (2002)

18 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network TRENDS FOR PORTUGAL (2002)

19 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network COMPARING GREEK REGIONS

20 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network COMPARING GREEK REGIONS

21 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network COMPARING GREEK REGIONS

22 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network COMPARING GREEK REGIONS

23 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Growth Theory Evolvement Growth Theory:Economic growth was not linked to R&D activities. Technological development was associated to acquisition of knowledge in the production process Neoclassical Theory: cannot account for sources of technology New Growth Theory:Introduces a few structural features like the size of R&D sector or rate of obsolescence of new technology This is where IRC Help Forward enters the sequence  New approach: If we want to understand the effect of R&D on innovation and productivity we should look beyond the R&D sector to the diffusion and transfer of knowledge and new technologies  This is where IRC Help Forward enters the sequence

24 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Από το 1991 στην υπηρεσία της βιομηχανίας και της τεχνολογικής έρευνας ΠΡΑΞΗ : ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ των Συντελεστών της Έρευνας και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα

25 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1991 ΣΕΒ ΙΤΕ 1992 ΓΓΕΤ 1995 ΣΒΒΕ IRC 1998 NCP 2001

26 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Innovation Relay Centres  68 IRCs  220 Οργανισμοί  30 Χώρες: ΕΕ + Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρο, Ρουμανία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ισραήλ, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία & Ελβετία

27 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 1997 FEMIRC Romania 1996 FEMIRC Bulgaria 1998 Κύπρος

28 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ  Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας.  Προώθηση των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας στην αγορά.  Δημιουργία νέων επιχειρήσεων Τεχνολογικής βάσης.  Αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

29 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Διάγνωση τεχνολογικών αναγκών Ελληνικών επιχειρήσεων και προώθησή τους στο εξωτερικό.  Προσδιορισμός δυνατοτήτων χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους καθώς και από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Venture Capitals, Business Angels, τράπεζες,κλπ).  Υποστήριξη στη σύνταξη εμπεριστατωμένων σχεδίων για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας και τη σύσταση νέων εταιρειών τεχνολογικής βάσης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ

30 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας  Εντοπισμός, αξιολόγηση, marketing και προώθηση Ελληνικών τεχνολογικών προσφορών στο εξωτερικό  Συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, έρευνα αγοράς ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ

31 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Ευέλικτη και ανεξάρτητη ομάδα  14 στελέχη (30+) με ερευνητική, βιομηχανική και συμβουλευτική εμπειρία  Ποικιλία τεχνολογικών πεδίων εξειδίκευσης  Ζητούμενο : αποτελεσματική επικοινωνία με ερευνητές, επιχειρηματίες και επενδυτές …..Έλληνες & ξένους ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ

32 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ IRC TECHNOLOGY OFFER REFERRALS From local partners, or EICs IRC AWARENESS actions (conferences, mailing…) CLIENTS (SME,Technology Centre, University) TECHNOLOGY RECIPIENT TECHNOLOGY DEVELOPER DEVELOPER TTT NEGOTIATIONS TTT PARTNER SEARCH TECHNOLOGY AUDIT TECHNOLOGY REQUEST TECHNOLOGY OFFER TTT SIGNED AGREEMENT !! Assessment of TO -TR (IPR Novelty Scan Scientific Check Market Competitor Scan) Innovation FINANCING

33 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ IRC ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ IRC-IRE CU IRC- IRE LIFT I-TECJEV ETF IPR Helpdesk Financing Innovation EC Initiatives Start-ups Regions of excellence BIC EIC BRE/ BC- Net NCP Support networks... TII European RTD results’ providers... EUREKAESA Innovation Cells JRC

34 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  900 προτάσεις χρηματοδότησης σε Ελλάδα και Ευρώπη, 350 εγκεκριμένες (1991- 2001)  4000 αναζητήσεις συνεργασιών από τον Ευρωπαϊκό χώρο αξιολογήθηκαν, 2500 διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα (1991-2001)  130 Ελληνικές προσφορές, ζητήσεις τεχνολογίας και αναζητήσεις εταίρων προωθήθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο (1996-2001) ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

