Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» Διαχείριση Γνώσης Μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής

2 Μάθημα 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Γνώσης
& Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΔΓ

3 Διαχείριση Γνώσης - Εισαγωγή
Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) (Knowledge Management - KM) είναι πολύ σημαντική σήμερα Στις επιχειρήσεις αλλά και στην έρευνα της Πληροφορικής Στην καθημερινότητα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστιους όγκους δεδομένων και πληροφορίας. Αυτά δεν είναι γνώση Γίνονται γνώση όταν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα τους την αξία που έχουν (για εμάς ή την επιχείρηση) Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε τη ΔΓ Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός ούτε για τη ΔΓ ούτε για την ίδια την γνώση

4 Τι είναι Διαχείριση Γνώσης
O όρος "διαχείριση γνώσης" (knowle-dge management) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν στη δημιουργία, στην επεξεργασία και στη διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας.

5 Γνώση (knowledge) Κατανόηση η οποία αποκτάται μέσω εμπειρίας ή μελέτης
Εξοικείωση με την εκτέλεση κάποιας εξειδικευμένης εργασίας («τεχνογνωσία» - “know-how”) Επισώρευση δικών μας εμπειριών Θεωρητική γνώση (“know-that”) ή γνώση που μας μεταδόθηκε μέσω διδασκαλίας Εμπειρία κάποιου άλλου

6 Τι είναι Διαχείριση Γνώσης
Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να ειδωθούν ως «διαδικασίες γνώσης» Περιλαμβάνει: τη δημιουργία γνώσης, τη διάχυσή της, την αναβάθμισή της και την εφαρμογή της για την επιβίωση της επιχείρησης Βασίζεται εν μέρει στην επιστήμη, εν μέρει στην «έμπνευση» και εν μέρει στην τύχη

7 Ποιοι εμπλέκονται στη Διαχείριση της Γνώσης
Άνθρωποι Οι υπάλληλοι της εταιρίας Οργανωτικές Διαδικασίες Τεχνολογία Πληροφοριακή Υποδομή

8 Ποιοι εμπλέκονται στη Διαχείριση της Γνώσης
Knowledge PEOPLE TECHNOLOGY ORGANIZATIONAL PROCESSES

9 Explicit Knowledge Base
Ρητή και Άρρητη Γνώση Oral Communication “Tacit” Knowledge 50-95% Explicit Knowledge Base 5 % Information Request “Explicit” Knowledge Information Feedback

10 Ρητή (explicit) Γνώση Σαφώς καταγεγραμμένη – κωδικοποιημένη
Βιβλία, έγγραφα, βάσεις δεδομένων Know-that / Θεωρητική γνώση Ανακαλείται, μεταφέρεται, επαναχρησιμοποιείται εύκολα

11 Άρρητη (tacit) Γνώση Βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων-ειδικών
Περιλαμβάνει διαίσθηση, αξίες, πεποιθή-σεις Know-how / Ενσωματωμένη Γνώση Χρησιμοποιείται για να παράγει ρητή γνώση Μεταφέρεται με την προσωπική επικοι-νωνία Διαμοιράζεται δύσκολα, μπορεί εύκολα να χαθεί

12 Δημιουργία, Μετατροπή και Επικοινωνία της Γνώσης Μοντέλο του Nonaka
Άρρητη σε Άρρητη (Κοινωνικοποίηση) Συναντήσεις, Συζητήσεις Άρρητη σε Ρητή (Εξωτερίκευση) Διάλογος, Ερωτήσεις-Απαντήσεις Ρητή σε Άρρητη (Εσωτερίκευση) Διάβασμα αναφοράς Ρητή σε Ρητή (Επικοινωνία) Αποστολή αναφοράς

13 Ένας Οργανισμός που βασίζεται στη Γνώση
Ο οργανισμός συλλέγει την γνώση από τους πελάτες (ανάγκες, επαφές, αγοραστική δύναμη) τα προϊόντα (θέση στην αγορά, αγοραστές, ιδανικές τιμές, καταναλωτικός τζίρος) τις οικονομικές πρακτικές του (κεφάλαια, πηγές και κόστη κεφαλαίων) τις πρακτικές των υπαλλήλων του (εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών, εύρεση ειδικών στην εξυπηρέτηση πελατών)

