Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

2 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 2 © V PRC • Ανάθεση: • Ανάθεση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. • Τύπος και μέθοδος: • Τύπος και μέθοδος: Ποσοτική Έρευνα, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. • Περιοχή: • Περιοχή: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου. • Πληθυσμός: • Πληθυσμός: Γενικός πληθυσμός 15 ετών και άνω. Ο πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται 8.635.353 άτομα και περιλαμβάνει τους Έλληνες κατοίκους της χώρας, βάσει της απογραφής του 2001. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1

3 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 3 © V PRC • Μέγεθος δείγματος: • Μέγεθος δείγματος: 2.804 άτομα • Δειγματοληψία: • Δειγματοληψία: Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη • Χρόνος διεξαγωγής: • Χρόνος διεξαγωγής: 7 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 2

4 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 4 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

5 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 5 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 – 2004 Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα)

6 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 6 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2004

7 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 7 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2004

8 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 8 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2004

9 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 9 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 - 2004

10 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 10 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα)

11 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 11 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Η ΦΟΡΗΤΟΥ, 2004 Χρησιμοποιείτε σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, ή και τα δύο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2004: Ν = 731 άτομα)

12 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 12 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 Περίπου πόσο καιρό χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα)

13 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 13 © V PRC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 – 2004 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα)

14 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 14 © V PRC ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 Περίπου πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιείτε τον Η/Υ, κατά μέσο όρο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα) Μέσος όρος χρήσης Η/Υ την εβδομάδα (σε ώρες) 2002 Ν = 635 άτομα 2003 Ν = 760 άτομα 2004 Ν = 731 άτομα 14,215,515,1

15 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 15 © V PRC ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 Κυρίως πως μάθατε να χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα)

16 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 16 © V PRC Κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word processing); Γραφικών και παρουσιάσεων (graphics); Κάποιο Σχεδιαστικό (design) πρόγραμμα; Κάποιο πρόγραμμα για ημερολογιακό προγραμματισμό (calendar – scheduling) ; Λογιστικού φύλλου (Spreadsheet); Πρόγραμμα για βάσεις δεδομένων; Κάποια εφαρμογή / γλώσσα προγραμματισμού (Programming); Πρόγραμμα για εκδόσεις (Desktop publishing); Πρόγραμμα χρήσης Ίντερνετ, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail); Κάποια εφαρμογή μηχανογράφησης, λογιστηρίου, ή αποθήκης επιχείρησης; ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2004 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2004: N = 731 άτομα)

17 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 17 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2003 –2004 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ και είναι χρήστες των παρακάτω προγραμμάτων)

18 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 18 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2003 –2004 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ και είναι χρήστες των παρακάτω προγραμμάτων)

19 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 19 © V PRC ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 Γνωρίζετε τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (π.χ. Linux, Apache, my SQL); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2004: Ν = 731 άτομα)

20 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 20 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 Χρησιμοποιείτε, ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) μέσα στον επόμενο χρόνο; (Απαντούν όσοι γνωρίζουν τι είναι το ΕΛΑΚ, 2004: Ν = 108 άτομα)

21 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 21 © V PRC ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 Πόσο σημαντικό είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το ΕΛΑΚ, 2004: Ν = 62 άτομα)

22 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 22 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ, 2002 - 2004 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα)

23 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 23 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2002 - 2004 Χρησιμοποιείτε τον Η/Υ για εργασία μόνο στο γραφείο, ή και στο σπίτι; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ για εργασία, 2002: Ν = 310 άτομα, 2003: Ν = 384 άτομα, 2004: Ν = 345 άτομα)

24 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 24 © V PRC ΜΗ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 1.826 άτομα, 2003: Ν = 2.042 άτομα, 2004: Ν = 2.073 άτομα)

25 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 25 © V PRC ΜΗ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2004 Υπάρχει κάποιο από τα παρακάτω πράγματα που θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε Η/Υ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 1.826 άτομα, 2003: Ν = 2.042 άτομα, 2004: Ν = 2.073 άτομα)

26 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 26 © V PRC ΧΡΗΣΗΙΝΤΕΡΝΕΤ

27 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 27 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2004 Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα)

28 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 28 © V PRC 20032004 Στο σύνολο του δείγματος 19,9 % (+/- 1,5%) 19,7 % (+/- 1,5%) Ν = 2.802 άτομαΝ = 2.804 άτομα Στο σύνολο των χρηστών Η/Υ 73,3 % 75,5 % Ν = 760 άτομαΝ = 731 άτομα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2003 - 2004

29 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 29 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2004

30 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 30 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2004

31 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 31 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2004

32 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 32 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 - 2004

33 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 33 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Πού χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

34 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 34 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Πού χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

35 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 35 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2004 Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ, μέσω κινητού, ή σε σημεία ασύρματης πρόσβασης (WI-FI Hot Spot); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα)

