Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 9 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 10 Οκτωβρίου, 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 9 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 10 Οκτωβρίου, 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 9 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 10 Οκτωβρίου, 2008 Δρ. Στυλιανή Πετρούδη

2 Τα θέματα μας σήμερα  Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων και συσκευών  Διαδικασία μελέτης και σχεδιασμού  Πνευματική ιδιοκτησία  Ηθική της Μηχανικής  Οργάνωση Μηχανικών σε συνδέσμους  IEEE, IEE, ΕΤΕΚ

3 Μελέτη και σχεδιασμός (Engineering design) • Είναι η διαδικασία της μετατροπής ιδεών και γνώσεων σε συστήματα και συσκευές που ικανοποιούν ορισμένες προδιαγραφές. • Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία και στον προγραμματισμό για να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν νέα προϊόντα, συσκευές και συστήματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην καθημερινή μας ζωή. • Οι νέες κατασκευές μπορεί να είναι εντελώς καινούργιες και καινοτομικές, ή μπορεί να είναι μια βελτίωση υφιστάμενων κατασκευών.

4 Μελέτη και σχεδιασμός • Δεν υπάρχει μια σωστή λύση, αλλά πολλές πιθανές λύσεις. • Οι μηχανικοί εργάζονται συνήθως σε ομάδες διότι τα συστήματα που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν είναι συνήθως πολύπλοκα. • Χρειάζεται δημιουργικότητα, φαντασία και τέχνη. • Η μελέτη και ο σχεδιασμός κάποιου συστήματος είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή βελτίωση του συστήματος ή του προϊόντος μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

5 Διαδικασία μελέτης και σχεδιασμού

6 Ορισμός προβλήματος • Ποιο πρόβλημα χρειάζεται να λυθεί; • Ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του συστήματος/προϊόντος; • Ποιος θα χρησιμοποιεί το σύστημα/προϊόν; • Πού θα χρησιμοποιείται; • Ποιο θα είναι το κόστος; • Υπάρχουν θέματα ασφάλειας;

7 Συλλογή πληροφοριών • Αναζήτηση πληροφοριών και καταγραφή τους. Αναζήτηση στο διαδίκτυο, περιοδικά κατασκευαστών, τεχνικά άρθρα. • Μάθε για τυχόν παρόμοια συστήματα. • Μάθε για τη σχετιζόμενη τεχνολογία. • Κατάλογος τεχνικών περιοδικών στο διαδίκτυο: http://www.techexpo.com/toc/tech_mag.html

8 Δημιουργία διαφόρων λύσεων • Προσεκτικός προγραμματισμός όλων των εργασιών για τη συμπλήρωση του συστήματος. • Διαχωρισμός μεγάλων ενοτήτων σε μικρότερες (blocks) οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα (πιο εύκολος έλεγχος). • Σχεδιασμός διαφόρων λύσεων (τελείως διαφορετικών) με σκοπό την επιλογή της καλύτερης σε κατοπινό στάδιο.

9 Κατασκευή πρωτότυπου • Επιλογή μιας λύσης και ανάπτυξη της. • Το πρώτο σύστημα (πρωτότυπο) δεν πρέπει απαραίτητα να είναι και εμφανίσιμο. Ο σκοπός του είναι να γίνει μια προκαταρκτική μελέτη αν η επιλεγμένη λύση είναι λειτουργήσιμη. • Καταγραφή όλων των σταδίων της κατασκευής. Καταγραφή λεπτομερειών. • Η καταγραφή είναι χρησιμότατη τόσο για τον σχεδιαστή όσο και για τους συναδέλφους που μπορεί να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα αργότερα. • Η καταγραφή δεν μπορεί να γίνει όταν τελειώσει ο σχεδιασμός και η κατασκευή. Πολλές από τις λεπτομέρειες θα ξεχαστούν.