35 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  45 επιχειρήσεις και οργανισμοί επωφελήθηκαν από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΠΡΑΞΗ κατά τις διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας  15 υπογεγραμμένες συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας (1997-2000)  22 διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

36 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Έκδοση του μηνιαίου περιοδικού «ΠΡΑΞΗ – Διάχυση Τεχνολογίας» για τους συνδρομητές του PRAXIclub  Πύλη στο διαδύκτιο (www.help-forward.gr) με 37000 επισκέπτες έως σήμερα (300/βδομάδα).www.help-forward.gr  Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων μεταφοράς τεχνολογίας αλά και συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις. (π.χ. MicroNano Thessaloniki, Innovation financing- Brussels, Pollutec 2001)  Μόνιμες συνεργασίες με περιοδικά και εφημερίδες. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

37 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Μια πολυφασματική κάμερα με ικανότητα να «βλέπει» ότι δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Κατασκευάζεται από το ΙΤΕ και προωθείται σε όλο τον κόσμο από την ART Innovation (Ολλανδία) Με την διαμεσολάβηση του ΠΡΑΞΗ: Joint venture του ΙΤΕ και venture capitalists από την Ολλανδία. SUCCESS STORIES

38 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SUCCESS STORIES Σύναψη συμφωνίας εμπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελβετική και Ελληνική εταιρία μέλος του ΣΒΒΕ, που αφορά μία κάμερα επιτήρησης υψηλής αντοχής η οποία εισέρχεται σε κλιβάνους και καυστήρες (<1600°C) κατά την λειτουργία τους και να εντοπίζει προβλήματα στην καύση ή στον εξοπλισμό.

39 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SUCCESS STORIES

40 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Ιανουάριος 2001. Πραγματοποίηση πρώτης επαφής με την ελληνική εταιρία. Διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών της εταιρίας και Technology Watch.  Απρίλιος 2001. Εντοπίζεται η Ελβετική τεχνολογία μέσω του δικτύου των IRCs, αξιολογείται και προωθείται στην Ελληνική εταιρία.  Με συντονισμένες ενέργειες του ΠΡΑΞΗ και του αντίστοιχου Ελβετικού γραφείου λύνονται τα αρχικά προβλήματα επικοινωνίας των 2 εταιριών και πραγματοποιείται επίσκεψη της Ελληνικής εταιρίας στην Ελβετία.  Δεκέμβριος 2001. Η Ελβετική εταιρία με την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ και του ελβετικού IRC επισκέπτεται την ελληνική εταιρία και υπογράφεται η συμφωνία. Το ΠΡΑΞΗ ύστερα από αίτημα των δύο εταιριών ήταν παρόν στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων και βοήθησε στην υπογραφή της συμφωνίας. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ

41 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΣΒΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 031 (0) 552791, fax. 031 (0) 552790 E-mail: katerina@help-forward.grkaterina@help-forward.gr ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τηλ. 01(0) 32 22 059, fax. 01 (0) 32 51 877 E-mail: irc@help-forward.grirc@help-forward.gr http://www.help-forward.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

42 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network NATIONAL CONTACT POINT FOR THE FRAMEWORK PROGRAMS SINCE 1998

43 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Priority thematic areas  Nanotechnologies & nanosciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices  Aeronautics and space  Sustainable development, global change & ecosystems  Specific activities  International co-operation activities  Structuring ERA  Research and Innovation  Human Resources & mobility  Research infrastructures  Strengthening ERA foundations  Co-ordination of research activities  Development of research/ innovation policies AREAS OF FOCUS

44 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Clientele base of 1500 companies and 700 laboratories  Helpline of information and advice to local companies and laboratories for their participation in European programmes (+ active promotion, company visits, etc)  Organisation of over 130 events for the promotion of National and EU RTD funding schemes, held across the country (since 1991)  Development of specialised training seminars for successful participation in FP programmes and also for related issues (IPR, exploitation of RTD results, etc) NCP ACTIVITIES (I)

