Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δέγγλερη Σοφία

2 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

3 Ιστορική αναδρομή (1/7) Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διατύπωσαν και εφάρμοσαν κάποια συστήματα διδασκαλίας Σοφιστές Ειδική μεθοδολογία για τη διδασκαλία της ρητορικής Πλάτων ( π.Χ.) Πλήρες σύστημα εκπαίδευσης (Πολιτεία, Νόμοι) Αριστοτέλης ( π.Χ.) Διαμορφώνει το δικό του σύστημα (Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια)

4 Ιστορική αναδρομή (2/7) Θεμελιωτές Διδακτικής
Ιστορική αναδρομή (2/7) Θεμελιωτές Διδακτικής Κομένιος Ρατίχιος Θεμελιωτής Επιστημονικής Παιδαγωγικής Έρβαρτος Οι ιδέες του κυριάρχησαν έως τον 19ο αι.-αρχές 20ου Μετά το 1930 το σύστημά του εγκαταλείπεται Αναφέρεται ως το «παλιό σχολείο» Δεν είναι όλες οι ιδέες του ξεπερασμένες

5 Ιστορική αναδρομή (3/7) Θεμελιωτής Προοδευτικής Αγωγής Dewey
Ιστορική αναδρομή (3/7) Θεμελιωτής Προοδευτικής Αγωγής Dewey Επηρέασε τη Διδακτική του 20ου αιώνα Την εμπλούτισε με συστήματα τα οποία επέδρασαν στην εξέλιξη της θεωρίας της Αγωγής και στην καθημερινή σχολική πράξη Τον μιμήθηκαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι παιδαγωγοί

6 Ιστορική αναδρομή (4/7) Τα συστήματα αυτά προσπάθησαν να στηρίξουν την Αγωγή και τη Διδασκαλία σε πιο γερά θεμέλια Φιλοσοφικά Κοινωνικά Ψυχολογικά Δημιούργησαν τη Νέα Αγωγή και το Νέο Σχολείο

7 Ιστορική αναδρομή (5/7) Επιδίωξαν να επιφέρουν αλλαγές στο Παλαιό Σχολείο Κοινωνικός σκοπός του σχολείου Πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών Οργάνωση της διδακτέας ύλης σε ενότητες Συμπλήρωση προγράμματος με επιστημονικά, τεχνολογικά και πρακτικά μαθήματα Πιο ελαστικό ωρολόγιο πρόγραμμα

8 Ιστορική αναδρομή (6/7) ...Αλλαγές
Ιστορική αναδρομή (6/7) ...Αλλαγές Ενίσχυση ελευθερίας, αυτενέργειας, δημιουργικότητας και ερευνητικού πνεύματος Κατάργηση της απομνημόνευσης Περιορισμός της παντοδυναμίας του δασκάλου Εξύψωση της αξίας της χειρωνακτικής εργασίας Οργάνωση της εσωτερικής και κοινωνικής ζωής του σχολείου Ανάπτυξη της αυτοπειθαρχείας των μαθητών

9 Ιστορική αναδρομή (7/7) …Αλλαγές Προώθηση της ομαδικής εργασίας
Ιστορική αναδρομή (7/7) …Αλλαγές Προώθηση της ομαδικής εργασίας Εξοπλισμός σχολείων με διδακτικά μέσα Προώθηση της τεχνολογικής μόρφωσης του επαγγελματικού προσανατολισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης

10 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

11 John Amos Comenius (1/5) Επίσκοπος της «Ένωσης Μοραβών Αδελφών»
Αισθησιοκρατικός ρεαλισμός Έμφαση στο ρόλο των αισθήσεων Χωρίς να εγκαταλείπει τον ιδεαλισμό Πανσοφία (διανοητική, ηθική και πνευματική τελείωση) Πολυμάθεια – γνώση όλων των επιστημών, τεχνών και γλωσσών Αρετή Ευσέβεια Σχολείο = εργαστήριο ανθρώπων

12 John Amos Comenius (2/5) Τέσσερις βαθμίδες
Νηπιαγωγείο ή Μητρικό σχολείο (0-6) Άσκηση αισθήσεων Κοινωνική και θρησκευτική αγωγή Με μύθους, ιστορίες, παιχνίδια Δημοτικό ή Σχολείο καθομιλουμένης (6-12) Καθολική και υποχρεωτική φοίτηση Κύρια γλώσσα η καθομιλουμένη Ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ωδική, θρησκευτικά, ηθική, οικονομικά, πολιτική αγωγή, ιστορία, γεωγραφία, μηχανικές και χειροτεχνικές τέχνες

13 John Amos Comenius (3/5) Τέσσερις βαθμίδες
Γυμνάσιο ή Λατινικό σχολείο (12-18) Προχωρούν τα πιο ικανά παιδιά Γραμματική, φυσική, φιλοσοφία, μαθηματικά, ηθική, ρητορική Πανεπιστήμιο και ταξίδια (18-24) Επιλογή με εξετάσεις Προετοιμασία επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της ανθρώπινης γνώσης και στην έρευνα Σχολείο των Σχολείων Συνεργάζονται επιστήμονες ερευνητές από όλα τα κράτη