14 Διαχείριση Γνώσης: Ιδανική Περίπτωση
Σε έναν ιδανικό οργανισμό οι υπάλληλοι ανταλλάσσουν γνώση ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικά «πόστα» υποβοηθούμενοι από την τεχνολογία, αλλά και από καθιερωμένες πρακτικές της εταιρίας Έτσι η γνώση γίνεται «κτήμα» της φιλοσοφίας της εταιρίας

15 Διαχείριση Γνώσης: Ιδανική Περίπτωση
Δείκτες Γνώσης: Οι υπάλληλοι σκέφτονται πριν και ενεργούν, αντί να είναι παθητικοί και να αντιδρούν σε καταστάσεις που έχουν ήδη συμβεί Η χρήση της τεχνολογίας διευκολύνει στο διαμοιρασμό της γνώσης και στην χρήση της για παραγωγή καινοτομίας

16 Διαχείριση Γνώσης: Ιδανική Περίπτωση
Νέα προϊόντα Νέες αγορές Ευφυέστερη επίλυση προβλημάτων Καινοτομία Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες Αποδοτικότερες διαδικασίες Πιο έμπειρο προσωπικό Existing methods/ processes Outside Environment Learning PEOPLE Conversion New ideas Insights Knowledge Creation Knowledge Base Οφέλη Επιχείρησης Codified Technology

17 Τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η Διαχείριση Γνώσης
Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικα-σιών (Business Process Reengineering) Δραστική, στιγμιαία αλλαγή στην εταιρία Συνεχής διαδικασία μάθησης και αλλαγής Νέα Επιστήμη / Νέο Φιλοσοφικό ρεύμα Αφορά στην βελτίωση, στην ανάπτυξη, στο κέρδος Τεχνολογία (δίκτυο, βάσεις δεδομένων, κτλ.) Η τεχνολογία βοηθάει απλώς Οι άνθρωποι πρέπει να ενεργούν ώστε να αξιοποιείται η τεχνολογία

18 Τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η Διαχείριση Γνώσης
Διαχείριση πληροφορίας ή δεδομένων Τα δεδομένα και οι πληροφορίες θέλουν επεξεργασία προκειμένου να μετατραπούν σε γνώση Ροή πληροφορίας Σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα η πληροφορία ρέει αυτόματα σύμφωνα με τις επιχειρηματικές δραστη-ριότητες και οι άνθρωποι έχουν παθητικό ρόλο Στη Διαχείριση Γνώσης οι άνθρωποι έχουν τον κύριο ρόλο αξιοποιώντας και αξιολογώντας συνεχώς τη γνώση

19 Τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η Διαχείριση Γνώσης
Συλλογή Γνώσης (μόνο) Η συλλογή γνώσης είναι ένα μέρος μόνο της ΔΓ Τα κυριότερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετω-πιστούν είναι η συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων και με το σύστημα ΔΓ για ανταλλαγή της γνώσης και αξιοποίησή της από όλους Δεν περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών μόνο από ειδήμονες της εταιρίας ή από στελέχη που συνταξιοδοτούνται και στην καταγραφή τους σε εταιρικές βάσεις δεδομένων Όλοι οι υπάλληλοι συνεισφέρουν συνεχώς

20 Γιατί χρειάζεται η Διαχείριση Γνώσης
Όταν διαμοιράζεται η γνώση σε μια επιχείρηση, τότε υπάρχουν εκθετικά οφέλη γιατί οι υπάλληλοι μαθαίνουν από αυτήν Οι μη-εκπαιδευμένοι υπάλληλοι μπορούν γρήγορα να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα απόδοσης Όταν φεύγουν υπάλληλοι από μια επιχείρηση αυτή δεν χάνει την εμπειρία και τις γνώσεις τους

21 Γιατί χρειάζεται η Διαχείριση Γνώσης
Η επιχείρηση μπορεί να δράσει άμεσα σε μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία Δεν χρειάζεται να περιμένουν οι κατώτεροι υπάλληλοι τις αποφάσεις των ανώτερων Εξασφαλίζεται επιτυχής συνεργασία με τους προμηθευτές, πωλητές, πελάτες