45 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Active participation in European networks of mediators (IRC, NCP, other - subscription based) that enable partner search for RTD consortia  Development of international initiatives (support actions) to promote technology watch and SMEs’ participation in RTD programmes  Continuous internal training as well as close collaboration with (and training by) the Commission services  Continuous co-operation and synergy with the National authorities NCP ACTIVITIES (II)

46 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  Assisted the set-up and the operation of similar infrastructures in Bulgaria and Romania with the help of the INNOVATION and the INCO programme (FP4)  Provided training and help-line to NCP organisations (for FP5) and researchers in Cyprus in the framework of a private agreement with the Cyprus Foundation of Research Promotion NCP ACTIVITIES (Regional)

47 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  900 proposals for funding were submitted in Greece and in Europe with the assistance of H-F, more than 350 of them successful (1991-2001).  9000 technology co-operation partner searches from Europe were evaluated, 4000 of them were disseminated in Greece (1991-2002)  120 technology offers and requests as well as RTD partner searches from Greece to Europe (since 1997) MEASURABLE RESULTS (I)

48 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network  250 cases of advanced technology transfer negotiations, which did not finally result in agreements  20 technology transfer agreements (since 1997)  Currently 25 technology transfer agreements in advanced negotiations  Our highest distinction: Best IRC award 2002 MEASURABLE RESULTS (II)

49 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Sustainable energy systems (810MEuro): clean energy, energy savings, alternative motor fuels, fuel cells, energy carriers/transport/storage Sustainable surface transport (610MEuro): environmentally friendly transport, interoperability, safety Global change and ecosystems (700MEuro): greenhouse gas emissions, water cycle, biodiversity and ecosystems, natural disasters, land management, climate observation, complementary research, cross- cutting issues SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (PRIORITY 6)

50 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network I. Impact and mechanisms of greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants on climate, ozone depletion and carbon sinks II. Water cycle, including soil-related aspects III. Biodiversity and ecosystems IV. Mechanisms of desertification and natural disasters V. Strategies for sustainable land management, including coastal zones, agricultural land and forests GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS: MAIN ADDRESSED AREAS

51 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network VI. Operational forecasting and modelling including global climatic change observation systems Complementary research Cross-Cutting issue: Sustainable Development concepts and tools GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS: MAIN ADDRESSED AREAS

52 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network I. IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND ATMOSPHERIC POLLUTANTS ON CLIMATE Research Objectives: • Detect and describe global change processes associated with greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants; • Predict and assess impacts; • Evaluate mitigation options.

53 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network I. IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS… Research topics I.1 Carbon and nitrogen cycles: sources and sinks I.2 Atmospheric pollutants and their regional impacts I.3 Climate dynamics and variability I.4 Prediction of climatic change and its impacts I.5 Stratospheric ozone and climate interactions I.6 Adaptation and mitigation strategies

54 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network II. WATER CYCLE, INCLUDING SOIL-RELATED ASPECTS Research Objectives: • Understand and assess impact of global change on water cycle, quality and availability and on soil functions and quality; • Provide basis for management tools.

55 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network II. WATER CYCLE… (2) Research topics II.1 Hydrology and climate processes II.2 Ecological impact of global change, soil functioning and water quality II.3 Integrated management strategies and mitigation technologies II.4 Scenarios of water demand and availability

56 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (1) Research Objectives: • Better understanding of marine and terrestrial • Biodiversity and ecosystem functioning; • Understand and minimise the negative impacts of human activities; • Ensure sustainable management of natural resources and terrestrial and marine ecosystems, and protection of genetic resources.

57 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (2) Research topics III.1 Assessing and forecasting changes in biodiversity, structure, function and dynamics of ecosystems and their services, with emphasis on marine ecosystems functioning III.2 Relationships between society, economy, biodiversity and habitats III.3 Integrated assessment of drivers affecting ecosystems functioning and biodiversity, and mitigation options III.4 Risk assessment, management, conservation and rehabilitation options in relation to terrestrial and marine ecosystems

58 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network IV. MECHANISMS OF DESERTIFICATION AND NATURAL DISASTERS Research Objectives: • Understand mechanisms of desertification and natural disasters, particularly if linked to climate change; • Improve the risk and impact assessment and forecasting; • Improve decision support methodologies. Research topics IV.1 Mechanisms of desertification IV.2 Natural disasters (seismic, volcanic, hydrogeological and forest fire risks)