10 Έλεγχος συστήματος • Προσεκτικός και μεθοδικός έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος. • Έλεγχος κάθε ενότητας από την αρχή μέχρι το τέλος, ιδίως σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το σύστημα. • Εξέταση αν το σύστημα ικανοποιεί τις προδιαγραφές και αν λειτουργεί ικανοποιητικά.

11 Βελτίωση συστήματος • Αν ο μηχανικός δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του συστήματος ή αν το σύστημα δεν αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τότε πρέπει να βελτιωθεί. • Με τη βελτίωση το σύστημα μπορεί να αλλάξει σημαντικά. • Η βελτίωση να γίνεται μεθοδικά και χωρίς να χάνονται οποιεσδήποτε πληροφορίες για το αρχικό σύστημα σε περίπτωση που το “βελτιωμένο”σύστημα δεν είναι καλύτερο.

12 Τελικός έλεγχος • Προσεκτικός και μεθοδικός έλεγχος συστήματος. • Εξέταση αν ικανοποιούνται πλήρως όλες οι προδιαγραφές. • Εξέταση αν το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις συνθήκες που αναφέρουν οι προδιαγραφές. • Ο έλεγχος πρέπει να γίνει από διάφορα άτομα -- Άλλους μηχανικούς -- Πιθανούς χρήστες

13 Σημαντικοί παράγοντες για τον σχεδιασμό συστημάτων • Ασφάλεια προσωπικού και υλικού • Αισθητική • Φιλικό προς το περιβάλλον • Αποδοτικότητα • Οικονομικοί παράγοντες • Ευχρηστία • Χρησιμότητα • Αντοχή

14 Εργασία σε ομάδες • Λόγω της πολυπλοκότητας των περισσότερων συστημάτων, η μελέτη και ο σχεδιασμός τους γίνονται από ομάδες μηχανικών. • Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ένα κομμάτι της εργασίας, ανάλογα με τις επιδεξιότητες, τις ικανότητες και την ειδίκευση του καθενός. • Είναι σημαντικό να υπάρχει οργάνωση, συναδελφικότητα και καλή επικοινωνία. • Αν δουλεύει ο κάθε μηχανικός ανεξάρτητα, τότε το σύστημα δε θα τελειώσει ποτέ! • Ανταλλαγή ιδεών στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού (brainstorming), αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια. • Επικοινωνία μεταξύ των μηχανικών της ομάδας αλλά και με τη διοίκηση της εταιρείας και με τους χρηματοδότες. • Επικοινωνία μέσω εκθέσεων προόδου, παρουσιάσεων, οδηγιών χρήστη, τεχνικών σχεδίων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

15 Επικοινωνία • Η ικανότητα μετάδοσης των σκέψεων και αποτελεσμάτων είναι ένα κρίσιμο συστατικό της επιτυχίας ενός μηχανικού. • Η επικοινωνία στη Μηχανική γίνεται μέσω: -- Τεχνικών εκθέσεων και εκθέσεων προόδου -- Προφορικών παρουσιάσεων -- Τεχνικών σχεδίων -- Μελετών βιωσιμότητας -- Επιστημονικών προτάσεων (scientific proposals) -- Τεχνικών οδηγών χρηστών (technical manuals) -- Υπομνημάτων

16 Πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) • Ιδιοκτησία η οποία προστατεύεται νομικώς και είναι το αποτέλεσμα κάποιας πνευματικής προσπάθειας. • Συμπεριλαμβάνει ιδέες, εφευρέσεις, χημικές ή εμπορικές διαδικασίες, ονόματα εταιριών ή προϊόντων και αλγόριθμους ηλεκτρονικών υπολογιστών. • Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες πνευματικής ιδιοκτησίας: -- Πνευματικά δικαιώματα (copyright) -- Εμπορικό σήμα (trademark) -- Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) (patent) -- Εμπορικό μυστικό (trade secret)

17 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα -- Πνευματικά δικαιώματα (copyright) Αποκλείει άλλους από του να αντιγράφουν ή να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια την εργασία του δημιουργού για τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού συν μερικά χρόνια μετά το θάνατο του. Παραχωρείται σε λογοτεχνικά έργα, μουσική, βιβλία, σημειώσεις. -- Εμπορικό σήμα (trademark) Μπορεί να είναι ένα σημάδι, μία λέξη ή ένα σύμβολο. Παραχωρείται σε εταιρείες ή προϊόντα.