14 John Amos Comenius (4/5) Διδακτικές αρχές Κατά φύση αγωγή
Επαγωγική διδασκαλία Εποπτική διδασκαλία Μάθηση με την πράξη Ενδιαφέρον Χρησιμότητα Κοινωνικοποίηση της διδασκαλίας Ατομικές διαφορές Διδασκαλία ενός πράγματος κάθε φορά, στον κατάλληλο χρόνο Ο δάσκαλος πρέπει Να είναι μορφωμένος Να είναι ηθικός Να αγαπά το επάγγελμα Να αφοσιώνεται σ’ αυτό Να αμοίβεται ικανοποιητικά

15 John Amos Comenius (5/5) Κριτική Θετική Αρνητική Διδακτικές του αρχές
Υποστήριξη της καθολικότητας της παιδείας Επικράτηση της δημοκρατίας στην εκπαίδευση Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας Αρνητική Οι διδακτικές αρχές δε στηρίχθηκαν σε δεδομένα της επιστημονικής ψυχολογίας Το πανσοφικό πρόγραμμα είναι ανέφικτο

16 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

17 Jean Jacques Rousseau (1/5)
Γεννήθηκε στη Γενεύη Φιλόσοφος παρά παιδαγωγός Η φύση είναι αγαθή και ο άνθρωπος γεννιέται εκ φύσεως αγαθός Η κοινωνία είναι κακή και διαφθείρει τον αγαθό άνθρωπο Η ελευθερία είναι η απόλυτη πειθαρχία στους νόμους της ιδανικής πολιτείας Βασικός σκοπός της αγωγής και της διδασκαλίας Η διατήρηση της φυσικής καλοσύνης και των αρετών

18 Jean Jacques Rousseau (2/5)
Εναντιώθηκε στον ορθολογισμό Το λογικό είναι επίκτητο και εμφανίζεται μετά τα 12 χρόνια Οι φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου υπερέχουν των αναγκών του Οπαδός της φυσιοκρατίας (θεμελιώνει τα πάντα στις λειτουργίες της φύσεως)

19 Jean Jacques Rousseau (3/5)
Παιδοκεντρικό πρόγραμμα – 4 στάδια ανάπτυξης Βρεφική αγωγή (0-5) Το παιδί ζει φυσική ζωή Προστατεύεται από την ηθική διαστροφή και την πνευματική παραμόρφωση Δεν ασχολείται με λέξεις αλλά με με την πράξη Παιδική ηλικία (5-12) Δεν χρησιμοποιούνται βιβλία Παιχνίδια, ασκήσεις, αγροτικές απασχολήσεις, ανάγνωση στη μητρική γλώσσα

20 Jean Jacques Rousseau (4/5)
Παιδοκεντρικό πρόγραμμα – 4 στάδια ανάπτυξης Ηλικία του λόγου (12-15) Αναπτύσσεται η νοημοσύνη με δραστηριότητες Φυσική γνώση με την παρατήρηση Διδάσκονται οι τέχνες στο εργαστήριο Παιδική ηλικία (15-20) Αρχίζει η κοινωνικότητα του ατόμου Όχι βιβλία αλλά πραγματικές καταστάσεις Τα κορίτσια ακολουθούν την παραδοσιακή εκπαίδευση – τα πνευματικά ενδιαφέροντα καταστρέφουν τη φύση τους

21 Jean Jacques Rousseau (5/5)
Κριτική Θετική Μελέτη της αγωγής μέσα στο πλαίσιο αντινομιών Παιδοκεντρική εκπαίδευση Στροφή στην εξελικτική πορεία της ανάπτυξης Τονίζει τη φυσική δραστηριότητα (αυτενέργεια) Καταδικάζει την αποστήθιση Εξαίρει τη μάθηση με την πράξη Αρνητική Υποστηρίζει την αγαθή φύση – αντιτίθεται στα ευρήματα της ψυχανάλυσης (παιδικά συμπλέγματα) Αρνητική αγωγή: υπερβολικό κύρος στην ορθότητα των παιδικών επιλογών – παραβλέπει την αξία των γνώσεων του σχολείου Αποτυχημένα εξελικτικά στάδια

22 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

23 Johan Heinrich Pestalozzi (1/6)
Γεννήθηκε στη Ζυρίχη Πρακτικός δάσκαλος, παιδαγωγός στοχαστής Ίρυσε σχολεία Ξόδεψε τη ζωή και την περιουσία του για τη μόρφωση των φτωχών, εγκαταλελειμένων και ορφανών παιδιών Μεταρρυθμιστής του Λαϊκού Σχολείου

24 Johan Heinrich Pestalozzi (2/6)
Οργανική αγωγή Ανάπτυξη του ατόμου βάσει των νόμων της ανθρώπινης φύσης Μαθήματα δι’ αντικειμένων Βάσει των νόμων της φύσεως Φυσιοκρατική μέθοδος Σκοπός της αγωγής Ανθρωπιστικό ιδεώδες Απαιτείται Αναγνώριση, διατήρηση και προαγωγή της αξίας της προσωπικότητάς του (ανθρωπισμός) Διαφώτιση όλης της προσωπικότητας για τη ζωή

25 Johan Heinrich Pestalozzi (3/6)
Μελέτη προγράμματος δημοτικού Οργάνωση της ύλης: μαθήματα δι’ αντικειμένων (πνευματική ανάπτυξη) Μορφή αντικειμένων: σχέδιο, γεωμετρία ακριβής σκέψη Διαστάσεις, πλήθος: έννοια αριθμού αριθμητική Ονόματα: λέξεις και έννοιες Τα ίδια τα αντικείμενα: φύση, γεωμετρία Μουσική: μια μορφή γλώσσας Τόνισε τη ρεαλιστική και μαθηματική πλευρά του προγράμματος Υποτίμησε την αξία των θρησκευτικών, της χειροτεχνίας, των παιχνιδιών, των ιστοριών και των μύθων

