Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

2 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 2 © V PRC • Ανάθεση: • Ανάθεση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. • Τύπος και μέθοδος: • Τύπος και μέθοδος: Ποσοτική Έρευνα, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. • Περιοχή: • Περιοχή: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου. • Πληθυσμός: • Πληθυσμός: Γενικός πληθυσμός 15 ετών και άνω. Ο πληθυσμός αναφοράς ανέρχεται 8.635.353 άτομα και περιλαμβάνει τους Έλληνες κατοίκους της χώρας, βάσει της απογραφής του 2001. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1

3 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 3 © V PRC • Μέγεθος δείγματος: • Μέγεθος δείγματος: 2.688 άτομα • Δειγματοληψία: • Δειγματοληψία: Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη • Χρόνος διεξαγωγής: • Χρόνος διεξαγωγής: 8 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου 2006 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 2

4 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 4 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

5 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 5 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 – 2006 Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα, 2005: 2741 άτομα, 2006: 2688 άτομα)

6 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 6 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2006

7 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 7 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2006

8 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 8 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2006

9 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 9 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 – 2006

10 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 10 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2006 Ομάδες πληθυσμού με υψηλό ποσοστό χρήσης Η/Υ, άνω του 65% Μισθωτοί Ι.Τ., ανώτερης εκπαίδευσης Μισθωτοί Δ.Τ., ανώτερης εκπαίδευσης Εργοδότες / Αυτοαπασχολούμενοι, ανώτερης εκπαίδευσης Φοιτητές / Μαθητές    

11 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 11 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2006 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

12 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 12 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Η ΦΟΡΗΤΟΥ, 2006 Χρησιμοποιείτε σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, ή και τα δύο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2006: Ν = 834 άτομα)

13 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 13 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Η ΦΟΡΗΤΟΥ, 2004 - 2006 Χρησιμοποιείτε σταθερό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, ή και τα δύο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2004: Ν = 731 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

14 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 14 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 – 2006 Περίπου πόσο καιρό χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

15 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 15 © V PRC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 – 2006 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα) Ενεργός πληθυσμός, Άνδρες, Ανώτερης εκπαίδευσης

16 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 16 © V PRC ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2006 Περίπου πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιείτε τον Η/Υ, κατά μέσο όρο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2003: Ν = 760 άτομα, 2004: Ν = 731 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα) Μέσος όρος χρήσης Η/Υ την εβδομάδα (σε ώρες) 2002 Ν = 635 άτομα 2003 Ν = 760 άτομα 2004 Ν = 731 άτομα 2005 Ν = 749 άτομα 2006 Ν = 834 άτομα 14,215,515,116,317,1

17 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 17 © V PRC ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2006 Κυρίως πως μάθατε να χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

18 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 18 © V PRC Κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word processing); Γραφικών και παρουσιάσεων (graphics); Κάποιο Σχεδιαστικό (design) πρόγραμμα; Κάποιο πρόγραμμα για ημερολογιακό προγραμματισμό (calendar – scheduling) ; Λογιστικού φύλλου (Spreadsheet); Πρόγραμμα για βάσεις δεδομένων; Κάποια εφαρμογή / γλώσσα προγραμματισμού (Programming); Πρόγραμμα για εκδόσεις (Desktop publishing); Πρόγραμμα χρήσης Ίντερνετ, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail); Κάποια εφαρμογή μηχανογράφησης, λογιστηρίου, ή αποθήκης επιχείρησης; ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2006 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2006: N = 834 άτομα)

19 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 19 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2003 – 2006 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ και είναι χρήστες των παρακάτω προγραμμάτων)

20 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 20 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ, 2003 – 2006 Τι προγράμματα, ή εφαρμογές H/Y χρησιμοποιείτε; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ και είναι χρήστες των παρακάτω προγραμμάτων)

21 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 21 © V PRC ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2006 Γνωρίζετε τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (π.χ. Linux, Apache, my SQL); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2006: Ν = 834 άτομα)

22 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 22 © V PRC ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 & 2006 Γνωρίζετε τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (π.χ. Linux, Apache, my SQL); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2004: Ν = 731 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

23 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 23 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2006 Χρησιμοποιείτε, ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) μέσα στον επόμενο χρόνο; (Απαντούν όσοι γνωρίζουν τι είναι το ΕΛΑΚ, 2006: Ν = 157 άτομα)

24 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 24 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 & 2006 Χρησιμοποιείτε, ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ) μέσα στον επόμενο χρόνο; (Απαντούν όσοι γνωρίζουν τι είναι το ΕΛΑΚ, 2004: Ν = 108 άτομα, 2006: Ν = 157 άτομα)

25 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 25 © V PRC ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2006 Πόσο σημαντικό είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το ΕΛΑΚ, 2006: Ν = 85 άτομα)

26 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 26 © V PRC ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, 2004 & 2006 Πόσο σημαντικό είναι το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΑΚ); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το ΕΛΑΚ, 2004: Ν = 62 άτομα, 2006: Ν = 85 άτομα)