18 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εμπορικό μυστικό -- Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) (patent) Αποκλείει άλλους από το να δημιουργήσουν ή να πουλήσουν αυτό που περιγράφει η πατέντα για 20 χρόνια. Παραχωρείται σε εφευρέσεις και διαδικασίες. -- Εμπορικό μυστικό (trade secret) Οποιαδήποτε πληροφορία η οποία χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία και δεν είναι γνωστή στο κοινό. Ισχύει για όσο καιρό δεν ανακαλύπτει κάποιος το μυστικό. Τρόποι προστασίας: Φύλαξη της φόρμουλας ή του μυστικού σε ασφαλή χώρο, υπογραφή νομικών εγγράφων με όσους έρχονται σε επαφή με το μυστικό, περιορισμός των ατόμων που γνωρίζουν το μυστικό. Συνταγές, κωδικοί και διαδικασίες π.χ. η φόρμουλα για την Coca-Cola

19 Ηθική της Μηχανικής • Ορισμός: Η ηθική της Μηχανικής είναι ο τομέας που περιλαμβάνει τους νόμους, κανονισμούς και πρότυπα που καθορίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά των Μηχανικών. • Θέματα που έχουν σχέση με την ηθική: -- Δωροδοκία -- Λογοκλοπή -- Δημόσια ασφάλεια -- Σύγκρουση συμφερόντων -- Απάτη (αλλαγή δεδομένων) -- Ειλικρίνεια στις ερευνητικές δραστηριότητες -- Προσεκτικός έλεγχος συστημάτων

20 Γιατί πρέπει να ξέρουμε τους κανόνες ηθικής; •Η δουλειά μας είναι να σχεδιάζουμε, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε συστήματα που χρησιμοποιούνται από το κοινωνικό σύνολο. Αυτά τα συστήματα επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. •Σε πολλές περιπτώσεις έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για υποθέσεις όπου Μηχανικοί δεν ακολούθησαν τους κανόνες ηθικής. •Υπάρχουν πολύπλοκες περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο το ηθικά σωστό από το ηθικά λάθος. •Πρέπει να γνωρίζουμε τόσο τα δικαιώματα μας όσο και τις υποχρεώσεις μας.

21 Παραδείγματα κακών ηθικών αποφάσεων • 1986: Το ατύχημα του διαστημοπλάνου Challenger • 1994: Ελαττωματικός μικροεπεξεργαστής Pentium της Intel • 1999: Ελαττωματικά ελαστικά Firestone • ~1975: Το έγκλημα της Ford!

22 Το ατύχημα του διαστημοπλάνου Challenger Οι μηχανικοί προειδοποίησαν ότι λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να δημιουργούνταν κάποια προβλήματα και άρα έπρεπε να αναβληθεί η εκτόξευση. Η διοίκηση όμως αγνόησε τις προειδοποιήσεις και έδωσε οδηγίες να πραγματοποιηθεί η εκτόξευση. Ως αποτέλεσμα, ένα από τα O-rings καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης αφού έγινε πιο εύθραυστο λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Το Challenger καταστράφηκε. Εφτά άνθρωποι πέθαναν.