59 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network V. STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, INCLUDING COASTAL ZONES, AGRICULTURAL LAND & FORESTS Research Objectives: • Contribute to the development of strategies and tools for sustainable land use (emphasis on coastal zones, agricultural lands, forests); • Ensure sustainable development at economic, social and environmental levels. Research topics V.1 Sustainable use of land V.2 Qualitative and quantitative aspects of multi-functionality of agriculture and forest/wood chain

60 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network VI. OPERATIONAL FORECASTING AND MODELLING INCLUDING GLOBAL CLIMATIC CHANGE OBSERVATION SYSTEMS Research Objectives: • Facilitate systematic observations of atmospheric, terrestrial and oceanic parameters including those of climate; • Improve forecasting of the marine, terrestrial and atmospheric environment; • Establish common European data bases and contribute to international programmes. Research topics VI.1Development of observing and forecasting systems - Contribution to the establishment of GMES (Global Monitoring of Environment and Security)

61 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Research Objectives: • Develop advanced methodologies for risk assessment; • Appraisal of environmental quality, including indicators; • Risk evaluation in relation to outdoor and indoor exposure. Research topics VII.1Development of advanced methodologies for risk assessment VII.2Appraisal of environmental quality, population health and monitoring tools VII. COMPLEMENTARY RESEARCH

62 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Research topics VIII.1 Estimating thresholds of sustainability and externalities VIII.2 Developing tools for Integrated Sustainability and for the incorporation of sustainability in decision making processes VIII. CROSS-CUTTING ISSUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS AND TOOLS Research Objectives: • Develop concepts for facing the complex challenges of the EU Strategy on Sustainable Development and the Johannesburg Summit; • Characterise the sustainability dimension of the relevant policies; • Support the assessment of the interrelations of environmental, economic & social impacts of policies

63 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SPECIFIC SUPPORT ACTIONS (SSA) • Contribute to the implementation of the work programme • Support the analysis and dissemination of results • Prepare future Community actions Some of the priorities for 2003/2004 : •Mechanism (e.g., ENRICH) to build and strengthen co-operation with partners in the developing world on issues such as climate change, ecosystems, natural risks; •Consolidating knowledge on the role of wetlands in the water cycle; •Capitalisation of results from the past research on sustainable agriculture;

64 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Percentage of IP+NoE 80% (full revision of new instruments in 2004) Call publication date: 17 December 2002 1st call closure date: 8 April 2003 2nd call closure date: October 2003 One-stage evaluation in the 1st call GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (700 M€) 5MEUROSpecific Support Actions 25MEUROSTREPs Co-ordination Actions 140MEURONetworks of Excellence Integrated Projects Indicative budget, 1 st call 2003 Type of Instruments

65 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: CALLS ROADMAP

66 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network Research policy (serving energy and associated policies) Energy policy and Legislation (serving research and associated policies) Policy Aims Scientific / Technological Technological as well as Market / Financial Risk Research, including prototypes and pilot plants Integrated demonstration / validation actions (research up to 20%) Focus Technology development (wide exploitation beyond 2010) Accelerate market penetration (wide exploitation before 2010) Impact Short to Medium Term Medium to Long Term SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: Proposal Characteristics SMM L

67 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network SHORT AND MEDIUM-TERM RESEARCH ACTIONS (405 M€) •Clean energy, in particular renewables  Cost effective supply  Large scale integration •Energy savings and energy efficiency  Eco-buildings  Polygeneration •Alternative motor fuels SM

68 2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network •Fuel cells, including their applications •New technologies for energy carriers (Hydrogen & Electricity) •New and advanced concepts in renewable energy technologies •Capture and sequestration of CO 2 •Socio-economic tools and concepts for energy strategy Medium and long-term research actions (405 M€) M L


Κατέβασμα ppt "2 nd Development Conference of SERRES PREFECTURE Σέρρες 07/06/2003 HELP-FORWARD Network ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google