27 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 27 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ, 2002 - 2006 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 635 άτομα, 2005: Ν = 749 άτομα, 2006: Ν = 834 άτομα)

28 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 28 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ, 2006 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

29 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 29 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2002 - 2006 Χρησιμοποιείτε τον Η/Υ για εργασία μόνο στο γραφείο, ή και στο σπίτι; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ για εργασία, 2002: Ν = 310 άτομα, 2005: Ν = 347 άτομα, 2006: Ν = 403 άτομα)

30 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 30 © V PRC ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2006 Την εργασία που κάνετε στο σπίτι με τον Η/Υ, τη στέλνετε μέσω Ίντερνετ στο γραφείο, σε συνεργάτες, ή σε πελάτες σας; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ για εργασία στο σπίτι, ή η δουλειά τους είναι στο σπίτι, 2006: Ν = 160 άτομα)

31 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 31 © V PRC ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2002 – 2006 Την εργασία που κάνετε στο σπίτι με τον Η/Υ, τη στέλνετε μέσω Ίντερνετ στο γραφείο, σε συνεργάτες, ή σε πελάτες σας; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Η/Υ για εργασία στο σπίτι, ή η δουλειά τους είναι στο σπίτι, 2002: Ν = 127 άτομα, 2005: Ν = 134 άτομα, 2006: Ν = 160 άτομα)

32 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 32 © V PRC ΜΗ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2006 Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιείτε Η/Υ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 1.826 άτομα, 2005: Ν = 1.992 άτομα, 2006: Ν = 1.853 άτομα)

33 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 33 © V PRC ΜΗ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2002 - 2006 Υπάρχει κάποιο από τα παρακάτω πράγματα που θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε Η/Υ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν Η/Υ, 2002: Ν = 1.826 άτομα, 2005: Ν = 1.992 άτομα, 2006: Ν = 1.853 άτομα)

34 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 34 © V PRC ΜΗ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2006 Υπάρχει κάποιο από τα παρακάτω πράγματα που θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε Η/Υ; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

35 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 35 © V PRC ΧΡΗΣΗΙΝΤΕΡΝΕΤ

36 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 36 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2006 Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα, 2005: 2741 άτομα, 2006: 2688 άτομα)

37 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 37 © V PRC 2003200420052006 Στο σύνολο του δείγματος 19,9 % (+/- 1,5%) 19,7 % (+/- 1,5%) 19,5 % (+/- 1,5%) 24,6 % (+/- 1,6%) Ν = 2.802 άτομα Ν = 2.804 άτομα Ν = 2.741 άτομα Ν = 2.688 άτομα Στο σύνολο των χρηστών Η/Υ 73,3 % 75,5 % 71,4 % 79,2 % Ν = 760 άτομαΝ = 731 άτομαΝ = 749 άτομαΝ = 834 άτομα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2003 - 2006

38 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 38 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2006

39 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 39 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2006

40 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 40 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2006

41 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 41 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 - 2006

42 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 42 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Ομάδες πληθυσμού με υψηλό ποσοστό χρήσης Ίντερνετ, άνω του 55% Μισθωτοί Ι.Τ. και Δ.Τ., ανώτερης εκπαίδευσης, κάτοικοι Π.Σ.Π., Π.Σ.Θ. Μισθωτοί Ι.Τ. και Δ.Τ., μέσης εκπαίδευσης, με υψηλά εισοδήματα Εργοδότες / Αυτοαπασχολούμενοι, ανώτερης εκπαίδευσης     Φοιτητές

43 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 43 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2006 Πού χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

44 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 44 © V PRC ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 – 2006 Πού χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

45 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 45 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ, μέσω κινητού, ή σε σημεία ασύρματης πρόσβασης (WI-FI Hot Spot); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2006: Ν = 662 άτομα)

46 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 46 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2004 - 2006 Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Χρησιμοποιείτε ασύρματο Ίντερνετ, μέσω κινητού, ή σε σημεία ασύρματης πρόσβασης (WI-FI Hot Spot); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

47 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 47 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2006 Περίπου πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ) 200120022003200420052006 ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ν = 644 άτομαΝ = 423 άτομαΝ = 558 άτομαΝ = 552 άτομαΝ = 535 άτομαΝ = 662 άτομα Το τελευταίο εξάμηνο 15,610,6 7,2 5,2 4,9 4,1 Το τελευταίο χρόνο 29,420,820,716,814,211,8 Τα τελευταία 2 χρόνια 29,430,626,624,224,720,4 3-5 χρόνια 20,631,033,934,935,833,4 Πάνω από 5 χρόνια 4,5 7,011,418,920,129,7 ΔΓ/ΔΑ 0,5 0,0 0,3 0,0 0,2 0,7

48 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 48 © V PRC 200120022003200420052006 ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Ν = 644 άτομαΝ = 423 άτομαΝ = 558 άτομαΝ = 552 άτομαΝ = 535 άτομαΝ = 662 άτομα Καθημερινά (6-7 ημέρες) 33,727,931,929,428,027,7 Αρκετές φορές την εβδομάδα (3-5) 27,029,125,626,129,831,6 1-2 φορές την εβδομάδα 25,432,931,835,832,829,8 Σπανιότερα 13,2 9,210,0 7,8 8,57,2 ΔΓ/ΔΑ 0,7 0,9 0,7 1,0 0,93,7 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 – 2006 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ)