23

24 Ελαττωματικός μικροεπεξεργαστής Pentium της Intel Ο μικροεπεξεργαστής Pentium της Intel είχε ένα ελάττωμα το οποίο μπορούσε ο χρήστης να αντιληφθεί (τα ελαττώματα σε τέτοιου είδους επεξεργαστές δεν είναι σπάνια αλλά συνήθως ο χρήστης δεν μπορεί να τα αντιληφθεί). Συγκεκριμένα ένα ελάττωμα στην μονάδα κινητής υποδιαστολής (floating point unit) σε πράξεις διπλής ακριβείας (double precision) έδιδε λανθασμένο αποτέλεσμα σε μερικές μαθηματικές πράξεις. Η Intel κατ’ αρχήν αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον επεξεργαστή, και αργότερα (μετά από πιέσεις) ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα είναι ασήμαντο και ότι θα αντικαθίστατο μόνο σε χρήστες που θα αποδείκνυαν ότι χρειάζονταν ένα μη ελαττωματικό επεξεργαστή. Στο τέλος μετά από περαιτέρω πιέσεις αναγκάστηκε να ανακοινώσει ότι θα το αντικαθιστούσε σε οποιοδήποτε χρήστη το ζητούσε. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι η Intel γνώριζε για το ελάττωμα πριν αυτό ανακαλυφθεί και παρ’ όλα αυτά συνέχισε την πώληση του!

25 Ελαττωματικά ελαστικά Firestone Ένα είδος ελαστικών της Firestone (τα ελαστικά που τοποθετούνταν στα αυτοκίνητα Ford Explorer) βρέθηκε ότι προκαλούσαν προβλήματα (ανατροπή αυτοκινήτου και συνεπώς τραυματισμό ή θάνατο των επιβαίνοντων). Οι έρευνες και οι δικαστικές μάχες κράτησαν χρόνια. Δυο από τα ηθικά προβλήματα ήταν ότι: (α) οι δυο εταιρείες προσπάθησαν να αποκρύψουν από το κοινό αυτό το πρόβλημα και ύστερα προσπάθησαν να ρίξουν το φταίξιμο η μια στην άλλη (β) οι εργάτες στο εργοστάσιο που κατασκεύαζε τα ελαττωματικά ελαστικά χρησιμοποιούσαν εν γνώση τους κόλλα η οποία έπρεπε να είχε αντικατασταθεί λόγω ηλικίας και επίσης δεν αχρήστευαν ελαττωματικά ελαστικά λόγω πιέσεων από τους ανωτέρους τους για μεγιστοποίηση της παραγωγής.

26 Το έγκλημα της Ford (1) • Την περίοδο 1971-1980 η εταιρεία Ford κατασκεύαζε το αυτοκίνητο Ford Pinto. • Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε συνθήκες ατυχήματος (crash tests), ανακάλυψαν ότι υπήρχε ένα σοβαρό ελάττωμα στο ντεπόζιτο καυσίμων: σε συγκρούσεις > 25mph => ρήξη και έκρηξη στο ντεπόζιτο καυσίμων. • Ανάγκη για διόρθωση και ενδυνάμωση της κατασκευής. • => κόστος για την εταιρεία. • Τι θα κόστιζε περισσότερο; Να διορθωθεί το ελάττωμα, ή να πληρωθούν αποζημιώσεις σε όσους θα εμπλέκονταν σε δυστυχήματα;

27 Το έγκλημα της Ford (2) Κόστος αποζημιώσεων: Είδος αποζημίωσηςΑριθμόςΚόστος σε $ Θάνατοι180200k Τραυματίες18067k Καμένα αυτοκίνητα2100700 Συνολικό κόστος: $49.53 εκατομμύρια Κόστος διορθώσεων (υπολογίστηκε σε $11 ανά αυτοκίνητο): 12.5 εκατ. αυτοκίνητα*$11 = $137.5 εκατομμύρια => κόστος διορθώσεων >> κόστος αποζημιώσεων => Απόφαση για μη διόρθωση του προβλήματος Η Ford δεν υπολόγισε καλά! Πάνω από 500 άτομα πέθαναν σε ατυχήματα λόγω αυτού του ελαττώματος. => αγωγές => η Ford πλήρωσε $450 εκατομμύρια. Επιπλέον, αναγκάστηκε να διορθώσει το ελάττωμα. Τότε ανακάλυψε ότι το κόστος δεν ήταν $11 ανά αυτοκίνητο, αλλά $1!