26 Johan Heinrich Pestalozzi (4/6)
Μέθοδος για συμμετρική ανάπτυξη τριών μερών Πνευματικό (νους) Θεμέλιο κάθε γνώσης: η εποπτεία Μηχανοποίηση της διδασκαλίας (λογική και όχι ψυχολογική σειρά) Διδασκαλία γλώσσας: φωνήεν – σύμφωνο – συλλαβή – λέξη Πρακτικό (χέρι) Λιγότερο σπουδαίο αλλά απαραίτητο Απλές κινήσεις που εξελίσσονται σε δημιουργικές δραστηριότητες Ηθικός (καρδιά) Πρωταρχική αξία: δύναμη για πνευματικό και πρακτικό Το παιδί δεν γεννιέται αγαθό Μετατόπιση συναισθημάτων από τη μητέρα στην κοινωνία

27 Johan Heinrich Pestalozzi (5/6)
Αγάπη Το ισχυρότερο μέσο για την ολοκληρωμένη αγωγή Πεσταλότσια αγάπη

28 Johan Heinrich Pestalozzi (6/6)
Κριτική Θετική Βαθύς ανθρωπισμός Έμφαση στην εποπτική διδασκαλία Αρνητική Η λογική σειρά διάταξης της ύλης είναι αντίθετη με τα δεδομένα της Μορφολογικής Ψυχολογίας Ολική μέθοδος Διδασκαλία γλώσσας: πρόταση – λέξη – συλλαβή - γράμματα

29 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

30 John Friedrich Herbart (1/5)
Γερμανός φιλόσοφος και παιδαγωγός Θεμελιωτής της Επιστημονικής Παιδαγωγικής Θεμελίωση την Παιδαγωγική ως επιστήμη πάνω στην Ηθική Αισθητική Τελειότητα Φιλανθρωπία Δίκαιο Συναίνεση

31 John Friedrich Herbart (2/5)
Παραστάσεις Δημιουργούνται στην ψυχή του ανθρώπου Το σύνολό τους αποτελεί τον «κύκλο των ιδεών» ενός ατόμου Μάθηση: αφομοίωση των νέων παραστάσεων από τις παλιές (συνειρμοί) Σκοπός της αγωγής Διάπλαση ηθικού χαρακτήρα Πολυμερές ενδιαφέρον μαθητή

32 John Friedrich Herbart (3/5)
Αρχές σχολικού προγράμματος Παραστάσεις και γνώσεις Εμπειρικές (Γεωγραφία, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) Κοινωνικής αναστροφής (Ιστορία, Θρησκευτικά, Γλώσσα) Πολιτιστική ανακεφαλαίωση και ιστορική διάταξη της ύλης Συγκέντρωση της ύλης Συνάφεια της ύλης

33 John Friedrich Herbart (4/5)
Βασικές ιδέες μεθόδου Παιδευτική μέθοδος Καθοδήγηση, μάθημα, ανατροφή Συνταύτιση αγωγής – διδασκαλίας Μάθηση: συνειρμοί των παραστάσεων Πορεία διδασκαλίας Σαφήνεια (εποπτική παρουσίαση) Σύνδεση (συσχέτιση νέων αναπαραστάσεων με παλιές) Σύστημα (σύλληψη και διατύπωση εννοιών) Μέθοδος (εφαρμογή νέας γνώσης)

34 John Friedrich Herbart (5/5)
Κριτική Θετική Προγραμματισμένη διδασκαλία Συσχετισμός διδακτέας ύλης με σκοπούς διδασκαλίας Εξύψωση της διδασκαλίας και του δασκάλου Αρνητική Δασκαλοκεντρικό σύστημα Νοησιαρχικό σύστημα Σκοπός της αγωγής: όχι μόνο η ηθικότητα Ενδιαφέρον: προβάλλεται σαν σκοπός της αγωγής ενώ αποτελεί μέσο της αγωγής

35 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

36 Friedrich Froebel (1/7) Γερμανός φιλόσοφος και παιδαγωγός
Θεμελιωτής του Νηπιαγωγείου Παιδικός κήπος Μελέτη αγωγής προσχολικής ηλικίας Ίδρυση νηπιαγωγείων Εκπαίδευση νηπιαγωγών

37 Friedrich Froebel (2/7) Φύση του κόσμου
Ουσία του σύμπαντος το Απόλυτο (ο Θεός) Δόγμα του μέρους – όλου Νόμος της εξέλιξης Η ενέργεια του Δημιουργού ωθεί τις διαδικασίες ανάπτυξης και εξέλιξης

38 Friedrich Froebel (3/7) Φύση του ανθρώπου
Το τελειότερο προϊόν της κοσμικής εξέλιξης Αυτοσυνειδησία Ανάπτυξη ανθρώπου: ιδέες Ρουσώ Δημιουργική – δυναμική Η ανάπτυξη είναι πνευματικής φύσεως Αντιτίθεται στη φυσιοκρατία