49 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 49 © V PRC ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2006 Περίπου πόσες ώρες την εβδομάδα συνδέεστε στο Ίντερνετ, κατά μέσο όρο; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα) Μέσος όρος χρήσης Ίντερνετ την εβδομάδα (σε ώρες) 2002 Ν = 423 άτομα 2003 Ν = 558 άτομα 2004 Ν = 552 άτομα 2005 Ν = 535 άτομα 2006 Ν = 662 άτομα 6,36,67,5 8,6

50 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 50 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2006 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

51 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 51 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 – 2006 Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: Ν = 423 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

52 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 52 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL

53 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 53 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL, 2001 - 2006 Έχετε προσωπικό e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου); (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: Ν = 6.090 άτομα, 2002: Ν = 2.461 άτομα, 2003: Ν = 2.802 άτομα, 2004: Ν = 2.804 άτομα, 2005: Ν = 2.741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

54 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 54 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ E-MAIL, 2001 - 2006 Έχετε προσωπικό e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου); (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2001: Ν = 644 άτομα, 2002: Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

55 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 55 © V PRC ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ E-MAIL, 2002 - 2006 Έχετε προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail); Τι e-mail έχετε; (Απαντούν όσοι έχουν προσωπικό e-mail στο Ίντερνετ, 2002: Ν = 275 άτομα, 2005: Ν = 368 άτομα, 2006: Ν = 458 άτομα)

56 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 56 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

57 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 57 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2003 - 2006 Έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2003: Ν = 558 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

58 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 58 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2006 Έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

59 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 59 © V PRC ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2004 - 2006 Ανεξάρτητα από το εάν έχετε προσωπική συνδρομή, ή χρησιμοποιείτε κάρτα προπληρωμένου χρόνου, χρησιμοποιείτε την ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ που παρέχουν ορισμένες εταιρείες; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

60 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 60 © V PRC 200120022003200420052006 Ν = 284 άτομαΝ = 221 άτομαΝ = 301 άτομαΝ = 286 άτομαΝ = 289 άτομαΝ = 325 άτομα Δεν έχω Η/Υ 13,129,920,315,114,512,7 Ακριβό κόστος τελών παροχέα (ISP) 4,0 2,410,511,0 9,2 8,4 Ακριβό κόστος τηλεπικοινωνιακών τελών 6,1 4,3 6,4 6,7 7,8 6,8 Ακριβό κόστος σύνδεσης 10,4 9,415,919,520,316,1 Έχω στη δουλειά μου / στο σχολείο / Πανεπιστήμιο 28,840,326,625,725,134,6 Άλλος λόγος 18,011,815,412,615,5 7,0 ΔΓ/ΔΑ 19,6 1,9 4,8 9,3 7,514,4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2006 Για ποιους λόγους δεν έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ)

61 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 61 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2001 - 2006 Για ποιους λόγους δεν έχετε προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν προσωπική συνδρομή στο Ίντερνετ)

62 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 62 © V PRC ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2005 - 2006 Από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ίντερνετ (τον ISP) που χρησιμοποιείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημενος/η είσθε; (Απαντούν όσοι έχουν συνδρομή Ίντερνετ, 2005: Ν = 247 άτομα, 2006: Ν = 337 άτομα)

63 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 63 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING)

64 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 64 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2006 Έχετε αγοράσει ποτέ κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2006: Ν = 662 άτομα)

65 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 65 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 - 2006 Έχετε αγοράσει ποτέ κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

66 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 66 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2006 Έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2006: Ν = 662 άτομα) Ειδικά τον τελευταίο χρόνο Ν = 143 άτομα Γενικά

67 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 67 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2005 - 2006 Έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα) 2006 2005

68 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 68 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2006 Οι αγορές που κάνατε ήταν κυρίως από ελληνικά, ή από ξένα sites; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2006: Ν = 121 άτομα)

69 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 69 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 - 2006 Οι αγορές που κάνατε ήταν κυρίως από ελληνικά, ή από ξένα sites; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

70 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 70 © V PRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2005 - 2006 Τι προϊόντα / υπηρεσίες έχετε αγοράσει μέσω Ίντερνετ, τον τελευταίο χρόνο; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

71 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 71 © V PRC ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Πριν αγοράσετε αυτά τα προϊόντα μέσω Ίντερνετ έχετε επισκεφθεί τα αντίστοιχα καταστήματα για να ενημερωθείτε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2006: Ν = 121 άτομα)

72 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 72 © V PRC ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2005 - 2006 Πριν αγοράσετε αυτά τα προϊόντα μέσω Ίντερνετ έχετε επισκεφθεί τα αντίστοιχα καταστήματα για να ενημερωθείτε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

73 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 73 © V PRC ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (E-SHOPPING), 2004 - 2006 Για ποιο λόγο κυρίως επιλέξατε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα / υπηρεσίες μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