28 Ερωτήσεις για κάθε Μηχανικό • Είναι σωστό να κάνουμε κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι προς το συμφέρον μας ή προς το συμφέρον της εταιρείας μας; • Η πιο οικονομική ή συμφέρουσα απόφαση είναι η πιο σωστή; • Επειδή είναι νόμιμο σημαίνει ότι είναι σωστό;

29 Τι πρέπει να κάνει ο/η Μηχανικός • Να είναι ειλικρινής. • Να σκέφτεται το δημόσιο συμφέρον και την δημόσια υγεία. • Να ζητά τις απόψεις των άλλων. • Να ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα. • Αν βλέπει κάτι που δεν είναι ηθικά σωστό, να το αναφέρει αμέσως στους ανωτέρους του και στα αρμόδια σώματα. • Αν δεν ξέρει να μην προσποιείται ότι ξέρει!

30 Οργάνωση Μηχανικών σε συνδέσμους • Ανάγκη οργάνωσης Μηχανικών • Δικαιώματα • Υποχρεώσεις

31 Ανάγκη οργάνωσης Μηχανικών • Διεκδίκηση δικαιωμάτων • Αντιπροσώπευση από ένα οργανισμό • Καθορισμός προτύπων • Έλεγχος επαγγελματικής συμπεριφοράς μελών • Προαγωγή του επαγγέλματος

32 Δικαιώματα • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος • Πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμα • Επιμόρφωση • Βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας • Βοήθεια στην επαγγελματική ανέλιξη • Πρόσβαση σε περιοδικά

33 Υποχρεώσεις • Ηθική • Τήρηση των κανόνων του επαγγέλματος

34 Σύνδεσμοι Μηχανικών • Διεθνείς σύνδεσμοι -- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) -- The Institution of Electrical Engineers (IEE) • Κρατικοί/τοπικοί σύνδεσμοι -- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

35 ΕΤΕΚ •Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου http://www.etek.org.cy •“Έχει σκoπό τηv πρoαγωγή της επιστήμης στoυς διάφoρoυς τoμείς πoυ σχετίζovται με τηv ειδικότητα τωv μελώv τoυ, της μηχαvικής και της τεχvoλoγίας γεvικά και τηv αvάπτυξη τoυς για αυτoδύvαμη oικovoμική, κoιvωvική και πoλιτιστική αvάπτυξη της Δημoκρατίας.” •Μετά την αποφοίτηση σας πρέπει να αποταθείτε στο ΕΤΕΚ για εξασφάλιση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.

36 Δραστηριότητες ΕΤΕΚ •Εγκρίνει την εγγραφή μελών στα μητρώα του, εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τις άδειες εξάσκησης επαγγέλματος. •Αvαλαμβάvει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικoύς διακαvovισμoύς σχετικά με oπoιoδήπoτε θέμα ή διαφoρά πoυ έχει σχέση με τη μηχαvική επιστήμη. •Εκπρoσωπεί στη Δημoκρατία και στo εξωτερικό τoυς ασκoύvτες τo επάγγελμα σε oπoιoδήπoτε κλάδo της μηχαvικής επιστήμης. •Ασκεί πειθαρχική εξoυσία παvω στα μέλη τoυ σύμφωvα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. •Εvημερώvει τo κoιvό με αvακoιvώσεις, δημoσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλo τρόπo, για oπoιoδήπoτε θέμα της αρμoδιότητας τoυ και βoηθά στηv ευρύτερη καταvόηση τωv σχετικώv θεμάτωv και πρoβλημάτωv.

