Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολική Ετοιμότητα Πρώιμη Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών ΛωρέτταΘωμαίδου Λωρέττα Θωμαίδου Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α ׳ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολική Ετοιμότητα Πρώιμη Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών ΛωρέτταΘωμαίδου Λωρέττα Θωμαίδου Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α ׳ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολική Ετοιμότητα Πρώιμη Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών ΛωρέτταΘωμαίδου Λωρέττα Θωμαίδου Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α ׳ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών.Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

2 Σύγχρονη "Νοσηρότητα" της παιδικής ηλικίας Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδίατρος καλείται να αντιμετωπίσει την μεταβαλλόμενη επιδημιολογία της παιδικής ηλικίας και να ασχοληθεί με προβλήματα όπως : Τα τελευταία 30 χρόνια ο παιδίατρος καλείται να αντιμετωπίσει την μεταβαλλόμενη επιδημιολογία της παιδικής ηλικίας και να ασχοληθεί με προβλήματα όπως :  Αναπτυξιακές Διαταραχές  Σχολική ετοιμότητα  Σχολική επίδοση  Μαθησιακές δυσκολίες Task Force on Pediatric Education (1987): American Academy of Pediatrics.

3 Μέγεθος προβλήματος Στις Η.Π.Α.  35% των παιδιών του νηπιαγωγείου στερούνται των γλωσσικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση/γραφή).  Το 1/3 των μαθητών της Α’ Δημοτικού τοποθετούνται σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την ανάγνωση χωρίς να έχουν δυσλεξία. Πολλά από αυτά συνεχίζουν να έχουν μαθησιακές δυσκολίες καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής φοίτησης.  37% των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού έχουν αναγνωστική ικανότητα χαμηλότερη της ηλικίας τους.  Μετά την Δ΄Δημοτικού η σχολική επάρκεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναγνωστική ικανότητα.

4 Μέγεθος προβλήματος Στη χώρα μας Στη χώρα μας 1570 Τμήματα Ένταξης σε Κανονικά Σχολεία 1570 Τμήματα Ένταξης σε Κανονικά Σχολεία 363 Ειδικά Σχολεία ( Νηπιαγωγεία—Δημοτικά--Εργαστήρια ) 363 Ειδικά Σχολεία ( Νηπιαγωγεία—Δημοτικά--Εργαστήρια ) Θα πρέπει να προστεθούν Θα πρέπει να προστεθούν Ιδιαίτερα Μαθήματα (στο σπίτι ή φροντιστήριο ) ? Ιδιαίτερα Μαθήματα (στο σπίτι ή φροντιστήριο ) ? Ειδική Αγωγή (σε ειδικά κέντρα ) ? Ειδική Αγωγή (σε ειδικά κέντρα ) ?

5 Σχολική Ετοιμότητα ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προϋποθέτει Ετοιμότητα Ετοιμότητα Γνωστική Αναγνωστική Αναγνωστική Γραφική ΓραφικήΓλωσσική Κινητική ΚινητικήΣυναισθηματική

6 Σχολική Ετοιμότητα Σημαίνει  Είναι το παιδί έτοιμο;  Είναι το σχολείο έτοιμο;  Είναι η οικογένεια έτοιμη;  Είναι η πολιτεία έτοιμη ;

7 Σχολική Ετοιμότητα και Επάρκεια Διασφαλίζει Διασφαλίζει Σχολική Σχολική Ακαδημαϊκή Ακαδημαϊκή Κοινωνική Επιτυχία Αποτελεί Αποτελεί Αξιόπιστο Δείκτη Αξιόπιστο Δείκτη Κοινωνικής Κοινωνικής Ευαισθησίας. Ευαισθησίας. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής των Η.Π.Α.: "Μέχρι το 2000 στην Αμερική κάθεπαιδί που αρχίζει το "Μέχρι το 2000 στην Αμερική κάθε παιδί που αρχίζει το σχολείο πρέπει να είναι μαθησιακά έτοιμο" σχολείο πρέπει να είναι μαθησιακά έτοιμο" (President Bush,1990) (President Bush,1990)