74 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 74 © V PRC 2005 2006 Μέσος Όρος χρημάτων που ξοδεύουν κάθε φορά που κάνουν αγορά μέσω Ίντερνετ 160 Ευρώ 193 Ευρώ Μέσος Όρος χρημάτων που ξόδεψαν για τις αγορές μέσω Ίντερνετ, τον τελευταίο χρόνο 739 Ευρώ 754 Ευρώ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2005 - 2006 Χρήματα που ξοδεύουν για τις αγορές τους μέσω Ίντερνετ, Μέσος όρος σε Ευρώ (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

75 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 75 © V PRC ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 - 2006 Περίπου πόσο χρόνο κάνει το προϊόν που αγοράζετε μέσω Ίντερνετ να φτάσει σε εσάς; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

76 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 76 © V PRC ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (E-SHOPPING), 2004 –2006 Για τις αγορές σας μέσω Ίντερνετ κυρίως με ποιον τρόπο πληρώνετε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

77 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 77 © V PRC ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING), 2004 - 2006 Από τις αγορές που κάνετε μέσω Ίντερνετ σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η θα λέγατε ότι είσθε; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο, 2004: Ν = 84 άτομα, 2005: Ν = 89 άτομα, 2006: Ν = 121 άτομα)

78 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 78 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, 2005 - 2006 Έχετε χρησιμοποιήσει το Ίντερνετ για να πληροφορηθείτε για προϊόντα, τα οποία, τελικά, αγοράσατε από καταστήματα; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ, 2005: Ν = 447 άτομα, 2006: Ν = 541 άτομα)

79 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 79 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2004 - 2006 Σκοπεύετε να κάνετε κάποια αγορά μέσω Ίντερνετ μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ, 2004: Ν = 468 άτομα, 2005: Ν = 447 άτομα, 2006: Ν = 541 άτομα)

80 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 80 © V PRC ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2004 - 2006 Γιατί δεν σκοπεύετε να αγοράσετε κάτι μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ και δεν σκοπεύουν να κάνουν, 2004: Ν = 408 άτομα, 2005: Ν = 396 άτομα, 2006: Ν = 460 άτομα)

81 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 81 © V PRC ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2005 - 2006 Τους τελευταίους 12 μήνες, χρησιμοποιώντας το Ίντερνετ, αντιμετωπίσατε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα ασφαλείας; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα)

82 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 82 © V PRC ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (E-GOVERNMENT)

83 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 83 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 2005 - 2006 Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ για να εξυπηρετείσθε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες; (ΕΑΝ ΟΧΙ) Θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ για να εξυπηρετείσθε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2005: Ν = 535 άτομα, 2006: Ν = 662 άτομα) Ανώτερης εκπαίδευσης, Κάτοικοι Π.Σ.Π., Π.Σ.Θ.

84 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 84 © V PRC ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 2005 - 2006 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ για τις συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν Ίντερνετ, για τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 2005: Ν = 402 άτομα, 2006: Ν = 496 άτομα)

85 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 85 © V PRC ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Για ποια από τα παρακάτω θέματα συναλλάσσεσθε ήδη, ή θα θέλατε να συναλλάσσεσθε μέσω Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν Ίντερνετ για τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 2006: Ν = 340 άτομα)

86 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 86 © V PRC ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Για ποια από τα παρακάτω θέματα συναλλάσσεσθε ήδη, ή θα θέλατε να συναλλάσσεσθε μέσω Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν Ίντερνετ για τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 2006: Ν = 340 άτομα)

87 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 87 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 2005 - 2006 Για ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες, που έχουν σχέση με τις συναλλαγές σας με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, χρησιμοποιήσατε το Ίντερνετ τους τελευταίους 12 μήνες; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν, ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν Ίντερνετ για τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, 2005: Ν = 255 άτομα, 2006: Ν = 340 άτομα)

88 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 88 © V PRC ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

89 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 89 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 – 2006 Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2005: Ν = 214 άτομα, 2006: Ν = 173 άτομα)

90 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 90 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2006 Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

91 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 91 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2006 Κυρίως ποιος λόγος θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2005: Ν = 214 άτομα, 2006: Ν = 173 άτομα)

92 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 92 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2002 - 2006 Κυρίως ποιος λόγος θα σας έκανε να χρησιμοποιήσετε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι δεν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ, 2002: Ν = 212 άτομα, 2005: Ν = 214 άτομα, 2006: Ν = 173 άτομα)

93 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 93 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΠΕ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

94 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 94 © V PRC ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 2006 Από πού ενημερώνεστε για τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; (Σύνολο δείγματος, 2006: Ν = 2688 άτομα)

95 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 95 © V PRC ΠΗΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 2006 Από πού ενημερώνεστε για τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

96 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 96 © V PRC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2002 - 2006 Πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να γνωρίζει κανείς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

97 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 97 © V PRC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2006 Πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να γνωρίζει κανείς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι ο Η/Υ, το Ίντερνετ και το e-mail; (Κατά επίπεδο εκπαίδευσης)