37 Δραστηριότητες ΕΤΕΚ •Εισηγείται τη δημιoυργία vέωv κλάδωv μηχαvικής επιστήμης και πρoβαίvει σε υπoδιαιρέσεις τωv κλάδωv μηχαvικής επιστήμης. •Μετέχει σε διεθvείς oργαvισμoύς και εvώσεις επιμελητηρίωv, σε διεθvείς εvώσεις μηχαvικώv, αvαπτύσσει σχέσεις με αvτίστoιχoυς oργαvισμoύς άλλωv χωρώv, oργαvώvει συvέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για τηv πρoώθηση τωv σκoπώv τoυ. •Γvωμoδoτεί έπειτα από πρόσκληση τωv αρμόδιωv αρχώv για oπoιoδήπoτε θέμα της αρμoδιότητας τoυ. •Μελετά oπoιαδήπoτε επιστημovικά τεχvικά, τεχvooικovoμικά ή αvαπτυξιακά θέματα πoυ σχετίζovται με oπoιoδήπoτε κλάδo της μηχαvικής επιστήμης και διατυπώvει απόψεις.

38 Κώδικες ηθικής •Απαραίτητοι για τη θεσμοθέτηση των κανόνων ηθικής στο επαγγελματικό περιβάλλον. •Βοηθούν στην τήρηση του νόμου σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν παραβάσεις στους κώδικες ηθικής. •Εκφράζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μελών του κάθε οργανισμού που τους θεσπίζει. •Παραδείγματα κωδικών ηθικής: -- ΕΤΕΚ: http://www.etek.org.cy/nomi_kanon/deont.html -- ΙΕΕΕ: http://onlineethics.org/codes/IEEEcode.html

39 Δεοντολογία των μελών του ΕΤΕΚ Τα μέλη οφείλουν: (α) Να μην επιδεικνύουν διαγωγή ανέντιμη ή επονείδιστη ή μη συνάδουσα προς το επιστημονικό ήθος τους επαγγέλματος (β) να τηρούν και να περιφρουρούν πάντοτε την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που να χαρακτηρίζεται από τιμιότητα, ευθύτητα και ευσυνειδησία (γ) να μην υποτάσσουν τις αρχές της επιστήμης και της επαγγελματικής τους τάξης στο ατομικό τους συμφέρον ή στα συμφέροντα τρίτων (δ) να μην καλύπτουν με την υπογραφή τους πρόσωπα φύσει και θέσει αναρμόδια για την εκτέλεση ορισμένης τεχνικής εργασίας (ε) να συμμορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (στ) να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης την οποία επωμίζονται έναντι των εντολέων τους αλλά και έναντι του κοινωνικού συνόλου ως επιστήμονες μηχανικοί ταγμένοι στην υπηρεσία της επιστήμης τους μέσα στα ευρύτερα πλαίσια των σκοπών του Επιμελητηρίου για πολύπλευρη ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και (ζ) να μην αποδέχονται εντολή ή θέση, όταν το συμφέρον τους θα συγκρούεται με το επαγγελματικό τους καθήκον.

40 IEEE Code of Ethics We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree: 1. to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment; 2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist; 3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data; 4. to reject bribery in all its forms; 5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;

41 IEEE Code of Ethics 6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations; 7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others; 8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin; 9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action; 10. to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

42 Ηθική της Μηχανικής Διάφορες Περιπτώσεις

43 Ηθική της Μηχανικής •Ασφάλεια του κοινού • Συγκρουόμενα συμφέροντα •Ηθική σε θέματα έρευνας •......