22 Κίνητρα για ΔΓ Βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών
Αποφυγή λαθών που έγιναν στο παρελθόν Η γνώση των διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής και η ορθή παρακολούθηση της τάσης της αγοράς οδηγούν σε έγκαιρη προσαρμογή της παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς τη στιγμή που χρειάζεται αποφεύγοντας τα μεγάλα αποθέματα

23 Κίνητρα για ΔΓ Δημιουργία στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πόστα Αποφυγή της διαφυγής γνώσης με την αποχώρηση υπαλλήλων Χρησιμοποίηση «ξεχασμένης» γνώσης υπαλλήλων Κρίσιμη γνώση διαθέσιμη τη στιγμή που χρειάζεται

24 Κίνητρα για ΔΓ Τα περιουσιακά στοιχεία συνήθως χάνουν την αξία τους με το χρόνο Η γνώση αυξάνει την αξία της με το χρόνο όσο περισσότερο χρησιμοποιείται

25 Γεγονότα που δημιουργούν την ανάγκη για ΔΓ
Η παγκοσμιοποίηση και η γεωγραφική διασπορά έχει αλλάξει την εμβέλεια της σύγχρονης επιχείρησης Οι επιχειρήσεις βασίζονται στην εμπειρία τους να ανταπεξέλθουν στις επεκτεινόμενες αγορές

26 Γεγονότα που δημιουργούν την ανάγκη για ΔΓ
Η συμπίεση του μεγέθους των επιχειρήσεων (Downsizing) και ο επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (business process reengineering) οδήγησε στη μείωση προσωπικού και στη διαφυγή γνώσης

27 Κυριότερες Προκλήσεις
Το να εξηγήσεις σε κάποιον τι είναι η Διαχείριση Γνώσης και πώς μπορεί να ωφελήσει μία επιχείρηση Η ηγεσία της επιχείρησης πρέπει να εμφυσήσει την πρακτική του διαμοιρασμού της γνώσης στη φιλοσοφία της επιχείρησης Πολλές φορές η σύνδεση της αλλαγής νοοτροπίας με κάποιο bonus έχει θεαματικά αποτελέσματα Η χαρτογράφηση - αξιολόγηση της γνώσης που κατέχει η εταιρία ανά υπάλληλο, ανά τμήμα, ανά τομέα

28 Κυριότερες Προκλήσεις
Η ανάπτυξη μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και χρησιμοποίησης της γνώσης για δράση Η γνώση δεν στοιβάζεται απλά Πρέπει να συνδεθεί με τις αποφάσεις που έχουν παρθεί στο παρελθόν Πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια γνώση είναι σχετική και χρήσιμη για την εταιρία

29 Κυριότερες Προκλήσεις
Η συνεργασία Βοηθάει στο διαμοιρασμό εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ των υπαλλήλων Αυξάνει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα Η τεχνολογία βοηθάει Η καταγραφή της άρρητης γνώσης Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

30 Εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης
Διαδίκτυο (Internet) και εταιρικά δίκτυα (intranets) Αποθήκες δεδομένων (data warehouses) Αποθήκες εγγράφων (document repositories) Αποθήκες καλών-πρακτικών (best-practice repositories) Εργαλεία τηλεδιάσκεψης – βιντεοδιάσκεψης Εφαρμογές άμεσης επεξεργασίας των δεδομένων (on-line applications)

31 Εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης
Εργαλεία εξόρυξης δεδομένων (data-mining tools) Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) Εργαλεία και εφαρμογές διαχείρισης ροής διεργασιών (work-flow management tools/applications) Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων - CRM (Customer Relationship Management)

32 Παραδείγματα ΔΓ Υπάλληλοι εταιρίας που ανταλλάσσουν καλές πρακτικές μέσω βάσεων δεδομένων ή μέσω προσωπικών επαφών Μία «πύλη γνώσης» που προάγει επιχειρηματικές δεξιότητες και διευκολύνει το διαμοιρασμό της γνώσης