98 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 98 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, 2002 - 2006 Η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, πόσο έχει αλλάξει την καθημερινή μας ζωή; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

99 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 99 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2002 - 2006 Πιστεύετε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών κάνει τον κόσμο καλύτερο, ή χειρότερο; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

100 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 100 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2006 Πιστεύετε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών κάνει τον κόσμο καλύτερο, ή χειρότερο; ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 2006 Πιστεύετε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών κάνει τον κόσμο καλύτερο, ή χειρότερο; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

101 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 101 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν... Σύνολο δείγματος, Ν = 2688 άτομα

102 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 102 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί, ή μειωθεί οι δουλειές που τελειώνουν σε μια μέρα; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

103 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 103 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν βελτιωθεί, ή χειροτερεύσει οι δεξιότητες / ειδικότητες των εργαζομένων; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

104 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 104 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί, ή μειωθεί οι επαφές και η επικοινωνία με ανθρώπους εκτός εταιρείας; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

105 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 105 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 – 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχει βελτιωθεί, ή χειροτερεύσει η συνεργασία με τους συναδέλφους στη δουλειά; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

106 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 106 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αυξηθεί, ή μειωθεί η ευθύνη / υπευθυνότητα των εργαζομένων; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

107 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 107 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 – 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχει αυξηθεί, ή μειωθεί το κόστος παραγωγής; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

108 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 108 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί, ή μειωθεί οι ώρες εργασίας; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

109 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 109 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2006 Γνωρίζετε τι είναι η τηλεεργασία; (Σύνολο δείγματος, Ν = 2688 άτομα)

110 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 110 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Γνωρίζετε τι είναι η τηλεεργασία; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

111 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 111 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2006 Τηλεεργασία σημαίνει να μπορεί κανείς να εκτελεί ένα μέρος, ή το σύνολο κάποιων εργασιών μακριά από τη δουλειά του, συνήθως από το σπίτι, με τη χρήση του Η/Υ και του Ίντερνετ. Πιστεύετε ότι αυτή η δυνατότητα που προσφέρει η τηλεεργασία μπορεί να αλλάξει την καθημερινή μας ζωή και τη σχέση μας με τη δουλειά, ή δεν μπορεί; (Σύνολο δείγματος, 2006: Ν = 2688 άτομα)

112 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 112 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Τηλεεργασία σημαίνει να μπορεί κανείς να εκτελεί ένα μέρος, ή το σύνολο κάποιων εργασιών μακριά από τη δουλειά του, συνήθως από το σπίτι, με τη χρήση του Η/Υ και του Ίντερνετ. Πιστεύετε ότι αυτή η δυνατότητα που προσφέρει η τηλεεργασία μπορεί να αλλάξει την καθημερινή μας ζωή και τη σχέση μας με τη δουλειά, ή δεν μπορεί; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

113 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 113 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Τηλεεργασία σημαίνει να μπορεί κανείς να εκτελεί ένα μέρος, ή το σύνολο κάποιων εργασιών μακριά από τη δουλειά του, συνήθως από το σπίτι, με τη χρήση του Η/Υ και του Ίντερνετ.Πιστεύετε ότι αυτή η δυνατότητα που προσφέρει η τηλεεργασία μπορεί να αλλάξει την καθημερινή μας ζωή και τη σχέση μας με τη δουλειά, ή δεν μπορεί; Θα αλλάξει μάλλον θετικά ή μάλλον αρνητικά την καθημερινή μας ζωή; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

114 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 114 © V PRC ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ, 2002 - 2006 Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική, από τις πιθανές επιδράσεις της τηλεεργασίας; (Απαντούν όσοι πιστεύουν ότι η τηλεεργασία μπορεί να αλλάξει την καθημερινή μας ζωή και τη σχέση μας με τη δουλειά, 2002: Ν = 1748 άτομα, 2006: Ν = 1543 άτομα)

115 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 115 © V PRC ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, 2002 - 2006 Ποιες νομίζετε ότι είναι οι πιο σημαντικές επιδράσεις του Ίντερνετ στην καθημερινή ζωή; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

116 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 116 © V PRC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2006 Πόσο σημαντικό θεωρείτε το Ίντερνετ ως πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

117 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 117 © V PRC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2006 Πόσο σημαντικό θεωρείτε το Ίντερνετ ως πηγή ψυχαγωγίας; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

118 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 118 © V PRC ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2006 Πόσο σημαντικό θεωρείτε το Ίντερνετ προς τη δυνατότητα που προσφέρει για τη δια βίου μάθηση / εκπαίδευση; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

119 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 119 © V PRC ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2002 - 2006 Η πληροφόρηση που υπάρχει στο Ίντερνετ, σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι είναι αξιόπιστη; Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγάλο, ούτε μεγάλο – ούτε μικρό, σε μικρό, ή σε πολύ μικρό; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

120 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 120 © V PRC ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Η πληροφόρηση που υπάρχει στο Ίντερνετ, σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι είναι αξιόπιστη; Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγάλο, ούτε μεγάλο – ούτε μικρό, σε μικρό, ή σε πολύ μικρό; (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

