Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4 ο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4 ο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4 ο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

2 4.3 Μέρη λειτουργικού συστήματος Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Το ΛΣ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση :  της ΚΜΕ  της κεντιρκής μνήμης  του συστήματος αρχείων  των περιφερειακών μονάδων μνήμης

3 Πυρήνας Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Πυρήνας :  Επιτελεί τον ρόλο του ενδιάμεσου « κρίκου » μεταξύ υλικού και του υπόλοιπου λειτουργικού συστήματος.  Ένα μέρος του έχει γραφεί στη γλώσσα μηχανής που κατανοεί η ΚΜΕ  Φορτώνεται πρώτο, κατά την εκίνηση του υπολογιστή  Ρυθμίζει την επικοινωνία και το συγχρονισμό μεταξύ των διεργασιών. Ονομάζεται και « ελεγκτής της κυκλοφορίας ».

4 Διεργασία (task) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Διεργασία (task) και επεξεργασία (process) είναι παρόμοιες έννοιες. Πρόκειται για μια ακολουθία από ενέργειες, που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί μια λειτουργία.  Διεργασία : είναι ευρύτερη έννοια, αφορά ενέργειες συστήματος  Επεξεργασία : αφορά κυρίως σε τμήματα προγράμματος

5 Ένα μέρος του λειτουργικού συστήματος ασχολείται με την προστασία και την ασφάλεια των επεξεργασιών. Μια επεξεργασία κινδυνεύει να αλλοιώσει τη λειτουργία ή τα δεδομένα μιας άλλης. Προστασία και ασφάλεια Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

6 4.3.1 Διαχείριση της ΚΜΕ Πολυπρογαμματισμός : Ο πολυπρογραμματισμός συνίσταται στην ικανότητα του λειτουργικού συστήματος, την ίδια χρονική στιγμή που υπάρχουν πολλά προγράμματα « φορτωμένα » στην κεντρική μνήμη, να καθοδηγεί την ΚΜΕ να τα εκτελεί όλα μαζί. Η υλοποίηση της έννοιας του πολυπρογραμματισμού επιτελείται από το ΛΣ μέσω της διαχείρισης της ΚΜΕ ή του χρονοπρογραμματισμού της. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 4.3.1 Διαχείριση της ΚΜΕ Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα  Ο πολυπρογραμματισμός επιτυγχάνει σημαντικά οφέλη όπως :  Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΚΜΕ  Περισσότερες εργασίας στη μονάδα του χρόνου *** Σε κάθε χρονική στιγμή η ΚΜΕ εκτελεί μόνο ένα πρόγραμμα, αλλά στη μονάδα του χρόνου π. χ. σε 1 sec η ΚΜΕ εκτελεί συνολικά πολλά προγράμματα.

8 4.3.1 Διαχείριση της ΚΜΕ Χρονοπρογραμματισμός : Όταν η ΚΜΕ εκτελεί ένα πρόγραμμα, υπάρχουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα πρέπει να μείνει ανενεργή ( π. χ. Αναμονή επικοινωνίας με περιφερειακή συσκευή ). Κατά τη διάρκεια, αυτών των διαστημάτων, είναι δυνατή η αξιοποίησή της στην εκτέλεση κάποιου άλλου προγράμματος που βρίσκεται στην κεντρική μνήμη και απαιτεί για την εκτέλεσή του την τρέχουσα χρονική στιγμή τη δραστηριοποίηση της ΚΜΕ. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

9 4.3.2 Διαχείριση κεντρικής μνήμης Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα  Ο χρονοπρογραμματισμός της ΚΜΕ προϋποθέτει ότι στην κεντρική μνήμη υπάρχουν ταυτόχρονα φορτωμένα περισσότερα του ενός προγράμματα.  Η κεντρική μνήμη θα πρέπει να μοιράζεται μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.  Ένας μέρος του λειτουργικού συστήματος ασχολείται με το μοίρασμα και την αποτελεσματική διαχείριση της κεντρικής μνήμης.

10 Διαχείριση συστήματος αρχείων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα  Αρχείο είναι μια νοητή μονάδα αποθήκευσης δεδομένων και προγραμμάτων. Είναι μια σειρά από bit, για την αποθήκευση των οποίων σε μια συσκευή περιφερειακής μνήμης μεριμνά το ΛΣ.  Κάθε αρχείο έχει συνήθως :  Όνομα  Τύπο  Χρόνο δημιουργίας / τροποποίησης  Μέγεθος  Δημουργό  Δικαιώματα πρόσβασης

11 Διαχείριση συστήματος αρχείων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Το ΛΣ εξασφαλίζει τη δυνατότητα να εκτελούμε τις εξής πράξεις σε ένα αρχείο  Δημιουργία αρχείου - προσδιορισμός ονόματος και τύπου  Τροποποίηση περιεχομένου αρχείου  Αντιγραφή ή μρυσκίνηση αρχείου σε άλλη περιφερειακή συσκευή  Αντιγραφή αρχείου σε άλλο αρχείο  Μετονομασία  Αντιγραφή ή μετκίνηση από μία ομάδα σε άλλη ομάδα αρχείων στην ίδια περιφερειακή συσκευή

12 Διαχείριση συστήματος αρχείων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Όλα τα αρχεία που αποθηκεύονται σε μια περιφερειακή συσκευή καθώς και η οργάνωσή τους αποτελούν ένα σύστημα αρχείων. Τα αρχεία οργανώνται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελεί ένα κατάλογο ή φάκελο. Κάθε κατάλογος έχει όνομα και αποτελείται από αρχεία και ίσως υποκαταλόγους. Το σύστημα αρχέιων είναι οργανωμένο με δενδροειδή τρόπο.

13 Υποκατάλογοι Α και Β. Ο κατάλογος Α έχει υποκαταλόγους τους Γ, Δ, Ε. Διαδρομή αρχεία του καταλόγου Δ : \ Α \ Δ \ Χ 1 και Α \ Δ \ Χ 2 Σύστημα αρχείων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4 ο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google