36 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 36 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2004 Περίπου πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ) 2001200220032004 ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ν = 644 άτομαΝ = 423 άτομαΝ = 558 άτομαΝ = 552 άτομα Το τελευταίο εξάμηνο 15,610,6 7,2 5,2 Το τελευταίο χρόνο 29,420,820,716,8 Τα τελευταία 2 χρόνια 29,430,626,624,2 3-5 χρόνια 20,631,033,934,9 Πάνω από 5 χρόνια 4,5 7,011,418,9 ΔΓ/ΔΑ 0,5 0,0 0,3 0,0

37 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 37 © V PRC 2001200220032004 ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ν = 644 άτομαΝ = 423 άτομαΝ = 558 άτομαΝ = 552 άτομα Καθημερινά (6-7 ημέρες) 33,727,931,929,4 Αρκετές φορές την εβδομάδα (3-5) 27,029,125,626,1 1-2 φορές την εβδομάδα 25,432,931,835,8 Σπανιότερα 13,2 9,210,0 7,8 ΔΓ/ΔΑ 0,7 0,9 0,7 1,0 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2004 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ)

38 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 38 © V PRC ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Περίπου πόσες ώρες την εβδομάδα συνδέεστε στο Ίντερνετ, κατά μέσο όρο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα) Μέσος όρος χρήσης Ίντερνετ την εβδομάδα (σε ώρες) 2002 Ν = 423 άτομα 2003 Ν = 558 άτομα 2004 Ν = 552 άτομα 6,36,67,5

39 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 39 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

40 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 40 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

41 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 41 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Έχετε αγοράσει ποτέ κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα)

42 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 42 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Έχετε αγοράσει ποτέ κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα) Ειδικά τον τελευταίο χρόνο Ν = 103 άτομα Γενικά

43 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 43 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Οι αγορές που κάνατε ήταν κυρίως από ελληνικά, ή από ξένα sites; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

44 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 44 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Τι προϊόντα / υπηρεσίες έχετε αγοράσει μέσω Ίντερνετ, τον τελευταίο χρόνο; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

45 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 45 © V PRC ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (E-SHOPPING), 2004 Για ποιο λόγο κυρίως επιλέξατε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα / υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

46 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 46 © V PRC Μέσος Όρος χρημάτων που ξοδεύουν κάθε φορά που κάνουν αγορά μέσω Ίντερνετ 777 Ευρώ Μέσος Όρος χρημάτων που ξόδεψαν για τις αγορές μέσω Ίντερνετ, τον τελευταίο χρόνο 1.114 Ευρώ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Χρήματα που ξοδεύουν για τις αγορές τους μέσω Ίντερνετ, Μέσος όρος σε Ευρώ (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

47 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 47 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Περίπου πόσο χρόνο κάνει το προϊόν που αγοράζετε μέσω Ίντερνετ να φτάσει σε εσάς; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

48 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 48 © V PRC ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (E-SHOPPING), 2004 Για τις αγορές σας μέσω Ίντερνετ κυρίως με ποιον τρόπο πληρώνετε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

49 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 49 © V PRC ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 Από τις αγορές που κάνετε μέσω Ίντερνετ σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι είσθε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα)

50 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 50 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2004 Σκοπεύετε να κάνετε κάποια αγορά μέσω Ίντερνετ μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ, 2004: Ν = 468 άτομα)

51 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 51 © V PRC ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2004 Γιατί δεν σκοπεύετε να αγοράσετε κάτι μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ και δεν σκοπεύουν να κάνουν, 2004: Ν = 408 άτομα)

52 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 52 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 – 2004 Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2003: Ν = 203 άτομα, 2004: Ν = 179 άτομα)

53 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 53 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Κυρίως ποιος λόγος θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2003: Ν = 203 άτομα, 2004: Ν = 179 άτομα)

54 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 54 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2004 Κυρίως ποιος λόγος θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2003: Ν = 203 άτομα, 2004: Ν = 179 άτομα)

55 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 55 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL

56 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 56 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL, 2001 - 2004 Έχετε προσωπικό e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου); (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: Ν = 6.090 άτομα, 2002: Ν = 2.461 άτομα, 2003: Ν = 2.802 άτομα, 2004: Ν = 2.804 άτομα)

57 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 57 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL, 2001 - 2004 Έχετε προσωπικό e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2001: Ν = 644 άτομα, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

58 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 58 © V PRC ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ E-MAIL, 2002 - 2004 Έχετε προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail); Τι e-mail έχετε; (Απαντούν όσοι έχουν προσωπικό e-mail στο Ίντερνετ, 2002: Ν = 275 άτομα, 2003: Ν = 359 άτομα, 2004: Ν = 355 άτομα)

59 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 59 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

60 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 60 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2003 - 2004 Έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα)

61 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 61 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2004 Έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