39 Friedrich Froebel (4/7) Σκοπός της αγωγής Αυτοπραγμάτωση
Αυτενέργεια Αυτοέκφραση Διδακτική πράξη Αυτά που θα γίνει το παιδί βρίσκονται μέσα του Διδασκαλία Καλλιέργεια πρώτα της βούλησης και μετά της νόησης Εξωτερίκευση βιωμάτων και συναισθημάτων Εξπρεσσιονισμός (έμφαση στηνέκφραση)

40 Friedrich Froebel (5/7) Δημιουργικές ή κατασκευαστικές εργασίες Στάδια
Απόκτηση δεξιοτήτων Αίσθηση της σκόπιμης ενέργειας Στάδια Βρεφικής ηλικίας (0-3) Σπίτι: καλλιέργεια αισθήσεων - κινητικών δεξιοτήτων Νηπιακή ηλικία (3-6) Νηπιαγωγείο: εξωτερίκευση εσωτερικού κόσμου Παιδική ηλικία (6-10) Μάθηση - Διδασκαλία

41 Friedrich Froebel (6/7) Αρχές παιδευτικής μεθόδου Αυτενέργεια
Παθητική αγωγή (Αρνητική αγωγή Ρουσώ) Κατά στάδια ανάπτυξη Κατασκευαστική εργασία Οικογένεια: ο σπουδαιότερος παράγοντας αγωγής Παιδευτικά ιδρύματα: κοινωνική και θρησκευτική αγωγή

42 Friedrich Froebel (7/7) Κριτική Θετική Αρνητική
Η αγωγή συντελεί στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους Η πρόοδος της φυλής εξαρτάται από τη μόρφωση της γυναίκας Η γνώση αποδίδει σε σχέση με τις ενεργητικότητες του οργανισμού Αρνητική Η κατασκευαστική εργασία υποτιμά τη σπουδαιότητα της αφηρημένης σκέψης Το παιχνίδι εκτρέπει το παιδί από τη σοβαρή εκπαίδευση Τονίζεται υπερβολικά η μορφή και η μαθηματική γνώση Ο νόμος της εξέλιξης δεν μας λέει πώς ακριβώς να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της παιδικής ζωής

43 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

44 Georg Kerschensteiner (1/4)
Γερμανός παιδαγωγός Εισηγητής του Σχολείου Εργασίας Σκοπός της αγωγής Διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή Χρήσιμος πολίτης Εισαγωγή της «Πολιτικής Αγωγής» Καλός επαγγελματίας Γενική και επαγγελματική μόρφωση να συμβαδίζουν Τονίζονται ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι βιομηχανικές τέχνες και η επαγγελματική εκπαίδευση Υψηλό ηθικό περιεχόμενο του επαγγέλματος

45 Georg Kerschensteiner (2/4)
Εργασία Βασική μέθοδος μάθησης – διδασκαλίας Σωματική ή χειρωνακτική Συντελεί στην ανάπτυξη των πνευματικών λειτουργιών Εισαγωγή σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα Καθοδηγούμενη αυτενέργεια Μέθοδος της ανακάλυψης

46 Georg Kerschensteiner (3/4)
Σχολική κοινότητα Προπαρασκευή των μαθητών Δημιουργία ηθικά εξυψωμένης κοινωνίας του μέλλοντος Ηθικοποίηση του Κράτους Δημιουργία ιδανικής Πολιτείας

47 Georg Kerschensteiner (4/4)
Κριτική Θετική Αιώνιες αξίες Ηθικοποίηση του επαγγέλματος Προβολή του κοινωνικού ιδεώδους Εισαγωγή της αυτοδιοίκησης στο σχολείο Αρνητική Υπερβολική μορφωτική δύναμη στην εργασία Μεγάλη έμφαση στις χειροτεχνικές εργασίες

48 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

49 John Dewey (1/10) Αμερικανός φιλόσοφος και παιδαγωγός
Επηρέασε την παιδαγωγική του 20ου αι. Οργανοκρατία Πνεύμα και ιδέες: όργανα εξέλιξης ανθρώπου Πειραματοκρατία Πείραμα και επιστημονική μέθοδος: οι μόνες έγκυρες μέθοδο για τη μάθηση και την αληθινή γνώση Μάθηση με την πράξη (Learning by doing)

50 John Dewey (2/10) Η αγωγή δεν μπορεί να έχει απώτερο σκοπό
Είναι αφηρημένη έννοια Τα παιδιά ζουν στο παρόν Η αγωγή στο σχολείο πρέπει να είναι ζωή (όχι προετοιμασία για τη ζωή) μέσο κοινωνικής προόδου και αλλαγής

51 John Dewey (3/10) Αρχές σχολικού προγράμματος Η λειτουργική αρχή
Εννιαία διδασκαλία Ψυχολογική διάταξη της ύλης Ισοτιμία των μαθημάτων Εργασία Αυτοδιοίκηση

52 John Dewey (4/10) Αρχές παιδευτικής μεθόδου Η παιδοκεντρική αρχή
Η κοινωνική αρχή Αρχή του ενδιαφέροντος Αρχή της αυτενέργειας

53 John Dewey (5/10) Προβληματική μέθοδος (problem method)
Αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων Η διδακτέα ύλη παίρνει τη μορφή προβλημάτων Οι απαραίτητες πληροφορίες εξασφαλίζονται από τον μαθητή Συγκέντρωση και ερμηνεία στοιχείων Εργαστηριακή έρευνα Ομαδική συζήτηση Προσφέρεται για επιστημονικά μαθήματα Δεν κρίνεται επαρκής για βιωματικά μαθήματα και τη διδασκαλία δεξιοτήτων όπου η μάθηση είναι αυτοματική