8 Σχολική Αποτυχία Οδηγεί σε :  Χαμηλή αυτοεκτίμηση  Αρνητική θέση για μάθηση  Διαταραχές συμπεριφοράς Προδιαθέτει σε:  Εγκατάλειψη σχολείου-σπουδών  Εφηβική εγκυμοσύνη  Παραπτωματική συμπεριφορά  Χρήση ουσιών

9 Κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας Η Ηλικία Μόνο Δεν Αρκεί Η σχολική ετοιμότητα είναι αναδυόμενη ικανότητα που ξεκινά από τη γέννηση. Η σχολική ετοιμότητα είναι αναδυόμενη ικανότητα που ξεκινά από τη γέννηση..Το παιδί από νωρίς έρχεται αντιμέτωπο με τον έντυπο λόγο τον οποίο προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει και να μάθει. Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

10 Κριτήρια Σχολικής Ετοιμότητας  Φυσική Υγεία - Διατροφή  Γλωσσική Επάρκεια Σωστή Άρθρωση, Λεξιλόγιο, Χρήση- σημασία λέξεων, Δομή προτάσεων, Φωνολογική Επίγνωση Σωστή Άρθρωση, Λεξιλόγιο, Χρήση- σημασία λέξεων, Δομή προτάσεων, Φωνολογική Επίγνωση  Συναισθηματική Ωριμότητα (Κοινωνικότητα,Προσαρμοστικότητα, Υπακοή σε Κανόνες)  Γνωστική Ικανότητα (Κρίση, Σύνθετη Σκέψη, Συλλογισμός )  Οπτικοκινητική αντίληψη ( Αναγνώριση Γραμμάτων/Γραφή)  Έλεγχος προσοχής  Κίνητρα για μάθηση  Αυτοεξυπηρέτηση

11 Σχολική Ετοιμότητα Είναι η Οικογένεια Έτοιμη ?  Οι γονείς διευκολύνουν τη μετάβαση στο σχολείο  Εξοικειώνουν το παιδί με:  Τη Διαδικασία Μάθησης  Το Σχολικό Περιβάλλον  Κανόνες Συμπεριφοράς και Υπευθυνότητας

12 Τι σημαίνει «δεν είναι έτοιμος για σχολείο» Δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ομαλή πορεία μάθησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ειδική Εκπαίδευση Ή Αναστολή της Φοίτησης  Να δοθεί χρόνος να ωριμάσει αναπτυξιακά  Να προετοιμασθεί με Ειδική Αγωγή  Να κατανοήσουν οι γονείς τις δυσκολίες του  Να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις-προσαρμογές από το σχολείο και την οικογένεια ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική φοίτηση.

13 H σχολική ετοιμότητα στα παιδιά ελέγχεται Με Σταθμισμένες Δοκιμασίες Με Σταθμισμένες Δοκιμασίες ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ Σύντομες διαδικασίες σχεδιασμένες να εντοπίζουν έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία. Σύντομες διαδικασίες σχεδιασμένες να εντοπίζουν έγκαιρα παιδιά υψηλού κινδύνου για μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία. Α π λές - Γρήγορες - Σαφή Κριτήρια Παρα π ομ π ής Α π λές - Γρήγορες - Σαφή Κριτήρια Παρα π ομ π ής ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ Χρονοβόρες - Σε επιλεγμένες περιπτώσεις Χρονοβόρες - Σε επιλεγμένες περιπτώσεις

14 Σύγχρονες Νευροφυσιολογικές Έρευνες  Επιβεβαιώνουν και πειραματικά ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι κρίσιμα και καθοριστικά για την ανάπτυξη του εγκεφάλου


Κατέβασμα ppt "Σχολική Ετοιμότητα Πρώιμη Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών ΛωρέτταΘωμαίδου Λωρέττα Θωμαίδου Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α ׳ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google