44 Περίπτωση 1 - Επικίνδυνα Απόβλητα Technician A is a field technician employed by an consulting environmental engineering firm. At the direction of his supervisor Engineer B, Technician A samples the contents of drums located on the property of a client. Based on Technician A's past experience, it is his opinion that analysis of the sample would most likely determine that the drum contents would be classified as hazardous waste. If the material is hazardous waste, Technician A knows that certain steps would legally have to be taken to transport and properly dispose of the drum including notifying the proper federal and state authorities. Technician A asks his supervisor Engineer B what to do with the samples. Engineer B tells Technician A only to document the existence of the samples. Technician A is then told by Engineer B that since the client does other business with the firm, Engineer B will tell the client where the drums are located but do nothing else. Thereafter, Engineer B informs the client of the presence of drums containing "questionable material" and suggests that they be removed. The client contacts another firm and has the material removed. Questions: Was it ethical for Engineer B to merely inform the client of the presence of the drums and suggest that they be removed? Did Engineer B have an ethical obligation to take further action?

45 Περίπτωση 1 - Επικίνδυνα Απόβλητα Conclusions: It was unethical for Engineer B to merely inform the client of the presence of the drums. It was unethical for Engineer B to fail to advise his client that he suspected hazardous material and provide a recommendation concerning removal and disposal in accordance with federal, state and local laws.

46 Περίπτωση 2 – Δωρεάν Εγγραφή σε Συνέδριο Facts: The ABC Pipe Company is interested in becoming known within the engineering community and, in particular, to those engineers involved in the specification of pipe in construction. ABC would like to educate engineers about the various products available in the marketplace: the advantages and disadvantages of using one type of pipe over another. ABC sends an invitation to Engineer A, as well as other engineers in a particular geographic area, announcing a one-day complimentary educational seminar to educate engineers on current technological advances in the selection and use of pipe in construction. ABC will host all refreshments, buffet luncheon during the seminar, and a cocktail reception immediately following. Engineer A agrees to attend. Question: Was it ethical for Engineer A to attend the one-day complimentary educational seminar hosted by the ABC Pipe Company?

47 Περίπτωση 2 – Δωρεάν Εγγραφή σε Συνέδριο Discussion: Under the facts of this case, Engineer A is accepting an opportunity to become educated on a particular topic consistent t with Section III.11.a. of the Code. He would be attending the seminar with many of his colleagues, and there is no suggestion in the facts that anyone at ABC Pipe Company would personally seek to persuade Engineer A to specify its products. Conclusion: It was ethical for Engineer A to attend the one-day complimentary educational seminar hosted by the ABC Pipe Company

48 Περίπτωση 3 – Δουλεία σε εταιρεία μετά από δουλειά στο δημόσιο Facts Engineer A had been employed for many years by a county and had specialized during a large part of that time in evaluating the engineering aspects of county zoning petitions. Engineer A retired from public employment and opened a consulting office to engage in that type of work for private clients. He was retained by the XYZ Development Corporation, which had pending before the county zoning board a petition for a zoning variance to permit it to proceed with the development of a major housing development. In order to obtain the variance, XYZ had to demonstrate the technical feasibility of a major water system consistent with environmental impact on adjacent communities. Engineer A, while employed by the county, had been involved in the XYZ petition and had made some preliminary technical evaluations on it. Citizen groups opposing the granting of the variance have formally objected to Engineer A's being allowed to participate in further proceedings as an expert witness in support of the petition. Question Is it ethical for Engineer A to represent the XYZ Development Corporation on a matter on which he had done some work for the county?

49 Περίπτωση 3 – Δουλεία σε εταιρεία μετά από δουλειά στο δημόσιο By virtue of his long experience and expertise gained in the subject matter while employed by the county, Engineer A has gained detailed information on the internal procedures and policies of the county zoning authorities and that was undoubtedly a factor in XYZ's decision to retain Engineer A. We may also assume that during his involvement in the work of the county zoning authorities he has gained close personal contacts with the public officials and other staff members who are involved in the decision whether to grant the variance. Giving Engineer A the benefit of the doubt as to his motive and purpose in taking on a case for a private client in which he had been directly involved as a public employee, we are concerned that his action is of a nature which may arouse public suspicion and open the way for charges which could reflect upon the profession. While all actions of engineers cannot be judged ethically on the sole basis of what some elements of the public might think or allege, in this kind of situation there is at least enough doubt to suggest that Engineer A's action was inappropriate and should be avoided in the larger interest of protecting the profession from misunderstanding. Conclusion It was not unethical for Engineer A to represent the XYZ Development Corporation on a matter on which he had done some work for the county, but this type of arrangement under these circumstances should be regarded as inappropriate