54 John Dewey (6/10) Στάδια πορείας διδασκαλίας (problem method)
Αναγνώριση προβλήματος Καθορισμός προβλήματος Έρευνα προβλήματος και πειραματισμός Εξαγωγή συμπερασμάτων Αξιοποίηση συμπερασμάτων

55 John Dewey (7/10) Σχεδιακή μέθοδος (project method)
Παραλλαγή της προβληματικής William Kilpatrick – Μαθητής του Dewey Κατά σχέδιο εκτέλεση ενός έργου Κατασκευή υλικών αντικειμένων Μελέτη και λύση πνευματικών προβλημάτων Δημιουργία καλλιτεχνικών αντικειμένων Ιδιαίτερη επιτυχία στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Χάσματα στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων

56 John Dewey (8/10) Στάδια πορείας διδασκαλίας (project method)
Θέση σκοπού Σχεδιασμός Εκτέλεση Αξιολόγηση

57 John Dewey (9/10) Κριτική Θετική Ευρύτατα αποδεκτές παιδαγωγικές ιδέες
Καταπολέμησε τον απολυταρχισμό – δημοκρατία στην παιδεία Αλλαγή: κλόνισε τον στείρο συντηρητισμό Γεφυρώθηκε το χάσμα μεταξύ φιλοσοφίας – καθημερινής ζωής, θεωρητικής επιστήμης – τεχνολογίας Έμφαση στην Επαγγελματική εκπαίδευση Εξαίρει τη σημασία της μεθόδου για την πρόσκτηση της αληθινής γνώσης Πρόσφερε σημαντικές μεθόδους στην Παιδαγωγική

58 John Dewey (10/10) Κριτική Αρνητική Κατακρίθηκε από τους ιδεαλιστές
Υποτιμά τις πνευματικές αξίες – στρέφει τα παιδιά στις πρακτικές απασχολήσεις Υποστηρίζει την αλλαγή – παραβλέπει τη σταθερότητα του Σύμπαντος Η αλήθεια μιας ιδέας δεν κρίνεται μόνο από την αποτελεσματικότητά της Υπεροχή πειραματικής αναζήτησης από το στοχασμό: αντιτίθεται στο γεγονός ότι οι ιδέες επηρέασαν την εξέλιξη της ανθρωπότητας

59 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

60 Maria Montessori (1/9) Η πρώτη Ιταλίδα γιατρός – βοηθός Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθύντρια δημόσιου ορφανοτροφείου Διαμόρφωσε μέθοδο διδασκαλίας για παιδιά με νοητική υστέρηση Ίδρυσε το «Σπίτι των παιδιών» Η μέθοδος Montessori εφαρμόζεται Κυρίως στα Νηπιαγωγεία Λιγότερο στα Δημοτικά Ελάχιστα στη Μέση Εκπαίδευση

61 Maria Montessori (2/9) Η Αυτοαγωγή
Το παιδί 3-6 ετών δημιουργεί τον ευατό του μόνο του συγκροτώντας τη μνήμη την κρίση τη βούληση

62 Maria Montessori (3/9) Ευαίσθητες περίοδοι ανάπτυξης
Συνεχείς, έντονες και αλματώδεις μεταμορφώσεις σώματος και πνεύματος Μπορεί να μάθει ορισμένα πράγματα Μαθαίνουν καλύτερα πριν τα 6 χρόνια Αν έως τότε δεν «μάθουν πώς να μαθαίνουν» ίσως να μην το κάνουν ποτέ Τρεις μεγάλες περίοδοι 0-7 ετών 7-12 ετών 12-18 ετών Ένα σχέδιο αγωγής - διδασκαλίας για κάθε μία

63 Maria Montessori (4/9) Η Ελευθερία Το έργο του δασκάλου
Κάθε παιδί είναι ένα μοναδικό ανθρώπινο ον Δικαιούται να αναπτύξει την προσωπικότητά του Το όριο της ελευθερίας του είναι η ελευθερία των άλλων Το έργο του δασκάλου Δέκτης των αναγκών του παιδιού Προετοιμάζει το περιβάλλον και την εργασία του Ζωντανό υπόδειγμα Βοηθά έμμεσα στην ανάπτυξή του

64 Maria Montessori (5/9) Το προκατασκευασμένο περιβάλλον
Πλήθος διδακτικών συσκευών και μέσων Εργάζεται με αυτά κατά την εκλογή του και με τον δικό του ρυθμό Το «κοσμικό» αναλυτικό πρόγραμμα Βοηθάει το παιδί να αποκτήσει έλεγχο του εαυτού του και του περιβάλλοντος Περιλαμβάνει Καλλιέργεια αισθήσεων Άσκηση στην παρατήρηση Εργασίες στη γλώσσα Επιστήμες Αριθμητική Εμπειρίες στη μουσική, τέχνη, λογοτεχνία Ομαδικές δραστηριότητες

65 Maria Montessori (6/9) Οι διδακτικές συσκευές και οι ασκήσεις πρακτικής ζωής Διδακτικές συσκευές Έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση Π.χ. γράμματα από γυαλόχαρτο για να τα αισθάνονται (παιδιά τριών ετών) Ασκήσεις πρακτικής ζωής Περιποίηση του εαυτού τους (π.χ. ντύσιμο) Φροντίδα περιβάλλοντος (π.χ. σκούπισμα)