121 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 121 © V PRC ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 2002 - 2006 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος συνδέεται με το Ίντερνετ; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

122 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 122 © V PRC ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, 2002 - 2006 Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, όταν κάποιος χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα για ηλεκτρονικές αγορές; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

123 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 123 © V PRC  Ο 5θέσιος δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών, κατασκευάζεται με βάση 4 μεταβλητές: 1) τη χρήση Η/Υ, 2) τη χρήση Διαδικτύου, 3) τη χρήση Μηχανημάτων Αυτόματης Συναλλαγής (ΑΤΜ) και 4) την κατοχή κινητού τηλεφώνου. Ο δείκτης είναι αθροιστικός και λαμβάνει τιμές από 0 έως και 4. Μηδέν (0), εάν ο ερωτώμενος/η δεν χρησιμοποιεί τίποτα από τα παραπάνω, ούτε διαθέτει κινητό τηλέφωνο και 4 εάν ο ερωτώμενος/η χρησιμοποιεί και τα 3 και κατέχει και κινητό τηλέφωνο. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

124 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 124 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2001 - 2006

125 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 125 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2001 - 2006

126 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 126 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2001 - 2006 --- +++ +++ --- +++ +++ --- +++ +++ --- +++ +++ --- +++ +++

127 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 127 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2005 - 2006 Kατά φύλο

128 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 128 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 - 2006 Kατά ηλικιακή κατηγορία

129 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 129 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 - 2006 Kατά ηλικιακή κατηγορία

130 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 130 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 – 2006 Kατά επίπεδο εκπαίδευσης

131 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 131 © V PRC ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2003 – 2006 Kατά επίπεδο εκπαίδευσης

132 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 132 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ KATOXH KAI ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ

133 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 133 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, 2001 - 2006 Έχετε κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

134 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 134 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, 2001 - 2006

135 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 135 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2001 - 2006

136 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 136 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2001 - 2006

137 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 137 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2001 - 2006

138 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 138 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, 2006 Ομάδες πληθυσμού με υψηλό ποσοστό μη χρήσης κινητού τηλεφώνου, άνω του 45% Ηλικιακή κατηγορία 55-64 ετών, κατώτερης εκπαίδευσης    Ηλικιακή κατηγορία 45-54 ετών, κατώτερης εκπαίδευσης, κάτοικοι αγροτικών περιοχών Ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 ετών, κυρίως γυναίκες

139 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 139 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WAP, 2001 - 2006 Χρησιμοποιείτε υπηρεσίες wap; (Σύνολο δείγματος, 2001: Ν = 6090 άτομα, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2003: Ν = 2802 άτομα, 2004: Ν = 2804 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

140 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 140 © V PRC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, 2002 - 2006 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms); (Απαντούν οι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου, 2002: Ν = 1445 άτομα, 2005: Ν = 2011 άτομα, 2006: Ν = 2087 άτομα)

141 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 141 © V PRC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ, 2006 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms); (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

142 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 142 © V PRC ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ WAP, 2002 – 2006 Πόσο συχνά συνδέεστε στο Ίντερνετ με το κινητό σας τηλέφωνο (WAP); (Απαντούν οι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου, 2002: Ν = 1445 άτομα, 2005: Ν = 2011 άτομα, 2006: Ν = 2087 άτομα)

143 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 143 © V PRC ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, 2002 - 2006 Για εσάς προσωπικά, πόσο σημαντικό είναι το κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος, 2002: Ν = 2461 άτομα, 2005: Ν = 2741 άτομα, 2006: Ν = 2688 άτομα)

144 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 144 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2006 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; - 1 (Σύνολο δείγματος, 2006: Ν = 2688 άτομα)

145 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 145 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2006 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; - 2 (Σύνολο δείγματος, 2006: Ν = 2688 άτομα)

146 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 146 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2006 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; (Απαντούν όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «πολύ» και «αρκετά» για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου)

147 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 147 © V PRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, 2002 - 2006 Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε, ή θα σας ενδιέφερε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου; (Απαντούν όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται «πολύ» και «αρκετά» για υπηρεσίες που παρέχονται μέσω κινητού τηλεφώνου) 20022003200420052006 Αποστολή και λήψη φωτογραφιών και ήχου (mms); 21,518,816,813,211,1 Σύνδεση με υπολογιστή σε ταχύτητα περίπου διπλάσια της απλής τηλεφωνικής γραμμής (gprs); 16,413,99,0 9,5 8,7 Σύνδεση με Η/Υ, σε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα; 15,812,89,110,2 9,3 Εικονοτηλεδιάσκεψη; 22,517,114,518,411,6 Πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, μέσω συστήματος gps; 27,620,715,015,315,0 Φωτογραφική μηχανή / κάμερα; --18,816,313,8 Ραδιόφωνο; --16,717,915,5 Mp3; ----11,8 Video; ----11,4

148 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 148 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