33 Παραδείγματα ΔΓ Ένα σωστά σχεδιασμένο εταιρικό δίκτυο εξοπλισμένο με λογισμικό συνεργασίας (groupware) το οποίο διευκολύνει τη ροή της γνώσης ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου και απόστασης Ομάδες εργασίας από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης οι οποίες προσπαθούν να βρουν, να αναπτύξουν και να προάγουν νέους τρόπους εφαρμογής της Διαχείρισης Γνώσης στην επιχείρηση

34 «Μύθοι» περί Διαχείρισης Γνώσης
Η ΔΓ είναι μόδα που θα περάσει Για τον χαρακτηρισμό ευθύνη έχουν κατά-σκευαστές λογισμικού οι οποίοι πλασά-ρουν παλιά προϊόντα ως εργαλεία ΔΓ Η ΔΓ δεν έχει σχέση με άλλες μόδες του παρελθόντος (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών) Η γνώση του τι ξέρεις ή του τι πρέπει να μάθεις δεν μπορεί να είναι μόδα που θα περάσει

35 «Μύθοι» περί Διαχείρισης Γνώσης
Η ΔΓ είναι το ίδιο με την Αποθήκευση Δεδομένων (data warehousing) Οι αποθήκες δεδομένων έχουν δεδομένα όχι γνώση Η γνώση αξιοποιεί την πληροφορία μετατρέποντάς την σε δράση Οι αποθήκες δεδομένων είναι απαραίτητες για τη ΔΓ ως πηγή πληροφοριών Το ίδιο ισχύει και για την εξόρυξη δεδομένων με την οποία αντλούνται πρότυπα συμπεριφοράς από μεγάλο όγκο δεδομένων

36 «Μύθοι» περί Διαχείρισης Γνώσης
Η ΔΓ είναι απλά μία ακόμα τεχνολογία Η τεχνολογία είναι το όχημα Η ΔΓ έχει να κάνει κυρίως με τους ανθρώπους, τις σχέσεις τους, και τις διαδικασίες συνεργασίας τους Η τεχνολογία είναι καλύτερη από την κατά πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων Η τεχνολογία δεν μπορεί (ακόμα) να συλλάβει αποτελεσματικά την άρρητη γνώση

37 «Μύθοι» περί Διαχείρισης Γνώσης
Η τεχνολογία είναι ικανή να αποθηκεύσει και να διανείμει την ανθρώπινη ευφυΐα Η τεχνολογία αποθηκεύει πληροφορίες/γνώσεις αλλά δεν είναι ικανή να προβλέψει ποιος θα χρειαστεί κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι γνώσης, πότε, και σε ποια περίσταση Η ανθρώπινη ευφυΐα είναι ικανή να το κάνει Η ανθρώπινη ευφυΐα υπάρχει μόνο στους ανθρώπους και απλά υποβοηθείται από τα συστήματα ΔΓ για να πάρει κάποια απόφαση

38 «Μύθοι» περί ΔΓ Η ΔΓ σχετίζεται μόνο με το εσωτερικό της επιχείρησης
Μεγάλο μέρος της γνώσης έρχεται από προμηθευτές, αντιπροσώπους, κυβερνητικές υπηρεσίες και πελάτες Προβλήματα: μη συμβατή τεχνολογία, ασφάλεια, πολύπλοκος σχεδιασμός

39 «Μύθοι» περί ΔΓ Οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης δυσκολεύονται στο να μοιραστούν τη γνώση τους με άλλους Εξαρτάται από τον χαρακτήρα αυτού που έχει τη γνώση, ποιος ζητάει τη γνώση, φιλοσοφία της εταιρίας, σημαντικότητα της γνώσης, κίνητρα, εμπιστοσύνη μεταξύ των στελεχών Στην παραδοσιακή επιχείρηση ο κατέχων δεν διανοούνταν να μοιραστεί τις γνώσεις του γιατί έχανε το prestige του Στο νέο είδος επιχείρησης οι υπάλληλοι πρέπει να πειστούν πως όλοι κερδίζουν από το διαμοιρασμό της γνώσης γιατί κερδίζει η επιχείρηση σαν σύνολο, αλλά και οι ίδιοι γιατί και αυτοί θα μάθουν πράγματα που δεν ξέρουν από άλλους

