Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2 Κυριακή 2 Οκτωβρίου 05 Πώς έφτασε σε μας η Αγία Γραφή;

3 « Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» Β’ Πέτρου α’ 21

4 Πρωτότυπα  ΑΓ = 66 βιβλία σε περίοδο 1500 χρόνων  ΠΔ:  Γλώσσα  Εβραϊκά (βορειοσημιτική γλώσσα)  Αραμαϊκά (βορειοσημιτική γλώσσα)  τμήματα Δανιήλ, Έσδρα, Ιερεμία  Γραφή (συμφωνική)  Αρχικά στην παλαιοεβραϊκή –στρογγυλή- γραφή, παραλλαγή του βορειοσημιτικού αλφαβήτου  Μετά την αιχμαλωσία, στην ασσυριακή –τετράγωνη- γραφή  ΚΔ: Ελληνικά

5 Ημερολόγιο της Γκεζέρ, παλαιοεβραϊκό αλφάβητο, 1000-950 π.Χ

6

7 Αντίγραφα ΠΔ  Είδη χειρογράφων  Δημόσια – Κύλινδροι από δέρμα ή περγαμηνή  Ιδιωτικά – Κώδικες (βιβλία) από δέρμα ή περγαμηνή ή πάπυρο  Εβρ. χειρόγραφα. του Κουμράν, (2ος-1ος αι.π.Χ.), ανακαλύφθηκαν το 1947.  Εβρ. χειρόγραφα με το μασωριτικό (φωνηεντισμένο) κείμενο της ΠΔ (6ος-11ος αι. μ.Χ.).

8 Φωνηεντισμένο κείμενο Αφωνηέντιστο κείμενο

9 Το παλιότερο μασωρι- τικό κείμενο 850 μ.Χ.

10 Σπηλιά 4 του Κουμράν, όπου βρέθηκαν 600 κύλινδροι του 2ου- 1ου αι. π.Χ.

11 Πήλινο αγγείο για φύλαξη χειρογράφων στο Κουμράν

12 Μελετητές χειρογράφων του Κουμράν εξετάζουν τον μεγάλο κύλινδρο του Ησαΐα

13  Χειρόγραφο από Κουμράν, Σχόλια στον Αββακούμ

14 Αντίγραφα ΚΔ  Ελλην. χειρόγραφα της ΚΔ (5.500 χειρόγραφα, από το 125 μ.Χ. και εξής).  Πάπυροι (πάνω από 100)  Μεγαλογράμματα (περ. 300)  Μικρογράμματα (2800, από το 835 μ.Χ. κ.ε.)  Εκλογάδια (περ. 2300) – κηρυγματικά κείμενα της Βυζ. Εκκλ.  Στα παλιότερα χειρόγραφα οι λέξεις δεν χωρίζονται, δεν υπήρχαν σημεία στίξης, εδάφια, παράγραφοι, κεφάλαια.  Τα πρώτα συστήματα χωρισμού σε κεφάλαια από τον 4ο αι.  Ο σημερινός χωρισμός σε κεφάλαια έγινε το 1200 από τον Αρχιεπίσκοπο Κανταβριγίας Langdon. Ο χωρισμός σε εδάφια από τον εκδότη των Παρισίων Ροβέρτο Εστιέν το 1550.

15 Πάπυρος του 125-150 μ.Χ. με τμήμα της ΚΔ

16 Πάπυρος Chester- Beatty –Τέλος της Προς Γαλάτας, 2ος- 3ος αι. μ.Χ..

17

18 Εικόνα αντιγρα- φέα του Μεσαίωνα

19 Οι σημαντικότερες αρχαίες μεταφράσεις  Ελληνική των Εβδομήκοντα 270 π.Χ.  Συριακή Πεσιττά (περ. 150 μ.Χ.)  Αραμαϊκά Ταργκουμίμ  Λατινική Vulgata (5ος αι. μ.Χ.)  Κοπτικές (3ος-4ος αι. μ.Χ.)  Αιθιοπική (4ος-6ος αι. μ.Χ.)  Αρμενική (5ος αι. μ.Χ.)  Γοτθική του Ουλφίλα (4ος αι. μ.Χ.)