62 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 62 © V PRC ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2004 Ανεξάρτητα από το εάν έχετε προσωπική συνδρομή, ή χρησιμοποιείτε κάρτα προπληρωμένου χρόνου, χρησιμοποιείτε την ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ που παρέχουν ορισμένες εταιρείες; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Σε ποια εταιρεία; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα)

63 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 63 © V PRC ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2004 Ανεξάρτητα από το εάν έχετε προσωπική συνδρομή, ή χρησιμοποιείτε κάρτα προπληρωμένου χρόνου, χρησιμοποιείτε την ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ που παρέχουν ορισμένες εταιρείες (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα)

64 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 64 © V PRC 2001200220032004 Ν = 284 άτομαΝ = 221 άτομαΝ = 301 άτομαΝ = 286 άτομα Δεν έχω Η/Υ 13,129,920,315,1 Ακριβό κόστος τελών παροχέα (ISP) 4,0 2,410,511,0 Ακριβό κόστος τηλεπικοινωνιακών τελών 6,1 4,3 6,4 6,7 Ακριβό κόστος σύνδεσης 10,4 9,415,919,5 Έχω στη δουλειά μου / στο σχολείο / Πανεπιστήμιο 28,840,326,625,7 Άλλος λόγος 18,011,815,412,6 ΔΓ/ΔΑ 19,6 1,9 4,8 9,3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2004 Για ποιους λόγους δεν έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ)

65 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 65 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2004 Για ποιους λόγους δεν έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ)

66 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 66 © V PRC ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2004 Η πρόσβαση στο Ίντερνετ, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που προσφέρει η σύνδεση ISDN (δηλαδή πάνω από 128 kbps) θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου; (Απαντούν όσοι έχουν συνδρομή Ίντερνετ, 2002: Ν = 202 άτομα, 2003: Ν = 256 άτομα, 2004: Ν = 266 άτομα)

67 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 67 © V PRC ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2004 Τι ταχύτητα πρόσβασης στο Ίντερνετ σας ενδιαφέρει; (Απαντούν όσοι έχουν συνδρομή Ίντερνετ, και απαντούν ότι τους ενδιαφέρει «πολύ» ή «αρκετά» η πρόσβαση στο Ίντερνετ σε ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που προσφέρει η σύνδεση ISDN, 2002: Ν = 106 άτομα, 2003: Ν = 131 άτομα, 2004: Ν = 148 άτομα)

68 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 68 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ KATOXH KAI ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

69 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 69 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, 2001 - 2004 Έχετε κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

70 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 70 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2004

71 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 71 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2004

72 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 72 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2004

73 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 73 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 - 2004

74 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 74 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WAP, 2001 - 2004 Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες wap; (Σύνολο δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

75 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 75 © V PRC ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, 2002 - 2004 Για εσάς προσωπικά, πόσο σημαντικό είναι το κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

76 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 76 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2004 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; - 1 (Σύνολο δείγματος, 2004: Ν = 2804 άτομα)

77 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 77 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2004 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; - 2 (Σύνολο δείγματος, 2004: Ν = 2804 άτομα)

78 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 78 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2004 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; (Απαντούν όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «πολύ» και «αρκετά» για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου)

79 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 79 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2002 - 2004 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; (Απαντούν όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «πολύ» και «αρκετά» για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου) 200220032004 Αποστολή και λήψη φωτογραφιών και ήχου (mms); 21,518,816,8 Σύνδεση με υπολογιστή σε ταχύτητα περίπου διπλάσια της απλής τηλεφωνικής γραμμής (gprs); 16,413,99,0 Σύνδεση με Η/Υ, σε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα; 15,812,89,1 Εικονοτηλεδιάσκεψη; 22,517,114,5 Πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, μέσω συστήματος gps; 27,620,715,0 Φωτογραφική μηχανή / κάμερα; --18,8 Ραδιόφωνο; --16,7

80 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 80 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΠΕ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

81 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 81 © V PRC ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 2004 Από πού ενημερώνεστε για τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; - 1 (Σύνολο δείγματος, 2004: Ν = 2804 άτομα)

82 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 82 © V PRC ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 2004 Από πού ενημερώνεστε για τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; - 2 (Σύνολο δείγματος, 2004: Ν = 2804 άτομα)

83 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 83 © V PRC ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2004 Η πληροφόρηση που υπάρχει στο Ίντερνετ, σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι είναι αξιόπιστη; Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγάλο, ούτε μεγάλο – ούτε μικρό, σε μικρό, ή σε πολύ μικρό; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

84 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 84 © V PRC ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2002 - 2004 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος συνδέεται με το Ίντερνετ; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

85 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 85 © V PRC ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, 2002 - 2004 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα για ηλεκτρονικές αγορές; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα)