40 Κύκλος Ζωής της Διαχείρισης Γνώσης (αφορά διαδικασίες ΔΓ)
Συλλογή Γνώσης (Capturing) Εισαγωγή δεδομένων, Σάρωση εγγράφων, Είσοδος φωνής, Συνεντεύξεις, Συσκέψεις Οργάνωση Γνώσης (Organizing) Καταλογοποίηση, Ευρετηριοποίηση, Φιλτράρισμα, Διασύνδεση, Κωδικοποίηση Βελτίωση Γνώσης (Refining) Σύνδεση με συναφή γνώση, Συνεργατικότητα, Συμπίεση, Προέκταση, Εξόρυξη Μεταφορά Γνώσης (Transfer) Ροή, Διαμοιρασμός, Προειδοποίηση, Προώθηση

41 Εναλλακτικός Κύκλος Ζωής ΔΓ (αφορά ανθρώπινες δραστηριότητες)
Εναλλακτικός Κύκλος Ζωής ΔΓ (αφορά ανθρώπινες δραστηριότητες)

42 Προάγοντας την Εμπιστοσύνη
Αποκέντρωση της οργάνωσης μιας επιχείρησης, έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται από συνεργαζόμενες ομάδες ατόμων Αξιολόγηση και πιθανή αύξηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως του «πόστου» που βρίσκονται Κατάργηση των τειχών μεταξύ τμημάτων, υπαλλήλων και διοίκησης

43 Προάγοντας την Εμπιστοσύνη
Μείωση του ελεγκτικού ρόλου της διοίκησης και κρίση της απόδοσης των υπαλλήλων-ομάδων από τα αποτελέσματα της δουλειάς τους Επιβράβευση των υπαλλήλων που διαμοιράζονται τη γνώση τους Π.χ. Υλική επιβράβευση ή ηθική

44 Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΔΓ

45 Επίπεδα της Αρχιτεκτονικής των Συστημάτων ΔΓ
Επίπεδα της Αρχιτεκτονικής των Συστημάτων ΔΓ 1 2 3 4 5 6 7 Επίπεδο Διασύνδεσης Χρήστη (Web browser) Επίπεδο Ασφάλειας-Πιστοποίησης Χρήστη (π.χ. όνομα-σύνθημα χρήστη, firewalls, ψηφιακή υπογραφή) Επίπεδο Αναζήτησης-Φιλτραρίσματος Πληροφοριών (ευφυείς πράκτορες, εργαλεία εξαγωγής πληροφοριών από το διαδίκτυο) Επίπεδο Εφαρμογών (έμπειρα συστήματα, βιντεοδιάσκεψη, συστήματα στήριξης αποφάσεων, Εργαλεία συνεργασίας ομάδων) Επίπεδο Μεταφοράς πληροφοριών ( , Internet/Web, TCP/IP) Επίπεδο Ενδιάμεσου Λογισμικού (ειδικό λογισμικό για διαχείριση δικτύου, ασφάλεια,κλπ.) Επίπεδο Αποθήκευσης – Φυσικό Επίπεδο (αποθήκες, καλωδίωση) Κλασικές Εφαρμογές (μισθοδοσία) Λογισμικό Συνεργασίας (ανταλλαγή εγγράφων) Αποθήκες Δεδομένων (καθαρισμός, εξόρυξη δεδομένων) Βάσεις Δεδομένων

46 Διασύνδεση Χρήστη (User Interface)
Η διασύνδεση θα πρέπει να καλύπτει και τη ρητή και την άρρητη γνώση Ειδικός (Άρρητη Γνώση)  {εξωτερίκευση}  Βάση Γνώσης (Ρητή Γνώση)  {εσωτερίκευση}  Εργάτης Γνώσης (Άρρητη Γνώση)

47 Διασύνδεση Χρήστη (User Interface)
Η άρρητη γνώση θα πρέπει να μεταφέρεται με προσωπική επαφή, , ή άλλα μέσα Δεν είναι εύκολη η 100% καταγραφή της σε ηλεκτρονικά μέσα