50 Περίπτωση 4 – Ικανότητα ενός μηχανικού να κρίνει την καταλληλότητα ενός αποθηκευτικού χώρου όπλων Facts: Engineer A, a professional engineer with expertise in civil engineering, served as a Civilian Building and Grounds Division Chief at a U.S. Army installation. An Army official requests that Engineer A certify that certain arms storage rooms and arms storage racks on the military installation are in accordance with certain specific, lengthy, and detailed Army physical security, arms, ammunition, and explosive regulations, which are cross- referenced with other Army regulations. Engineer A has no significant training or knowledge in these areas. There are comprehensive training programs available for this type of work, but training funds are not available. Question: Would it be appropriate for Engineer A to certify as a qualified engineer the arms storage rooms and arms storage racks as requested by the Army official?

51 Περίπτωση 4 – Ικανότητα ενός μηχανικού να κρίνει την καταλληλότητα ενός αποθηκευτικού χώρου όπλων Discussion: This case appears to raise at least two important ethical issues for professional engineers -- (a) the obligation of the engineer to practice solely within the engineer's area of professional competency and (b) the certification of certain facts by an engineer, which has been the subject of state engineering board regulation in recent years. In the present case, the competency issues at stake pose a clear and present danger to the public health and safety. Making certain that a military hardware storage facility is designed and built safely involves keen awareness of many complex and detailed procedures, rules, and regulations that are unique to this field of endeavor. While Engineer A may be a very competent engineer, Engineer A is clearly not knowledgeable in this very technical and complicated area. While there may be comprehensive training programs available, the facts reveal that insufficient funds exist for Engineer A to participate in such programs. Conclusion: It would not be ethical for Engineer A to certify as a qualified engineer the arms storage rooms and arms storage racks as requested by the Army official.

52 Περίπτωση 5 – Απόσυρση μιας προσφοράς Facts: Smith, an unemployed graduate engineer who recently received certification as an Engineer-Intern, is seeking employment with a consulting firm. Smith is contacted by Engineer A, a principal with a large consulting firm. After a long discussion including such matters as working conditions, salary, benefits, etc. Engineer A offers and Smith accepts a position with the firm. Smith cancels several additional job interviews with other individuals. Two days later, in a meeting with other principals of the firm, it was agreed by the firm's management, including Engineer A, that the vacancy should be filled by an engineering technician. Not until a week and a half later did Engineer A contact Smith and rescind the firm's offer. Question: Did the actions of Engineer A in his relations with Smith constitute unethical conduct?

53 Περίπτωση 5 – Απόσυρση μιας προσφοράς Discussion: Just as a prospective engineer employee has an obligation to act in good faith with a potential employer, an engineer employer owes a duty to deal honestly, fairly and openly with a prospective engineer employee. Under the facts of this case, Engineer A knowingly made commitments to Smith which were relied and acted upon by Smith. It would also appear that Engineer A, as a principal in the firm, knew or should have known all necessary facts and circumstances involved in filling the vacancy in the firm. The circumstances were further exacerbated by the fact that Engineer A let a week and a half pass before informing Smith that the offer had been rescinded. Unquestionably, Engineer A had an affirmative obligation to notify Smith at the earliest possible time that the firm had decided to fill the position in a different manner. Smith not only accepted the position offered, but also took appropriate actions which reduced his prospects for employment elsewhere. Conclusion: The actions of Engineer A, in his relations with Smith, constituted unethical conduct. Furthermore, the involvement of all the principals of the firm, in connection with the withdrawal of the employment offer, constituted unethical conduct


Κατέβασμα ppt "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 9 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 10 Οκτωβρίου, 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google