20 Η Αγία Γραφή σε έντυπη μορφή  Ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο γύρω στο 1450  Πρώτη έντυπη (λατινική) Αγία Γραφή το 1452 (Έκδοση Γουτεμβέργιου)  Πρώτη έντυπη εβραϊκή ΠΔ το 1477 (Bologna)  Πρώτη έντυπη ελληνική ΚΔ στις αρχές του 16ου αι. (1516, έκδοση του Εράσμου)

21 Έντυπη έκδοση της λατινικής Αγίας Γραφής από τον Γουτεμβέργιο, 1452-1455

22 Η κριτική των κειμένων  Textus Receptus της ΚΔ (Παραδεδεγμένο κείμενο) από το 1633 βασισμένο στην έκδοση του Εράσμου – συναφές με το κείμενο της ΚΔ που χρησιμοποιούσε το Πατριαρχείο Κων/πόλεως.  Κριτικό κείμενο : λαμβάνει υπόψη όλα τα αντίγραφα της ΚΔ, αντικατέστησε το Textus Receptus το 1881. Από τότε οι διορθωμένες εκδόσεις συνεχίζονται.  Νέα επεξεργασία της Biblia Hebraica το 1968-1977.  Νέα (26η) επεξεργασία του κριτικού κειμένου της Καινής Διαθήκης το 1979 (Nestle-Aland)

23 Νεότερες μεταφράσεις  Πριν από τη Μεταρρύθμιση  Ουίκλιφ στην Αγγλία, 1382, η πρώτη μετάφραση σε ευρωπαϊκή γλώσσα  Εποχή Μεταρρύθμισης  Zürcher Bibel (Βίβλος της Ζυρίχης, 1531)  ΚΔ Λουθήρου (1521-22)  Lutherbibel (Βίβλος του Λουθήρου, 1534)  Ολλανδική ΚΔ (1523)  Αγγλική ΚΔ Tyndale (1523) – Αγία Γραφή King James (1611).  Γαλλικές μεταφράσεις (από το 1523)  Δανέζικη, Σουηδική, Ουγγρική ΚΔ.  Ιταλικές ΚΔ (δεκαετία του 1530)  Ισπανική ΚΔ (1543) και ΑΓ (1569)  Πορτογαλική ΑΓ (1719)

24 Μαρτίνος Λούθηρος 1483-1546 προσωπογραφία του L. Cranach

25 Εξώφυλλο της πρώτης πλήρους έκδοσης της μετάφρασης της ΑΓ από τον Λούθηρο, 1534

26 Σημαντικές μεταφράσεις σε νεοελληνική γλώσσα  Μάξιμου Καλλιουπολίτη (ΚΔ) (1638) υπό την αιγίδα του Κυρίλλου Λούκαρη, Πατρ. Κων/πόλεως  Βιβλικής Εταιρείας  Νεόφυτου Βάμβα (1830)  ΚΔ - Βέλλα (1967)  ΚΔ - ομάδας καθηγητών (1985/89)  Ολόκληρης της Αγίας Γραφής στη δημοτική (1997)

27 Κύριλλος Λούκαρις (1570-1638),  Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1601-20)  Κωνσταντινουπόλεως (1620-1638)

28 Νεόφυτος Βάμβας(1776-1855) Ελαιογραφία του Δ. Τσόκου

29 Η διάδοση της Βίβλου  Οι Βιβλικές Εταιρείες  1804 η πρώτη στο Λονδίνο, ακολούθησαν και σε άλλες χώρες τις επόμενες δεκαετίες.  Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία  Αρχή οργανωμένου έργου το 1808  Έτος ίδρυσης Βιβλικής Εταιρείας το 1966  Πλήρες μέλος Ηνωμένων Βιβλ. Εταιρειών το 2000.

30 Η μετάφραση της Βίβλου σήμερα  Το 1990 η Βίβλος, ολόκληρη ή σε τμήματά της είχαν μεταφραστεί σε 2167 γλώσσες.  Μεταφραστές Ουίκλιφ (ίδρ. 1942)  Έχουν μεταφράσει την ΑΓ σε 611 γλώσσες.  Συνεχίζεται η μετάφραση σε 100 γλώσσες.  Απομένουν πάνω από 2644 γλώσσες (ομιλούνται από 380 εκατ. Ανθρώπους). Στόχος τους το 2025 να έχει μεταφραστεί η Βίβλος σε όλες τις γλώσσες που απομένουν.

31 Βιβλιογραφία  Γ.Χ. Χατζηαντωνίου, Ιστορική Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Εκδ. Ο Λόγος)  F.F. Bruce, Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, (Εκδ. Πέργαμος 1987)  A.G.Patzia, Πώς σχηματίστηκε η Καινή Διαθήκη (Εκδ. Πέργαμος 1999)  Χρ. Καραγκούνης, Από την Βίβλο και το περιβάλλον της, στο: Αστήρ της Ανατολής, τεύχη Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου-Αυγούστου 2005.

32 Προσευχή και περισυλλογή  Ευχαριστίες στον Θεό για  την Αγία Γραφή  Για τους συγγραφείς,  τους αντιγραφείς  και τους μεταφραστές της  Τι κάνω εγώ, τι κάνουμε εμείς για τη διάδοση του Λόγου του Θεού;  με προσευχή  οικονομικά  πρακτικά


Κατέβασμα ppt "Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google