66 Maria Montessori (7/9) Η αγωγή των αισθήσεων Η διδασκαλία της γλώσσας
Μέσα που ασκούν όλα τα αισθητήρια όργανα Διάκριση, σύγκριση, ταξινόμηση Χέρια και πνεύμα εργάζονται μαζί Η διδασκαλία της γλώσσας Εκμάθηση μητρικής ή ξένης γλώσσας Πριν από τα 6 χρόνια Αργότερα η ευαίσθητη περίοδος για τον σκοπό αυτό εκλείπει

67 Maria Montessori (8/9) Η ομαλοποίηση του ανθρώπου
Καταπιεστικοί παράγοντες: παρεκτρέπουν τον άνθρωπο από τη φυσιολογική του πορεία Σχολικό περιβάλλον: να ομαλοποιεί τον άνθρωπο Δημιουργία Νέου Ανθρώπου και Νέας Κοινωνίας

68 Maria Montessori (9/9) Κριτική Θετική Αρνητική
Έμφαση στην αυτοαγωγή και την ελευθερία Επινόηση συσκευών και μέσων Την αποδοτικότητα του συστήματος Ανάπτυξη αυτοκαθοδήγησης, αυτοελέγχου, αυτοδιδασκαλίας, βούλησης, σεβασμού Αρνητική Τεχνικές ψυχοπαθολογικών ερευνών – δεν ενδείκυνται για την αγωγή υγειών ατόμων Περιορισμός ελευθερίας και αυτοαγωγής από το λεπτομερώς σχεδιασμένο προκατασκευασμένο περιβάλλον Αυθόρμητο ενδιαφέρον: αντιτίθεται στη θεωρία των κινήτρων

69 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

70 Henry Clinton Morrison (1/4)
Καθηγητής Παιδαγωγικής - Σικάγο Ανήκει στους προοδευτικούς παιδαγωγούς Διδακτικά προβλήματα Μέσης Εκπ/σης Πρόγραμμα διδασκαλίας Ενότητες μαθήσεως ή κατανοήσεως Σχέδια (project method) Καλύτερη μόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς

71 Henry Clinton Morrison (2/4)
Μέθοδος διδασκαλίας Προσαρμοσμένη στη φύση κάθε μαθήματος Έξι κατηγορίες μαθημάτων Επιστημονικά Εκτιμητικά Τεχνολογικά Πρακτικά Γλωσσικά

72 Henry Clinton Morrison (3/4)
Στάδια πορείας διδασκαλίας Εξερεύνηση Παρουσίαση Αφομοίωση Οργάνωση Έκφραση

73 Henry Clinton Morrison (4/4)
Κριτική Θετική Κατάργηση μεθοδολογικού δογματισμού Εισαγωγή «ενοτήτων κατανόησης» και «σχεδίων» Σωστή χρήση των τεστς Πενταμερής διδακτική πορεία διδασκαλίας Αρνητική Προσαρμογή της πορείας διδασκαλίας ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος

74 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

75 Ovide Decroly (1/5) Βέλγος γιατρός, παιδαγωγός και καθηγητής Ψυχολογίας Ίδρυσε το δικό του σχολείο (4-14 ετών) – Ecole de l’ Ermitage Πρώτος εισηγητής των ιδεών του Dewey «Η αγωγή για τη ζωή, διά της ζωής»

76 Ovide Decroly (2/5) Κέντρα διαφέροντος Μορφολογική ψυχολογία
Αντιστοιχούν στις 4 ανάγκες του παιδιού Διατροφή Προστασία από τις καιρικές συνθήκες Άμυνα Εργασία – Ανάπαυση - Ψυχαγωγία Οργάνωση της σχολικής ύλης γύρω από αυτά Μορφολογική ψυχολογία Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται σύνολα Οργάνωση της ύλης σε σύνολα

77 Ovide Decroly (3/5) Στάδια πορείας διδασκαλίας Σχολείο του Decroly
Παρατήρηση Σύνθεση ιδεών Έκφραση Σχολείο του Decroly Πλούσια εργαστήρια Σπουδαστήρια Κήποι Εποπτικά μέσα Ολιγομελή ανομοιγενή τμήματα (~15 μαθητές)

78 Ovide Decroly (4/5) Το σύστημα δίνει έμφαση Παιχνίδι
Χειροτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες Τεστ Καλλιέργεια με αυτοδιοίκηση Αυθορμησίας Πρωτοβουλίας Υπευθυνότητας Κοινωνικών αρετών

79 Ovide Decroly (5/5) Κριτική Θετική Αρνητική Πορεία της διδασκαλίας
Άμεση επαφή με τα πράγματα Αρνητική Σαφήνεια και αριθμός «κέντρων διαφέροντος» Επιβολή προκατασκευασμένου περιβάλλοντος Πληθωρική παρατήρηση: δέσμευση ελεύθερης νοητικής ενέργειας Κατάργηση των σχολικών εγχειριδίων