149 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 149 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2001 – 2006 Υπάρχει στο νοικοκυριό σας ηλεκτρονικός υπολογιστής; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά, 2005: 2741 νοικοκυριά, 2006: 2688 νοικοκυριά)

150 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 150 © V PRC ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2004 - 2006 Πόσοι είναι οι σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που υπάρχουν στο νοικοκυριό σας; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2004: 834 νοικοκυριά, 2005: 897 νοικοκυριά, 2006: 978 νοικοκυριά)

151 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 151 © V PRC ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2004 - 2006 Πόσοι είναι οι φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που υπάρχουν στο νοικοκυριό σας; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2004: 834 νοικοκυριά, 2005: 897 νοικοκυριά, 2006: 978 νοικοκυριά)

152 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 152 © V PRC ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ Η/Υ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2005 - 2006 Αγοράσατε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας καινούργιο σταθερό, ή φορητό Η/Υ τους τελευταίους 12 μήνες; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2005: 897 νοικοκυριά, 2006: 978 νοικοκυριά)

153 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 153 © V PRC ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2006 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που αγοράστηκε, αντικατέστησε κάποιον άλλον που υπήρχε στο νοικοκυριό; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Αντικατέστησε σταθερό ή φορητό; (Απαντούν όσοι αγόρασαν Η/Υ στο νοικοκυριό τους τελευταίους 12 μήνες, 2006: 188 νοικοκυριά)

154 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 154 © V PRC ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2005 - 2006 Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που αγοράστηκε, αντικατέστησε κάποιον άλλον που υπήρχε στο νοικοκυριό; (Απαντούν όσοι αγόρασαν Η/Υ στο νοικοκυριό τους τελευταίους 12 μήνες, 2005: 164 νοικοκυριά, 2006: 188 νοικοκυριά)

155 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 155 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αντικαταστήσετε κάποιο Η/Υ στο σπίτι, μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Σταθερό ή φορητό; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2006: 978 νοικοκυριά)

156 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 156 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 2005 - 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αντικαταστήσετε κάποιο Η/Υ στο σπίτι, μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Απαντούν όσοι έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2005: 897 νοικοκυριά, 2006: 978 νοικοκυριά)

157 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 157 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 - 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αποκτήσετε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο επόμενο εξάμηνο; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά, 2005: 2741 νοικοκυριά, 2006: 2688 νοικοκυριά)

158 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 158 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αποκτήσετε Η/Υ στο σπίτι, μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Σταθερό ή φορητό; (Απαντούν όσοι δεν έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2006: 1709 νοικοκυριά)

159 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 159 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η/Υ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 2001 - 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αποκτήσετε Η/Υ στο σπίτι, μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Απαντούν όσοι δεν έχουν Η/Υ στο νοικοκυριό τους, 2001: 4671 νοικοκυριά, 2005: 1844 νοικοκυριά, 2006: 1709 νοικοκυριά)

160 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 160 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 2002 - 2006 Γιατί δεν σκοπεύετε να αποκτήσετε Η/Υ στο σπίτι; (Απαντούν όσοι δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν Η/Υ στο σπίτι, 2002: Ν = 1520 νοικοκυριά, 2005: Ν = 1625 νοικοκυριά, 2006: Ν = 1483 νοικοκυριά)

161 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 161 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, 2006 Για ποιους λόγους προτιμάτε να αγοράσετε φορητό αντί για σταθερό; (Απαντούν όσοι προτιμούν να αγοράσουν φορητό υπολογιστή, αντί για σταθερό στο σπίτι, 2006: Ν = 34 νοικοκυριά)

162 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 162 © V PRC ΚΑΤΟΧΗΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

163 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 163 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2006 Υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό σας; (Σύνολο δείγματος, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά, 2005: 2741 νοικοκυριά, 2006: 2688 νοικοκυριά)

164 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 164 © V PRC ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2006 Υπάρχει σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό σας; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Τι σύνδεση υπάρχει; (Σύνολο δείγματος, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2005: 2741 νοικοκυριά, 2006: 2688 νοικοκυριά)

165 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 165 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2001 - 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Αναγωγή στο σύνολο του δείγματος, 2001: 6090 νοικοκυριά, 2002: 2461 νοικοκυριά, 2003: 2802 νοικοκυριά, 2004: 2804 νοικοκυριά, 2005: 2741 νοικοκυριά, 2006: 2688 νοικοκυριά)

166 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 166 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας, να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Τι σύνδεση; Απλή, ISDN, ADSL; (Απαντούν όσοι δεν έχουν σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι, 2006: Ν = 2108 νοικοκυριά)

167 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 167 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2002 - 2006 Γιατί δεν σκοπεύετε να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό (σπίτι); (Απαντούν όσοι δεν σκοπεύουν να αποκτήσουν σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι, 2002: Ν = 1776 νοικοκυριά, 2005: Ν = 1939 νοικοκυριά, 2006: Ν = 1835 νοικοκυριά)