86 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 86 © V PRC  Ο 5θέσιος δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών, κατασκευάζεται με βάση 4 μεταβλητές: 1) τη χρήση Η/Υ, 2) τη χρήση Διαδικτύου, 3) τη χρήση Μηχανημάτων Αυτόματης Συναλλαγής (ΑΤΜ) και 4) την κατοχή κινητού τηλεφώνου. Ο δείκτης είναι αθροιστικός και λαμβάνει τιμές από 0 έως και 4. Μηδέν (0), εάν ο ερωτώμενος/η δεν χρησιμοποιεί τίποτα από τα παραπάνω, ούτε διαθέτει κινητό τηλέφωνο και 4 εάν ο ερωτώμενος/η χρησιμοποιεί και τα 3 και κατέχει και κινητό τηλέφωνο. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

87 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 87 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2001 - 2004

88 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 88 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2001 - 2004

89 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 89 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 - 2004 Kατά φύλο

90 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 90 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 - 2004 Kατά ηλικιακή κατηγορία

91 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 91 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 - 2004 Kατά επίπεδο εκπαίδευσης

92 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 92 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

93 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 93 © V PRC ΚΑΤΟΧΟΙ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2004 ΚΑΤΟΧΟΙ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2004 Ηλικιακή κατηγορία

94 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 94 © V PRC ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2004 ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2004 Ηλικιακή κατηγορία

95 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 95 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

96 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 96 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2001 – 2004 Υπάρχει στο νοικοκυριό σας ηλεκτρονικός υπολογιστής; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά)

97 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 97 © V PRC ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2004 Πόσοι είναι οι σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που υπάρχουν στο νοικοκυριό σας; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2004: 834 νοικοκυριά)

98 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 98 © V PRC ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2004 Πόσοι είναι οι φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που υπάρχουν στο νοικοκυριό σας; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2004: 834 νοικοκυριά)

99 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 99 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 - 2004 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αποκτήσετε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο επόμενο εξάμηνο; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά)

100 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 100 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2002 - 2004 Γιατί δεν σκοπεύετε να αποκτήσετε Η/Υ στο σπίτι; (Απαντούν όσοι δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν Η/Υ στο σπίτι, 2002: Ν = 1520 νοικοκυριά, 2003: Ν = 1657 νοικοκυριά, 2004: Ν = 1759 νοικοκυριά)

101 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 101 © V PRC ΚΑΤΟΧΗΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

102 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 102 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2004 Υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό σας; (Σύνολο δείγματος, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά)

103 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 103 © V PRC ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2004 Υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό σας; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Τι σύνδεση υπάρχει; (Σύνολο δείγματος, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά )

104 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 104 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2001 - 2004 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά)

105 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 105 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2004 Γιατί δεν σκοπεύετε να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό (σπίτι); (Απαντούν όσοι δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι, 2002: Ν = 1776 νοικοκυριά, 2003: Ν = 1883 νοικοκυριά, 2004: Ν = 1983 νοικοκυριά)

106 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 106 © V PRC ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

107 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 107 © V PRC ΑλλοδαποίΈλληνεςΔιαφορές Κατοχή κινητού τηλεφώνου 82,869,413,4 Κατοχή Η/Υ 22,829,9 -7,1 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 10,0 4,9 5,1 Χρήση Η/Υ 22,825,9 -3,1 Χρήση Διαδικτύου 18,919,7 -0,8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2004 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου (Ποσοστό %) - 1

108 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 108 © V PRC ΑλλοδαποίΈλληνεςΔιαφορές Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 12,812,5 0,3 Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,7 9,5-2,8 Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού 15,517,1-1,6 Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,74,3 2,4 Χρήστες υπηρεσιών wap 2,22,9 -0,7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2004 Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %) - 2

109 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 109 © V PRC Κατοχή κινητού τηλεφώνου Κατοχή Η/Υ Πρόθεση αγοράς Η/Υ Χρήση Η/Υ Χρήση Διαδικτύου Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο Χρήστες υπηρεσιών wap ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2004 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %)

110 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 110 © V PRC 20032004 Διαφορές 2004 - 2003 Μεταβολή Κατοχή κινητού τηλεφώνου 76,982,85,9 Κατοχή Η/Υ 12,922,89,9 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 12,910,0-2,9 Χρήση Η/Υ 21,822,81,0 Χρήση Διαδικτύου 17,018,91,9 ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2003 - 2004 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου (Ποσοστό %) - 1

111 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 111 © V PRC 20032004 Διαφορές 2004 - 2003 Μεταβολή Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 12,912,8 -0,1 Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,1 6,7 0,6 Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού 8,815,5 6,7 Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 10,2 6,7-3,5 Χρήστες υπηρεσιών wap 3,4 2,2-1,2 ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2003 - 2004 Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %) - 2

112 1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 112 © V PRC «Copyright 2004 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "1156 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google