48 Ασφάλεια - Πιστοποίηση Χρήστη
Εξασφαλίζει εξουσιοδοτημένη πρόσβα-ση στο σύστημα, στη γνώση, στα αρχεία Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από 3 ειδών δίκτυα: Intranet Extranet Internet

49 Δίκτυα Πρόσβασης: Intranet
Το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας το οποίο είναι «χτισμένο» με τα πρωτόκολλα του Internet Η χρήση της τεχνολογίας του Internet επιτρέπει την χρήση των ίδιων εργαλείων για την εσωτερική και την εξωτερική επικοινωνία των υπαλλήλων Κοινότυπο, φθηνό και συμβατό λογισμικό

50 Δίκτυα Πρόσβασης: Extranet
Ένα εσωτερικό δίκτυο (intranet) με κατάλληλες επεκτάσεις Κάποιες πληροφορίες που περιέχει είναι προσβάσιμες από επιλεγμέ-νους και σαφώς καθορισμένους πελάτες ή προμηθευτές Π.χ. τεχνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές πληροφορίες

51 Δίκτυα Πρόσβασης Internet Extranet Intranet Υπόλοιπη Κοινωνία
Υπάλληλοι Προμηθευτές Πωλητές Συνεργάτες Πελάτες Υπόλοιπη Κοινωνία Νέα / συμβάντα Marketing E-commerce Σταδιοδρομίες Πληροφορίες για: ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα, πωλήσεις Στρατηγικά σχέδια Πληροφορίες για: προϊόντα, πωλήσεις Συνεργασία

52 Δίκτυα Πρόσβασης: Extranet

53 Αναζήτηση-Φιλτράρισμα Πληροφοριών
Παρέχει εξατομικευμένη όψη της αποθηκευμένης γνώσης βάσει των πληροφοριών για κάθε συγκεκριμένο χρήστη ή των προτιμήσεών του Παρέχει μηχανισμό αναζήτησης πληροφοριών Μειώνει το χρόνο αναζήτησης-ανάκτησης πληροφοριών

54 Εφαρμογές Το επίπεδο των εφαρμογών συχνά αναφέρεται ως επίπεδο προστιθέμενης αξίας Κάνει τη διαφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό Παρέχει: Βάσεις Γνώσης (Έμπειρα Συστήματα) συστήματα καταγραφής on-line συζητήσεων λογισμικό υποστήριξης πωλήσεων εργαλεία οπτικοποίησης πληροφοριών, κλπ.

55 Μεταφορά Πληροφοριών Το περισσότερο «τεχνικό» κομμάτι (επίπεδο) των συστημάτων ΔΓ Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία των τμημάτων-υπαλλήλων της εταιρίας Περιλαμβάνει: δίκτυα LAN, WAN, intranet, extranet, Internet Λαμβάνει υπόψη: γραφικά-πολυμέσα, διευθύνσεις, ταχύτητα δικτύου, εύρος ζώνης

56 Ενδιάμεσο Λογισμικό Απρόσκοπτη λειτουργία και συνεργασία με υπάρχοντα συστήματα της εταιρίας Παλαιότερα προγράμματα που εξακολουθούν να λειτουργούν (legacy systems) Άλλα συστήματα λογισμικού με τα οποία πρέπει να επικοινωνήσει το σύστημα ΔΓ (π.χ. βάσεις δεδομένων) Middleware: Σύνολο προγραμμάτων που παρέχουν σύνδεση νέων-παλαιών εφαρμογών Μετάφραση της μορφής των δεδομένων

57 Αποθήκευση – Φυσικό Επίπεδο
Το κατώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής Συμπεριλαμβάνει το φυσικό επίπεδο (hardware-καλωδίωση) καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης Αποθήκες δεδομένων (data warehouses) Υπάρχουσες εφαρμογές (legacy applications) Βάσεις Δεδομένων επιχείρησης Εξειδικευμένες εφαρμογές για διαχείριση ασφάλειας και δικτυακής κίνησης

58 Σύστημα ΔΓ


Κατέβασμα ppt "Διδάσκων: Νικόλαος Βασιλειάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google