80 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

81 Roger Cousinet (1/5) Γάλλος παιδαγωγός και καθηγητής Παιδαγωγικής στη Σορβόννη Εισηγητής της μεθόδου «Ελεύθερη εργασία με ομάδες» Μόνο στα βιβλία του – στην πράξη με παραλλαγές Δύο βασικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής Ύπαρξη εξειδικευμένων ατόμων Κινδυνέυουν να ζήσουν στη μοναξιά Ομαδική συνεργατική δραστηριότητα Συνεχής εργασία των μαθητών σε ομάδες

82 Roger Cousinet (2/5) Η τάξη σε ομάδες μαθητών
Ελεύθερη επιλογή ομάδας και αντικειμένου Διαμόρφωση του χώρου εργασίας από τις ομάδες Στην ίδια αίθουσα – δεν υπάρχουν εργαστήρια Συμμετοχή όλων των μαθητών σε όλες τις επι μέρους εκδηλώσεις της εργασίας Δεν υπάρχει ιεραρχική οργάνωση της ομάδας

83 Roger Cousinet (3/5) Κατηγορίες δραστηριοτήτων Δημιουργικές Γνωστικές
Χειροτεχνικές Καλλιτεχνικές Γνωστικές Φυσιογνωστικές, ιστορικές και γεωγραφικές μελέτες Αριθμητική και γλωσσική εργασία Περίπατοι,παιχνίδια Ο δάσκαλος Προετοιμάζει τα υλικά Βοηθάει μόνο όταν του ζητηθεί Δεν επεμβαίνει στην οργάνωση και την εργασία των ομάδων

84 Roger Cousinet (4/5) Στάδια πορείας εργασίας Τεκμηρίωση Επεξεργασία
Συλλογή υλικού της ομάδας από διάφορες πηγές Καταγραφή σε ειδικά δελτία Επεξεργασία Ομαδική κριτική, ταξινόμηση και κατάταξη δελτίων Έκφραση Έκθεση των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας Κριτική από κάθε μαθητή Καταγραφή τελικου προϊόντος στα ατομικά δελτία των μαθητών

85 Roger Cousinet (5/5) Κριτική Θετική Αρνητική Αυτενέργεια
Επιστημονική εργασία Απελευθέρωση από το μοναδικό σχολικό βιβλίο Κοινωνικοποίηση της σχολικής ζωής Κατάργηση της ατομικής βαθμολογίας Ηθική αυτονομία δια της συλλογικής εργασίας Αρνητική Παραμέληση της ατομικής εργασίας Έλειψη ανατροφοδότησης στον μαθητή Το παιδί 9-11 ετών παίζει ομαδικά αλλά εργάζεται ατομικά

86 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

87 Celestin Freinet (1/8) Γάλλος παιδαγωγός
«Μέθοδος του σχολικού τυπογραφείου» Μόνο σε δημοτικά σχολεία Μεγάλη λαϊκή υποστήριξη Επίκεντρο της σχολικής εργασίας Το σχολικό τυπογραφείο Έντυπα της τάξης ή του σχολείου Καταστάλλαγμα της εργασίας κάθε μαθητή Ανταλλαγή των εντύπων μεταξύ των σχολείων Κοινωνικό περιβάλλον Αποκρυσταλλώνονται, διαδίδονται και ελέγχονται οι γνώσεις και οι ιδέες των μαθητών

88 Celestin Freinet (2/8) Αυτοαγωγή
Οι αίθουσες διαμορφώνονται σε εργαστήρια Ελεύθερη δράση και έκφραση Ανάπτυξη Παρατήρησης Έρευνας Ζωντανής γνώσης Καταδικάζει Την τυρανία του βιβλίου Την άγονη διδασκαλία

89 Celestin Freinet (3/8) Σχολικό πρόγραμμα
Βγαίνει από το τοπικό περιβάλλον Τα παιδιά αποκτούν άμεση πείρα Συμπληρωματική χρήση αναλυτικού προγράμματος Αποδεκτό αλλά ελαστικό ωρολόγιο πρόγραμμα

90 Celestin Freinet (4/8) Το σχολείο διαθέτει πλούσια διδακτικά μέσα
Συνεργατικό σχολικό αρχείο δελτίων (για τον δάσκαλο) Σχολικό αρχείο τάξης Αυτοδιορθωτικά δελτία Βιβλιοθήκη εργασίας Σχολικό μουσείο Μουσικούς δίσκους Σχολικό κινηματογράφο

91 Celestin Freinet (5/8) Μέθοδοι σχολικής εργασίας
Επισκέψεις και συγκέντρωση στοιχείων (τάξεις εξερεύνησης) Επεξεργασία παρατηρήσεων και συμπληρωματική μελέτη Ανάλυση του υλικού – Σύνταξη καθημερινού κειμένου για το έντυπο Συμπλήρωση εντύπου (βιβλίο) Οργάνωση ομαδικών μαθημάτων: απολογισμός από τους μαθητές Ελέυθερες δραστηριότητες: κατασκευές

92 Celestin Freinet (6/8) Εργασία με δελτία Ο δάσκαλος
Ο μαθητής παίρνει τις εργασίες από το έντυπο της ημέρας και παίρνει βοήθεια από Δελτία μήτρες (αμετάβλητα στοιχεία) Δελτία τεκμηρίωσης (μεταβλητά στοιχεία) Δελτία ασκήσεων (συμπληρωματικά προβλήματα) Αρχείο αυτοδιορθωτικών δελτίων Ο δάσκαλος Οργανώνει την εργασία Βοηθάει στην έρευνα των πηγών Καθοδηγεί την οργάνωση των τάξεων