168 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 168 © V PRC ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2006 Γιατί δεν σκοπεύετε να αποκτήσετε σύνδεση Ίντερνετ στο νοικοκυριό (σπίτι); (Κατά ηλικιακή κατηγορία)

169 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 169 © V PRC ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 2006 Χρησιμοποιείτε τηλεφωνία μέσω Ίντερνετ (VolP, ADSL phone); (Απαντούν όσοι έχουν σύνδεση ADSL στο σπίτι, 2006: 153 νοικοκυριά)

170 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 170 © V PRC TAXYTHTA ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2006 Τι ταχύτητα έχει η ADSL σύνδεση Ίντερνετ που έχετε / ή που σκοπεύετε να αποκτήσετε στο νοικοκυριό (στο σπίτι); (Απαντούν όσοι έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν ADSL σύνδεση Ίντερνετ στο σπίτι, 2006: 192 νοικοκυριά)

171 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 171 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

172 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 172 © V PRC ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2006 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2006 Ηλικιακή κατηγορία

173 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 173 © V PRC ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2006 ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ, 2002 - 2006 Ηλικιακή κατηγορία

174 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 174 © V PRC ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

175 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 175 © V PRC ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, 2006 Έχετε ακούσει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση; (Σύνολο δείγματος, 2006: Ν = 2688 νοικοκυριά)

176 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 176 © V PRC ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, 2006 Έχετε ακούσει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση; ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, 2006 Έχετε ακούσει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση; (Κατά φύλο)

177 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 177 © V PRC ΚΑΤΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, 2006 Στο νοικοκυριό σας διαθέτετε ψηφιακή τηλεόραση; (Απαντούν όσοι έχουν ακούσει κάτι για την ψηφιακή τηλεόραση, 2006: Ν = 1471 νοικοκυριά)

178 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 178 © V PRC ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, 2006 Σκοπεύετε εσείς, ή κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού σας να αποκτήσετε ψηφιακή τηλεόραση στο σπίτι, μέσα στο επόμενο εξάμηνο; (Απαντούν όσοι δεν διαθέτουν στο νοικοκυριό τους ψηφιακή τηλεόραση, 2006: Ν = 2469 άτομα)

179 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 179 © V PRC ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

180 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 180 © V PRC ΑλλοδαποίΈλληνεςΔιαφορές Κατοχή κινητού τηλεφώνου 90,177,6 12,5 Κατοχή Η/Υ 22,936,4 -13,5 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 4,2 4,6 -0,4 Χρήση Η/Υ 22,931,0 -8,1 Χρήση Διαδικτύου 19,324,6 -5,3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2006 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου (Ποσοστό %) - 1

181 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 181 © V PRC ΑλλοδαποίΈλληνεςΔιαφορές Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 13,516,4 -2,9 Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο 9,4 14,0 -4,6 Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού 13,018,3 -5,3 Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 4,7 4,2 0,5 Χρήστες υπηρεσιών wap 3,1 4,8 -1,7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2006 Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %) - 2

182 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 182 © V PRC Κατοχή κινητού τηλεφώνου Κατοχή Η/Υ Πρόθεση αγοράς Η/Υ Χρήση Η/Υ Χρήση Διαδικτύου Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο Χρήστες υπηρεσιών wap ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ – ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 2006 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %)

183 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 183 © V PRC 2003200420052006 Διαφορές 2006 – 2005 Μεταβολή Κατοχή κινητού τηλεφώνου 76,982,885,490,1 4,7 Κατοχή Η/Υ 12,922,822,322,9 0,6 Πρόθεση αγοράς Η/Υ 12,910,0 9,6 4,2 -5,4 Χρήση Η/Υ 21,822,824,222,9 -1,3 Χρήση Διαδικτύου 17,018,920,419,3 -1,1 ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2005 - 2006 Κατοχή Κινητού Τηλεφώνου, Κατοχή και πρόθεση αγοράς Η/Υ, Χρήση Η/Υ και Διαδικτύου (Ποσοστό %) - 1

184 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 184 © V PRC 2003200420052006 Διαφορές 2006 – 2005 Μεταβολή Κατοχή προσωπικού κωδικού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 12,912,8 9,613,5 3,9 Κατοχή προσωπικής συνδρομής στο Διαδίκτυο 6,1 6,7 5,1 9,4 4,3 Κατοχή συνδρομής στο Διαδίκτυο νοικοκυριού 8,815,512,113,0 0,9 Πρόθεση συνδρομής στο Διαδίκτυο 10,2 6,7 6,4 4,7 -1,7 Χρήστες υπηρεσιών wap 3,4 2,2 7,0 3,1 -3,9 ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2005 - 2006 Κατοχή ΗΤ, Συνδρομής στο Διαδίκτυο, Πρόθεση συνδρομής και Χρήση Wap, (Ποσοστό %) - 2

185 13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 185 © V PRC «Copyright 2006 της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επιτρέπεται η αντιγραφή επί λέξει και η διανομή των μελετών που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, χωρίς να απαιτείται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσης και χρηματοδότησης»


Κατέβασμα ppt "13104 Παρουσίαση / Διάγραμμα 1 © V PRC ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google