93 Celestin Freinet (7/8) Κριτική Θετική Έκφραση Συνεργασία
Κοινωνική δράση όλων των μαθητών Εξελισσόμενο και ελαστικό σύστημα Σύνθεση θετικών στοιχείων άλλων συστημάτων Αναγνωρίζει την ανάγκη του αναλυτικού προγράμματος και των εξετάσεων

94 Celestin Freinet (8/8) Κριτική Αρνητική
Δεν έχει σταθερό σχήμα – συνεχώς παραμορφώνεται Δύσκολη εφαρμογή γιατί χρειάζονται πολλά μέσα Τα πολλά δελτία δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα ταξιθέτησης και αξιοποίησής τους

95 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

96 Σχέδιο Dalton (1/4) Helen Parkhurst – Dalton Μασαχουσέτης
Σύστημα εξατομικεύσεως της διδασκαλίας Δεν υπάρχουν τάξεις μαθητών Διδακτέα ύλη: μαθητικές εργασίες (έργα ή συμβόλαια), κάθε μία αποτελεί μία ενότητα Αίθουσες διδασκαλίας Εργαστήρια βάσει του θεματικού αντικειμένου Εκεί γίνεται η βασική εργασία των μαθητών

97 Σχέδιο Dalton (2/4) Εξατομικευμένη σχολική εργασία
Ατομική ταχύτητα μαθητή Εργασίες γραπτές, σπανίως προφορικές Κοινωνική διαπαιδαγώγηση Ομαδικές εργασίες Έμφαση σε Ατομική ελευθερία Καλλιέργεια πρωτοβουλίας Αυτοπεποίηθηση Επινοητικότητα Ικανότητα χρονικού προγραμματισμού Συνεργατικότητα

98 Σχέδιο Dalton (3/4) Παιδοκεντρική διδασκαλία Μέθοδος Συμβάσεων
Έργο δασκάλου Παρέχει οδηγίες για τις εργασίες και τη λειτουργία των οργάνων Καθοδηγεί τον μαθητή στις δραστηριότητες Μέθοδος Συμβάσεων Παραλλαγή του σχεδίου Dalton Προκήρυξη μεγάλων επαγγελματικών έργων Ομάδες μαθητών ως εργοληπτικές εταιρείες

99 Σχέδιο Dalton (4/4) Κριτική Θετική Αρνητική
Εξατομίκευση της διδασκαλίας Καλύτερη πρόσκτηση γνώσεων στα τεχνολογικά και επιστημονικά μαθήματα Αρνητική Μη ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών Περιορισμένη επίδραση του δασκάλου Υψηλό κόστος εκπαίδευσης

100 Περιεχόμενα Ιστορική αναδρομή Συστήματα μεγάλων παιδαγωγών
John Amos Comenius ( ) Jean Jacques Rousseau ( ) Johan Heinrich Pestalozzi ( ) John Friedrich Herbart ( ) Friedrich Froebel ( ) Georg Kerschensteiner ( ) John Dewey ( ) Maria Montessori ( ) Henry Clinton Morrison ( ) Ovide Decroly ( ) Roger Cousinet ( ) Celestin Freinet ( ) Σχέδιο Dalton (1920) Σχέδιο Winnetka (1920)

101 Σχέδιο Winnetka (1/5) Carleton Washburn – προάστιο Winnetka του Σικάγο
Σύνθεση της εξατομικευμένης διδασκαλίας (Dalton) με την κοινωνιστική Φιλοσοφικά θεμέλια Δικαίωμα του καθενός να μάθει ότι θα του χρειαστεί στη ζωή Το παιδί δικαιούται να ζει την παιδική ηλικία Η κοινωνική ανάπτυξη στηρίζεται στην ατομική Εργασία σχολείου: χαρά και όχι καταναγκασμός

102 Σχέδιο Winnetka (2/5) Διδακτέα ύλη
Γνώσεις απαραίτητες για τη ζωή (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική κ.α.) Προαιρετικές γνώσεις (αθλοπαιδιές κ.α.) Ύλη η οποία διατηρείται στη μνήμη του 75% των παιδιών για 6 μήνες (σύγχρονα διδακτικά συστήματα)

103 Σχέδιο Winnetka (3/5) Χρόνος (διαιρείται στα δύο)
Αυτοδιδασκαλία – Αυτοέλεγχος (αυτοδιόρθωση) Οι ενότητες χαρακτηρίζονται ως «σκοποί» Ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία Ομαδικές δημιουργικές εκδηλώσεις Δεν υπάρχουν σκοποί και πρότυπα απόδοσης Λογοτεχνία, μουσικοί, τέχνες, συνελεύσεις, αθλοπαιδιές, χειροτεχνήματα

104 Σχέδιο Winnetka (4/5) Οργάνωση σχολείου Κατακόρυφη
Κάθε παιδί προχωρά με την ταχύτητα των προσωπικών του δυνατοτήτων Μπορεί να κερδίσει έως και 2 χρόνια στα 6 του Δημοτικού

105 Σχέδιο Winnetka (5/5) Κριτική Θετική Αρνητική Πρωτοβουλία των μαθητών
Ισόρροπη ατομική και κοινωνική ανάπτυξη Αρνητική Μεγάλη ελευθερία στις κοινωνικές δραστηριότητες Αυτοδιόρθωση: τα παιδιά παρουσιάζουν μεγάλη αδυναμία


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google